SD och hur USA under Obama skapade Europas flyktingkris


Media rapporterade igår att långt fler svenskar föredrar SD: migrationspolitik jämfört med andra partiers. ExpressenIngen större överraskning.
I sitt invandringspolitiska program uppmärksammar SD inte krigen och andra länders politik som orsak till invandringen. SD:s invandringspolitiska programInte heller tar SD avstånd från Nato. Talet om SD:s ”nationalism” är överdrivet – partiet sluter i praktiken upp bakom Sveriges uttalat USA- och Natovänliga globalistiska politik.

Är det så att en bakomliggande orsak till den stora invandringen till Sverige under senare år är USA:s utrikespolitik under Obama? Läs vidare!

Den här artikeln är skriven av historikern och den undersökande journalisten Eric Zuesse i USA. Den fäster bland annat uppmärksamhet på president Obama, så uppskattad av etablissemanget i Europa – som fått sådana stora problem till följd av Obamas politik, som tjänare till USA-etablissemanget.
Strategic Culture
Artikeln har kunnigt och vänligt översatts av Christine Vaple.
Artikeln.
President Donald Trump hävdade den 18 juni att Tysklands ledare, och ledarna för andra EU-länder, skapat den flyktingkris som råder i Europa:

”Folket i Tyskland vänder sig mot sina ledare när migrationen skakar den redan svaga Berlinkoalitionen. Brottsligheten i Tyskland ökar. Ett stort misstag över hela Europa att släppa in miljontals människor som så starkt och våldsamt förändrat deras kultur!” Tweet av Donal Trump

Det är uppenbart att USAs regering ljuger om detta. USAs regering själv orsakade den kris som européerna kämpar för att hantera. Skulle krisens all existera om USA inte invaderat och försökt störta (och i vissa fall faktiskt störtat) regeringarna i Libyen, Syrien och annorstädes – platser som dessa flyktingar flyr från? USAs regering, och några av deras allierade i Europa (de som därför verkligen har del i den egentliga skulden för krisen) orsakade detta krig och störtande av regeringar osv. Men Tysklands regering var inte bland dem, och inte heller många av de andra i Europa. Om USA inte lett dessa invasioner skulle förmodligen inte ens Frankrike ha deltagit i någon av dem. USA är ensamt ansvarig orsak till dessa flyktingar.
Merkel och Obama
Det var USAs regering som själv skapade denna enorma börda för Europa, men ändå vägrar man acceptera dessa flyktingar man själv orsakat genom att invadera och bomba i avsikt att störta (bl.a.) Libyens regering, och sedan Syriens, och det är genom att hjälpa al-Qaida att organisera och leda och beväpna jihadister från hela världen att komma till Syrien och störta Syriens regering och ersätta den med en som skulle tillsättas av USAs huvudsakliga allierade i Mellanöstern, den saudiska familjen, som äger Saudiarabien, inklusive dess regering, och som är fast beslutna att ta över Syrien.

Trump anklagar i princip Angela Merkel för att ha varit en allierad till USA, en aggressionsregim sedan årtionden, och som Trump själv nu leder i stället för att avsluta och återupprätta demokratin i USA och slutligen därmed återupprätta frihet (från USA) och fred i andra länder, Europa och annorstädes (som Syrien, Jemen osv). Han lägger skulden på Merkel, inte på sig själv eller sina företrädare – inte på dem som faktiskt orsakat denna flyktingström.

Ett större hyckleri än Trump uttryckte där kan man inte föreställa sig, och detta hyckleri kommer nu från Trump, inte längre från Obama som, faktiskt, orsakade problemet.

I undersökningen “An Overview of the Middle East Immigrants in the EU: Origin, Status Quo and Challenges” från 2016 sägs i sammanfattningen:”
”EU har den största befolkningen av invandrare; upp till 56 miljoner utrikesfödda människor. Och på grund av det utdragna kriget och kaoset i Mellanöstern ligger antalet omflyttade befolkningar i regionen, särskilt antalet flyktingar, som nr 1 i världen. /…/ Ett stort antal flyktingar och asylsökande söker sig till EU-länderna. De kan delas in i fyra steg. Sedan den Arabiska våren, särskilt efter inbördeskrigets utbrott i Syrien 2011 och uppkomsten av ”Islamiska staten” 2013, har hela EU-området upplevt den största vågen flyktingar sedan Andra världskriget.”
An Overview of the Middle East Immigrants in the EU:
Origin, Status Quo and Challenges*

Merkel och Trump
Alla dessa invasioner har varit, och är, invasioner där USA kräver regimskifte.

För att förstå det underliggande ursprunget till detta problem måste man förstå för det första USAs fortsatta fixering vid att erövra Ryssland efter kommunismens och Warszawapaktens slut (se länken för dokumentation), och för det andra behöver man förstå USAs konsekventa och oföränderliga mål, efter det Kalla krigets förmodade slut, att ta kontroll över Rysslands allierade, inte bara de som ingick i Sovjetunionen och Warszawapakten, utan även i Mellanöstern, särskilt Syrien och Iran. Och även länder som Libyen, vars ledare till namnet var sunnimuslim men icke desto mindre vänskaplig gentemot Ryssland. Eric Zuesse: Att förstås maktspelet mellan aristokratier
(Länken visar inte bara dokumentation om vad som sagts här utan även att alliansen mellan de två aristokratierna i USA och Saudiarabien är oundgänglig för USA-aristokratins avsikter i Mellanöstern; och den israeliska aristokratin tjänar som en nödvändig agent till saudierna i detta avgörande sammanhang, eftersom saudierna är beroende av den israeliska regimens lobbyverksamhet i Washington.

Med andra ord: det är USAs oföränderliga mål att isolera Ryssland så att USA slutligen kan ta över själva Ryssland. Detta är den underliggande orsaken till Europas flyktingkris.)

1990, då det utlovades att Kalla kriget skulle vara slut, träffades mellan USAs dåvarande president George HW Bush och Sovjetunionens dåvarande president Michail Gorbatjov privata och upprepade överenskommelser att NATO inte skulle expandera ”en tum österut”, att det inte skulle bli någon expansion av USAs militärallians mot Sovjetunionen (sedermera endast Ryssland). Det USA lovade var att NATO inte skulle inlemma och inkludera något av de länder som antingen ingått i Warszawapakten (Albanien, Bulgarien, Tjeckoslovakien, Ungern, Polen och Rumänien) eller som utöver Ryssland utgjort en del av Sovjetunionen (Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirghizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, and Uzbekistan), med undantag för den östra delen av Tyskland.

USA-regeringen ljög helt enkelt. Men den ryska regeringen fullföljde sina åtaganden till punkt och pricka. Nu var Ryssland fångat i en fälla, då Gorbatjov litat på lögnare vars verkliga mål visade sig vara världsherravälde – inte fred.

Idag är alla f.d. Warszawapaktsländer medlemmar i NATO och USA har för avsikt att även ”få med Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien och Ukraina”. Georgien och Ukraina är de första av de forna Sovjetiska republikerna – inte bara en del av Warszawapakten utan av Sovjetunionen självt – som går med i den antiryska militäralliansen, om de tillåts bli medlemmar. Bara tanken att detta skulle hända är långt ifrån vad den naive, godtrogne Michail Gorbatjov kunnat föreställa sig. Han hade ingen aning om hur ondskefull USAs djupa stat var (och fortfarande är), det som kontrollerar USA. Men nu vet vi alla det. Historien är väldigt klar och tydlig på den punkten.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Brookings Institution, NATOs språkrör, skrev den 15 november 2001: “NATO Enlargement: Moving Forward; Expanding the Alliance and Completing Europe’s Integration” och gav sken av att denna expansion sker för att hjälpa Europa i stället för att erövra Ryssland.

Av alla länder i Europa har Ukraina den längsta gränsen med Ryssland, och har därför varit USAs främsta mål. Men innan dess försökte USA 2008 vända Georgien mot Ryssland, och /dåvarande presidenten/ Michail Saakasjvili var en nyckelperson i detta. Saakasjvili blev därefter inblandad i den våldsamma kupp som störtade Ukrainas regering i februari 2014.

Saakasjvili organiserade den georgiska kontingenten av krypskyttar som skickades till Ukraina för att skjuta in i folkmassorna på Majdan-torget och döda både polis och demonstranter, på ett sådant sätt att det skulle se ut som om kulorna avlossats av polisen (Berkut) och/eller andra styrkor tillhörande Ukrainas demokratiskt valda regering. (Länk här visar två georgiska krypskyttar som nonchalant beskriver sitt deltagande i kuppen, och i förbifarten refererar till Saakasjvilis roll i den. Här finns en mer ingående video som beskriver och visar själva kuppen. Som jag påpekat tidigare är dessa två georgiska krypskyttars vittnesmål helt i överensstämmelse med det som EUs råd för utrikes frågor kom fram till 26 februari 2014, att ”det var samma krypskyttar, som dödade människor från båda sidor” och att dess krypskyttar var ”från den nya koalitionsregeringen” och inte från den regering som störtades – att det var en kupp, inte en ’revolution’, som Obamas administration påstod och Trumps nu hävdar.) Georgiska kypskyttar USA-regimen har agenter i alla delar av det tidigare Sovjetblocket – inte bara i Västeuropa.

Obamas kupp att ta Ukraina från dess tidigare neutralitet och göra det till ett nynazistiskt och rabiat anti-Ryskt land har förstört Ukraina – inte bara från EUs synvinkel utan från det ukrainska folkets egna synvinkel.

Europa har flyktingar från den Ukrainska operationen också, inte bara (om än huvudsakligen) från Mellanöstern.

Europas fiende är inte Rysslands aristokrati, utan USAs.

Det är miljardärerna som kontrollerar USAs internationella bolag – inte miljardärerna som kontrollerar Rysslands internationella bolag – det är specifikt USAs miljardärer. Det är dessa människor som kontrollerar USAs regering; dessa och inga ryssar alls, är de egentliga beslutsfattarna som ligger bakom sänkandet av Europa. För att Europa ska vinna måste européerna känna till vilka deras verkliga fiender är. Roten till problemet ligger i USA, Europas nu falska ”allierade”. Dagens USA är inte detsamma som vid tiden för Marshallplanen. Sedan dess har USAs regering övertagits av gangsters. Och de vill ta över hela världen. Europas flyktingkris är helt enkelt en av konsekvenserna.

Faktum är att Obama redan 2011 hade startat planeringen av dessa regimskiften i Libyen, Syrien och Ukraina. Men, i vilket fall, inga av de regimskiftesoperationer som orsakade den nuvarande oöverträffade flyktingströmmen till Europa började pga något som Europas ledare gjort (annat än samarbetet med USA). Den nuvarande administrationen i USA är Europas fiende, inte alls någon vän till Europas folk.
Att Trump skyller krisen på Eruopas ledare är inte bara en lögn, utan en kränkning.

Och detta faktum är skilt från Trumps liknande kränkande lögner om flyktingarna själva. Den 8 maj skrev tyska Die Welt under rubriken ”Antalet brott på lägsta nivån sedan 1992” att inrikesminister Horst Seehofer presenterade 2017 års brottsstatistik och sa att ”Tyskland har blivit tryggare”, tryggare än någonsin de senaste 30 åren. Seehofer råkar ju vara en medlem av förbundskansler Merkels regering, som är ute efter att ersätta henne som förbundskansler genom att vädja till den starkt invandringsfientliga delen av deras egna konservativa parti, men även han var tvungen att erkänna att Trumps invandringsfientliga sludder den 18 juni är en ohöljd lögn; det är t.o.m. precis motsatsen till sanningen. Trumps twitterkommentar var alltså ett förtal inte bara av Merkel och andra europeiska ledare, utan också av de flyktingar som USA själv gett upphov till. Hur depraverad är Trump?
Merkel och Putin 180522
Flyktingkrisen beror inte på flyktingarna själva, och inte heller på Europas ledare. Den beror på de nästan ständiga lögnerna från USA-regimen – de människor som faktiskt kontrollerar USAs regering och internationella bolag.

Den 21 juni skrev Manlio Dinucci på Global Research under rubriken “The Circuit of Death in the ‘Enlarged Mediterranean’” och inledde med ”de politisk-mediala intrigmakarna är så fokuserade på migrationsströmmen från söder till norr, över Medelhavet, att de utelämnar andra strömmar kring Medelhavet – de från norr till söder, bestående av militära styrkor och vapen”. Men världens största vapenhandlare är USA, inte EU, så att sätta fokus på europeiska miljardärer var fel. De huvudsakliga bovarna i dramat finns på Trumps sida om Atlanten, och det är det som negligeras, på båda sidor om Atlanten. Det verkliga problemet är inte över Medelhavet utan över Atlanten. Det är där Europas fiende finns.

Den 7 augusti 2015 rapporterade jag under rubriken “The U.S. Is Destroying Europe” att ”I Libyen, Syrien, Ukraina och andra länder i Europas utkanter har USAs president Barack Obama drivit en politik av destabilisering, och t.o.m. bombning och andra militära aktioner, som driver miljontals flyktingar bort från dessa perifera områden och in till Europa. Därmed får extremhögern bränsle på elden av invandringsfientlighet och resulterar i politisk destabilisering över hela Europa, inte bara i utkanterna utan ända upp i norra Europa.Eric Zuesse: ZerohedgeDetta fortsätter under Trump.

i Andra om: , , , , , ,, , , , ,
, , , Ukraina, , , ,, , , , , , ,


40 svar till “SD och hur USA under Obama skapade Europas flyktingkris”

 1. SD har som enda parti motsatt sig okontrollerad invandring. Det har SD och dess företrädare fått tji för från det samlade politiskt korrekta etablissemanget, från vänsterpartiet till kristdemokraterna. När nu effekterna av migrationen blir synliga för fler och fler får SD ytterligare en känga för att man inte använt sig av rätt ideologi vid sitt motstånd. Det är barockt att kängan delas ut av folk som borde vetat bättre och ställt upp på SDs sida när det begav sig i stället för att vara efterklok. Det som krävs och fortsättningsvis krävs för att rädda Sverige är konkret handling och samarbete över partigränserna, inte att gräva ner sig i ideologiska finurligheter. För att inte bli missförstådd vill jag tillfoga att jag i mångt och mycket delar skribentens syn på USAs utrikespolitik.

  • ”SD har som enda parti motsatt sig okontrollerad invandring.”
   Du börjar din kommentar med en lögn…

   • Vore bra om du förklarar för mig och läsarna på vilket sätt jag ljuger.

   • Tyvärr Martin men nu försöker du bara blanda bort korten. Det är visserligen riktigt att vänsterpartiet har varit emot och önskat att i viss omfattning minska arbetskraftsinvandringen. Nu är det emellertid så att den stora mängd människor som kommit till Sverige under senare tid har varit flyktingar och inte arbetskraftsinvandrare. Och Vänsterpartiet har mig veterligen inte gjort något för att minska flyktinginvandringen. Om något har de tvärt om motsatt sig alla förslag som syftar till att minska flyktinginvandringen.

    • Tråden du diskuterar i handlar om invandring, inte flyktingar. Huvudinlägget handlar om vem som skapat flyktingar, det var kanske det du menade att kommentera.

 2. Ja det är märkligt att SD inte belyser orsakerna till flyktingkrisen. Dessutom svajar de om NATO medlemskap, något de var emot för ett par år sen har jag för mig. Ytterst beklagligt att det inte finns något parti (i riksdagen) som:
  – Belyser orsakerna till flyktingkatatroferna
  – Är mot ett NATO medlemskap
  – Ställer sig på högerskalan på den politiska paletten
  – Är för en stark begränsning av flyktingmotagandet som riskerar att haverera det svenska systemet.

  AFS, är det närmaste man kan komma…

  Att USA skulle vara ensamt ansvariga för krigen i mellanöstern är helt fel. USA har haft backning av alla västliga länder inklusive Sverige. Så skulden ska också kastas på Tyskland. Merkel och andra europeiska ledare gjorde dock en grov felbedömning när de trodde att medborgarna utan gnäll skulle acceptera lönedumpning, identitetsförsvagning och raserande av gränser.

 3. Sverigedemokraterna är nationalistiskt. De har samma värdegrund som fascismen, nämligen social- och nationalkonservatismen.
  Jag kan inte se varför de inte skulle vara nationalistiska trots att de är för NATO. De anser att vi ska stänga gränserna för flyktingar, och att regeringen skall avgöra om vilka vi ska ta in i landet.
  Precis som Trump när han nämnde att högutbildade norrmän var välkomna, men inte fattiga immigranter på flykt undan krig. De anser att det är invandrarna som hotar Sverige. Om du skulle verkställa en enhetsfront mot invandrare (och inte mot NATO) så skulle de säkert gå med i denna enhetsfront!
  Social- och nationalkonservatismen är samma sak som paleokonservatism. Du har ställt mig i en kommentar på Clartebloggen i samma grupp – palekonservatism – som Jimmy Åkesson, Pat Buchanan, Ronald Reagan, Thatcher, m fl. Vilka alla var och är antikommunister, och som var i hög grad ansvariga för kontrarevolutionen i Sovjetunionen.
  Jag är en ivrig försvarare av det socialistiska Sovjetunionen, och anser att det är de konservativa (både nekons och paleokons) och liberala (Demokraterna i USA och EU och de sk socialdemokratiska partierna i Europa) krafterna som är ansvariga för att det nu finns en konservativ kapitalistisk regering i Ryssland.
  Så att kalla mig för palekonservativ är faktafel från din sida.
  Här kan du läsa vad som är skillnad mellan palekonservatism och neokonservatism:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Neoconservatism_and_paleoconservatism

  • Kerstin har i kommentarer menat att jag är paleokonservativ. Jag skrev i en kommentar till en artikel av henne på Clarté-bloggen ”Liksom de paleokonservativa menar hon att ”Skripal-affären med den förgiftade (eller inte) kom utomordentligt lägligt för Putin och presidentvalet i Ryssland.” Utan några belägg. ” Clarté-bloggen Du bör nog själv vara försiktig med att kalla debattörer för paleokonservativ. Även om SD har en social- och nationalkonservativ värdegrund är de inte fascistiska. Begreppet ”nationalism” används på olika sätt. Utan att vilja försöka utreda det här kan det användas för såväl positiva som negativa politiska syften. I Tyskland fanns ”Nationalsocialistiska arbetarpartiet”=nazisterna. I Syrien slåss regeringen för nationellt oberoende liksom FNL gjorde i Vietnam. Osv. Jag tycker det finns alla skäl att påtala och diskutera SD:s stöd till USA:s/Nato:s expansiva, imperialistiska utrikespolitik som riktar sig mot nationell självständighet i andra länder. Återkommer om detta.

   Ja, paleokonservativa har kanske en vettigare bedömning ibland än vad du har om Ryssland.

   • Utan belägg? ”Putin´s Campaign Campaign chairman, Andrei Kondrashov, declared turnout to be high and needled London by suggesting that may be rall-round-the-flag response by voters to the accusations ower Salisbury attack. ’Right now turnout numbers are higher than expecked. We need to thank Great Britain for that becaouse once agins they did not consider the Russian mentality’, said the Campaign chariman. ’Once again we were subject to PRESSURE AT JUST THE MOMENT WHEN WE NEEDED TO MOBILISE [mina versaler]’.”

    https://www.theguardian.com/world/2018/mar/18/vladimir-putin-wins-russian-election-with-more-than-70-of-vote-exit-poll

    Kondrashov säger rent ut att Salisburg attacken kom i rätt ögonblick (eller lägligt) när vi ville mobilisera väljarna.

    Palekonservativa ’The American Conservative’ har artiklar som skulle kunna platsa på den här bloggen. Du och Pat Buchanan är överens i många frågor när det gäller Syrien, Ryssland, Putin, etc.

    Eller som den här:
    http://www.theamericanconservative.com/buchanan/its-time-to-get-over-our-russophobia/

    Som den här:
    http://www.theamericanconservative.com/buchanan/did-putin-order-the-salisbury-hit/

    • Ironi? Skripal-affären var till stor nackdel för Ryssland. Inga belägg alls för Rysslands skuld. Visade att Väst kan genomföra och stöd för stora insatser på basis av lögner.

     • Nej, jag säger inte att Ryssland är skyldig – eller att de inte är skyldiga – till Skripnal-affären. Vad vet jag – och du – om vem som förgiftade Skripal? Han blev kanske inte förgiftad alls. Vi är endast lekmän som bara har tillgång till den info som britterna och ryssarna släpper ut till allmänheten.
      Nej, Skripnal-affären var inte till en stor nackdel för Putin. Till och med RT rapporterar om detta:

      https://www.youtube.com/watch?v=MxccgAf-cro

      • Visst var det en en större nackdel än en potentiell fördel. Läs den länga intervjun med Zaharova i DN nyligen. När blev det en fördel att utan bevis bli beskylld för mordförsök och fördömas av USA, EU, Nato och få över 100 diplomater utvisade?

       Var alla osakliga beskyllningar av Sovjetunionen en fördel för Sovjet?

       • Vågskålen: Vad är tillgång till makten mot att få 100 diplomater utvisade?
        Vad är nytt under solen? Ryssland har tidigare varit beskyllda för mordförsök och fördömts av väst. Väst har redan infört sanktioner mot landet så vad kunde de mer göra? Ingenting.
        Jag har inte DN så jag kan tyvärr inte läsa artikeln.
        Så jag är osaklig när jag säger att Skripal-afären kom lägligt för Putin – även när Putins medarbetare själv säger det?
        Här är New York Times: ”Ella A. Pamfilova, the Chairman of Central Election Commission, said pressure on Russia from Western leaders helped to generate the 76,7 percent support for Mr Putin.”

        https://www.nytimes.com/2018/03/19/world/europe/russia-putin-vote-president.html

        Sovjetunionen blev gång på gång osakligt – och sakligt – beskylld för än det ena och än det andra. Till och med av Kfmlr-SKP. Men då hade vi inte tillgång till internet eller sovjetisk TV. Sovjetiska tidningar kom med flera dagars förseningar till Sverige. Så det var en ensidig rapportering från väst som Sovjetunionen inte kunde möta på samma sätt som idag.

        • Den helt dominerande rapporteringen är att denna smutskastning skadade Ryssland. Sämre anseende, svårare start för den kommande presidenten, lättare att sedan genomföra flygattack i Syrien efter falska påståenden, och över 100 utvisade diplomater.

       • På SVT nyheter idag:

        ”Kovändningen: Ministrar åker till Ryssland för att heja på Sverige

        Regeringen bojkottade VM-invigningen som en markering mot Ryssland.
        Men när Sverige spelar åttondelsfinal på tisdag kommer ministrar att vara på plats.

        – Vi kommer att vara där och heja på vårt lag i näste skede, säger utrikesminister Margot Wallström (S)

        Regeringen var, liksom andra euroepiska regeringar, inte representerade vid invigningen av fotbolls-VM.
        Solidaritetsyttring

        Det var ett sätt att visa solidaritet med Storbritannien efter att den brittiska regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig för mordförsöket på brittisk mark på en avhoppad dubbelagent och hans dotter.

        – Nu är vi i ett annorlunda läge, säger Wallström.

        Hon uppger att regeringen pratat med Danmark och Storbritannien. Enligt Wallström kommer danska ministrar att se Danmarks nästa match på plats. Hon uppger också att den brittiska regeringen inte har något emot att Sverige skickar ministrar.
        ”Ska vara någonting som förenar”

        – Nu kan vi nästa gång vara där på plats. Fotbollen ska också vara någonting som förenar, och inte bara skiljer åt, säger Wallström.

        – Storbritannien kommer inte att klaga på att vi åker dit. Vad de exakt gör beror också förstås på vad som händer i fotbollen.

        Vilka ministrar som Sverige skickar är inte bestämt.”

        Man slutar aldrig att förvånas. Inte visste jag att att ministrarna behövde brittisk tillåtelse för att åka till Ryssland och heja på sina lag. Är det månntro försvarsavtalet med UK som skrivits på i dagarna som gör det hela så känsligt? Ett avtal som tagit svenskarna på sängen, helt utan föregående debatt. Som vanligt.

        • ”Nu är vi i ett annat läge”. Ett bevingat ord i vår tid. Ständiga positionsändringar för att behålla makten. Nu gällde det att få något av landslagets glans på sig. Att smycka sig med främmande fjädrar.

       • Ursäkta att jag blanda mig i diskussionen om Skripal.

        Jag håller helt med Anders. Skripal-affären är ett av många av samma slag. Alla är avsedda att kasta skit på Ryssland/Putin. Även utan minsta bevis är det ett faktum att den stora allmänheten som inte törs/har tid/eller kan informera sig på annat sätt/läsa mellan raderna blir påverkad av smutskastningen i längden. Det är alltid något som fastnar. När det i DN, SvD m fl då och då hänvisas till ”de ryska ubåtskränkningarna, …ni vet.” Det är det som är syftet med desinformationen. Att få en obestämd känsla i entydig riktning in i folks ryggmärg. Så de reagerar med ryggmärgen istället för med hjärnan.

        • Jag vet inte hur gammal du är. Men när alla kastade skit på Sovjetunionen – försvarade du då Sovjetunionen? Eller tillhörde du de som upprepade anklagelserna från Väst? Faktum är att det var Sovjetunionen som på 80-talet pekades ut i ubåtskränkningarna – utan att ha några andra bevis än den som strandade i Blekinge skärgård – utan att ens kustgardet upptäckte händelsen!

         • Jag fyller 81 om en vecka. D v s jag har ett långt perspektiv som går tillbaka till andra världskriget. Jag försvarar ingen men har synpunkter på de flesta och det mesta. I synnerhet på vem som äventyrar världsfreden. Och på den punkten är jag helt ense med Anders. Annars skulle jag inte använda min tid för att diskuterar på den här bloggen.

   • Faktum är att det var du själv som förde palekonservatismen på tal när du kallade mig för detta. Jag nämnde det inte ens i artikeln. Det var du som först gav mig det skällsordet. Så hur kan du vända på det och säga att jag har kallat dig för just det?

    • Jag använde uttrycket ”liksom paleokonservativa” om din syn på Skripal-affären. Jag skrev sedan ”Du är nog ingen trotskist eller paleokonservativ fast du kan ha liknande åsikter i vissa frågor.” Nu lämnar vi detta ämne tycker jag.

   • Du har i mångt och mycket ganska sunda åsikter Anders. I vissa fall skiljer sig dina och mina men det får man acceptera. Tyvärr finns det människor som inte accepterar såna med andra åsikter. Kerstin är en sån. Flera som inte tycker som hon blir ju kallade fascister och allt möjligt.

    • Fascism har som Anders säger beskrivits av många analytiker diffust och motstridigt. Inte ens Wikipedia har en ordentlig beskrivning om vad fascism är för något.
     Men alla kan nog beskriva Pinochet, Franco, den grekiska militärjuntan och den vita apartheidpolitiken för fascistiska. Och om man googla på de paleokonservativa ’The National Reweio’ och ’The American Conservative’ och lägger till t ex Pinochet så talar de all positivt om Pinochet, särskilt THR. The National Review startades av en välkänd palekonservativ politiker och TV-profil William F Buckley.
     Paleconservatism (som i Sverige kallas för ungefär värde- social- eller nationalkonservatism) är en ideologi som är baserad på tradition, begränsad makt från staten och det civila samhället. De har en religiös, oftast kristen värdering, och är mycket nationalistisk. De värnar om den västerländska och den egna identiteten (d v s om man är t ex dask så ska man förbli dansk). De är emot eller delvis emot immigration och multikultur. De påstår sig för att ha en icke-intervention politik mot andra länder. De värnar mycket om den kapitalistiska ekonomin. Och behöver ja säga att de är starkt antikommunistiska, även om de senaste tjugo åren har tonat ner detta?
     Jag tror faktiskt att jag just har beskrivit Sverigedemokraterna.
     Att de har en icke-intervention politik tror jag inte så mycket på. De mest kända palekonservativa var Reagan och Thatcher, och dessa bedrev imperialism, en enormt fientlig imperialism.

     Gammal krigare har gång på gång varit fientlig mot muslimer och invandrare från Mellersta Östern. Vilket palekonservativa The National Review’ också är.
     https://www.nationalreview.com/2018/04/restrictions-on-travel-from-terrorist-safe-havens-are-not-a-muslim-ban/

     Jag tror faktiskt att jag kan acceptera att andra har andra åsikter än vad jag har – särskilt de som har olika religiös uppfattning. Det måste jag göra annars skulle jag ha blivit ganska mycket ensam, det eftersom idag finns få kommunister.

    • Gammal krigare.. Om du inte håller med extrem vänstern, möter du förolämpningar,
     trakasserier och till och med våld. ( AFA)

     • Det blir samma resultat om det gör det på s.k. invandringskritiska bloggar. Jag råkade ut för sådant för längre tillbaka och sedan dess skriver jag inte på de kommentarsfälten. jinge.se är en städad blogg och släpper inte igenom några hatkommentarer. Jag har blivit refuserad ibland men jag tycker det är bra. Är man bara något uppjagad kanske man inte tänker sig för alla gånger. Så en vältrimmad moderering är det allra bästa.

  • Till synes utan variationer upprepar Kerstin Stigsson konstant sitt russofobiska mantra, som tycks följa henne både i vaket och sovande tillstånd.
   Det har blivit ganska modernt i den politiska maranata-vänstern att försöka misstänkliggöra alla dem, som de inte gillar för att vara nazister.

   • Du för med osanna och falska uppgifter, Korp. Jag har aldrig kallat Putin för nazist. Eller ens fascist men jag har kallat honom för konservativ.
    Och är det russofobi att skäligen kritiserar Rysslands regering för att inte gör något åt att ryska företagare inte betalar ut sina löner, och att oligarker blir allt rikare på bekostnad av den ryska arbetarklassen? Och att den ryska regeringen höjer pensionsåldern? Och med mera …
    Ja, då får du – och andra – kalla mig för russofob.

 4. Både islam och Afrika är mycket större än både Europa och USA. USA driver inte islams krig, de har pågått i 1400 år, med varierande intensitet. Senast det var riktigt illa var när turkarna mördade och fördrev armenierna och alla greker i Anatolien för hundra år sen.

  SD är en konsekvens av övriga svenska partiers politik, inte av USA´s politik. Det hade varit möjligt att föra en rationell restriktiv politik mot oönskad och fientlig import, men våra vanligaste maktpartier har istället gett demagogerna i mp beslutsföra platser välarna inte tillerkänt dem.

  Det är helt meningslöst att anklaga SD för att de blivit odlade. Det är obehagligt att vissa av dem är nazister, men partiet i sig är ett enfrågeparti mot oönskad invandring, och man kan inte anklaga svenskar som ställer sig negativa till importerad konkurrens och miljardrullning för kopplingar till Hitler. För övrigt är sd-flocken mycket lik sossefolket från bruksorterna i sin moraliska framtoning.

  Övriga partier bär ansvaret för SD´s framgångar.

  • Sverigedemokraterna har potential till att bli det nya masspartiet och peta de självgoda Socialdemokraterna från den tronen. Men för det fordras en starkare förankring till arbetarklassen. Jag tvivlar lite på att de klarar det. Kopplingen till borgerligheten är alltför stark. Sverigedemokraterna vill förändra borgarna men kan inte därför borgarna är starka av tradition. Då bli det arbetarklassen som står till buds. Men att komma i andra hand räcker inte för att merparten ska sluta upp. De får förmodligen nöja sig med högst hälften. Men bara hälften är en chock för facket, Socialdemokratin och den etablerade vänstern.

 5. ”genom partnerskapet för fred med NATO tar Sverige sitt säkerhetspolitiska ansvar”

  Från SDs politiska program. Kom ihåg, en av synonymerna till landsförrädare är namnet på en högerman.

 6. Vad jag vet så motsätter sig SD okontrollerad invandring. SD var väl det enda parti som var emot (på riktigt) angreppet mot Libyen.
  Nationalism för mig är att betala skatt, och att få vad man betalar for, att ställa upp och göra sin (värn)plikt, att ställa upp for varandra, att vårda sitt lands kultur, att stödja sitt lands idrottslag.

  Motsatsen aer vael den nya mixen av globalism-kommunism-islam. Daer aer man for krig, kommunisterna vill att skatten ska ga till de sjalva (partiets politruker), plikt ar nat fult, sjalviskheten ar idealet, vaesyterlandsk kultur ska foerstoeras och forsvinna, sen aer de lite schizifrena naer det galler idrott.

  • Med den ytliga definitionen av nationalism så är ju din nationalism fullständigt meningslös i materiell mening. Så med ditt stöd till bantustan-nationalisterna menar du att man politiskt skall tvinga fram stöd till Sverige i fotbolls-VM, staten skall diktera och frysa kulturell utveckling?

 7. Jag skrev till SD idag och frågade om NATO.
  Citat
  ”Kortfattat är vi emot ett NATO-medlemskap, även om vi är positiva till begränsat samarbete med NATO. Vi ser det som viktigare att Sverige har ett starkt eget försvar, och vi menar att vi borde bygga ett sådant tillsammans med våra nordiska grannländer och främst med Finland.
  Dock menar vi att frågan om NATO-medlemskap är så pass viktig att den borde avgöras genom en folkomröstning snarare än av en tillfällig riksdagsmajoritet.”

  • ”… av en tillfällig riksdagsmajoritet.”

   Här visar Sverigedemokraterna de vill sätta stopp för demokraturen. För när hörde du senast något av de andra riksdagspartierna säja något kritiskt om två ungefär lika stora politiska block i riksdagen med ungefär samma innehåll som det enda val som står väljarna till buds? Det är så borgarna vill ha det för att kunna erbjuda en demokrati men fortfarande ha full kontroll. Med ett lojalt maktparti på den andra sidan blir det fullt möjligt. Poängen är om det finns något sådant större maktparti alltså. Nu har det under kort tid plötsligt dykt upp ett nytt parti som utmanar den här ordningen och då uppstår allvarliga problem. I det längsta har borgarna försökt backa upp maktpartiet i det motsatta blocket men nu när det ser det sjunka som ett skepp med flaggan i topp så börjar de lämna av ren självbevarelsedrift för att inte själva följa med i fallet. Hur löser borgarna den här uppkomna situationen? Jag läste det på Svt i kväll när moderaterna öppnar för att erbjuda Sverigedemokraterna tunga ordförandeposter vid en regeringsbildning. Vad är det som är på gång? En regeringskoalition med Moderaterna, Sverigedemokraterna och möjligen Kristdemokraterna (om de inte åker ut från Riksdagen) efter valet 8 september 2018 och alla de övriga partierna i opposition?