Säg en enda privatisering som blivit bra


Denna artikel av Kajsa Ekis Ekman publicerades kvällen 8 maj Metro. Jag
Kajsa Ekis 170305
Artikeln.
”Den som säljer glass gör sällan vinst kalla dagar, men den som säljer skola får alltid elever eftersom det råder skolplikt i Sverige”, skriver Kajsa Ekis Ekman.

Hur sjutton kunde vi tillåta att så gott som alla samhällets grundpelare såldes ut? Utan krig eller invasion lät vi vår gemensamma egendom tas över av privata vinstintressen. När ska vi sluta vara så mesiga och kräva tillbaka det som är vårt?, skriver Kajsa Ekis Ekman.

Sjukvården, skolorna, förskolorna, pensionerna, telefonin, elektriciteten, bostäderna, apoteken, posten, tågen, banken, förortscentrum, idrottsarenorna, äldreboendena, vårdcentralerna, kollektivtrafiken, gruvorna, stålet, järnet, skogen, varven.

Hur sjutton kunde vi tillåta att så gott som alla samhällets grundpelare såldes ut? Utan krig eller invasion lät vi vår gemensamma egendom tas över av privata vinstintressen. Sedan tjugofem år tillbaka har kapitalet steg för steg ätit sig in på våra grundläggande behov. Antingen genom att köpa upp statliga bolag, lyckas avreglera marknader eller driva offentlig verksamhet. Särskilt systemet med upphandlingar är en supersmart investering från företagens perspektiv: den som säljer glass gör sällan vinst kalla dagar, men den som säljer skola får alltid elever eftersom det råder skolplikt i Sverige. De som profiterar på välfärden är dessutom de enda företag som kan tjäna pengar trots att deras kunder inte har en spänn.
Garanterad inkomst direkt från skattesedeln, garanterat skattefritt på Cayman Islands. Medborgarna övertygades med argument om fria val och den fantastiska kvalitet som skulle följa på konkurrens.
En annan vård är möjligBildtext: Protester har skett
Men – hur blev det för oss då?
Kan någon säga en enda privatisering eller avreglering som blivit bättre? Har posten blivit pålitligare? Har tågen blivit punktligare? Har elevernas skolresultat höjts? Har bostäderna blivit billigare? Har sjukvården blivit bättre? Har barngrupperna på förskolorna blivit mindre? Har spriten blivit godare av att Vin & Sprit såldes till Pernod, ett av de största spritföretagen i världen?
Regeringen informerar oss stolt på sin hemsida att statligt ägda företag blir mer lönsamma när de privatiseras. Ja, det är ju bra – för de nya ägarna, inte för oss.

Är det inte dags att kräva en total översyn?
Skolan och klass untitled
Faktum är – att det inte har gjorts en enda utredning om konsekvenserna av denna gigantiska samhällsomvandling. Det finns inte en lista över vilka privatiseringar som skett. Den första stora utvärderingen, Ilmar Reepalus välfärdsutredning, rör bara en del, nämligen upphandlingar av skola och sjukvård. När ska vi sluta vara så mesiga och kräva tillbaka det som är vårt?

intressant.se, , , , , , , ,, , , , , , , , ,
i Andra om: , , ,, , , , , , ,


22 svar till “Säg en enda privatisering som blivit bra”

 1. Jag är precis hemkommen från en privat läkarmottagning och jag är mycket nöjd med den hjälpen jag får där. Kan inte se att den på något sätt skulle vara sämre än den landstingskommunala jag var listad (som det heter numera) på tidigare. I båda fallen tror jag det gäller vad de väljer för personal och det är mycket viktigt. Och jag kan inte se att landstinget skulle vara bättre på det. I båda fallen betalas vården med skattemedel. Den som ensidigt betraktar det här ur ett dualistiskt politiskt perspektiv tror jag hamnar på ett felaktigt spår. Förhållandena måste mera granskas i detalj och utan generaliseringar för att få den rätta bedömningen och analysen. Nu vet jag inte så mycket om skolan men klart tycker jag att den blivit alltför rörig numera, kanske så pass rörig att det blivit svårt att få grepp om situationen? Där jag bor är det en tidigare kommunal grundskola som blivit privatiserad, men jag har inte hört något om det och den verkar leva som tidigare. Men det är en äldre skola från nån gång i början av 60-talet och jag gissar att kommunen lät den gå iväg när de insåg att framtida renoveringskostnader skulle bli för stora för den kommunala budgeten. Jag tror privatiseringarna även kan fungera på det viset.

  • Det finns förstås bra privatläkare och bra skolor. Men vetenskapliga studier har visat att privatisering inte innebär en effektivare vård, och att vården blir mer ojämlik i strid med hälsa- och sjukvårdslagen. Har behandlat detta i ett antal artiklar. En annan styrning av svensk hälso- och sjukvård är nödvändig

   Påstådda fördelar med privatiseringen av skolor har inget vetenskaplig stöd enligt en utredning av Kungliga Vetenskapsakademin. Alliansregeringen har förstört skolan – är det dags för universiteten?; Förstatliga skolan – steg i rätt riktning?

   Ämnet täcks inte allsidigt i dessa artiklar, men fler kan anföras.

   • Lek med tanken att Sverigedemokraterna vinner valet och blir största parti.
    Du vill fortfarande förstatliga skolan?

    Jag är ganska så säker på att det inte var de röda partierna som förde fram förslaget att förstatliga skolan utan snarare Folkpartiet-Liberalerna. Förmodligen för de ville ha utökad statlig kontroll över utbildningen. Just skolan är en hjärtefråga för det partiet och många lärare är också Folkpartister eller Liberaler som det heter idag.

   • ”Det finns förstås bra privatläkare och bra skolor. Men vetenskapliga studier har visat att privatisering inte innebär en effektivare vård,”

    Det tror inte jag heller men att öppna för privat organiserade läkarmottagningar ger en ökad tillgänglighet framförallt i städerna. Dock tror jag att en konkurrens där kan bidra till förbättringar i den landstingskommunala primärvården därför de vill givetvis inte vara sämre. Ett sådant resultat kan vara att den vårdsökande upplever mera personlighet och mindre byråkrati. Jag hade möjligheten att få en kopp kaffe idag men jag valde en tidning istället när jag satt och väntade. Det var lång väntetid idag men vi svenskar är vana vid att stå i kö liksom de fick göra i Sovjetunionen men det här är en egenskap som ingår i vårt undermedvetna för oss nordbor med medfödd socialism i blodet. I USA skulle det förmodligen inte fungera alls och ett sådant vårdföretag skulle då bli ratat av sina patienter som då genast skulle byta vårdgivare. Valfrihet är ett annat perspektiv på en avreglerad sjukvård.

    • Tvärtom. Den hade blivit bättre med offentligt organiserad vård. Nu finns överutbud i ”rikare” områden och tvärtom i fattigare områden, av ekonomiska skäl, fast sjukligheten är högre i den typen av områden.

  • Det blir lite konstigt att först utsätta offentlig vård för åratal av sparbeting och sedan jämföra med dom bästa privatiserade varianterna.
   Varenda krona som går i vinst till privata vårdbolag hade kunnat användas i den offentliga vården. Det betyder inte att offentlig vård alltid fungerar optimalt, men om dom ekonomiska förutsättningarna finns så kan det rättas till.

 2. OK, men det här blir nog svårt att ändra tillbaka. Det skulle i så fall fordra en hel annan samhällssyn, att det gemensamma ägandet är bättre än den fria marknaden och så är det inte idag. Samhället går in i olika epoker var och en med sina läror. Men jag tycker privatiseringarna blev överdrivna. Sverige hade inte behövt bli världsmästare i det. Men så är det, politikerna sträva göra avtryck med sina ambitioner kanske för sin egen skull för att bli ihågkomna och känna de uträttat något. Svensken har också varit en medgörlig en med stor auktoritetstro men politikerna har missbrukat det förtroendet och alternativa åsiktsbildningar växer fram och tar politikernas plats så jag tror det är slut med det nu. MSM media har också hamnat i förtroendekris vad gäller samhälleliga frågor.

  Men några privatiseringar tyckte jag var totalt fel bl.a. statliga företaget Vin&Sprit som fungerade alldeles utmärkt som gemensamt ägande och dessutom var en kassako för intäkter till staten. Men sälja saker ger pengar i hand som politikerna behöver för att upprätthålla förtroendet. Men att förslösa allmänna medel är en stöld från folket vilket vänstern borde uppmärksamma betydligt mer än vad det gör. Slöseriet och de dåliga affärerna sopas gärna under mattan. Vi kan bara nämna energisektorn där staten minsann inte gjort de bästa affärerna och där ett privat ägande garanterat, som har ansvar för sina ägare (betydligt mer än politikerna) garanterat inte klantat till det på det viset. Du kanske minns centerledaren, statliga Vattenfall och de tyska brunkolsaffärerna?
  Du får inte ha alltför stor tilltro för politiken det finns alltför många skrämmande exempel på det inom affärslivet.

   • Min tanke är att man tar tillbaka folkets (90%) egendom genom att nationalisera Sverige.
    1. Reglera kapitalflöden.
    2. Ut ur EU, Återskapa styrmedlen över ekonomin.
    3. Beskatta monopolkapitalet och de som gynnats de senaste 30 åren genom progressiva skatter.
    4. Under några hårda år sänkt levnadsstandard för att bli av med den sociala dumpningen, samt betala tillbaka större delen av statsskulden.
    5. Sänk arbetstiden så att arbetslösheten sjunker till omkring 2%. Förbjud praktikant-bidrag. Förbjud subventionerade hittepå-jobb!
    6. Öka successivt statens ägande genom uppköp på börsen vid rätt lägen.
    7. Inför spärrar i grundlagen mot massiva utförsäljningar av statens egendom utan beslut i två på varandra följande val.

 3. Här föreligger (ännu) ett missförstånd. Först får socialisterna slut på andras pengar, sen säljs statens egendom ut. Att sälja ut statens egendom var en nödpolicy när skatten slagit i taket och finansvalparna inte ville låna ut mer, därför att de själva kunde räkna fram att det inte fanns någon återbetalningsplan.

  Statens skuld är inte längre ohanterlig, den stora skulden har flyttats över till hushållen. Staten ransonerar bostadsbyggandet med drakoniska skatter, branschen tillverkar lågkvalitetsprodukter som säljs till hushåll som tar lån på hela sin framtida inkomst för att få bo. Staten kommer inte att ta tillbaka sålda verksamheter, men däremot kommer den inte att betala entreprenörerna ständigt stigande summor, så utdelad vinst kommer att tas från verksamheten. Med tiden vittrar gratis vård och utbildning bort, och det var meningen.

  För säkerhets skull har staten infört ett regemente där den som misslyckas med lånen blir av med tillgången, men inte skulden, trots att banken äger tillgången som realiseras.

 4. Alreglering av telemarknaden är en avreglering som blev bra, med större valfrihet och lägre samtalspriser. Hur mycket av detta som beror på den stora teknikutvecklingen på området kan jag inte säga men Televerket på sin tid, var ju inte så snabb på att ta till sig den nya teknikens möjligheter. Dock hade vi i jämförelse ett av världens bästa telefonsystem men urvalet av t.ex. apparater och tjänster var mycket begränsat.

  Ett annat exempel är banksektorn där vi fått ett antal nya aktörer som i huvudsak erbjuder banker på internet eller via telefon (utan fysiska kontor). I dagsläget, med den otroligt låga räntenivån, kanske man inte kan se någon stor skillnad i kostnader men tidigare låg inlåningsräntan högre på t.ex. ICA-banken jämfört med andra traditionella banker. Samma gäller Avanza där vi har mycket av vårt sparande, fonder och aktier.

  Till sist vill jag tillägga att min personliga uppfattning är att det varit bra för samhället när staten tagit ett större ansvar för utbyggnad av infrastruktur. Sverige är ett land som till stor del lever på sin basindustri och vi måste vara bra på att investerat tillräckligt smart och strategiskt i infrastruktur som stödjer vår industri, och i förlängningen även medborgarna. Exempelvis utbyggnaden av stambanorna, telenätet, vatten & avlopp, el, vägar, mm.
  Men staten skall egentligen inte lägga sig i vad privata aktörer använder infrastrukturen till.

  På liknande sätt anser jag det vara bra när staten ger stöd åt t.ex. installation av (privat) solenergi, åt elfordon, för att ytterligare driva på ett teknikskifte mot ett bättre samhälle.

   • I artikeln skriver Kajsa Ekis Ekman ”Kan någon säga en enda privatisering eller avreglering som blivit bättre?” Så min kommentar gäller frågan om det finns någon inga avreglering som blivit bättre.

    Sedan har ju faktiskt det gamla Televerket privatiserats till Telia. Till det bättre.

    • Fast ingen vet om det blivit lika bra eller bättre med en utveckling inom ramen för det gamla Televerket.

     • Nej, det kan ju vara sant. Men samma kan ju sägas om de avregleringar och privatiseringar som vi kan uppleva mindre lyckade. Vi vet ju faktiskt inte om det varit bättre om verksamheten stannat kvar inom det offentliga.

 5. Finska skolan rankas som en av de bästa i världen och knappast någon skulle vara beredd att privatisera den, inte ens de mest marknadstroende konservativa. En privatiserad skola innebär dessutom nästan per definition att ojämlikheten ökar och att elever från låginkomstfamiljer får en sämre skola. Det mest framträdande elementet i den finska skolan är, förutom de goda studieresultaten, den relativt homogena kvaliteten mellan skolorna över hela fältet, inom städerna och mellan regionerna.

  Av jämförelser mellan länder som USA, Kanada och Frankrike vet vi att man för hälften av kostnaden får en lika bra sjukvård som dessutom är tillgänglig för alla socialgrupper, med de fördelar det innebär utöver det rent jämlikhetsmässiga. Det som dock försvarare av offentlig vård borde bli bättre på är att se utvecklingsbehoven och bristerna i organisation där sådana förekommer. Privat vård måste för att generera vinst vara kostnadseffektiv. Denna faktor utnyttjar vårdbolagen för att framhäva sina fördelar. De kör stenhårt på kostnadskontroll och är ofta även flexiblare gentemot läkarna. Som morot får läkarna dessutom ofta bättre lön. Problemet med stora privata koncerner med säte på Caymanöarna är att de fungerar som gökungar i boet. De har smarta lobbyister som viskar ljuva toner i politikernas öron och när de väl installerat sig blir man inte av med dem.

  Privatiseringen kan inom vissa ramar ge kundvänliga produkter och skall inte utdömas generellt. Men det vore bättre om samhället hade hand om infrastrukturen som i regel är monopolartad. Finland ligger snart i botten av utvecklingen av snabbt bredband därför att samhället inte tagit något ansvar för infrastrukturen utan låtit telebolagen ta de vägar som passat deras kortsiktiga resultatkrav. De har inget intresse av att blicka decennier framåt och därför har bruket av fast förbindelse eftersatts till förmån för trådlös teknik som är hopplöst underdimensionerad för de flesta behov.

 6. Upp till kamp för kulturen!

  Kulturföretagarna är vänsterns folk, det har jag absolut förstått.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stort-missnoje-efter-forsaljningen-av-gustavsbergs-porslinsfabrik

  http://proletaren.se/artikel/risken-ar-stor-att-ateljeerna-forsvinner

  Den avreglerade bilprovningen är ett exempel på en lyckad privatisering av offentligt verksamhet tycker jag. Bilprovningen har blivit mer kundvänlig och serviceinriktad. Borta är den byråkratiska och stelbenta Svensk Bilprovning som många fasade för inför det årliga besöket.

  • Har ”hört” att det är lättare att bli godkänd på en del privata bilprovningsfirmor – men vet inte. Tycker service alltid varit bra på den statliga bilprovningen.

   • Det är så klart roligt att du var nöjd. Jag som sysslar en del med bilar tyckte Svensk Bilprovning blev bättre mot slutet före avregleringen. De gjorde flera marknadsundersökningar för att förbättra sig och det gav nog resultat men själva beslutet om avregleringen var säkerligen redan fattat. Men själva besiktningsvillkoren är fortfarande politiskt reglerade, det är bara själva jobbet eller besiktningen som numera görs av privata aktörer. Jag tror det är enklare att få en tid nu när utbudet blivit större. En annan sak jag upplevde med den avregleringen var att ”di gamle” försvann och ersattes med nya förmågor. Många stannar länge i offentlig tjänst så de kanske valde pension istället?

     • Just Bilprovningen är heller inte någon väsentlig avreglering. Men jag tror missnöjet med bilprovningen har minskat sedan avregleringen. Det är inte så ofta man hör någon klaga längre. Mycket har förbättrats. Det är inte så stelbent längre. Särskilda försommarerbjudanden för motorcyklar och kanske husvagnar tror jag med drop in och lördagsöppet osv. Tror du många vill ha den gamla statliga bilprovningen tillbaka?