Rovdjurshatarnas julafton

Jag tror att många rovdjurshatare och varghatare gläds i lönndom tack vare denna tragedi. De gör vad de kan i sina lobby-
organisationer för att mana fram så mycket misstro mot rovdjuren som de kan.


DN:
”En älgjägare i 50-årsåldern hittades på måndagsmorgonen död i närheten av Valsjöbyn i Jämtland. Polisen tror att mannen dödats av en björn, uppger lokala medier. Även jägarens hund påträffades död.”

Det är nämligen inte så enkelt att den del av Jägarförbundets medlemmar, som är varghatare, hatar björn i samma utsträckning även om den i vissa situationer verkligen kan vara farlig för människan. Det beror på två saker i första hand. 1) Vargen äter älg i betydligt större omfattning än björn. 2) Björn finns i så stort antal att det är tillåtet att jaga den.

BRÅ:s rapport om de kriminella jägargängen har tydligt visat på det faktum att jägarexamen är alldeles för lätt att klara. Jag har själv bevittnat hur sonen till ”jägaren” sköt godkänt för jaktskyttemärket åt sin far. Personligen kommer man inte bli av med denna grova brottslighet om man inte skärper kraven för att bli jägare samtidigt som man reducerar antalet som tillåts ta jägarexamen.

Ur natur- och jaktvårdande synpunkt skulle vi antagligen klara och med mellan 10-20 procent av de jägare som finns idag. Det skulle inte medföra någon fara för fler vitolyckor om man samtidigt planterade in ett antal vargar från Ryssland, Finland, Estland och Polen, länder som f.ö. klarar rovdjursfrågan betydligt bättre än vi i Sverige. Troligen skulle det vara lagom med 1500-2000 vargar i landet för att få en frisk och livskraftig stam. Man skulle dessutom kunna tillåta en viss jakt på djuret ifråga även om jag personligen tycker att det känns motbjudande.

Utan att dra några växlar på det nu inträffade så kan jag konstatera att endast jägare med väldokumenterad skjutskicklighet borde få delta i jakt. Att träffa en långsamt löpande målälg på en 25-metersbana är inget som helst problem även för skyttar som inte ens klarar att skjuta bronsmärket. Träffar man inte en kaffeburk på 200 meter med fem skott av fem så borde man definitivt inte få ha rätt att inneha skjutvapen.

Och de olyckor som skett, har ofta inträffat på grund av att man skadeskjutit björnen.

De som inte inser att djur, inklusive våra rovdjur, idag har minst lika stor rätt till naturen som människan bör under inga omständigheter få inneha jaktlicens. Personligen tycker jag man bör anordna universitetskurser (eller motsvarande) på minst 20 poäng som ska vara avklarade innan man får ge sig ut i skogen beväpnad. På det sättet kanske man kan sortera bort de värsta rötäggen ur kåren.

Mer än femtio procent av jägarna borde inte ens tillåtas övningskjuta utan utbildad handledare. Uppdaterat: Björnen skjuten… :-( 14.55 Varg skjuten i Dalarna..

Källor: DN SvD Uppdaterat DN Uppdaterat SvD Varg SvD Varg DN

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

[tags]Jägarförbundet, Kriminella jägargäng, Jägare, Rovdjur, Björn, Järv, Lo, Varg, Varghatare, Jägarlobbyn, Politik[/tags]

  62 comments for “Rovdjurshatarnas julafton

 1. Mange
  8 oktober, 2007 at 15:44

  Speciellt restriktiva med vapenlicens bör man vara i Dalarna/Värmland. Alla jakthundar bör dessutom vara kopplade. Om inte annat för sin egen skull. Vanligaste dödsorsaken är att husse skjuter dem.

 2. Christer Borg
  8 oktober, 2007 at 16:00

  Hej.
  Jag undrar vilken koppling det finns mellan Jägarexamen (som är till för att skapa en resursinriktad och så långt möjligt, ansvarstagande jäkarkår i Sverige som möjligt) och kriminella jägargäng. Det finns så mycket konstiga idéer om oss som är jägare och de flesta är tråkiga och helt vilseledande.
  Lite faktafel först:
  Finns inga älgbanor med löpande älg på 25 meter. De flesta ligger på mellan 80 och 100 meter, och älgen löper bra fort. Ingen ansvarig jägare rekommenderar någon att skjuta på mål av kaffeburks storlek på 200 meter, speciellt inte i rörelse.
  Jag tror inte heller att någon är glad över den olycka som nu hänt igen. Som du riktigt påstår så är inte björnen speciellt kontroversiell på landsbygden, eftersom den inte ställer till med så mycket vare sig bland tamdjur eller jakthundar.
  Däremot behövs ännu mer upplysning till de som vistas i skog och mark där det finns björn. Som det är idag få vi mycket riktigt skjuta björn i Sverige, vilket också bidrar till den allmänna acceptansen.
  Sedan undrar jag varifrån du fått missuppfattningen att jägare bara jagar för det allmännas skull? Vi jagar för att det är ETT sätt av många att komma närmare den ursprungliga del som finns kvar i de flesta av oss. Det är möjligt att du känner en tillfredställelse när du plockat svamp eller bär och vi som jagar känner likadant när vi får tillreda ett djur som vi själva fällt. Jag drar mig från att köpa ”fabriksdjur” både av moraliska skäl och medicinska.
  Ni som bor i staden och inte jagar MÅSTE förstå att det är er livsstil som är ny, konstig och konstgjord. Och dessutom resursslösande.

 3. Christer W
  8 oktober, 2007 at 18:48

  Problemet med jägarexamen är delvis fusket som Jinge beskriver. Det ses ju som i det närmast som en mänsklig rättighet att få jaga hur än olämpliga folk är som jägare och vapeninnehavaren. Därför uppstår och tillåts fusk vid skytteprov.
  Utöver detta så säger provet ingenting om karaktären och stressfaktorn på jägarn, det kan bli en helt annan person i skogen och passet än på jaktskyttebanan.

  Jag minns en gammal gubbe som inte klarade jaktprovet och fick inte vara med på älgjakten längre.
  Vad många inte visste var att han jagade året om, när frysen var tom fyllde han den igen.
  Hans egenskap var att han inte sköt förrän älgen satt i knä på honom. Att han var skumögd och inte såg tydligt på 300 meters håll påverkade inte, han sköt inte på avstånd.
  Han var uppväxt med ammunition var dyrt och man skulle inte slösa med den och att skadeskjuta var dåligt visade på att jägaren inte höll måttet.

 4. Erik
  8 oktober, 2007 at 21:46

  Bra skrivet.

  ”- Nu måste vi få ner björnstammen – och det räcker inte med att få fem stycken fler på licensen.”

  Bara det väldigt intelligenta uttalandet berättar ju en del om ”average”-jägare.

  Jag har länge haft uppfattningen att majoriteten av svenska jägarkåren är idioter. Detta är ännu en bekräftelse på det.

  Är det något det här landet behöver mindre av är det mordiska så kallade ”jägare” som tror att de är några naturmänniskor av något slag.

  Tragiskt är vad det är.

 5. 8 oktober, 2007 at 23:51

  Nä usch, jag tycker då man bara ska förbjuda all form av jakt!

 6. Ludde P
  9 oktober, 2007 at 01:36

  Det är anmärkningsvärt att de två personer, som under 2000-talet dödats av björn, båda var jägare. Björnen kanske kan frias genom yrkande av nödvärn?

  Naturligtvis är det beklagligt och sorgligt att en människa misst livet, men att dra förhastade slutsatser utifrån detta vore även det beklagligt.

  Jag har själv svårt att se jakt som en självklar rätt eller fritidssyssla, även om jag förstår att det kan ha en viltvårdande funktion och i viss utsträckning även kan jämföras med slakt av tamkreatur. Att jämföra jakt med svampplockning är bara löjligt. Man kan inte undgå den moraliska frågan och svårigheten som ligger i att döda levande varelser för sin egen njutnings skull.

  Som avslutning vill jag kommentera det som Christer B skriver om stadsliv. Det synsätt som framläggs med hänvisningar till vad som ligger i ”människans natur” är naivt och ålderdomligt, männskligt beteende kan inte rättfärdigas eller förkastas utifrån vad som är nytt elller gammalt, modernt eller omodernt, utan ska självklart utgå från kritiskt bedömmande av människors handlingar. Att anse att stadliv är konstigt och resursslösande är uppseendeväckande och fel. Anledningen till att det finns städer är just för att det är resursmaximerande, hur resurseffektivt är det att åka 5 mil för att handla mat? Är det konstigt att leva i hus också Christer B? Var drar du gränsen för vad som är naturligt?

  Jag tycker i alla fall att det går en gräns vid hänsynslös jakt av våra vilda djur.

 7. Anna
  9 oktober, 2007 at 01:39

  Jo Christer så var det nog med den gubben. Jag känner till gubbar som har kört bil när de knappt sett heller. Vad säger det om Sveriges bilförare?

  Jaktproven har sedan de införts blivit mycket proffsiga. De som är över 50 år har knappast i något fall behövt ta några jaktprov då de var jägare redan då proven infördes. Men vi yngre jägare har gått igenom de prov som krävs. Om fusk förekommer är det inte värre än i andra delar av samhället.

 8. Paul Walden
  9 oktober, 2007 at 04:30

  Tack Christer Borg! Skönt att höra så en balanserad kommentar från en jägare. Personligen tycker jag att du har helt rätt i att det – så länge jakten sköts bra – är bättre att äta vilt än fabriksproducerat; på det viset får ju djuret ett fullvärdigt liv i det fria. Men jag vill samtidigt påminna om att många jägare har en väldigt skum inställning vad det gäller de större rovdjuren.

  Att överhuvud taget argumentera för exempelvis kvoterad jakt på varg när stammen är pinsamt liten tyder ju på klart överutvecklat avtryckarfinger. Sådana jägares inställning är att jämföra med gårdagens fiskares inställning till torsken i Östersjön. De gnällde om förlorad livsstil och inkomst, politikerna föll till föga, och voila! – beståndet av torsk kollapsade totalt.

  Liknande saker händer världen över, gång på gång, och fiskare och jägare träder ofta fram med inställningen att de vet bäst vad det gäller naturvård. Men när det kommer till kritan vill många av dem bara tjäna mer pengar, eller spika upp ytterligare en trofé på väggen – oavsett vad som händer med viltlivet.

  Jägare som talar för utökad skyddsjakt använder ofta argumentet att rovdjuren innebär en fara för människor. Det argumentet är lika självklart som meningslöst, såvida man inte vill uppnå total utrotning av rovdjuren i fråga. Om vi vill ha livskraftiga rovdjursstammar måste vi samtidigt acceptera en viss risk för människor såväl som för boskap, tamdjur,och jakthundar. Och livskraftiga rovdjursstammar är förstås absolut nödvändiga för att upprätthålla de nuvarande ekosystemen.

  Dessutom, för att sätta just rovdjurens farlighet i perspektiv: enligt DN har tre personer dödats av björn sedan början av 1900-talet, och en snabbsökning på Google ger vid handen att den senaste bekräftade vargattacken med dödlig utgång i Sverige skedde år 1821. Samtidigt rapporterar Vägverket att åtta personer omkom i viltolyckor under enbart år 2006. Om min ytliga research stämmer, motsvarar detta dubbelt så många som det antal som har dödats av både varg och björn sedan år 1821. Så även om jag håller med dig, Christer Borg, om att stadslivsstilen är konstlad och resursslösande, kan jag inte annat än att tycka att glesbygdsbefolkningens inställning till rovdjur ofta är helt vilsen.

  Jag är född och uppvuxen i Stockholm, och jag antar att detta faktum direkt diskvalificerar mig som argumentatör i många jägares ögon. Men jag har också gott om erfarenhet av hur det är att bo på glesbygden, för jag bor numera i norra Australien, och här har vi djur som faktiskt både jagar och äter människor om de kan. Dingos på land, krokodiler i floderna och hajar i havet. Som grädde på moset har vi ett försvarligt antal av världens giftigaste ormarter runt knuten. Trots detta accepterar lokalbefolkningen dessa djur i stor utsträckning. Det är allmänt vedertaget att rovdjuren har sin plats i naturen, och att vi får acceptera en viss risk när vi delar vårt hem med dem. Faktum är att väldigt många människor här är stolta över att ha så imponerande djur i sitt land – och nu pratar vi om samma människor som riskerar att bli uppätna när de går på picnic eller tar ett dopp i havet.

  Ett exempel på ödmjuk och respektfull inställning till rovdjur kommer från anhöriga till några av de människor som blivit tagna av haj de senaste åren. De har beskrivit hur de omkomna inte skulle ha velat att hajarna dödades, för de älskade havet för vad det är: vilt, vackert och, ibland, farligt (allt annat skulle innebära en ”ny, konstig och konstgjord” situation). Om ändå den svenska glesbygsbefolkningen kunde ha samma inställning till sin undersköna natur.

  Paul

 9. Christer W
  9 oktober, 2007 at 10:33

  Illwill, gubben och hans fru bodde i skogen. De hade självhushållning i mycket stor omfattning, med små odlingar, bär, fiske och jakt. De skötte sig själva nästa ända fram till sin död.
  För övrigt tyckte han att björn, varg och lo var inget problem, de har inte gjort mig någonting så varför ska jag skjuta dem var hans uppfattning.
  För övrigt har du fördomar om folks självfötroende, det är kanske så att det brister hos dig och därför lägger du den bilden på andra.

  Anna, det är en väsentlig skillnad på att köra bil i sjuttio och se halvtaskigt och att sikta på en älg på 35 meters håll redpointsikte.
  Bilen ställde han undan tidigt.

  Men det båda ni missar, han var inte uppvuxen med nöjesjakt som inställning, lika lite som nöjesfiske. Älgjakten som företeelse var inte det viktiga, utan det var husbehovet. (vilka goda foreller eller harrar man kunde få till middag när man var på besök)
  Nöjet för honom var snickeri, snide och smide.
  En annan kuriosa som jag lade märke till var att han hade inga jakttrofér hängande på väggarna någonstans i huset, utom en sak i köket, ett råddjurshuvud i plast.
  Jag frågade honom varför han hade ett i plast. Svaret blev, jag tycker att jägare som sätter horn och huvuden är löjliga och har ingen respekt för djuren och det här är mitt sätt att visa det. Den inställningen syntes även på gården, inga slakt och benrester där, de körde s med traktorn eller snöskotern ut till platser nära rävgryt och andra boplatser. Vilket gjorde att det fanns en och annan stor rovfågel i trakten.
  För övrigt såg jag aldrig ett vapen framme i huset, de var väl undanställda (de sågs nog som arbetsredskap) liksom alla annan utrustning på gården.

 10. 9 oktober, 2007 at 11:14

  Visst är det lite underligt att det alltid är jägare som råkar bli attackerade av björn och aldrig t.ex. svampplockare eller joggare.

  Så är det. Precis varenda gång. Således bör antalet jägare i skogarna begränsas, och de som ska tillåtas vara där ska vara kapabla att skjuta villebrådet till döds utan att själva bli offer!

 11. Daphna
  9 oktober, 2007 at 11:27

  Hej!

  Björnen gjorde helt rätt! Här går människor omkring och skjuter djur med berått mod och ingen reagerar, men när en björn av instinkt och helt naturligt beteende dödar en människa då blir det ett himla liv! Djur har väl rätt att försvara sig! Så otroligt respektlöst att behanda djur på detta sätt.

 12. Anna
  9 oktober, 2007 at 11:50

  Christer, det är faktiskt lite svårt att förstå hur du själv tycker att skillnaden är, mellan att skjuta älg med rödpunktssikte och köra bil i 70 km/h, i båda fallen när man ser dåligt.

  Vad som definitivt är farligare, är om folk kör bil när de inte ser. Det är liksom det som är poängen, som du underströk därtill.

  Kommentaren ”Bilen ställde han undan tidigt” är ett tydligt bevis på att du inte bemödade dig, med att läsa mitt inlägg. Som var och en kan läsa syftade jag inte på någon särskild ”gubbe” i exemplet.

  Men åter till jaktproven. De är numera väl skötta. Det är bra att de finns och jag har inte sett något som säger att myglet skulle vara större angående jaktprov än i andra delar av samhället; såväl näringsliv (Carnegie), politik (våra förra året avgångna ministrar), samt forskningsvärlden (KI t.ex.) har sina brister.

 13. Tjorven
  9 oktober, 2007 at 11:51

  Mördarbjörn skjuten lyder löpsedeln? Varför såg vi ingen löpsedel med ”Mördarjägare björnad”?

 14. 9 oktober, 2007 at 11:56

  Bra Tjorvas!

  Tydligt bevis på att jägare skjuter illa.

 15. Ulla
  9 oktober, 2007 at 12:05

  Eftersom man inte äter björnkött finns det ingen som helst anledning att skjuta nagon björn över hudvud taget.
  Det är förfärligt att en människa dödats men det kan väl knappast läggas björnen till last att han angrep om han blev störd eller kände sig hotad. Om inte björnen var skadskjuten förstar jag inte varför den skulle dödas.

 16. Jan Wadström
  9 oktober, 2007 at 12:06

  Jag ser jägare som potentiella mördare.Jag glömmer aldrig blicken hos en viss TV-kock när han stod med geväret och såg ett villebråd(harför mej att det var en sorts buffel).Blicken var helt hysterisk,och han kunde knappt vänta med att avlossa skottet.Sådana jägare gör det inget om det blir lite svinn på.

 17. 9 oktober, 2007 at 12:08

  Det påminner mig om ramsan -”Älgen ensam satt
  och log i en sönderskjuten skog”.

 18. Anders
  9 oktober, 2007 at 12:15

  ”Mördarbjörn skjuten” var ännu ett lågvattenmärke för den tidning vars löpsedel presenterade det osmakliga budskapet (någon av kvällspressen representanter månne?).

  Annars vill jag bara ge Christer Borg lite positiv feedback för ett mycket bra inlägg ovan.

 19. Nils Jacobsson
  9 oktober, 2007 at 12:19

  Ironiskt att alla missat sakfrågan.Björnen dödade en man och hans hund mitt inne i en by. Mannen skulle visserligen ut på jakt dagen därpå men vad har det med saken att göra? Kände björnen på sig att mannen var jägare? Nej frågan är om vi skall tillåta så mycket rovdjur att man inte vågar gå utanför dörren. De som tycker så är välkomna att bosätta sig i Valsjöbyn och liknande platser och kanske känna något av den rädsla man nu har där uppe

 20. Robert
  9 oktober, 2007 at 12:21

  Efter flera patetiska inlägg från både ”jägare” och ”asfaltsbarn” vill jag kommentera lite.
  För det första kan man inte jubla över att någon blivit av med en far, bror eller vilket förhållande man nu hade till den döde.
  Sen är det så att den björnjakt som var i år hade inslag av fruktansvärt dåliga skyttar, som i slutändan drabbar hela jägarkåren negativt.
  Men sen kommer det vissa funderingar på att man skall låta naturen ha sin gång och att jägarna inte skall lägga sig i, men tänk efter på vad människan inte har lagt sig i?? Faktum är att vi lever i ett samhälle där reglerna har gjorts upp efter människans behov.
  En minskad avskjutning av främst älg och rådjur kommer att leda till dramatiska ökningar av viltolyckor. Vi skall ha livskraftiga stammar av allt vilt, det måste vara en utgångspunkt.
  Ett annat inlägg var om att endast jägare anfölls. I Finland dödades en joggare i löpspåret av en björnhona som hade ungar.

 21. Pellinell
  9 oktober, 2007 at 12:24

  Usch ja, nu får jägarlobbyn som den vill. Och björnstackaren har man redan hämnats på, ser jag på bild i tidningen.
  Att jägarna får hållas år efter år är smått ofattbart. De stör naturens samband. Hade inte de skjutit av alla rådjurens naturliga fiender hade vi inte haft de enorma problem med fästingar som vi har i dag, till exempel. Men sådana samband ser inga jägare.

 22. Christer W
  9 oktober, 2007 at 12:30

  Anna, om inte inser skillnaden så är det märkligt. I trafiken är du oftast inte ensammen, där finns allt från fotgängare till bilar. Rent reellt är det större risker i trafiken, trots hälso- och synkontroll av förarna, det går helt enkelt fortare där än i skogen, med andra ord stressmomenten är fler.
  I skogen är du oftast ensammen, i vart fall när du jagar på egen mark och dessutom märket han upp att jakt pågår. I gubbens fall handlade det dessutom om att köra över hans gårdsplan för att komma ut på hans marker, och de flesta hade inte nyckel till bommen över skogsvägen.
  I det här sammanhanget var stressmomenten obefintliga, han kunde vänta och ta den tid på sig som han behövde och var det långt borta, otydligt eller halvdolt bakom buskar och sly då lät han bli att skjuta. Det är just det omdömet många nöjesjägare saknar, de har tagit ledigt ett par dagar och blir stressade just för att de inte har fått något i siktet.
  Ett hade han gemensamt med min farfar och morfar, att de helst jagade ensamna. De tre slutade att jaga när deras hörsel blev dålig och de inte längre kunde höra vad som rörde sig i närheten. Men dessa tre herrar var födda mellan 1885 och 1898 och var fostrade i en helt annan syn på jakt än vad som växte fram senare, i deras värld existerade inte jaktlag och nöjesjakt. Farfar lärde mig i barnsdom att spåra varg och björn, i sin ungdom levde han på jaga dem i finland och ryssland och isbjörn i polartrakterna. Men det föll honom aldrig in att jaga varg och björn uppe i norrland, för att de var så få och kunde gott få leva därför, tyckte han.
  Men spännande var det när man kunde känna lukten av björn.

 23. REx
  9 oktober, 2007 at 12:34

  Känns det inte frustrerande att dessa jägare som du verkar avsky så mycket har fått rätt? De har i flera år varnat för vad som kommer att hända när rovdjuren ökar.

  Varför drabbas jägare och inte joggare (nåja, det hände ju i Finland för inte så länge sedan) eller bärplockare? Har du (ni) funderat ett ögonblick på hur dessa olika grupper uppför sig i skogen. En jägare försöker normalt ta sig fram så obemärkt som möjligt (och är väldigt ofta betydligt längre bort från vägar än de andra kategorierna).

  om vi nu skall ta det här fallet så kom björnen in i samhället där den mest troligt angrep en hund som var bunden utanför stugan. Ägaren gick ut för att se vad det var för oväsen utanför och blev då ihjälslagen av björnen. Björnen drog dessutom undan mannen och täckte över honom som björnar gör när de lämnar _byten_ för att äta senare.

  Det rörde sig alltså inte om att någon jägare som råkade snubla över en bjön, skadskjuta denna för att sedan bli dödad. Det rör sig mest troligt om en björn som var på jakt, fick tag på en hund _inne_ i ett samhälle men tog ett större byte när det dök upp. En man i underklader.

  Det var bara en slump att det var en vuxen jägare, det kunde lika gärna ha varit en liten flicka som gått ut på gården för att undersöka varför hennes valp gnäller.

 24. Bibbe
  9 oktober, 2007 at 12:39

  Om det fuskas i finansvärlden och liknande som Anna m.fl. säger ursäktar väl inte att man fuskar med livsfarliga vapen. Det är så tydligt att de s.k. jägarna inte är särskillt smarta när man hela tiden försöker ursäkta sitt skjutglada beteende. Bara att kalla sig för jägare tyder på nåt barnsligt macho.

 25. Sven P
  9 oktober, 2007 at 12:41

  Uppvuxen inom miljörörelsen och i en vegetarianfamilj har jag aldrig varit så förtjust i jägarkåren.

  Jägarhatet som kommer till uttryck här tycker jag dock är motbjudande.

  Visst finns det nöjesjakt och det är inte sällan just storstadsbor som står för den. Men så länge jakten är reglerad så spelar det väl egentligen ingen roll av vilka skäl som jägaren går ut.

  Den naturliga jakten är den som utövas av lokalbefolkningen. Att förflytta sig 500 meter från sin bostad, skjuta en älg, ta hem den på traktorsläp, stycka den och lägga ner den i frysen måste väl ändå ses som extremt resurssnålt. Där kan ju storstaden bara slänga sig i väggen. Ska vi dessutom tala om djurets lidande så är det ju minimalt och djuret dör i en begriplig värld. Äckel kan man känna inför djurtransporter och slakterier.

  Staden är inte speciellt resurssnål, den kanske var det en gång, när maten drogs in på kärror från den omgivande landsbygden. Idag är hela kedjan helt sjukt resurskrävande oavsett var man bor, maten körs runt alldeles för mycket.

 26. REx
  9 oktober, 2007 at 12:42

  Det är klart att man äter björnkött (det smakar dessutom bra). Varför tror du annat?

  Och Ulla, anledningen till att man anser sig tvungen att döda den här björnen är för att den passerat en gräns. Normalt är björnar väldigt skygga för människor och håller sig undan, de ser definitivt inte människan som ett byte.

  När ett rovdjur gått över gränsen och dödat och ibland även ätit av människor så visar erfarenheten att människan då börjar betraktas som ett byte bland andra och dessutom ett lätt byte, vi har ju varken klorm tänder eller muskler som på något sätt hindrar en vuxen björn.

  Om du inte tycker att vi skall ha det som på Grönland, där man på vissa platser inte går utanför dörren (de har ett speciellt ställ i kyrkorna där man kan hänga upp vapnen under kyrkobesöken) utan att ha ett vapen med sig för att kunna skydda sig mot isbjörnar så måste mandråpare dödas.

 27. Barny
  9 oktober, 2007 at 13:05

  Kommentarsreglerna! / Jinge

 28. Rawia Morra
  9 oktober, 2007 at 13:18

  Barny,

  Inlägget här handlar inte om homosexuella. Hur kommer de in i bilden begriper jag inte! Inbillade rättigheter? Joller?

 29. REx
  9 oktober, 2007 at 13:32

  Pellinell, nej det är inte jägarna som stör naturens samspel. Det är det moderna samhället som gör det. Det är inte naturligt med gigantiska städer, enorma områden uppodlad mark och resten som skogsbruk.

  Antalet djur i en oreglerad population går i cykler. När det finns föda och få predatorer så ökar antalet bytesdjur varpå rovdjuren får tillgång till mer mat och själva ökar i antal och bytesdjuren minskar och rovdjuren minskar i en oändlig cykel. Vad som händer när det finns fler rovdjur än vad födan räcker till visar det här exemplet alltför tydligt.

  Dessuom så är människan en del av naturen och vi har utvecklats som jägare, och samlare, vilket har gett oss tillgång till de proteiner som har krävts för att utveckla den unika hjärna som vi har (och får en del stolpskott att tro att vi inte skulle vara en del av naturen). Vi har utvecklat hjärnan på bekostnad av andra medel för jakt och försvar som andra djur har, som klor, tänder och muskler och, inte att förglömma, en väldigt lång period där vi är oskyddade som barn och måste förlita oss på gruppens beskydd. Istället så använder vi verktyg för att göra det vi vill göra.

  Människan är en gren på utvecklingsträdet som visat sig vara väldigt lyckad.

 30. 9 oktober, 2007 at 13:36

  Jag släppte av misstag in kommentar 31, åtgärdat nu / Jinge

 31. Karl
  9 oktober, 2007 at 13:49

  Ja, konstigt att det per automatik är dödsstraff för ett djur, driven av instinkter, som dödar en människa. I kontrast mot de makabra (överlagda) dödsmisshandlarna som skett den senaste tiden. Missdådarna i dessa fallen kan i alla fall räkna med att bli tillsagda…på skarpen.

 32. Galaxa
  9 oktober, 2007 at 14:51

  Det är många som sörjer den dödade mannen, A, som var en högt respekterad man. Men här insinuerar man nästan att han var vållande till sin egen död enbart för att han befann sig i trakter där ni tydligen vet precis hur folk tänker och att han var jägare. Han var inte på jakt när han blev slagen av björnen!

  Det finns ingen anledning att tro att björnen sköts som någon slags hämnd. När ett rovdjur går på en människa i bebyggt område finns det en fara att han gör det igen och då är det detta en försiktighetsåtgärd. Det är självklart därför som man tog beslutet att skjuta björnen. Det har inget med rovdjurshat att göra och jag törs nog säga att vördnaden inför björn är betydligt större i trakterna runt Valsjöbyn är i Stockholm. Snacket om mördarbjörn kommer från kvällstidningarna.

  Björnen som sköts var inte skadeskjuten, men utsvulten, läste jag i ÖP. Då kan det slå slint hos ett djur och det var ju tragiskt att det hände. Det skulle kunna vara på sin plats att tänka lite på att en man fått sätta livet till också, i stället för att bara utnyttja detta till att spy galla över Sveriges landsbygdsbefolkning.

 33. REx
  9 oktober, 2007 at 15:11

  Jon, mannen befann sig i sin egen stuga som låg i en by när han dödades tillsammans med sin bundna hund.

  Björnen blev alltså attackerad av bunden hund och en man som satt i sina underkläder och åt middag när björnen dök upp utanför en stuga i ett mindre samhälle.

 34. 9 oktober, 2007 at 15:15

  Galaxa!

  Jag tror knappast att någon menar att han fick skylla sig själv. Stämmer uppgiften att han var obeväpnad så blir det ju ännu mer tragiskt än om han hade skadskjutit björnen som det stod i någon tidning. Och visst kan björnar som söker föda i samhällen utgöra en fara. De mer raljanta kommentarerna utgår säkerligen från den tidiga tidningsuppgiften som sade att han själv skadskjutit björnen.

  Sedan ska du inte göra dig löjlig och säga att det spys galla över landsbygdsbefolkningen. Du diskvalificerar ingen annan än dig själv med en sådan påhittad utsaga. Det är ytterst sällan DEN egenskapen som gör folk till varghatare, det är jägarförbundets medlemmar som tycker att vargen äter upp älgarna som de hoppats få skjuta. Det är en kriminell grupp i många avseenden och länsstyrelsernas jaktvårdare och andra viltvårdare har ofta tvingats skaffa skyddad adress för att inte få sina bildäck sönderskurna på nätterna.

  I en del fall har det gått så långt att myndigheternas verkschefer förbjudit personalen att åka till olika sammankomster där rovdjursfrågan debatteras. BRÅ liknade dessa kriminella gäng med Hells Angels och liknande sammanslutningar. Nu sällar du dig indirekt till rovdjurshatarnas försvar, de som hävdar att vi inte ska ha några rovdjur i Sverige.

  Det är lika oförnuftigt som att hävda att vi inte ska ha människor här. För det troliga är nog att rovdjuren var här först när isen smälte. En vettig rovdjurspolitik måste vara att alla arter är så rikligt förekommande att de genetiskt överlever. När det gäller vargen så är det betydligt över 200 djur, helst närmare 2000. Ungefär samma antal björnar bör vi ha. Utöver det så kan man tillåta jakt i viss omfattning.

  Men kom inte dragandes med några floskler om att vi är stygga mot dem som bor på landet. Vi är avundsjuka, inget annat.

  F.ö. har man skjutit en varg idag. Den gjorde något som är helt naturligt, den angrep en hund hävdar skytten. Men hundar ska inte gå lösa i vår natur, det krävs mycket mer av jägarkåren innan den ska få släppas ut i naturen försedda med skjutvapen. Mycket mycket mer…

  Det vore oxo tacknämligt om dess förespråkare använde sina små grå innan käftarna började klappra som på en katt som ser en talgoxe…

 35. Anna
  9 oktober, 2007 at 15:45

  Jo Christer… _jag_ inser skillnaden, tydligt. Om du nu läser mitt inlägg – vilket du inte riktigt fick till denna gång heller – så inses lätt att det var din otydlighet som åsyftades; i ditt inlägg.

  Till Bibbe vill jag bara säga att ingen har sagt att man inte skall hålla efter överträdelser av förordningar och lagar, men ibland tycks drevet vara av häxjaktskaraktär.

  Karl, det lät spännande. Fängelsestraff för björnar kanske?

  Jon, med din kommentar om att det var ”märkligt” att man hittade igen rätt björn, visar du att du inte vet hur spårning går till. Detta är helt ok att du inte vet, men ge dig inte ut och insinuera utan kunskap.

  Jägare är inte sämre än andra människor. de är som när folk säger att de av partiet [infoga ditt hatparti #1] är dumma, eller att ekonomer och/eller jurister är omoraliska. Jag har inga problem med att skjuta guld närhelst på året, oavsett jaktvapen. Därtill, jag är inget unikum. En stor del av jägarkåren är duktig. Men nu är det en gång för alla så med jaktdebatten att många som är mot jakt skjuter in sig (hepp!) på vad helst de kan träffa. Ändamålet helgar medlen, om man ogillar jakt så kan man skamlöst säga att jägarkåren är dåligt tränad.

  Om man ogillar jakt bör man hållas sig på moralifilosofiskt plan, snarare än att sprida lögner och dålig dager över sig själv.

  Till Jinge själv. Det är dags att moderera din egen ton:

  ”det är jägarförbundets medlemmar som tycker att vargen äter upp älgarna som de hoppats få skjuta. Det är en kriminell grupp i många avseenden”.

  Du får gärna ha dina åsikter, som jag bara sporadiskt kan dela, men hade det inte varit bättre att skjuta in ett ”de delar av” efter citatets två inledande ord. Det tycks göra dig och din blogg trovärdigare om så gjordes.

 36. 9 oktober, 2007 at 15:46

  Jag kanske inte skulle ha släppt igenom dessa, det kan du ha rätt i. Men jag utgår ifrån att det handlade om ett sätt att förstärka sin uppfattning, i stället för att svära som jämförelse.

  Inte för att jag känner någon av dem, men alla inser att ingen av kvinna född tycker att det är RÄTT att någon blir dödad. Det är så dumt att jag faktiskt inte behöver skriva det ens.

  T.ex. ogillar jag själv kriget i Irak och alla USA:s brott mot mänskligheten. Men inte fan gläds jag åt att soldater blir dödade för den sakens skull. Vi är ändå hyfsat civiliserade människor, eller hur?

  Att rovdjurfrågan gör människor upprörda har jag STOR förståelse för. När man drabbas av affekt så skriver man ibland saker som man inte menar, precis som när man talar.

  Skillnaden är att det skrivna står kvar efter att man lugnat ner sig, det gör att även andra kan se hur förbannade vissa blir på rovdjurshatarna och tex. ändringarna i jaktförordningen.

  Det kan dessutom vara bra att jägarkåren inser att de inte har landets folk enade bakom sina ryggar.

 37. 9 oktober, 2007 at 15:58

  Anna!

  Det här är vare sig Radio eller TV. jag har inget krav på mig att vara opartisk, hade jag det skulle jag inte driva en blogg.

  Här torgför jag MINA åsikter om saker och ting, ibland blir jag så-in-i-helvitte partisk.

  När det gäller jägarkårens skjutkunskaper står jag på fast mark. Jag har varit skjuttränare ett par år och har sett folk som inte kan pricka tavlan ens med en 30-06 från 200 meter liggande.

  Och det är inte ental när jag talar om ”folk”.

  Det jaktskyttenmärke jag talar om har jag exakta kunskaper om, jag tänker dock inte berätta hur. Om skjutproven förbättras så fine with me. Men sist jag sköt provet så förekom det fusk.

  Vad sedan rör min bloggs trovärdighet: Det är samma sak som jag inledde med. Bloggen är ett yttrycksmedel för mig personligen. Jag har inga krav på mig att vara opartisk och belysa frågor allsidigt.

  Att jag har jakträtt i ett större älgfyllt område i norrbotten betyder inte att jag ger mig dit för att jaga. Det är ett personligt ställningstagande utifrån de erfarenheter jag har av skadskjutna älgar.

  Du får tycka precis vad du vill, så tycker jag vad jag vill. ok?

 38. Björn
  9 oktober, 2007 at 16:01

  Ursäkta namnet, det är inte därför jag ogillar jägare. Men Jinge har rätt, det är alldeles för släpphänt.

 39. Antifeminist
  9 oktober, 2007 at 16:14

  Även om det mesta negativa om jägare redan är sagt så finns det anledning att säga det igen:
  Det naturliga är att rovdjur, inte människa, sorterar ut djurstammar. Att ha något annat mål än att alla djur som dör gör det av ”naturliga” orsaker är att inte förstå biologi. Och till den jägare som sa att det är moraliskt rätt att jaga: Nej, det är det inte. Om du så fullständigt har missat det faktum att vi utrotat och försvagat naturen runtom oss i hundratusentals år så borde du gå tillbaka (?) till skolbänken. Att vi alla (för jag antar att du också handlar i vanliga affärer, använder el etc) är delaktiga i resursslöseri är sant. Men det beror mestadels på att vi är för många (inte nödvändigtvis i Sverige) och inte vill ge upp någonting överhuvudtaget. Och det stämmer bättre på fiskare och jägare än på stockholmare.

 40. Martin
  9 oktober, 2007 at 16:33

  Jag ser jägare som potentiella mördare.

  Måste varit det dummaste jag läst på länge. Ska jag se människor som dricker alkohol som potentiella mördare också? Rätt som det är sätter sig en jegarns idiot bakom ratten och kör ihjäl någon (eller misshandlar någon..). Nej man kan inte dra alla över än kam.

  Även om det finns rötägg inom jägarkåren så tror jag personligen att djurstammarna inte kan släppas iväg och bli hur stora som helst, jägarna behövs. Rötägg finns förövrigt överallt. Tyvärr.

  Sen om prov etc. blir ännu bättre är bara positivt för alla parter.

 41. Paul Walden
  9 oktober, 2007 at 17:02

  Galaxa, jag var noga med att använda uttryck som ”ofta” och ”i stor utsträckning” just för att jag inte vill stoppa all glesbygdsbefolkning i ett fack. Men jag står fast vid att de människor som anser att alla stora rovdjur i stort sett ska utrotas (och många av dem råkar bo på landsbygden) är helt vilsna . Åtminstone ur ett ekologiskt perspektiv. Sen kan man förstås hävda att vi på lång sikt kan skapa nya ekosystem genom att ta vissa arter ur ekvationen, och att de stora rovdjurens existens därmed inte är nödvändig för naturens överlevnad. Men jag tillhör dem som gillar naturen som den är idag, och jag uppskattar artrikedomen för dess skönhets skull. Och jag ska väl inte behöva lägga till ”jag tycker” eller ”personligen anser jag” överallt för att läsarna ska förstå att det är min egen uppfattning jag för fram?

  Till sist tycker jag att du, Galaxa, är riktigt oförskämd när du klumpar ihop mig med bloggare som Jon och säger att mina kommentarer tyder på att jag anser att den dödade mannen för skylla sig själv. Förvanska inte andras inlägg, och lägg inte ord i mun på folk. Det som har hänt är givetvis djupt tragiskt och ingenting som jag önskar någon att råka ut för – oavsett var de bor eller sysslar med. (Jag anser dessutom att det under rådande omständigheter troligtvis var helt rätt att skjuta björnen.)

  Paul

 42. REx
  9 oktober, 2007 at 18:16

  Visst är glesbyggdsbefolkningen på ett ”visst sätt”. Bl.a. så lever och verkar de i de trakter där rovdjuren finns och drabbas av rovdjurens härjningar. Inte alla naturligtvis men i betydligt högre grad än de ”experter” och ”naturvänner” som gått omkring och sagt saker som att rovdjuren är ofarliga och att ingen har dödats på si och så många år (när dessa rovdjur inte funnits f.ö.).

  Sedan, att denne man var jägare är i den här situationen fullständigt irrelevant. Han jagade inte, han satt inne i sin stuga och åt middag när hans bundna hund troligen angreps av björnen och han gick ut, i underkläderna och obeväpnad, troligen för att undersöka vad hunden reagerade på. Tror du (ni) att situationen hade slutat annorlunda om mannen hade varit golfspelare, fiskare eller kortspelare (för att ta några slumpmässigt valda hobbier).

  Och för det tredje är skjutkunskaperna ganska ointressanta så länge de själva är medvetna om det och agerar därefter.

 43. 9 oktober, 2007 at 18:30

  Man kan knappast hävda att ”glesbygdsbefolkningen drabbas av rovdjurens härjningar” som du gör. Det är direkt ohederligt. 95 procent av min släkt bor i glesbygd och när det gäller den värmländska grenen så bor de i vargens hemtrakter.

  Ingen har ”drabbats”. Att vargen tar en eller annan hund som springer löst är helt klart. Men den vanligaste dödsorsaken för jakthundar är bilen, i andra hand skjuts de av misstag av sina ägare.

  Så analogt med ditt resonemang så bör man förbjuda 1) Bilar 2) Jägare

  Fattar du inte själv hur löjlig du gör dig är du bara att beklaga. Tyvärr är inte skutförmågan irrelevant. Förra gången en björn dödade en jägare var uppe i norrland, var det förra året? Den björnen var påskjuten då den gick till attack. Hade han varit en bättre skytt hade det aldrig hänt.

  Utöver det så blev två tonåringar skjutna för ngn dag sedan. Av en jägare som tog fram sin Husqvarna Dubbelbock och brände iväg två skott med 12:ans hjorthagel. Var det förra älgjakten som tre jägare sköts av – jägare?

  En central faktor i sammanhanget är att jägarna är för dåligt utbildade, dessutom skjuter skrämmande många illa som fan.

  Att överhuvudtaget ens PRATA om att utrota vargen visar på att jägarna internt har seriösa attitydproblem. Ett djur som har en klar plats i vår fauna ska givetvis bevaras och jägare som ens antyder något annat ska inte ha vare sig vapen eller jaktlicens.

 44. Benny
  9 oktober, 2007 at 19:23

  Jag har också erfarenhet av dåliga skjutprov. När jag ”sköt upp” 2004 så var det en karl där som kände skjutledaren så han behövde inte skjuta. Skandal!

 45. R.Redelius
  9 oktober, 2007 at 19:53

  Det finns tydligen ett samband mellan antal angrepp på människor och björnstammens storlek, men inte mellan älgstammens storlek och antal människor som dödas i trafiken vid viltolyckor med älg.
  Det är ju bra det, för annars kommer jägarne ju i ett kännsligt läge, när de då plötsligt även måste kräva att älgstammen ska decimeras.
  Om inte, kommer de att framstå som århundradets störste hycklare och inte som de rakryggade individer de betraktas som idag:o)

 46. REx
  9 oktober, 2007 at 20:51

  Vilka är det som drabbas av rovdjurens härjningar om inte glesbyggdsbefolkningen? Inte är det stadsbefolkningen inte. Nej, det är de bönder, renägare, jägare och friluftsmänniskor som bor och verkar där rovdjuren finns, försök inte påstå något annat. (Och som du säkert såg så skrev jag dessutom att det inte gällde alla.)

  Ingen har drabbats? Är du på riktigt? Vargen tar hundar och andra tamdjur, järven och björnen tar också tamdjur och ren. Dessutom så har två människor dödats och jag lovar dig att deras familj och vänner har drabbats.

  Vad gäller bilar så ser det ut på ett sätt när man tittar på statistiken över hela landet men lite annorlunda när man bara tittar på de områden som har en stor vargstam.

  Björnen vid det förrra dödsfallet var mycket riktigt skottskadad men det skedde mest troligt under angreppet när jägaren försökte försvara sig och inte, som du försöker insinuera, pga av en påskjutning.

  Japp, två tonåringar blev skjutna. Det är dock till största delen samhällets fel då det inte ingripper tillräckligt kraftfullt innan det hela spårar ur. Du kanske har läst om hur familjen trakaserats under flera år? Den här mannen gjorde det enda rimliga, han försvarade sin familj. Något som samhället och polisen skulle ha gjort men misslyckats med fatalt. Men tyvärr så är det så jävla synd om alla förövare i det här landet och de skall daltas med på alla sätt medan offren skjuts åt sidan och glöms bort.

  Och snälla du, visst, det finns jägare som talar om att utrota rovdjuren. Det finns _minst_ lika många jägare som inte vill utrota dem! Däremellan så finsn den vanliga flocken som säger att de gärna vill ha rovdjur bara inte just här. Precis som i övriga samhället.

  Att försöka pracka den åsikten på alla jägare är bara tarvligt.

  Det är mycket viktigare med gott omdöme som jägare än bra skjutförmåga. Jag känner en jägare som förmodligen inte skulle träffa lagårdsväggen om han ombads göra det men han har aldrig skadskjutit ett djur därför att han känner till sin förmåga. Jag väljer honom varje dag före en mästerskytt som inte klarar av att vänta på ett lämpligt tillfälle.

  Dessutom, klar plats i vår fauna? Är du inte medveten om att vi klarat oss alldeles utmärkt i närmare hundra år utan dem? Den konkurrerades ut av en art som är mycket effektivare på alla sätt. Precis som skett i naturen under miljontals år. Därmed säger jag inte att rovdjuren bör utrotas, bara att det skall tas större hänsyn till de som har dem kring knutarna.

 47. 9 oktober, 2007 at 21:00

  Så du menar att jakthundar blir skjutna och påkörda bara i Dalarna och Värmland? :-)

  Jag känner en jägare som förmodligen inte skulle träffa lagårdsväggen

  Ja det är ju det jag säger…

 48. krister andersson
  9 oktober, 2007 at 21:11

  Välkommen som björnåtel till Valsjöbyn alla egenutsedda rovdjursexperter.

 49. krister andersson
  9 oktober, 2007 at 21:14

  Vem skall bestämma över min livskvalite om inte jag själv?
  Jag vill inte ha era rovdjur på min tomt.

 50. Micke B
  9 oktober, 2007 at 21:22

  Såna som Krister borde definitivt inte ha tillåtelse att ha skjutvapen. Där går gränsen!

Comments are closed.