Råder stor oordning inom svensk borgerlighet?


Denna artikel har skrivits av Ulf Karlström som berikat bloggen med många artiklar i skilda ämnen.

Anthropocene (https://anthropocene.live) heter ”ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning”. Lite schematiskt kan man säga att libertarianer är en slags borgerliga frifräsare, dock väl förankrad inom borgerlig tankevärld.
På deras hemsida skrev Lars Bern (16/7) en artikel med rubriken ”Kommer Trump att lyckas?”. Med vad kan man undra?
Trump and Clinton Cartoon
Bern svarar omedelbart på frågan:
”Globalisternas frontfigurer med familjerna Rothschild och Rockefeller och deras torped George Soros var helt övertygade om att de lika smärtfritt som de placerade Obama i Vita Huset skulle få sin marionett den genomkorrumperade Hillary Clinton vald. Man hade skaffat sig kontrollen över 90 % av alla MSM, man hade korrumperat flertalet ideella organisationer – NGO – och man hade byråkratin och säkerhetsapparaten i Washington – the Deep State i sin hand. Alla arbetade målmedvetet för Clinton i valet.
Chocken och ursinnet över Trumps valseger går inte att ta miste på. Globalisterna drog genast igång historiens kanske största propagandakampanj i av dem kontrollerad MSM för att försöka stoppa Trump och få honom avsatt. Vi ser över hela västvärlden hur globalisternas medier pumpar ut hatpropaganda mot Trump, svenska globalistmedia som SVT, SR, SvD, DN m.fl. har nästan bara hatmaterial och falska nyheter om Trump och vi får inte höra ett pip om hans politiks mycket stora framgångar. Jag brukar ibland gå in på Schibstedts nyhetswebb OMNI och där finns dagligen hatartiklar mot Trump och aldrig en stavelse om de underverk han åstadkommit hittills i amerikansk ekonomi.”

Deep state III

Det är ingen liten konspirationsteori Bern försöker ställa på fötterna. Storkapitalet i USA, representerad av banker och jätteföretagen har skapat något som heter globaliseringen. De kontrollerar Media (MainStream Media) och har enorma resurser för att pumpa ut sitt budskap. De styr också EU. De kunde t o m sätta Obama på presidenttronen och skulle göra om det med Clinton. Upp träder då räddaren (riddaren?) i nöden, Donald Trump, och slår konspiratörernas kandidat ur brädet. Nu är han i full färd med att riva upp de för USA så orättvisa handelsavtalen. Och han har fixat miljontals arbete åt medelklassen (bara den?) i USA, ett rent underverk. Och kanske ordnar han även världsfreden genom att snacka ihop sig med Ryssland?

Det finns en slags ödets ironi att många ur vänstern – detta svåra ord – kan skriva under på denna bild, vad gäller vissa, stora drag. Visst styr USA:s banker och TNC (jättekoncerner) mycket av vad som står på agendan för ”Washington consensus”, och kring denna nyliberalismens plattform enas även de ekonomiska giganterna i bank och företag från EU och Japan (Australien m fl). Och visst har de tillgång till media i en utsträckning, som ytligt kan föra tanken till handgriplig kontroll, medan hegemonibegreppet inom den ideologiska sfären är en marxistiskt, och bättre förklaring. Kritiken mot handelsavtalen mellan EU-USA och EU-Kanada var befogad, då de innehöll bestämmelser där TNC skulle kunna stämma stater för utebliven profit, trots nationella, parlamentariska beslut. Betänk vidare att den ekonomiska överklassen och MSM klumpade ihop Brexit och Trumpväljarna, som halvt efterbliven arbetarklass och förlorare. Kritik mot det överstatliga och nyliberala EU-projektet förklarades komma från ”bakåtsträvare”.
deep_state_structure

Jag anmälde Sveriges Radios P1 till granskningsnämnden för tendentiös beskrivning av Brexitanhängarna. Nämnden svarade reflexmässigt att så var inte alls fallet.

Berns borgerliga förankring gör att han inte kan tala om kapitalism, utan tillskriver ”Globaliseringen” någon självständig kraft, och talar om ”Plutokrati” (pengamakt) i vaga termer. Konspiratörerna driver vidare sitt spel ”på bekostnad av medelklassen och nationella intressen”. Och arbetarklassen? Förvisso har automatiseringen/AI slagit hårt mot vissa mellanskikt, vilka friställts, men det gäller i än högre grad den traditionella arbetarklassen. Vad vi fått är en ny arbetarklass, delvis som prekariat (sensu Guy Standing). Så kanske skall man inte slå Bern på fingrarna i just den beskrivningen?

Maktförskjutningen från parlament till marknad beskrivs av Bern i mystifierade termer, genom att den kopplas till globaliseringen. I själva verket har det pågått en successiv ”avlövning” av parlamentens makt, med EG-EU som motor i vår världsdel, till fördel för den s k Marknaden, dvs de neoklassiska ekonomernas och nyliberalismens älsklingsterm.

Bern skriver vidare: ”USA:s krigsmakt har främst skapas av globalisterna för att kunna försvara storföretagens och bankernas ekonomiska intressen runt om i världen. Dess betydelse för försvaret av amerikanska folket är begränsad. Den har ju vid upprepade tillfällen använts för att anfalla stater som blivit för självständiga gentemot storföretagen och bankerna och som beslutat att själva exploatera sina naturresurser”. Det här stycket hade nästan kunnat ingå i min och Anders Romelsjös bok USA som världspolis. Bern vrider sig som en mask i olika frågor. Försöker han bli en svensk Dugin (den ryske, reaktionära geostrategen)?

Och vidare: ”Trump har speciellt lyft fram Tysklands orimliga hållning där man utmålar Ryssland som ett stort säkerhetshot samtidigt som man gör sig allt mer beroende av rysk naturgas… Det tredje steget i Trumps offensiv är nu att tina upp relationer med Ryssland och dess president Putin. Den senare är likt Trump ett av globalisternas främsta hatobjekt. Han är utsatt för en liknande hatpropaganda i deras medier. Orsaken är att han stänger ute globalisternas företag och banker från Ryssland och dess enorma naturrikedomar”.

Här skrider det ordentligt för Bern. Den ökade anti-Rysslandpropagandan kan uteslutande härledas från NATO/USA, och dess successiva inringning av Ryssland. Med förevändning av annekteringen av Krim har USA-Nato och EU infört sanktioner mot Ryssland. Det är en direkt aggression mot Ryssland. Utnämningen av marinkårsgeneralen Mattis som försvarsminister, vilken – med Pentagon i ryggen – helt verkar styra Trump, bortsett från hans twitterretorik, talar sitt tydliga språk.

Berns vurm för Trump väcker många intressanta frågor. Den viktigaste är om svensk borgerlighet börjar krakelera? Kanske kan vi hoppas på det? Under EMU-omröstningen 2004 hade vi på Nej-sidan ett inte oväsentligt stöd från nyliberal borgerlighet, kanske var det t o m avgörande på marginalen? Under Brexitkampanjen i England såg vi hur det traditionella ”etablissemanget” var djupt splittrat. Labourhögern, t ex huvuddelen av deras MP:s, försvarade EU, medans en majoritet av Tories, om än rätt knapp, talade för Brexit.
Har detta spår fördjupats i Sverige och växt det senaste decenniet?

intressant.se, , ,
, , , , , , , , , , , , , CIA,


58 svar till “Råder stor oordning inom svensk borgerlighet?”

 1. Det finns mycket att kommentera.Berns ”vurm” för Trump beror uppenbarligen på att Trump rört om i den amerikanska grytan. På ett sätt som många gånger kan synes motsägelsefullt, men som icke förty skakat om Deep State som hela tiden försöker få tillbaka kommandot. Utnämningen av Mattis är en av många. Personer har lyfts upp och nästa minut fått sparken. Ett genomgående drag i amerikansk politik är att Trump beskyllts för samarbete med Ryssland, t o m för landsförräderi alldeles nyligen och i USAs viktigaste media. Trump har ingenting haft att göra med Nato och Rysslands inringning, den var ett faktum när Trump tillträdde. Den kom igång under Bill Clinton och har sedan dess fortsatt. Det finns ingen anledning att kritisera Lars Bern, tvärtom. Bern vrider sig inte som en mask, det är snarare kritiken mot honom som gör det.

 2. Ulf Karlström – vilket jag antar har skrivit artikeln (det eftersom det är han som har skrivit boken om USA-imperialismen tillsammans med Romelsjö) – är mycket sparsam i kritiken mot Lars Bern. Kanske är det för att Bern flirtar med vänstern, som Anders Åberg har nämnt. Lars Bern kör med samma retorik som många vänsterdebattörer.
  Men det Karlström missar i debatten är att synliggöra det som Bern försvarar – nämligen Trump (men även SD). Trump är en lika stor exploatör som Obama. Det är gas- och oljeföretagen i USA som ville ha ett byte av president. De ansåg att Obama inte tillvaratog deras intresse i och med Parisavtalet (om klimatfrågan) och sanktionerna mot Ryssland. Sanktionerna mot Ryssland drabbade inte bara oligarkerna i Ryssland utan även de amerikanska oljeföretagen som t ex Exxonmobil. Oljeföretagen, som t ex Energy Transfer Partners, satsade enorma summor för att Trump skulle bli vald.
  Jag kommer nog aldrig att glömma de bilderna då Trump som var det första beslutet han tog var att tillåta pipelinen i North Dakota. Han skrev under beslutet omgiven av representanter för gas- och oljeföretagen.
  Så Trump är inte någon president för folket. Tvärtom.
  https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/12/sioux-leader-trump-face-exploitation-171218123822374.html

 3. Bern skriver: ”[Putin] är likt Trump ett av globalisternas främsta hatobjekt. Han är utsatt för en liknande hatpropaganda i deras medier. Orsaken är att han stänger ute globalisternas företag och banker från Ryssland och dess enorma naturrikedomar”.

  Detta kan vara fel, men det är i högsta grad en marxistisk-materialistisk infallsvinkel. Redaktörens genmäle är i gengäld förbluffande borgerligt-idealistiskt: ”Den ökade anti-Rysslandpropagandan kan uteslutande härledas från NATO/USA, och dess successiva inringning av Ryssland. Med förevändning av annekteringen av Krim har USA-Nato och EU infört sanktioner mot Ryssland.”

  USA, NATO och EU ”couldn’t care less” om Krim (bortsett från att NATO snuvades på en potentiell örlogsbas). Den fråga som en marxist-materialist bör ställa sig är varför Krim tagits som förevändning? Och jag tror svaret ligger nära vad Bern skriver.

  • Problemet är att vissa ’marxister’ är borgerliga i sitt tänkande – och hit hör Ulf Karlström. Han kan inte medge att Bern och han har samma åsikter – som INTE är marxistiska – om imperialismen. Ulf K, Romelsjö, Myrdal, etc har antagit en främlingskritisk och Putinvänlig infallsvinklig som INTE är marxistisk. Putin stänger inte ut globalisternas företag och banker från Ryssland och dess enorma naturrikedomar. Tvärtom, han vill ha normala imperialistiska relationer med andra imperialistiska länder, såsom Kina och USA. Ryssland är ett imperialistiskt land i den marxistiska-leninistiska definitionen om imperialism. Men det kan inte vissa marxister medge.
   Här en artikel om Rysslands imperialism:
   https://rkrp-rpk.ru/2018/07/23/роснефть-может-создать-сеть-автоза/
   USA, NATO och EU ser Ryssland som en konkurrent om världsherraväldet – det är därför Krim har tagits som en förevändning. De försöker med alla möjliga sätt att begränsa andra imperier från att breda ut sig, allt medan de själva gör samma sak.
   UK vet inte vilket ben han ska stå på, om han ska vara kritisk till Bern eller hålla med Bern om globalismen. Han försöker vara kritisk men det går inte eftersom de har ungefär samma åsikter. Det är därför artikeln blev ett platt mellanting. Den enda kritik som finns i artikeln är att UK kritiserar Bern för att han inte tar med arbetarklassen (utan medelklassen).
   Jag har läst en hel del artiklar från palekonservativa i USA och dom är likvärdiga med vad Romelsjö och Ulf Karlström har skrivit. Faktum är att likheterna är skrämmande, t ex om invandringen, där både UK och palekonservativa kan ta varandra i hand. I den här frågan – och i Ryssland frågan – har UK och i många fall även Anders Romelsjö gått ifrån den marxistiska ideologin och anammat en egen ideologi som ligger nära till hands med den nationalistiska konservativa ideologin.
   Bara en fråga – anser du att Bern är marxist? Kanske mer marxistisk än artikelförfattaren?

   • Du yttrar dig alldeles för tvärsäkert och det blir fel. Och har ännu inte lyckats se det positiva i kapitalistiska Rysslands utrikespolitik i dagens läge.
    Bern är ingen marxist – varför ställa denna onödiga fråga?

    • Anders Persson nämnde att Bern skrev: ”[Putin] är likt Trump ett av globalisternas främsta [,,, osv].” Sedan säger han, AP, att ”Detta kan vara fel, men det är i högsta grad en marxistisk-materialistisk infallsvinkel.”
     AP säg rent ut att Bern har åsikter som sammanfaller med den marxistiska ideologin. Så det var därför jag ställde frågan.

     Du kan inte bara kritisera över hur ’tvärsäker’ jag och att det blir fel – utan att säga vad det är som det har blivit fel. Det gör du ofta utan att kunna förklara varför. Om man säger till en person – kompis, släkting, medmänniska, etc – att du har fel utan att sedan kunna förklara varför är ett argumentationsfel.
     Så nu får du enligt din åsikt förklara för mig vad det är som är fel.

      • Den här artikeln från Lars Bern kunde mycket väl ha platsat här på jinge.
       https://anthropocene.live/2016/11/03/overlistar-putin-vasts-ledare-igen/

       Och jag har vid ett flertal tillfällen gett dig flera artiklar från ’The American Conservative’, artiklar som också kunde platsa på jinge (vilket du också har medgett på Clartébloggen).

       Och jag känner mycket väl till Ulf Karlströms åsikter om flyktingar och invandrare, och de är snäppet värre än vad dina är, Anders. Karlström och Bern kan ta varandra i hand när det gäller flyktingfrågan. Men även i övriga frågor som kapitalismen.
       Säg mig – vad är det som skiljer er åt (förutom om klimat- och hälsofrågan)?

       • Nej det har jag inte medgett. Dina påståenden om t.ex. Karlström stämmer inte heller och någon tillräcklig analys är inte presenterad av dig.

        • Den här artikeln av Ulf K kunde mycket väl vara skriven av Bern.
         http://jinge.se/allmant/tokvansterliknande-argument-foresprakar-att-budbararen-skall-skjutas.htm
         Plus flera andra artiklar som Ulf K har skrivit här på Jinge. Det är bara att välja och vraka. Men jag antar att den analysen inte är tillräcklig för dig …

         Jag har sett och läst dina egna ord men jag kan inte i hastigheten hitta det. Och det var ungefär samma ämne som idag. Det var i en kommentar (antingen här eller på Clarte som du medgav det som ett svar på min egen kommentar. Så det är inte lätt hitta det. Men jag ska försöka.

         • Du spekulerar Kerstin. Delar av kritiken av nackdelarna med globalismen hos Bern innebär kritik av imperialismen – en globalism på orättvisa villkor.

          • Bern är inte antiimperialistisk, Anders. Imperialism är när länder, t ex deras naturtillgångar, och folk utnyttjas eller underordna sig företagens (stora och små) profiter och att arbetarklassen i alla länder – inklusive Sverige – utnyttjas i kapitalismens intresse. Där starka imperialistiska länder utnyttjar små fattiga länder.
           Globalism tar enbart upp storföretagens exploatering utomlands.
           Antiglobalister som Bern (och möjligtvis även UK) är vill beskydda den nationella kapitalistiska staten och entreprenörer och företag (både stora och små). Den nationalkonservativa antiglobalisten är inte antikapitalistiska. De är inte antiimperialistiska som vissa antiglobaister inom vänstern är.
           Bern kritiserar inte orättvisa villkor genom hans engagemang i antiglobalismen. Han har t ex inte tagit upp att H&M utnyttjar arbetarna i Etiopien.
           Så skilj mellan vänsterns kritik av globalism, och extremhögerns kritik mot globalismen.
           Jag ska citera Anders Åberg (om jag får) från en kommentar den 17 juli här på jinge: ”Delar av deras kritik mot globalism är riktig men då de själva är långt ute på högerkanten så kommer de naturligtvis inte agera mot internationella storkapital.”
           Har du någon gång hört talas om att Bern, Åkesson, Trump, etc kritisera företagen för deras utnyttjande av arbetskraften här i Sverige, eller i Trumps fall i USA?

          • Du har nog inte läst min kommentar, Anders. Bern är inte antiimperialist. Han är inte emot imperialismen yttringar i vårt eget land, och inte heller arbetarklassens exploatering i andra länder, som t ex Etiopien.
           Han kritiserar inte kapitalismen på hemmaplan, och troligen inte heller i andra länder.

          • Det beror litet på vad man menar med antiimperialist. De som är emot imperialism och globalismens härjningar får väl kallas antiimperialister, även om de inte ät motståndare till kapitalismen. De är välkomna i en antiimperialistisk enhetsfront och har nog intresse i många fall att lyssna på den som vill koppla globalismen till kapitalismen.

          • Är du här igen med att försöka ordna enhetsfronter med de nationalkonservativa?
           Lenin: ”Nationalprincipen är historisk ofrånkomlig i det borgerliga samhället. Och eftersom det är detta samhälle marxisten har att göra med erkänner han helt de nationella rörelsernas historia legitimitet. Men för att detta erkännande inte skall förvandlas till ett försvar av nationalismen måste det på det strängaste begränsas till enbart det som är progressivt i dessa rörelser, så att detta erkännande inte leder till borgerlig ideologi fördunklar det proletära medvetande.”
           Du kanske anser, Anders, att Bern, Åkesson, Trump, Buchanan (och kanske t o m Ronald Reagan) är progressiva?
           ”I aktiebolag sitter kapitalister av olika nationer tillsammans i fullständig endräkt. Arbetare av olika nationer arbetar tillsammans på fabriker. I varje betydelsefull och djupgående politisk fråga grupperar man sig efter klasser och inte efter nationer.”
           https://www.marxists.org/svenska/lenin/1913/kritiska_anmarkningar_i_nationella_fragan.html

          • Bättre att de nationalkonservativa är emot imperialism än att de är för det, även om de inte är progressiva. Sovjetunionen förstod sådant, liksom även Mao. Lenins citat grundas inte på någon analys av dagens situation, och det knappast heller din kommentar.

          • Lars Bern vill att topparna i Svenskt Näringsliv ska kunna påverka politiken mer än vad de kan idag.
           https://anthropocene.live/2016/02/15/ett-naringsliv-utan-ledare/

           Och är detta inte imperialism, och i alla högsta grad en kapitalistisk diktatur, allt enligt Lenins definition om imperialism?
           Så inbilla dig inte att Bern är en antiimperialist bara för att han är antiglobalist.

          • Det här handlar om dagens situation – och om vad Lenin talade om när det gäller imperialism.

           https://www.svt.se/nyheter/utrikes/taxikrig-mot-uber-i-spanien-forare-strejkar

           Uber är ett internetbaserat företag i USA som erbjuder en app för taxinäring runt om i världen (wikipedia). Men frågan är om det är globalism.
           Anicura (vet) däremot är ett företag som är på väg att konkurrerar ut våra lokala veterinärpraktiker och som är imperialistiskt och globalistiskt. Men jag tror inte att Åkesson eller Bern har något emot en sådan ’globalism’.

           Det Marx och Lenin sa för 150 och 100 år sedan gäller än idag. Du kan inte bara välja de bitar ur ideologin för att den överensstämmer med din personliga åsikt och sedan säga att du är marxist. Då kan man ju även kalla Bern för marxist – det eftersom hans åsikter i några frågor överensstämmer med vad Marx och Lenin har sagt.
           Du reviderar marxismen för att passa in på dig – inte på dagens situation. Men du glömmer att kapitalismens ideologi inte har förändrats. Den är lika girig, kontrollerande, maktutövande, etc som den var när den föddes.

          • Världen har ändrats mycket sedan Lenin dog 1924. Både Marx och Lenin menade att deras bedömningar av olika frågor var tidsbundna. Lenin talade om ”konkret analys av konkreta förhållanden”. Denna artikel bygger på Lenins synsätt, men presenterar delvis andra, nya karakteristika för dagens imperialism. Därför talar vi om imperialism

          • Du säger att världen har förändrats sedan Lenin dog. Men har den verkligen det? Du hänvisar då och då till att Stalin ingick ett samarbete med Allierade och att vi därför ska ta efter honom och börja samarbeta med de nationalkonservativa. Så vad hände med att världen har förändrats sedan Stalin ingick ett samarbete med Allierade? När ideologin inte passar in på dina åsikter så hänvisar du till ena eller det andra.
           Människors psyke och knappast ens fysiken (även om vi har blivit längre) har förändrats. Kapitalismen är lika girig som den var för 100 år sedan. Imperialismen är lika imperialistisk då som den är idag. Arbetarklassen och de fattiga har lika stora problem idag som de hade det för 100 år sedan.
           Hatet mot de som är av en annan nation, religiös tillhörighet, kommunism, etc är lika stor idag som det var för 100 år sedan
           Det är endast två saker som har förändrats sedan Lenin dog. Det ena är reformerna som socialismen har vunnit under 100 år men som nu är på väg tillbaka till utgångspunkten, t ex strejkrätten. Det andra är tekniken. Och det försåg både Marx och Lenin. De kände till att tekniken är föränderlig men att samhällets klasser och orättvisor skulle bestå så länge som kapitalet hade makten. Tekniken kan inte förändra utsugningen av arbetarklassen och dom fattiga.

           På 80-talet trodde jag också att människorna hade förändrats till det bättre, att Förintelsen var en engångsförteelse, att människorna hade fått ett större förnuft än vad nazisterna och kapitalisterna hade.
           Men idag är jag desillusionerad. Jag kan mycket förutspå fler förintelser inom en nära framtid – och det av de nationalkonservativa.
           Du kan inte revidera – tala om nya analyser – om något som är konstant. Kapitalismens och imperialismens ideologi har inte förändrats sedan Lenin satte det på pränt.
           Men du försöker få in en maoistisk nationalistisk ideologi över dagens imperialism. Men som inte stämmer. Lenins ideologi om imperialism stämmer inte överens med Mao.

          • Ja världen har ändrats mycket under de 96 år som gått sedan Lenins död, liksom under de 41 år som gick mellan Marx och Lenins död. Varifrån kommer annars Leninismen. Ja, Stalin ingick allians med den brittiska och med USA-imperialismen mot den tyska nazismen och imperialismen – men inte mot kapitalism eller för socialism. Innebär förstås inte att någon generell allians bör ske mellan socialister och socialkonservativa. Mao tillämpade skickligt marxismen-leninismen på Kinas konkreta förhållanden.

           Lars Bern är antiglobalist, ej marxist.

     • Kerstin: Du efterlyser att någon kan visa att du har fel. OK, när du skriver att ”AP säg[er] rent ut att Bern har åsikter som sammanfaller med den marxistiska ideologin” så är det fel bla. därför att det som Bern säger, rätt eller fel, inte är något ”ideologiskt” utan en slutsats utifrån det nuvarande världsläget.

      • Nej, Anders Persson. Bern gör inte detta utifrån nuvarande världsläget. Han gör det utifrån den nationalkonservativa ideologin. Och han har ett syfte med att sprida ut främlingsfientliga, konservativa, rysslandvänliga, entreprenörvänliga, etc artiklar. Han gör det inte för skojs skull, även om han säkert trivs med det. Han gör det för att folk ska göra det misstaget att rösta på SD.

       Jag har hört liknande om SD att de inte har någon ideologi. Men det är just vad de har. De är paleoconservativa, eller nationalkonservativa. SD och Bern har kopierat de paleconservativa ideologin nästan rakt av.
       https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalkonservatism

        • Och vilka värderingar har Bern då?

          • Det har jag gjort, och kommit fram till att hans värderingar är nationalkonservativa.

           Jag frågade dig om vad du vet vilka värderingar han har, det eftersom du så kategoriskt säger att han värderar världsläget från hans värderingar. Hur vet du att han värderar världsläget utifrån hans värderingar?

 4. Lars Bern har dessutom helt rätt i ett par andra ämnen han kontinuerligt debatterar;

  1) Fetmaepidemi baserat på mjöl och socker i kosten
  2) Livsfarliga tillskott till matproduktionen redan på åkern
  2) Klimatbluffen

  Att historieskrivningen fick sig en allvarlig törn 1967-75 har satt sina spår lite här och var. Importen av storskaligt judehat adderar till en explosiv cocktail.

  • Nej, han har väsentligen fel i klimatfrågan, och jag är skeptisk till hans skriverier om hälsa, baserat på det lilla jag läst om detta av honom.

   • Du har uppenbarligen inte satt dig in i hypoteser och bevisföring när det gäller påståenden om koldioxid i atmosfären. MInsta undersökning leder fram till insikten att koldioxiden är en extremt liten faktor vid växtehuseffekten, medan jordens hav belysta av sol förklarar hela växthuseffekten. Den som påstår att solen och jordbanan förklarar jordens klimat har helt rätt. Lars Bern har väsentligt bättre insikter än du i det ämnet, medan ni bägge företräder varianter på 68-pensionärernas sociala åsikter.

    • Forskarna är mycket, men inte helt, eniga i sina analyser. Vänligen läsa tidigare bloggartiklar om detta.

     • Forskarna fullständigt oeniga, men miljöpartiets journalister utan tillstymmelse till utbildning i grundläggande fysik, matematik och statistik är helt eniga. Samt hindrar all debatt.

     • Anders Lars Bern stöder sig konsekvent på vetenskapsakademins sammanfattning och hans vän Lennart Bengtsson är Sveriges mest meriterade klimatforskare. Båda ger en balanserad bild av forskningsläget. Det Lars kritiserar är den helt ovetenskapliga alarmism som emanerar från ett gäng dåligt insatta och ohederliga aktivister som har stort utrymme eftersom klimathotsagenda är skapad av och för oligarkin med Rockefellers som tungt vägande ända från första början.
      Har du läst Jacob Nordangårds väl underbyggda artikelserie? Den ger dig historien.
      Fn under den varma sommarn får säkert miljöpartiet och andra som driver frågan om klimathot vind i seglen bland de okunniga men globalt är det inget anomalt tillstånd. Det råkar ligga ett högtryck över Sverige vilket det gjort många gånger tidigare även om det är glest mellan gångerna i våra enskilda männoskolivs erfarenhet. Så tro inte att det utgör ngt som helst bevis.

 5. Begreppen höger vänster har tappat sin betydelse i inom ramen av den borgerliga politiken vi nu ser med ny McCarthyism mm som Demokraterna intagit med alla de strider och olika styrande stridande fraktioner i USA stads-apparat. Likadant med ”vänster” där man enbart skriker att Trump/Putin är onda och elaka människor.

 6. Lars Bern är en nationalkonservativ nyliberal av samma typ som Reagan! Han hyllar Reagan precis som han gör med Trump och Putin.
  https://anthropocene.live/2017/02/11/trumphatarna-skjuter-sig-sjalva-i-foten/

  Sedan har han mage till att säga att mainstream media inte var på Reagans sida – vilket dom var! Anti-sovjetismen (eller sovjetfobin) var mycket stor på 70- och 80-talet. Till och vänstern höll på USAs sida när det gällde deras utrikespolitik gentemot Sovjetunionen, t ex i frågan om Sovjetunionens intervention i Afghanistan. Vi har nog alla – d v s alla som var med då – hört talas om ’Sovjet ut ur Afghanistan’. Hela västvärlden svalde med håll och hår Brzenskijs propaganda om både det ena och andra om Sovjetunionen. Catalina affären var också en ren propaganda affär, där de amerikanska och svenska myndigheterna samarbetare men vi fick inget veta. MSM beskyllde nedskjutningen helt och hållet på Sovjetunionen.
  Och de som organiserade all den här propagandan var de liberalerna tillsammans med de nationalkonservativa. Samma nationalkonservativa som idag anklagar liberalerna för ryssofobi och globalism.

 7. Konservatismens återkomst har blivit ett jätteproblem för både socialisterna och borgerligheten. Konservatismen som de tidigare kunnat hantera inbördes har istället brutit sig loss och blivit en självständig politisk ideologi på egna ben som utmanat den den traditionella vänster- högerskalan. Jag tror det kommer förändra politiken i västvärlden men jag är samtidigt av den åsikten att både socialister och borgerligheten har orsakat det här själva på grund av sociala misslyckanden. När folk inte känner sig nöjda vill de ha förändring. Det är den drivande kraften. Konstigare än så tror jag inte det är.

  På söndag är det val i Kambodja. En kommunistregim som förbjuder fattigbönder att starta egna politiska rörelser och krossar all opposition. Valet är redan avgjort. Kommunistregeringen går en promenadseger till mötes. Röda Khmerer.

 8. Trumphatet och russofobin är inte två sidor av samma mynt, det senare skulle vi ha fått oavsett. Men för Clintonlägret kan Trump och Putin slås ihop för att intensifiera hetsjakten mot Trump. Denna kamp är en strid mellan amerikanska fraktioner där Clintonanhängarna haft övertaget men där en drastisk vändning kan komma ganska snart eftersom deras juridiska korthus börjat rasa samman.

  Jag anser att det är för tidigt att bedöma vilka framgångar Trumps ekonomiska politik kommer att få. Kapitalismen i USA kan delas på olika leder. Clinton representerar finansindustrin vars intressen fått styra sedan 90-talet, om inte redan tidigare. Finansindustrin och tillverkningsindustrin har olika intressen, den förra gynnas av en övervärderad dollar som gör det svårt för tillverkningsindustrin att exportera, varför den istället förlägger produktionen utomlands, om den inte direkt slås ut av importkonkurrens.

  Är ni för eller emot globalisering ? Frågan är omöjlig att besvara med ett enkelt ja eller nej. Globalisering som en följd av framsteg inom industrins olika funktioner är det svårt att föreställa sig utan. I stället borde debatten handla om globaliseringens former. Det första tydliga exemplet på finansindustrins variant var Asienkrisen på slutet av 90-talet och följande exempel kom 2008 med början i USA. Finansindustrin har skapat ett globalt casino där snabba cash går före nationers behov av balanserad utveckling. Debatt är bra men praktik är bättre. Om bättre vägar för globalt samarbete kan etableras kommer exemplets makt att leda in på dessa. Många afrikaner skulle nog redan hävda att Kinas modell är en annan och bättre för dem.

  Vad gäller Trumps Rysslandspolitik får vi nog vänta och se. Den amerikanska rustningsindustrin är en förkrossande maktfaktor och den behöver trovärdiga motståndare eller rentav fiender för att kunna motivera sin fortsatta existens. Medan Trumps spontana ställningstaganden varit sunda gillar han å andra sidan inte att någon kan mäta sig med USA. Mycket prat, ingen verkstad på detta område än så länge.

 9. Lars Bern är ingen svensk Dugin även om Dugin är en mkt bra avslöjare av liberalernas tänkande. Det som mest kännetecknar Bern är att han väljer ut väsentliga källor tex om medicinska fakta, livsmedel och annat och läser in sig så som en seriös journalist borde göra. Detta får honom att se hur de multinationella företagen och bankerna dominerade av den angloamerikanska oligarkin inte går att försvara ens om man har en positiv syn på marknadsekonomi. Det borgerliga draget är extra svårt att klart definiera i det nuvarande politiska tillståndet.
  Men just libertarianer har bättre än andra vågat avslöja dubbelspelet inom den angloamerikanska oligarkin. Tex Gary Allen på 70-talet. Det ska tilläggas att alla ideologier av intresse har från första början varit understödda av den oligarkin som inte vill ha några självständiga rörelser. Marxism liberalism etc.
  Ett drag hos libertarianer som Gary Allen är att dom begripit att marxismen skapades för att oligarkin skulle få proletariatet som hjälptrupp mot medelklassen, vilken eljest skulle ha chansen att växa fram som konkurrent och hota oligarkins makt. Om Trump försöker få tillbaka jobb åt medelklassen är det en förändring mot tidigare. Sen 60-talet har oligarkin lyckats spela ut olika etniska grupper mot varandra så att medelklassens fackföreningar har kunnat utmanövreras och jobben flyttat ut.

  • Marxismen får väl tillskrivas Karl Marx och baseras på hans analyser av ekonomi, politik och filosofi och inte av dess motståndare oligarkin. Den visade bland annat att oligarkins rikedomar kom från utsugning av arbetare.

 10. Lars Bern tillhör samma kapitalistiska och imperialistiska grupp som Trump, Åkesson, Obama, etc.
  Jenny Bengtsson skriver:
  ”I framtiden avgör hanteringen av den frågan [automatiseringen] i allt väsentligt hur människor kommer att ha det ekonomiskt. Enligt Sarkar har de stora ledarna – såväl Trump som Obama, Macron och Theresa May – misslyckat med att peka ut den här frågan. Inte konstigt, säger hon, eftersom ingen av dem utgår från ett kommunistiskt perspektiv.”
  Se även videon i slutet av Jennys artikel. Det blir alldeles tyst för några sekunder när sarkar säger att hon är en kommunist! https://www.etc.se/ledare/nar-ash-sarkar-tvalar-till-piers-morgan-bor-alla-lyssna

 11. I Spanien är tydligen inte Taxi-systemet avreglerat trots åratal av högerregeringar. Men den nya socialistregeringen i Spanien tar steg som försvårar monopolets överlevnad och öppnar för mer konkurrens vilket kommit bli en gatustrid mellan den reglerade Taxirörelsen och de privata uppstickarna. Jag kan inte annat än konstatera att de konservativa försvarat det samhällsburna Taxi-systemet medan socialisterna vill avreglera och privatisera i sann nyliberal riktning.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/taxikrig-mot-uber-i-spanien-forare-strejkar