ÖB Micael Bydéns politik är provocerande och partisk


Detta inlägg har skrivits av Olle Ljungbeck, Gävle, som tidigare publicerat Anmälan av Mehmet Kaplan och Stefan Löfven och Lögnerna och hetsen mot Ryssland. Dagens artikel handlar om landets överbefälhavare, som tidigare utmärkt sig genom att säga att man får den samhälleliga sanningen från våra etablerade massmedia. Olle Ljungbeck ”är född i en statarlänga, har gått den långa vägen, men tog så småningom en akademisk examen. Han menar att den främsta lärdomen är att alltid analysera ett påstående noga innan det godtas.”

När ÖB uttalade 16/9 sig om bl a den ryska gas-ledningen genom Östersjön för att bl a
förse nordsjöstaterna med gas, gjorde han det på ett sätt som är helt oacceptabelt. Genom sitt uttalande kunde han inte dölja sin strävan efter medlemskap i Nato, vilket självklart skulle vara en katastrof för Sverige.

Han började bl a med att varna för Rysslands utplacering av kärnvapenbärande Iskanderrobotar i Kalin-
ingrad! Vidare tog han upp den ryska annekteringen av Krim och som han uttryckte det ”fortsatta
militära aktioner i östra Ukraina”.
En svensk general bör nog skaffa sig en bättre bakgrundsanalys när han visar sympati för en regim där färgtonen på denna är om inte svart så ganska brun.
micael-bygden
Om robotplaceringen kan följande sägas. Kaliningrad är ryskt territorium varför ingen kan förbjuda ryssarna
att agera som de gör.
Vad ÖB däremot inte nämner är att USA redan börjat och är på väg att placera ännu fler likartade robotar i alla de öststater som gränsar mot Ryssland och vilka USA samarbetar med.

Ingen av oss äldre har glömt Kennedys hot om kärnvapenkrig när Sovjetunionen avsåg att placera kärnvapen på Cuba. Så i dag råder motsatta förhållande. USA hotar Ryssland men detta ser inte ÖB.

Beträffande annekteringen (eller återinförlivande, Anders) av Krim kan detta knappast överskugga de krigsbrott USA, Nato gjort sig skyldiga till när man störtade Saddam Hussein med hänvisning till att Irak förfogade över ”massförstörelsevapen”.
Inte minst en av våra mest ärliga och rakryggade diplomater Hans Blix förklarade på ett tidigt stadium att några sådana vapen inte fanns i Irak. Detta hindrade emellertid inte USA att slå till.

Hillary Clinton som kanske blir USA.s nästa president har vid en utfrågning tydligt erkänt att kriget mot Irak
var helt fel.
Kommentar, Anders: Hon stödde kriget varmt då det begav sig, och hennes senare yttrande har varit varierande.
Kadaffi imagesCAGA5E1L
När det sedan gäller kriget mot Libyen som såväl USA, Nato, EU och Sverige deltog i där man krossade Libyen under Muammar Gaddaffi var detta helt klart en krigsförbrytelse, som det inte finns något försvar mot. Så hade vi en neutral krigsförbrytardomstol så skulle utan minsta tvivel de parter som nämnts ovan inkl Sverige dömas
för krigsförbrytelser. Sverige lät sig genom deltagande i kriget mot Libyen grundluras av Nato. Det senare får givetvis inte vara ett försvar för detta krigsbrott utan visar på den svenska regeringens osjälvständighet och lydiga redskap för USA. I själva verket var inte Libyen något hot mot andra stater.

En sak som inte får förbises varför kriget startades är att Gadaffi hade för avsikt att sälja olja i euro och dessutom utlovade en valuta baserad på guldfot. Något som USA på intet vis ville acceptera. Det är också ställt utom allt tvivel att förstörelsen av Libyen är orsak till flyktingkatastrofen och med den drunkningsdöden över Medelhavet.

När ÖB mot bakgrunden av detta vill se Ryssland som det främsta hotet mot Sverige är han inte trovärdig.
Ryssland är inget hot mot vårt land. Därför skall vi helt ignorera ÖB när han föreslår att Slite hamn inte skall
få nyttjas av den ryska företagsgrupp som skall bygga gasledningen. Självklart skall den det till fromma för såväl Sverige (Gotland) som Ryssland.
hans-blix
Sverige, ja hela Europa har allt att vinna på ett vidgat utbyte med Ryssland på alla områden utom det militära. Samma gäller givetvis USA. Skall Sverige ha ett militärt samarbete skall det givetvis endast vara
med de nordiska länderna.

Nyligen avgick arméchefen i missnöje efter vissa uttalanden? Nuvarande ÖB har inte tagit lärdom av detta. Men om man har så starka bindningar till USA och Nato är det kanske svårt att hålla sig neutral och enbart se till Sveriges bästa. För en sak borde stå klar för var och en att en närmare koppling till Nato där utländska förband stationeras i Sverige eller på områden kring Östersjön endast kan vara konfliktskapande och inte fredsfrämjande.

Till detta kan också läggas. Att efter andra världskriget har USA på olika sätt intervenerat genom krig, statskupper etc i minst ett 20-tal stater som aldrig varit ett hot mot USA. Dessutom stöder man och är allierad med några av världens värsta diktaturer. Ryssland har däremot endast en gång efter världskriget utfört regelrätta
krigshandlingar utomlands, nämligen mot Afghanistan som man efter några år drog sig ur.
Detta var före Putins tid.

i Andra om: , ,, , krig, , , , , , ,


17 svar till “ÖB Micael Bydéns politik är provocerande och partisk”

 1. ÖB Micael Bydén vill leka krig i de stora krigsligorna – NATO-turnament där man bombar folk och länder hej vilt på riktig. Han vill helst bli värvad i den Anti-Putin truppen. Är ivrig, men i övrig en harmlös tystlåten gubbe, sägs det.

 2. Jag gillar vad du skriver om USAs brott mot mänskligheten men hoppar till när du skriver att Ryssland/Sovjet endast militärt varit aktiv i Afghanistan efter andra världskriget…varför nämner du inte Budapest 1956 och Prag 1968? Det var även det folkrättsbrott.

 3. Otäckt, vill han censurera internet? Sverige blir bara värre och värre nu, krigshetsare styr oss!

 4. En fråga.

  Så här står det: ”Nyligen omplacerades arméchefen efter vissa uttalanden?”

  Det har jag missat, och jag undrar vilka uttalanden det var. Ska det vara frågetecken?

  • Ska ersätta ordet ”omplacerades”
   Expressen skrev så här 28/4 ”Avgående arméchefen Anders Brännström, 59, kan vara på väg att starta ett officersuppror.
   – Uppgiften som vi som inte är i fält har, är för det första att se till att soldaten kan lösa sin uppgift och för det andra att han eller hon ska kunna överleva, säger Anders Brännström i en intervju med Officerstidningen.
   Den uppgiften klarar inte arméchefen av med nuvarande ledningsstruktur inom Försvarsmakten. Det är därför han avgår.” (http://www.expressen.se/nyheter/armechefens-kritik–darfor-valjer-han-avga/). DN skrev ”Arméchefen Anders Brännström lämnar sitt jobb den 1 juni i år. Orsaken är att han har blivit mer och mer frustrerad över sin arbetssituation. ”Armén har drabbats hårdast av att vi har plockat sönder försvaret”, säger Brännström.” (http://www.dn.se/nyheter/sverige/armechef-avgar-i-frustration/)

 5. Viktigt att tänka på är att Ryssland är något helt annat idag, än på Sovjet tiden. De gamla ledarna är borta. Man måste, för att vara ärlig, se på realpolitiken i det moderna Ryssland under Putin, för vad den ger uttryck för.

  USA däremot har samma ledare, en makt-elit där yngre medlemmar fortsätter de äldres agenda, som har styrt USA i snart 100 år. När det gäller USA är det viktigt att se kontinuiteten av real-politiken, och dess fruktansvärda konsekvenser.

 6. ”Vad ÖB däremot inte nämner är att USA redan börjat och är på väg att placera ännu fler likartade robotar i alla de öststater som gränsar mot Ryssland och vilka USA samarbetar med.”

  Var kan man läsa mer om detta?

  • Har du sovit under en sten länge? USA har redan placerat ut system i Rumänien och ska göra samma sak i Polen…finns att läsa om detta i MSM-media!

   • Benny, vi pratar om olika saker. Du menar NATO:s robotförsvar (luftvärnsrobotar), men jag undrar var NATO placerar ut kärnvapenbärande medeldistansrobotar.

    • Oärligt att kalla det för robotförsvar när man vid behov kan byta stridspets och göra om det till en offensiv missil som kan nå ryskt territorium på ett par minuter. Så nog pratar vi om samma sak…

 7. det handlar om gas….syrien ville inte att frankrike skulle dra en gasledning från qatar till europa….ett år senare var terroristerna igång

 8. Nato är en hemsk krigsmaskin och svensk main stream media är otäckt ensidiga i sin hets mot Ryssland; jag är allmänt emot Nato som institution och i synnerhet emot svenskt medlemskap; men att skriva att ett svenskt Natomedlemskap ”självklart” vore en ”katastrof” är ett missbruk av vårt språk och vinner inga självtänkande, intellektuellt hederliga natomotståndare.

  • Uppfattningarna om innebörden av svenskt Natomedlemskap varierar bland motståndarna till detta. Denne gästbloggare gör sin bedömning och man får nog söka förstås – men inte nödvändigtvis instämma i – detta.