Anmälan av bostadsminister Mehmet Kaplan och statsminister Stefan Löfven till Diskrimineringsombudsmannen.


Denna anmälan har jag fått av Olle Ljungbeck i Gävle för publicering även här. Han har tidigare publicerat artikeln http://jinge.se/allmant/lognerna-och-hetsen-mot-ryssland.htm

Anmälan avser betydelsen av bostadsminister Kaplans besök i en moské. Kaplan har fått kraftig kritik för att han deltagit i ett möte med representanter för bl.a. en mycket reaktionär turkisk organisation. Det sist nämnda har tvingar statsminister Löfvén till att offentligt kritisera Kaplan. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22633410.ab
Men denna kritik innefattar inte Kaplans besök i moskén, som Löfven rimligen känner till, och som Olle Ljungbecka anmält.

Anmälan
Jag (Olle Ljungbeck) anmäler härmed rubricerade personer för brott mot ”FN- konventionen om avskaffande av alla slags diskriminering av kvinnor”.
Eftersom i den svenska jämställdhetslagen inget finns inskrivet om diskriminering inom religiösa samfund åberopar jag därför ovannämnda FN-konvention som Sverige har undertecknat. Denna omfattar all slags diskriminering innebärande kränkning av kvinnor.

Kaplan

Ovanstående bild från en moské i Sverige visar bostadsminister Mehmet Kaplan, tredje person från vänster. På andra raden finns kvinnorna som inte äger rätten att sitta bland männen.
Detta är en tydlig markering av kvinnornas underordnade ställning och därmed diskriminering enligt nämnda FN-konvention. Men detta är inte allt. Inom moskéns ”ramar” sker härutöver
en omfattande reglerad diskriminering av kvinnor, som tydligt strider mot grundlagen men också mot andra allmänna lagar om förbud att diskriminera någon pga. kön. Vissa moskéer har härutöver fått rätten att driva friskolor. Självklart är detta inget annat än koranskolor där flickor diskrimineras och hjärntvättas att alltid vara mannen underdånig.

Det är särskilt allvarligt att en svensk minister genom sin närvaro, medlemskap i moskén, men också genom sin auktoritet, sanktionerar denna diskriminering av kvinnor. Det strider helt mot de grundlagsfästa värderingar varje minister men inte minst Sveriges statsminister omutligt måste hävda.

Statsminister Stefan Löfven måste därför också hållas ansvarig för denna kränkning av kvinnor eftersom han är Kaplans chef.
Att han låter detta ske är inte bara en kränkning av kvinnor utan också ett våldförande på och skändning av de värderingar vi grundlagsfäst men också lagfäst genom allmän lagstiftning. Eftersom en majoritet av svenska folket ser dessa som grunden i en demokrati är det särskilt allvarligt att diskrimineringen får fortsätta utan att statsminister Stefan Löfven agerar men också att ansvariga myndigheter inte heller gör det! Frågan som ovillkorligen måste ställas är då.

”Är man rädd för att utmana de islamistiska antidemokratiska krafterna”? I så fall är det en feghet som klart diskvalificerar honom som statschef i en demokrati.

Men Stefan Löfven skymfar också FN eftersom han av FN.s generalsekreterare anförtrotts uppdraget att internationellt verka för kvinnors jämlikhet med män.
Genom att acceptera en sådan islamist som minister kränker han därmed kvinnor världen över, men också de jämlikhetssträvanden som Sverige gjort sig känt för. Hans totala likgiltighet att inte minst göra slut på det utbredda kvinnoförtryck, som pågår inom islamistiska kretsar
i många av våra städer och större orter tyder allra minst på någon slags utvecklad humanism, vilken han med stora ord så gott som dagligen försöker få oss att tro att han är bärare av.
Stefan Löfven untitled
Därför kräver jag att Diskrimineringsombudsmannen utan att fly undan sitt ansvar med hänsyn till nämnda personers ställning omgående verkar för att den diskriminering jag pekat på undanröjs på ett tydligt och verkningsfullt sätt.

Genom studier av grundlagen och förarbetena till denna framgår det tydligt att Stefan Löfven bryter mot denna. Han har därför två val. Endera att entlediga Mehmet kaplan omgående. Alternativt att Kaplan tydligt tar avstånd från den diskriminering av kvinnor som sker i moskén. Något allvarligare brott än brott mot grundlagen existerar knappast vare sig för en statsminister eller annan minister.

Till dig vill jag säga. ”När statsledningen inte längre följer grundlag och andra lagar utan bryter mot dessa har vi nåtts av ett förfall som måste brytas. Varje medborgare som vill hävda demokratin måste därför bekämpa detta förfall innan det är för sent”.

Tillägg ur artikeln i Aftonbladet
Statsminister Stefan Löfven har kallat till sig Mehmet Kaplan med anledning av en middag i juli i fjol.
På en bild syns bostadsminister Mehmet Kaplan äta middag tillsammans med bland andra Barbaros Leylani och Ilhan Senturk.
Den senare är svensk ordförande för den turkiska högerextrema organisationen Grå vargarna.

Under dagen har Mehmet Kaplan fått hård kritik för att inte i förväg ha kontrollerat vilka de övriga middagsgästerna var.
Som minister har man själv ett ansvar för att agera på ett sådant sätt att det aldrig råder några tvivel om vilka organisationer eller värderingar man företräder. Därför är det djupt beklagligt att Mehmet Kaplan hamnade i det sällskapet och han har förstått att han måste vara mycket noggrannare, skriver Stefan Löfven. Han säger också att Mehmet Kaplan tydligt tagit avstånd från de personer och organisationer som har uppmärksammats i samband med den här middagen.
I Sverige är det fullkomligt oacceptabelt att hetsa mot andra grupper, oavsett om det är religiösa, etniska eller politiska. Här ska all politisk verksamhet bedrivas under demokratiska former och med respekt för alla människors lika värde och rätt. Dessa principer är inte förhandlingsbara, skriver Löfven.
Kommentar: Varför hetsar regeringen Löfven mycket osakligt mot Ryssland och Syrien, medan den blundar för USA:s folkrättsvidriga krig och brott?

intressant.se Kaplan, , , , , ,


37 svar till “Anmälan av bostadsminister Mehmet Kaplan och statsminister Stefan Löfven till Diskrimineringsombudsmannen.”

 1. Jag tänkte ”äntligen en nykter artikel, och ingenstans skälls allt på USA”.
  Sen kom sista raden. Suck.

 2. ja säpo sover sin thörnrosa sömn när det gäller att informera regeringen om terrorister, men det är ju ett natoland och våra blivande brother in arms så dom är ursäktade http://www.politico.eu/article/turkish-grey-wolves-target-chinese/ och att säpo låter bli att informera regeringen om terrorister är ju förståeligt när dom kan skada ryssland vilket är ett primärmål för svensk riksdag och media http://www.fort-russ.com/2015/12/erdogan-sends-grey-wolves-to-crimea.html visst känns det tryggt med dessa krigare i ryggen om vi går med nato

 3. I Dagens Industri hösten 2014 finns en artikel där Nalin Pekgul, f.d. riksdagskvinna (s) och f.d. ordförande i Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, där hon kritiserar Kaplans insatser i ett tredje området. Kan ses som ett stöd för Olle Ljungbecks bedömning. Hon skriver

  ”I söndags uppmärksammade flera turkiska tidningar ett uttalande av den nytillträdde bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) där han säger att ett av de viktigaste skälen till att ungdomar ansluter sig till den islamiska staten, IS, är att islamofobin är så utbredd i Europa.
  Mehmet Kaplans lösning på problemet är att moskéerna i Europa måste få pengar från staten för att motarbeta rekryteringen till IS. Någon utbredd islamofobi ser jag inte bland folk i allmänhet även om islamofoben Jimmie Åkessons parti har gått framåt.
  Det verkliga problemet är snarare en identitetslöshet hos många unga muslimer i Europa. Denna rotlöshet utnyttjas av islamisterna för att nå målet att skapa ett parallellt samhälle styrt av sharialagar.

  Det är ingen slump att islamistiska organisationer ofta bjuder in kända hatpredikanter till sina möten. Sveriges Unga Muslimer, som Mehmet Kaplan har varit ordförande för 2000–2002, har till exempel bjudit in Riyadh ul Haq till Stockholmsmoskén. Riyadh ul Haq stödjer väpnat jihad och föraktar judar, kristna och hinduer. Andra hatpredikanter som har inbjudits till Sveriges Unga Muslimers möten är Abdullah Hakim Quick och Khalid Yasin. Det är ingenting att förvånas över att dessa rotlösa ungdomar låter sig inspireras och radikaliseras av dessa predikanter.

  Hur länge ska man låta Sveriges Unga Muslimer och andra liknande organisationer, nu med Mehmet Kaplans stöd, komma undan med lama ursäkter med att de inte förstod vem de hade bjudit in? Det är oförlåtligt naivt att tro att man med pengar till den här typen av organisationer och moskéer ska motverka segregation och nå de ungdomar som radikaliseras.

  Det är just den naiviteten som personer som Mehmet Kaplan räknar med och det är dags för alla som vill motverka radikalisering att inse vilken skada som Mehmet Kaplan och andra som han kan åstadkomma.

  Utnämningen av Mehmet Kaplan till minister är förvånade och förfärande. Så sent som i somras jämförde han jihadister som åker till Syrien med svenskar som kämpade i finska vinterkriget. När detta uttalande starkt ifrågasattes framför allt i Finland backade Mehmet Kaplan och sa att det inte var en bra jämförelse. Jag är övertygad om att Mehmet Kaplan sa precis vad han menade och att han betraktar jihadisterna som frihetskämpar.

  Jag har vid flera tillfällen reagerat över att Mehmet Kaplan har trätt fram till islamistiska organisationers och personers försvar. Ett exempel är när islamister förhindrade muslimska ungdomar i Rinkeby från att ha fester med musik. När det uppmärksammades i medier satt Mehmet Kaplan i oktober 2009 i radio och sa att anledningen till att de inte fick ordna festen var att de inte hade polistillstånd.

  Följande dag kunde Folkets hus bevisa att de hade polistillstånd. Ingen konfronterade Mehmet Kaplan och krävde en förklaring till varför han ljög.

  En konsekvens av detta är att islamistiska krafter i Rinkeby och på andra platser med nytt självförtroende kan fortsätta att begränsa friheten för kvinnor och ungdomar som vill ha samma frihet som svenska kvinnor och ungdomar.

  På grund av rädsla för att stämplas som islamofob vågar ingen ifrågasätta Mehmet Kaplan och hans dolda agenda. Det här är inget annat än ett svek mot de människor som i första hand drabbas av islamisternas intolerans och förtryck.

  Mehmet Kaplan kommer säkert att lämna förklaringar och ursäkter till dem som ifrågasätter honom.
  Jimmie Åkesson har gång på gång hävdat att han inte är rasist och att han egentligen inte har någonting mot invandrare utan att han bara vill minska volymen av invandringen.
  På samma sätt säger Mehmet Kaplan att han står för alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen, men det finns få sekulära muslimer som tror på att han inte skulle vara islamist.
  Med Mehmet Kaplan i regeringen har Gustav Fridolin och Åsa Romson sänt en tydlig signal till Sveriges muslimer om att islamisterna nu har det svenska etablissemangets stöd.

  Nalin Pekgul, sjuksköterska, före detta riksdagsledamot (S) och författare till boken ”Jag är ju svensk”.

  • Frågan om rekryteringen till IS har diskuterats. En färsk opinionsundersökning visar att knappt 15 % av arabisk ungdom har sympati för IS.
   ISIS arabisk-ungdom

 4. Vad handlar drevet mot Mehmet Kaplan egentligen om? Det är kärnfrågan. Har Kaplan uttryckt stöd för den fredliga globala folkrörelsen Bojkotta och sanktionera Israel? Jag satsar min pengar på att det handlar om något o den stilen, snarare än ett skitmöte.

   • Menar du att bara för att han är muslim så ska komma undan med vad som helst? Han stöder Islamiska Staten, de han umgås med vill utrota de sista armenierna och skrek något om att skandinavers blod ska flyta på Sergels torg. Är hat rätt om det kommer från muslimer eller vänsterextremister?

    • Gammal Krigare, Nu är du SD men lite förstånd om jag får be? Kaplan har inte stött IS, han är inte vänsterextremist och han har inget med personen som gapade på Sergels Torg. Du borde fråga dig själv varför ni inom SD har sån besatthet av muslimer.

     • Per-Olov, redan 2003 fick jag laesa en hel del om Muslimska Brodraskapet pa jobbet (i Afghanistan). Det ar en varldsomfattande organisation med varldsherravalde som maal. Mehmet Kaplan ar medlem i MB’s svenska gren och han har aldrig gjort nagon hemlighet om att han foredrar sharia och att leva i ett renodlat islamiskt samhalle, eller helvete om man saa vill. Bortforklaringen att han inte visste vilka som satt vid bordet ar rent lojlig. Tror du pa det? For 2 ar sen jamforde Kaplan IS-mordarna med de svenska frivilliga som hjalpte Finland under 2:a Varldskriget. Savitt jag vet skar de inte av huvudena pa oskyldiga civila maen, kvinnor och barn. De tog inte smaflickor som sexslavar och brande folk levande i burar. Kaplans vaen, president Erdogan har ju uppenbarligen sinnessjuka drommar om att ateruppratta Ottomanska riket och Kalifatet. Och varfor flyger vaar bostadsminister fram och tillbaka till Turkiet for vaara skattepengar? 47 ganger sen han blev bostadsminister ar det visst. Vad har denne bostadsminister gjort for svenska ungdomars mojligheter att fa lagenheter? Vad har han gjort for svenska gamla som behover bostaeder? Alla bostaeder oronmarks nu for invaderande muslimer, varav 70-80% ar maen i vapenfor alder. Ser du inget oroande i det?
      For ovrigt saa tycker jag att extremister av alla slag ska hallas kort, islamister, vansterextremister och hogerextremister. Jag begriper inte varfor folk bara inte kan leva i fred och lata andra vara, men det verkar omojligt for en del. Titta bara pa var saa kallade media-kaar. Och dessa saa kallade politiker som idag styr varlden. fragan ar vael om det funnits saa manga idioter i ledande positioner samtidigt forr i historien.

      • Varför de inte kan leva ifred är i grunden för att imperiets geopolitiska komplott ligger bakom att de framträder destruktivt. Samtliga typer av extremister du räknar upp har mobiliserats av imperiet. De ursprungliga folkligt baserade arbetarrörelserna med rimliga och demokratiska krav radikaliserades av marxister med koppling till storfinansen. MB skapades av brittiska spioner för att använda muslimer som vapen mot resten.
       Angloamerikanernas parasitära elit vill inte att andra skall leva ifred, de ser andras välgång som sin undergång.
       Det är gammal brittisk splittringsstrategi som nu nått oss in på bara skinnet.

       • Det kan nog ingen idag forneka. Tyvarr gar manga omkring halvsovande.

       • Geopolitisk komplott = Sammansvärjningsteori.

        Givetvis kommer muslimska brödraskapet ur muslimsk kultur, inte brittisk, men däremot var säkert den brittiska ockupationen av Egypten outhärdlig för ”bröderna”.

        • sl
         Britterna har själva bekräftat att det var deras spioner som instiftade MB.
         I inledningen lyckades brittiska Suezkanalkompaniet mha sin skapelse erhålla undantag från muslimska ockerbestämmelser från stormuftin.
         De har också, antagligen som desinfo pekat ut MI6-agenten Freya Stark som huvudaktör bakom instiftandet av MB. Stark var väl tänkt att fungera som täckmantel för andra.
         MB är ett verktyg analogt med och en gren av frimureriet till fromma för angloamerikas sk underrättelseverksamhet, som ju i mångt och mkt består av sammansvärjningar, och långt ifrån bara ren underrättelseverksamhet.
         Men därav följer inte att dessa verktyg inte kan ha egen vilja. Emellertid gör de etablerade nätverken att de går att styra genom angloamerikas finansmakt.
         Situationen i Turkiet är mkt komplicerad. En häxbrygd av sammansvärjningar. De har på senare år tagit itu med de Usa-lierade sekulära militära nätverk som länge övat inflytande. Därefter har Erdogan börjat framstå som en Hitlertyp. Men är det enbart Erdogan som är galen eller har dom legitima skäl till att vilja gå tillbaka till sina kulturella rötter? Ataturk kunde rycka upp dessa genom att framstå som räddare med början när britterna avsiktligt förlorade vid Gallipoli.
         Om vi vill freda oss för islamisterna och slå vakt om det svenska borde vi inte förmena andra samma rätt. Så länge dom sköter sitt vill säga.
         Angloamerika har intresse av att världen skall te sig som ett myller av disparata hot utan anknytning till just deras intressen. Men angloamerika har lätt för både dubbelspel och trippelspel.

 5. Både sossarna och moderaterna verkar ha intimt samarbete med terrororganisationen Muslimska Brödraskapet och ingen kritik från svenskt håll mot Saudiarabien, Qatar, Turkiet eller US förekommer idag. På 50-90 talet kunde Sovjet med rätta kritiseras men folk borde öppna ögonen och se vad våra styrande håller på med. De kör hela vårt land rakt åt helvete.

 6. Vilka bjöd in till denna middag där Kaplan var gäst? Vad var syftet? Varför fanns de extrema där?

 7. MP stöder Kaplan. Jag köper hans förklaringar säger en distriktsföreträdare och Åsa Romson säger att Kaplan såg aldrig fascisterna eller islamisterna. Invandrare från Sverige ansågs i USA i slutet av 1800-talet för godtrogna och lättlurade. Allt är relativt – I en kommentar till de stundande förhandlingarna mellan Turkiet och EU karaktäriserade Tomas Gür det som ”gatukatter möter hemmakatter”, dvs EU var chanslösa och skulle dra det korta strået, vilket också blev fallet. Idag påbörjades en rättegång mot en jihadist anklagad för förberedelse av terroristbrott. Köpt sex flaskor aceton(!?), tryckkokare och stålkulor för att se hur aceton brinner och hur snabbt en kokare kokar. MP köper säkert också hans förklaring.

 8. Tomas Hübinette skriver i ”Samling mot rasism och fascism”

  För alla kalenderbitare som (likt mig själv) är besatta av och ”fixerade vid” den svenska och internationella extremhögern och de (svenska och internationella) övre skikten och eliterna:

  Det turkiska extremhögerpartiet MHP och dess ungdomsorganisation och paramilitära avdelning Grå vargarna deltog på World Anti-Communist Leagues (WACL) världskonferens i San Diego i USA den 3-7 september 1984 tillsammans med den moderate riksdagsledamoten Birger Hagård som representerade den svenska WACL-avdelningen som under många år leddes av jur dr Åke J. Ek, lektor vid Socialhögskolan vid Stockholms universitet samt vid Polishögskolan.

  Den turkiska delegationen leddes av Ruzi Nazar som faktiskt föddes när Osmanska imperiet fortfarande existerade och som gick bort så sent som förra året. MHP och Grå vargarna ska också ha varit närvarande på WACLs nästföljande konferens i Dallas den 9-13 september som USA:s dåvarande president Ronald Reagan (in)officiellt ”värd:ade” för och den svenska avdelningen representerades då av Arvo Horm och Lars Eric Nyman.

  Den svenska WACL-avdelningen har alltid dominerats av moderater och borgerliga politiker, forskare och skriftställare tillsammans med nazister och högerextremister med namn som Jan Tullberg, Adelaida Lemberg, Erland Högberg, Helena Nilsson, Ann-Marie Asker, Mikhel Mathiesen, Bertil Häggman, Anders Larsson, Carl G. Holm, Christopher Jolin, Eric Brodin, Toomas Jürisoo, Ingemar Larsson, Jörgen Lundqvist, Åke Lindsten, Rolf Clarksson, Lennart Hansson, Carl-Eric Svensson, Sven Wissén och Börje Didong.

  För många år lyckades jag få tillgång till World Anti-Communist Leagues (WACL) arkiv i Seoul i Sydkorea där denna internationella högerextrema organisations permanenta högkvarter var beläget (och fortfarande är det, men idag under ett annat namn) genom att helt enkelt ljuga mig fram (och bl a tvingades jag slösa en massa pengar på att köpa en dyr kostym och bo på Sydkoreas klassiska lyxhotell Shilla för att göra lögnen trovärdig) och kom då över dokument rörande den svenska WACL-avdelningen – det är m a o enbart därför jag känner till denna bisarra relation mellan de svenska Moderaterna och de turkiska högerextremisterna under Kalla kriget sista extremt polariserade och även extremt blodiga decennium.

 9. Det är skillnad på ”extremist” och extremist” . Exempelvis stödjer Sverige ”moderata” halshuggare och terrorister i Syrien, man var med och stödde terrorkriget mot Libyens folk och regering 2011. Man säljer vapen till ISIS nästet Saudi Arabien, mmm

  Säkert har svenska höger politiker – särskilt Moderater och Liberaler – träffat, umgåtts och ätit middag med många representanter från världens främsta religiöst extrema, terrorist enheten Israel. Det är samma samling lögnhalsar som är drevet.

  Birger Schlaugs satiriska inlägg om detta att äta middag är värt att läsa

  http://schlaug.blogspot.se/2016/04/mea-culpa.html

 10. Kan drevet mot Kaplan fungera som en avledare till det långt allvarligare svenska stödet till ”Syrian Recovery Trust Fund”, som är verksamt inom terroristkontrollerade områden i Syrien?

 11. WACL måste ha otäckt mycket gemensamt med stay behind och gladio. Här kan man sluta konstruktörer/inspiratörer och villiga stolta gärningsmän tjänande ”landet, saken, tinget”, men aldrig mänskligheten, till varandra..

  Bidragsgivarna till Svenska partier borde bli offentliga. Politiken skulle snart bli klart mindre korrupt och självförstörande.. Sveriges mörkaste svans, hjärta och sinne till moderaterna, SD, röstade emot…..

  • De största bidragsgivarna till svenska partier är ofrivilliga dvs skattebetalarna. Och det rör sig om miljardbelopp i s.k partistöd varje år. Det är faktiskt så illa att endast ca 3% av väljarkåren är medlemmar i ett parti och betalar medlemsavgift, resten av pengarna tar man helt fräckt från statskassan. Man påstår att det behövs för demokratin men problemet är att detta system bara skapar en politisk nomenklatur och politikerbroilers. Sedan har alla partier sina intresseorganisationer som göder dem med pengar vilket tacksamt förskingras i den korrupta miljön av nepotism som cementeras alltmer med känt resultat. Numera är det så illa att partierna helt alienerat sig från väljarna som bara blir intressanta vart fjärde år när valfläsket ska presenteras folket. Sedan tar man givetvis tillbaka alla löften när valet väl har vunnits.

   • Statens bidrag till etablerade politiska må vara omfattande. Men det fatala med sponsorernas tillskott är ju mutan och hur privata bidrag ändå påverkar, styr och dominerar politiken. Vore systemet transparent och offentligt skulle politikens allra mest lönsamma viljor kvickt falna och vissna..

    Att utsätta riksdagens ledamöter för samma princip som taxi, buss och andra anställda inom person o godstransporter genomgått i konkurrensens och de strama tyglarnas namn vore att återupprätta det politiska systemet. Därmed inte sagt att svältkuren för vanligt folk i arbetslivet var rätt, men det skulle återställa ordningen.. Dessutom skulle de få smaka en del av den egna medicinen och tänka sig för innan de ger fria tyglar åt vem som helst.

   • Jag bidrar gärna till att politiken och riksdagen fungerar som den ska.. löper den amok kanske vi ska samlas där och kräva att de vilsna fåren och getterna samlas i fållan igen. Kanske vi borde gjort det för länge sedan. Nu blir vi medansvariga till att politiken piskar oss. Ett osmakligt S&M förhållande där vi dö av blodförlust under fler än tusen piskrapp, påhejade av tex sd som på allvar menar att syndabocken är vår broder och syster flyende krigen våra egna marodörer skapat.. Medan ett Saudi Quattro kör över mänskliga rättigheter, demokrati med hjälp av Svenska sponsorer..

 12. Jag velar. Är det en storm i ett vattenglas att Kaplan inte håller reda på vilka han äter middag med? Däremot borde han hållit reda på vem som arrangerade den religiösa middagen – en turkisk företagarförening som kallar sig Tumsiad. En sammanslutning som för en undanskymd tillvaro i Sverige, men internationellt tydligen är fascisten Erdogans bästa polare: http://gazetesivilinisiyatif.com/online/en/5th-regular-general-council-meeting-of-tumsiad/

  • Egentligen en storm i ett vattenglas jämfört med hur Löven och Wallström burit sig åt! Man har ju utan betänkligheter umgåtts med skurken Poroshenko och delat ut våra skattepengar till hans fortsatta förtryckarverksamhet i Ukraina. Man borde ju för anständighetens skull i alla fall villkorat ”bidraget” med en grundlig utredning av Odessa-massakern där även många kvinnor och barn brändes inne av fascisterna. En ynkedom är det i alla fall, och om inte annat säger den hur illa ställt det är med makten och dess granskare media som tiger ihjäl detta fasansfulla brott och många många fler. Natos bombningar av Sirte i Libyen är ett annat och där borde alla svenska politiker som gav sitt stöd borde granskas. Att media jagar smygislamisten Kaplan för hans associationsbrott, när man samtidigt tiger om långt värre internationella gangsters är ju löjeväckande.

 13. Kaplan är en uppenbar fallguy. Regeringen ger miljarder till en regim som skjuter flyktingar åt EU vid gränsen. Bostadsministern får avgå för att det satte sig några SD-typer vid hans bord på en middag.

  Patetiskt! Löfven skall avgå för alla pengar han öst över Turkiet. Sen kan vi ta Kaplan medan vi ändå städar, men peta Kaplan och låtsas som allt är frid och fröjd håller naturligtvis inte.

 14. Detta måste vara en av få moskeer som finns i världen som ser ut som en gammal biograf?

  Och sen kan man ju ifrågasätta själva anmälan, varför ska någon annan anmäla för diskriminering än den som själv har blivit drabbad? Känner sig kvinnorna på bilden sig diskriminerade? Sadomasochism är t.ex. inte samma sak som kvinnomisshandel om kvinnan i leken njuter av att bli smiskad på stjärten…

 15. Angloamerikanska imperiet straffar nu Europa för generationer av medlöperi med sagda imperium. Den avsiktligt ökande faran för kaos i Europa tillsammans med en komponent av Kalergi-planen (där syftet var konvertering av Europas folk till en kopia av forntidens egyptier utseendemässigt med undantag för judar och aristokrater) kan om man vill ses som en spegling av den ondska som riktats mot MÖ mfl områden.
  Men Europa fortsätter medlöperiet ner i avgrunden. ”Affärsmässiga realiteter” som det heter förhindrar byte av allierade.
  Mitt spontana intryck var att Kaplan-historien var en avledningsmanöver som andra säger här. Men samtidigt fick jag reda på av kommentarerna att Kaplan vill ha sharia här.
  Det var ju inte lugnande besked.
  Var tänker liberalerna bo när deras agenda nått sin logiska konsekvens och sharia-anhängarna vuxit till en stark politisk maktfaktor?

  • Kalergi-planen var intressant, men det förefaller som att han kalkylerar med rasblandning pga förbättrade kommunikationer, snarare än att han förelår den. Han gillar läget.

   ”Liberalerna?” Vilka liberaler, ser du några?

   Jag ser bara horder av interventionister och tillrättaläggare med alla våra pengar i sin säck, pratande om liberalism, medan de gör tvärtom. Jag ser också bara privatiserande sossar som gör bra affärer med eget flyktingboende vid sidan om, struntar i energiförsörjningen och försvaret, ger oss höga energipriser och går med i nato. ”Nån jävla ordning får det vara i ett parti?” Tydligen inte. Med Jämtin/Sahlin/Emanuel-politiken kan S lätt halveras en gång till, utan att en enda slutsats dras därav. Från 50 till 25% på 40 år. Varför inte från 25 till 13% på ett par år till?

   • Pengar talar som ödlan förklarade så att alla förstod. Kalergi handlade väl om ett allas lika värde oavsett etnisk härkomst annars hade väl inte nassarna nogsamt slängt allt i lågorna.. https://sv.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi

    Om Europa ska översvämmas av olika kulturer så handlar väl det i grunden om vilken av arbetarklassens grupper som för tillfället kan arbeta till lägst lön. De fyra friheterna är inget annat än en snara och ett ok. SD missar som vanligt målet med sin politik och förvillar begreppen så att arbetarklass bekämpar allt fattigare arbetarklass istället.. Vem som kan bjuda ut sig till lägsta pris. Nog uppfann detta konglomerat prostitutionen vem skulle annars göra människor chanslösa och utan val..

   • Kalergi var ett verktyg för NWO (den angloamerikanskt dominerade bankkartellens världsherravälde) och planen var analog med den som förverkligas av de nuvarande mutkolvarna vid makten överallt. Och det var som sagt inte alls någon jämlik avsikt utan massorna skulle blandas utom aristokrater och judar som skulle dominera med motivet att de utgör en intelligensmässig elit. Den som ser skäl att särbehandla utifrån begåvning antyder att rasblandning är sänkande för den resulterande intelligensen. Mao rasblandning sänker massornas förmåga att organisera motstånd enligt hans egen logik även om han givetvis inte är explicit eftersom han är en omstörtare i eliternas sold. Men fortsätt ni och lita på samhällsomstörtares vackra ord och analysera inte logiken. Då är ni som makteliten vill ha er. I bibeln och i legenderna om faust återkommer mönstret: logik är synd. En god medborgare tror makten om gott.

   • sl
    Jag har samma uppfattning om hur våra liberaler är i verkligheten, men jag menar att dom knappast vill se en utveckling där kvinnor alltmer fråntas sin västerländska typ av frihet som blir innebörden om islamister vinner ökad makt, vilket troligen blir fallet av demografiska skäl. Även om det ”bara” till att börja med är en växande andel av befolkningen som från början är muslimer. Men i förlängningen kan det även bli den västerländska delen av befolkningen om dess numerära andel krymper. Radikal islam är totalitär.
    Ang Kalergi har ni fel. NWO var målet, världsregering under kontroll av angloamerikas bankkartell. Varför skulle Kalergi undanta de ovannämnda från den etniska smältdegeln om blandning ansågs vara något bra. Vem som än författade det som Kalergi gav namn åt så ansåg dom blandning vara ogynnsamt för somliga.

 16. SD-åkesson kritiserar Kaplan fastän att partiet har mer gemensamt med Grå Vargar och WACL än något annat parti i Sverige. Näst efter vårt mest blygsamma extremistparti Moderaterna förstås..

  När hela havet gungat och farkosten ålat sig fram har de tomma orden tagit över de populära extremistvisorna.