Nej till Nato Namninsamlingsaktioner 12 mars – 19 mars. Skriv på!


Bäste läsare! Kom och skriv på i någon av dessa namninsamlingar! (Se nedan). Jag var själv med och samlade namn nyligen och ska ut och göra det någon gång i veckan. Trettiofem skrev på under en timme.

Planera redan nu att delta i manifestationen 22/3 då värdplatsavtalet ska diskuteras i riksdagen
Eller skriv på via hemsidan www.nejtillnato.se
Där hittar du aktionsgruppens flygblad om NATO och värdplatsavtalet.

Nej till Nato Namninsamlingsaktioner i Stockholm lördag 12 mars – lördag 19 mars

Lördag 12/ 3 kl 14.00 Hallunda Torg, samling T- banestation Nedanför trapporna.

Med Massiv flygbladsutdelning om mötet Hallunda Folkets Hus onsdag 16/3 kl 19.00

Onsdag 16/3 kl 17.00. Hallunda Torg, samling T-banestation nedanför trapporna.

Utdelning flygblad kvällens möte. Se ovan

Torsdag 17/3 kl 16.00, Åhlens, Drottninggatan

Lördag 19/3 kl 14.00, T-banestation Medborgarplatsen, uppgång Björns Trädgård

Tisdag 22/3 Stor manifestation. Information om när, var och hur kommer inom kort.
Aktionsgruppen Nej till NATO cropped-logga-webb1
Arrangör: Aktionsgruppen Nej till NATO som samlar in namn mot Värdlandsavtalet, och mot NATO.
OBS! ATT MASSMEDIA SOM FÅTT INFORMATION OM UNDERSÖKNINGSRESULTATET FRÅN DERAS OPINIONSUNDERSÖKNING MEN VÄGRAR PUBLICERA DET!
Denna visar visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Fråga 1 Känner du till Sveriges Värdlandsavtal med Nato, ett Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, som skall tas upp i Sveriges riksdag för omröstning och beslut, under våren 2016 eller känner du inte till avtalet? . Svar: Endast 45 % känner till ”Värdlandsavtalet” som odemokratiskt nog skrevs på i slutet av valrörelsen, i september 2014.
Fråga 2 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter kärnvapen? Svaren finns i första stycket.
Fråga 3 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato om kraftigt utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihets och neutralitet? Svar: Här svarade 27 % Ja, och mer än dubbelt så många, 56 %, svarade Nej medan 16 % var tveksamma.

Aktionsgruppen Nej till NATO: Bragevägen 10, 114 24 Stockholm. e-post:info@nejtillnato.se, Tel 070-722 76 22.
Hemsida: www.nejtillnato.se

Bakgrund
Innebörden av Värdlandsavtalet har nyligen diskuterats på denna blogg vid flera tillfällen.http://jinge.se/mediekritik/vardlandsavtalet-ger-faktiskt-nato-mojlighet-att-placera-karnvapen-i-sverige.htm

intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,

SIFO-undersökningen UNT Debattinlägg 12/3 Remissvaret Nato-debatt på Kulturhuset Blekinge läns Tidning 29/9 Aktionsgruppen Nej till NATO Nyhetsbanken DN 19/4 SvD 18/9 SvD 19/9 Blogginlägg 15/9 DN 13/9 Globalresearch V Kozin 18/6 Pål Steigan 28/6 Pål Steigan 27/6 IBS Ukraina Deutsche Welle Sven Hirdman DN Debatt Aftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Washington blog Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4 Pål Steigan 14/4 Pål Steigan II 14/4 DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2


8 svar till “Nej till Nato Namninsamlingsaktioner 12 mars – 19 mars. Skriv på!”

 1. Nej till Nato! Alliansen gick dagarna före valet 2014 bakom ryggen på svenska folket,och skrev ett värdlandsavtal med USA utan folkets godkännande? Detta borde vara straffbart! Detta kommer att medföra grundlagsändringar! Säg nej till Nato, vi vill ha ett alliansfritt sverige, det har tjänat oss väl under 200 år.

 2. Vad skulle hända om Europa.. (inte USA) tog ledningen över NATO?
  Den amerikanska ledningen har använt Nato för att främja sin utrikespolitiska vision under årtionden – till en punkt därt blocket har börjat förlora sin relevans. ”Det är dags för Natos europeiska medlemmar att ta ledningen”, hävdar experten i internationella relationer, John McAuliffe: ”Nato:s expansionspolitik har till stor del styrts av USA, som skapar hot mot Europa genom att hota stabiliteten och säkerheten i Mellanöstern, Nordafrika, Syrien, Afghanistan, Libyen, Ukraina, Ryssland och forna Sovjet-länder”.
  McAuliffes argument är enkla. ”Om Natos verksamhet bidrar till att skapa en osäker miljö som kan slå tillbaka i Europa, behövs utökad kontroll av den egna kroppen.
  Inre splittring har alltid varit en del av NATO: s utveckling. Det har blivit allt tydligare under senare år. Detta återspeglas i de minskade försvarsutgifterna – en viktig punkt för irritation för Förenta staterna.
  År 2008, då USA: s försvarsminister Robert Gates beklagade att Nato skulle kunna bli en ”två-tier” allians bestående av länder som är ”villiga att kämpa och dö för att skydda människors säkerhet” och de som inte är det. McAuliffe pekade på en annan orsak till minskad försvarsutgifterna i Europa : ”Minskade budgetar kan ses som ett EU-omfattande uttryck för besvikelse med Nato- och frustration med en brist på inflytande i beslutsfattandet. Men det speglar också hur EU inte tar Natos och USA:s ihärdiga propaganderande om ”ryska hotet ”på allvar.” Nato tjänstemän nämner ofta”Rysslands aggressiva beteende” som ett av de viktigaste skälen för att bygga upp sina militära muskler i Östeuropa och Baltikum. Denna retorik är enligt experten ett ”fenomen som kan illustrera hur Nato förstorar oproportionerligt hot för att sammanfalla med ideologiska övertygelser”.

 3. Kan skapa en farlig situation om vi blandas in i stormaktspolitik.

 4. Att vara med i NATO är ytligare en börda för Sverige. Vi har sett att NATO har utvecklads från vad tidigare alltid har sagts en försvarsallians, till en aggressiv attackallians, mot länder som inte faller inom de s.k. imperialistiska ländernas förbund. Det vill säga de som motsätter sig USA´s hegemoni.
  För Sverige att ingå, även bara associera sig med denna aggressiva pakt, är inte värd ett land som alltid menar att man skall respektera andra länder. Det är alltid befolkningen som väljer sina regeringar, men de väljer inte att vara ett slagträ i en allians som styrs am ett land som vill ha hegemoni i värden.
  Så rösta för ett nej till NATO.

 5. Givetvis säg nej till NATO de lämnar länder i ruiner och människor på flykt. Vilket vi EUROPA måste stå till tjänst för deras framfart. Det vore bättre om Amerika gjorde något om sina egna problem 48% arbetslöshet. Det löser man inte med att skicka dessa ut i krig. NEJ TACK NATO