Motsägelsefull NATO-information/propaganda – men glädjande besked idag!


På DN Debatt publicerades 7/1 en viktig artikel ”Låt inte rysskräcken hindra oss från att gå med i Nato” om Sveriges försvar och NATO, undertecknad av 25 personer med ambassadör Tomas Bertelman och generalmajor Karlis Neretnieks i spetsen.http://www.dn.se/debatt/lat-inte-rysskracken-hindra-oss-fran-att-ga-med-i-nato/
Men dess innehåll är tveksamt och även i sak oriktigt i vissa avseenden, menar jag.
Den har snabbt fått tunga kommentarer av bl.a. förre Moskva-ambassadören Sven Hirdman samt av förre FN-ambassadören Pierre Schori och förra nedrustningsministern Maj-Britt Theorin. Delar av deras inlägg återges nedan, men först ett par synpunkter av mig.

Färska glädjande besked!
* DN rapporterade 8/1, dagen efter artikeln på DN Debatt att en färsk opinionsundersökning visat att ”Flertalet vill hålla Sverige utanför NATO”
* Idag skriver Finlands och Sveriges statsministrar på DN Debatt att ”Vår alliansfrihet bidrar till stabilitet i norra Europa”. http://www.dn.se/debatt/var-alliansfrihet-bidrar-till-stabilitet-i-norra-europa/ Bilden nedan kommer från artikeln på DN Debatt.

Löfven och SipiläLåt oss ändå se på inledningen av artikeln på DN Debatt som föreslår NATO-anslutning
Sverige måste bestämma sin säkerhetspolitik utifrån sina egna nationella intressen. I dagens situation främjas dessa bäst genom att tillsammans med demokratiska stater, inklusive Finland, bygga säkerhet och solidaritet i det nordisk-baltiska området. Om det nordisk-baltiska området är säkert, trovärdigt militärt försvarat och fredligt gynnar detta inte bara Sverige utan hela Europa.
Militärutgifter 0053_defense-comparison-crop
För Sverige innebär detta att ett svenskt Nato-medlemskap är nödvändigt. Som Natomedlem skulle Sverige bli militärt integrerat i världens starkaste och historiens hittills kanske mest framgångsrika allians och sin säkerhetspolitik utifrån sina egna nationella intressen i vilken i stort sett alla de länder som är viktigast för oss ingår.

Kommentar 1: Jag ser här en tydlig motsättning mellan acceptabel beskrivning av hur Sveriges säkerhetspolitik bör se ut och kan instämma i att ”Om det nordisk-baltiska området är säkert, trovärdigt militärt försvarat och fredligt gynnar detta inte bara Sverige utan hela Europa.” Men detta motverkas av följande mening ”För Sverige innebär detta att ett svenskt Nato-medlemskap är nödvändigt”. Vid ett medlemskap frånsäger sig Sverige möjligheten att utforma ”sin säkerhetspolitik utifrån sina egna nationella intressen”. Den utformas av stormakterna i NATO, med USA i spetsen. Risken för att Sverige dras med i krig ökar, inte minst genom NATO:s expansiva politik med militär uppladdning och kärnvapenbestyckade baser nära Rysslands gräns.
Kommentar 2: Jag vänder mig mot bedömningen om NATO som ”historiens hittills kanske mest framgångsrika allians”. NATO bildades 1949 mot ett förment hot från Andra världskrigets förnämsta segrarmakt, det försvagade Sovjetunionen. I stället för att upplösas då Sovjetunionen upplöstes har NATO fått många fler medlemmar, däribland från stater som var del av eller allierade till Sovjetunionen. Detta tvärtemot löften från USA:s ledare till Sovjetunionen/Rysslands ledare. Och sedan slutet av 1990-talet har NATO varit engagerat i krigsföretag som utmärks. Sedan följde bombkriget mot Serbien 1999, det misslyckade kriget i Afghanistan 2001- där en FN-resolution klart överträffades av NATO, samt kriget i Libyen som bombats sönder och samman, långt utöver FN-resolutionen. Libyen, ett land i kaos, som till stor del behärskas av ISIS och liknande grupper. För 5 år sedan Afrikas rikaste land http://jinge.se/mediekritik/bilbomb-och-60-doda-i-libyen-afrikas-rikaste-land-2010.htm

Förre Moskva-ambassadören Sven Hirdman skriver under titeln. Artikeln vittnar om en förenklad och ohistorisk syn på Sveriges säkerhetspolitik, skriver förre Moskva-ambassadören Sven Hirdman i artikeln ”Förenklad och ohistorisk syn på säkerhetspolitiken”.http://www.dn.se/debatt/repliker/forenklad-och-ohistorisk-syn-pa-sakerhetspolitiken/ Pierre Schori och Maj-Britt Theorin påpekar ”Sveriges antikärnvapenpolitik omöjlig med NATO-medlemskap” http://www.dn.se/debatt/repliker/sveriges-antikarnvapenpolitik-omojlig-med-nato-medlemsskap/

Läs inte bara artikeln utan även kommentarerna!

Historiska fakta
Rysslands utlandskrig.
– 2008 Georgien. FN:s utredningsteam fastslog ”De öppna fientligheterna började med en storskalig georgisk militär operation”.
Sovjetunionen
– 1956 Ungern-upproret slås ned
– 1968 intervention i Tjeckoslovakien
– 1979-88 Sovjetunionen invaderar Afghanistan och drar sig tillbaka
RyssKrig-768954

* Jag har personligen deltagit i protester mot Sovjetunionens intervention i Tjeckoslovakien, i Afghanistan och i olika protester i USA:s krig i Sydostasien, i Afghanistan, Irak och Syrien.

Några av USA:s krigshandlingar.
Europa
– 1995: NATO startar flygbombningar i Jugoslavien; serbiska ställningar i Bosnien
– 1999: NATO flygbombar f.a. nuvarande Serbien massivt. USA driver igenom Kosovos självständighet och skapade sin största militärbas, Camp Bondsteel, i Europa.
– År 2014. Efter långvarig intervention via NED genomförs USA-stödd statskupp i Ukraina.

Mellersta Östern
– 1953: Iran. Mossadeqregeringen störtas genom en militärkupp organiserad av USA och Storbritannien. Den diktatoriska shahregimen styr sedan på USA:s mandat i nästan 30 år.
– 1956-: Första av flera krig mot Palestina/Gaza, andra länder, där USA beväpnar och stödjer Israel.
– 1980-88: Stort krig mellan Irak och Iran där USA & Co levererar vapen till Irak
– 1986: Libyen. USA flygbombar Libyens huvudstad Tripoli
– 1988: USA-fartyg skjuter ned iransk passagerarflygplan med pilgrimer (290 döda)
– 1991: Första Irakkriget
– 1993-: Omfattande sanktioner mot Irak, som slår hårt mot civilbefolkningen
– 2003:Andra Irakkriget, sedan Bush proklamerat USA:s rätt att militärt intervenera i av USA utsedda ”skurkstater” som Iran, Irak och Nordkorea, Kuba, Syrien och Libyen.
– 2011-: Intervention i Syrien via ombud och stöd till syriska terrorister/rebeller
Asien
– 1950: Korea. USA saboterar återförening av Korea, och stödjer bildandet av fascistregim i Sydkorea. Efter skärmytslingar inleds Koreakriget med miljoner dödade.
– 1957-75: USA-initierade krig i Vietnam, Laos och Kambodja med miljontals döda.
– 1979-88: Sovjet invaderar Afghanistan, och USA bygger upp al-Qaida.
– 2001-: USA anfaller Afghanistan i ett fortfarande pågående krig.
Vietnamkriget barn untitled
Afrika
– 1993: Somalia. USA invaderar ”av humanitära skäl” och det slutar med massaker på ovillig civilbefolkning och ett antal invaderande soldaters död. Förödmjukande fiasko för USA.
– 1998: Sudan, Bombningar av ”strategiska mål” i Sudan visar sig vara fabriker för tillverkning av läkemedel.
– 2006: Somalia. USA övertalar och finansierar Etiopiens invasion av Somalia, varvid fredsavtal ersätts av krig och kaos.
– 2011: Libyen anfalls av NATO och med stöd av inhemsk opposition störtas Gaddafi. .

Latinamerika
– 1954: Den vänsterliberala Arbenzregimen i Guatemala störtas av en USA-stödd kupp.
– 1961-2014: Kuba. USA utrustar en anfallsstyrka, som besegras i Grisbukten. Upprepade försök och illegal ekonomisk krigföring samt många mordförsök på Fidel Castro sker.
1973: Uruguay. USA-stödd militärkupp för som del i CIA:s ”Återgång” (till högerstyre).
– 1973: Chile. USA stöder aktivt militärjuntans kupp av den folkvalda Allenderegeringen
– 1981: Nicaragua. USA bygger upp Contras militära styrka i Honduras. 1982 sker det första stora Contrasangreppet inne i Nicaragua
– 1983: Grenada. USA invaderar och störtar den demokratiska Bishopregeringen.
– 1989: Panama. USA invaderar landet varvid minst 4000 civila offer krävs.
– 2002: Venezuela. USA stödjer statskupp, erkänner kuppmakarna men kuppen misslyckas. Sedan upprepade mordförsök mot president Chavez.
– 2004: Haiti. Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas av USA och skickas till Afrika. En statskupp genomförs med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas/fängslas.
-2012: USA etablerar en flygbas i Colombia och ger stöd till landets högerregering.

Några USA-stödda statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra Världskriget.
Det finns inget land i världen som stött så många militärkupper mot väsentligen demokratiska regeringar som USA. Utrikespolitiskt har USA visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954
-USA-stödda mordet på premiärminister Lumumba i Kongo 1960 inleder kaoset
-Sukarno i Indonesien 1965
-Allende i Chile 1973
-Sihanouk i Kambodja 1970
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983
-USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela 2002 och senare.
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas
-Zelaya i Honduras 2009
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
-Statskuppsförsök i Venezuela 2015.
– 1955-60: USA genomför framgångsrika politiska interventioner för att byta ut regeringar i Argentina, Vietnam, Ungern, Haiti, Japan, Chile, Irak, Laos

i Andra om: , , , , , ,, , , , , ,

Aftonbladet 4/11 SvT Opinion Der Spiegel Afghanistan Analysts New York Times 4/9 Läkare utan gränser lämnar Kunduz DN 24/6 Nyhetsbanken 24/6 Valrapport Nyhetsbanken Counterpunch Tom Hayden Nyhetsbanken 8/11 Avtalet Petitionen Afghanistansolidaritet Helsingborgs Dagblad 25/6 DN 25/6 Björnbrum 19/6 DN 20/6 Föreningen Afghanistansolidaritet Svenska Dagbladet 14/5 Youtube från Afghanistansolidaritet Pierre Gilly DN 14/5 DN 13/5 Svenska Afghanistankommittén Svenska Dagbladet 14/5 DN 24/3 SvD 25/3 AB 24/3 Helsingborgs Dagblad Röda Berget Svenska Dagbladet 14/5 SvD Brännpunkt 8/1 SvD Brännpunkt 10/1SvD Brännpunkt 11/1 DN Debatt 12/1 Aftonbladet 13/1 SvT 10/1 Sven Hirdman DN Debatt 12/1 SKP-bloggen 22/1 SvD 11/1 DN 4/10 DN 1/10 Blodig attack mot NATO i Afghanistan DN 21/8 DN 1/10 Drönare från USA dödarDN om kvinnor i KabulFIB-K om AfghanistanveckanSvD 1/10Expressen 1/10
Aftonbladet
Sveriges Radio
DN:s huvudledare 19/8 AB Guillou 19/8 SvD SvT Expressen


3 svar till “Motsägelsefull NATO-information/propaganda – men glädjande besked idag!”

  1. Jag håller med om i det mesta i ditt inlägg Anders, men det är andra gången jag läser om Columbia som en stat utanför USA, så nu har mitt hopp om att det var ett tryckfel visat sig fel tror jag. Columbia är en delstat i USA och jag undrar bara vad det är för händelse och vilket land du avser? Kriget i Colombia som USA fört genom ombud i 60år kanske skulle varit på sin plats i uppräkningen istället? Det har resulterat i världens näst största internflyktingsiffra trots att kanske lika många flytt till andra länder , främst Venezuela.