Världsledande läkare: Dödlig psykiatri & mediciner: förnekelse & brottslighet


Denna artikel publicerade jag för 1 år sedan. Jag återpublicerar gärna artiklar efter ett år om jag tycker och tror att de är fortsatt intressanta. Och det tycker jag! Och Du?

Artikel.
Förlaget Karneval inbjöd till ett mycket spännande evenemang måndagen 5 september 2016 kl 18-19.30 på ABF- Stockholm. Föredrag av professor Peter C. Gøtzsche utifrån hans senaste bok Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse.
Inledning och presentation av föredragshållaren av Åsa Nilsonne, författare, psykiater och professor emeritus vid Karolinska Institutet. Peter C. Gøtzsche är en världens mest inflytelserika och meriterade läkare och medicinska debattörer.

Peter G 160906

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse – en presentation
Psykofarmaka gör mycket mera skada än nytta.
Psykofarmaka dödar årligen en halv miljon män­niskor över 65 år i USA och Europa.
Psykofarmaka är (i dessa länder) den tredje van­ligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer.
Bruket av psykofarmaka bör minska med 98 procent.

Det är några av de drastiska slutsatser som den danske läkaren och professorn Peter C. Gøtzsche kommit fram till, efter att i detalj ha granskat vad den samlade forskningen faktiskt säger om vilka effekter psykofarmaka har för dia­gnoser som depression, ångest, adhd, schizofreni, bipolär störning och demens.

I boken Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse avslöjar författaren de många myter som ledande psykiatriker har skapat och underhållit i flera decennier för att dölja att den biologiska psykiatrin – som ordinerar medici­nering mot snart sagt varje psykiskt besvär – generellt sett är ett stort misslyckande.

I särskilda kapitel ger Peter C. Gøtzsche också råd om

vad brukare kan göra för att sluta ta psykofarmaka,
vad patienter kan göra för att skydda sig mot vanvård,
vad läkare kan göra för skapa en mer fungerande och human psykiatri.

OM FÖRFATTAREN
Peter C. Gøtzsche är specialistläkare inom intern­medi­cin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han är en av grundarna av ­Cochranesam­ar­be­­tet – ett globalt oberoende nätverk av forskare som arbetar med att ta fram evidens­baserad läkemedelsinformation – tillika föreståndare för dess nordiska gren i Köpenhamn. Peter C. Gøtzsche har publicerat fler än 50 ­papers i världens 5 mest välrenommerade vetenskapliga tidningar, British Medical Journal, Lancet, Journal of the American Medical Association, Annals of Internal Medicine samt New England Journal of Medicine­. Han har citerats över 10 000 gånger.

Peter C. Gøtzsche nominerades 2015 till utmärkelsen “Årets dansk” av Berlingske Tidende med följande motivering: “Professor Peter C. Gøtzsche har särskilt i boken Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse uppmärksammat psykiatrins skadliga behandlingsmetoder. Han har därmed gett ett mycket väsentligt och välbehövligt bidrag till folkupplysning och debatt. Han för en outtröttlig kamp för att mediciner skall användas korrekt. Han har betytt mer än någon annan för att in­leda en livsviktig debatt om övermedicinering.”

OM PETER C. GØTZSCHES FÖRRA BOK
Peter C. Gøtzsches förra bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” (Karneval 2015) tilldelades 1:a pris i British Medical Association Book Awards 2014 (kategorin medicins­ka grundvalar).

Ur juryordförandens moti­vering:
“Jag rekommenderar varmt den här boken till alla som är intresserade av ämnet. Den borde dessutom vara obligatorisk läsning för läkarstuderande och AT-läkare, som måste bli medvetna om dessa problem. Boken är utomordentligt läs­värd. Författarens långa erfarenhet på området har gett honom en klarsynt och synnerligen väl underbyggd uppfattning om läkemedelsindustrins brister. Han är också tydlig med att läkarna, deras fackorganisationer, facktidskrifter och beslutsfattare spelar en viktig roll för missförhållandena.”

Om den tidigare boken ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” skrev Hans Peter Söndergaard, chefsöver­läkare på Karolinska Institutet, i Läkartidningen:
“Det är en mycket läsvärd bok. Den är spännande och rolig att läsa på grund av den stringens som, trots alla påståenden, präglar [Gøtzsches] redovisning av fakta, resonemang och slutledningar. En fantastisk snabbkurs i varför statistik och vetenskapsteori är viktig. Det är på samma gång en djupt oroande text, eftersom den på ett övertygande sätt dokumenterar att grundvalen för medicinskt beslutsfattande vacklar på grund av graden av korruption inom läkarkåren, läkemedelsbranschen, myndigheter och politiska organisationer. Utan att för ett ögonblick överge sitt sakliga huvudspår lättar Gøtzsche upp sin text med dråpliga anekdoter, och avslutar sin viktiga bok med ett antal konstruktiva förslag till sanering av det medicinsk-industriella komplexet.”

Jag har själv läst delar av båda böckerna. Särskilt den senare är bitvis ovanligt polemisk. Den är dock väl underbyggd vetenskapligt efter vad jag kan förstå. Massor av vetenskapliga referenser finns förstås.
Den första boken behandlats i detta blogginlägg Dödliga mediciner och organiserad brottslighet

Den nuvarande boken har recenserats av medicinhistoriken Christer Nilsson på Newsvoice Newsvoice

Inte bara Peter Goetsche!
* Richard Horton, chefredaktör för en av de tre ledande medicinska tidskrifterna Lancet publicerade 11 april ett uttalande om att en mycket stor andel av den publicerade medicinska forskningen är otillförlitlig i bästa fall, om inte helt felaktigt, eller rentav bedräglig.
Horton säger rent ut att stora läkemedelsföretag förfalskar eller manipulerar studier inom hälsoområdet, säkerhet och effektivitet av sina olika läkemedel genom att bedriva studier med alltför få individer för att kunna ge statistiskt meningsfulla resultat.

Horton skrev sina chockerande kommentarer efter att ha deltagit i ett symposium i biomedicinsk forskning där tillämpade ”Chatham House” sekretessregler där deltagarna är förbjudna att återge vilka deltagare som har olika åsikter.

Dr Marcia Angell är läkare och var länge chefredaktör för New England Medical Journal (NEMJ), som liksom Lancet anses bland de tre mest prestigefyllda fackgranskade medicinska tidskrifter i världen. Hon menar att ”Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro på mycket av den kliniska forskningen som publiceras, eller att förlita sig på bedömningen av ansedda läkare eller auktoritativa medicinska riktlinjer. Det är en tråkig slutsats, som jag nådde långsamt och motvilligt under mina två decennier som redaktör för New England Journal of Medicine.”

Andra tråkiga nyhet av liknande slag kom 2013 från läkemedelsindustrin via bl.a SvT.

1. ”Det är ett stort bekymmer när man bara presenterar den positiva datan man har kring sina preparat. Det kan bli vilseledande för den som har till uppgift att komma med rekommendationer kring vilka läkemedel som ska godkännas och inte”, säger Axel Haglund, psykiatriker på S:t Görans Sjukhus.
I sex studier visade sig det antidepressiva läkemedlet Reboxetin/Edronax inte vara bättre än sockerpiller.

2. Dagens Medicin rapporterade 12/12 2012 ”Ännu en sammanställning visar att prövningar som finansierats av industrin oftare ger positiva resultat. Den här gången är det forskarnätverket Cochrane som har stått för granskningen.” Läkemedelsbranschens möjligheter att dölja forskningsresultat som skulle kunna stoppa en medicin får kritik från läkare och psykiatriker både i London och Sverige, skriver SvT på sin hemsida.

3. Dagens Medicins nätupplaga presenterade 8/1 2013 en studie sambandet mellan läkemedelsbolagens kontakter med läkare och utskrivning av mediciner högt rankad vetenskaplig tidskrift (JAMA) visade att läkare påverkas av kontakter med läkemedelsindustrin. En studie bland 3 500 amerikanska läkare med sju olika specialiteter visar att läkare som på olika sätt kommit i kontakt med läkemedelsindustrin, oftare än andra läkare skrev ut dyrare originalläkemedel i stället för billigare identiskaläkemedel.

4. Läkare som erbjudits gratis mat och dricka på jobbet av läkemedelsbolag (vilket var mycket vanligt i Sverige) skrev oftare ut originalläkemedel. De läkare som ibland/ofta träffade representanter från industrin skrev 40 procent ut originalläkemedel jämfört med 34 procent bland övriga läkare.

5. Reklam är mycket vanligt inom läkemedelsindustrin och är snarast motsatsen till saklig information.Fördelarna med den utannonserade produkten överdrivs, och nackdelarna nämns knappast. Företag försöker underhålla ett varumärke, vilket Naomi Klein så väl beskrivit i boken No Logo. Då kan man ta särskilt mycket betalt.

intressant.se, , , , , , , , , , , , ,


5 svar till “Världsledande läkare: Dödlig psykiatri & mediciner: förnekelse & brottslighet”

 1. Var på ABF huset strax före 18 och köade för biljett. Men dom kom och sa att det var slutsålt…bra att han drar folk…
  BosseB

 2. Engagerar läkemedelsindustrin forskare med uppgift att söka förhindra oberoende forskningsgranskningar?

  Aktuellt är två böcker skrivna av Peter Gotzsche: ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” resp. “Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse.” Sammanfattning: Psykofarmaka gör mer skada än nytta. Psykofarmaka dödar årligen en halv miljon män­niskor Psykofarmaka är den tredje van­ligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer. Bruket av psykofarmaka bör minska med 98 procent. Det är några av de drastiska slutsatser som den danske läkaren och professorn Peter C. Gøtzsche kommit fram till, efter att ha granskat forskningen kring depression ADHD mm.

  Farmakologiprofessor Elias Eriksson utpekar Peter Gotzsche i Läkartidningen som ”charlatan, konspirationsteoretiker” som ”högmodig, dum och okunnig mm.”

  Elias Eriksson var den främste forskaren för drygt 10 år sedan försökte förhindra en oberoende granskning av Gillberggruppens ADHD forskning och försvara deras olagliga förstörelse av 100 000 sidor forskningsmaterial. Elias E iscensatte bland annat en forskningsgranskning som visade sig vara falsk

  Elias Eriksson inbjöd inofficiellt inbjudit etiska rådets ordförande Ove Lundgren att granska Gillberggruppens forskningsmaterial- En månad senare tog Gillberggruppen tillbaka sitt erbjudande med hänvisning till att Ove Lundgren vid en inspektion skulle ha friat dem.
  Ove Lundgren skriver:. “Gillberggruppen påstår att granskningen av materialet tillkom på mitt initiativ. Detta är en ren lögn. Jag inbjöds till granskningen av Elias Eriksson och det var med stor tvekan som jag accepterade. Det framgår ”att jag gjorde helt klart för Gillberggruppen att jag aldrig skulle intyga att någon oredlighet i forskningen inte förekommit. Jag har aldrig i mitt professionella liv känt mig så utnyttjad som jag gjort i den här affären Ove Lundgren, brev till rektor på Göteborgs universitet 05-02- 21).

  Elias Eriksson (självrapportering om jäv): ”Är psykofarmakolog och har ibland samverkat med läkemedelsindustrin”.

  http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/09/Peter-Gotzsche-pa-krigsstigen-mot-psykiatrin/