Mer om sveket mot de äldre kommunpensionärerna


Nyligen kunde jag publicera artiklarna Pensionsexpert: Vackra ord som döljer mer än de förklarar och Världens bästa pensionssystem eller ett pensionssystem i kris. De har skrivits av KG Scherman som generaldirektör i Riksförsäkringsverket 1981-1996 och dessförinnan statssekreterare i Fälldins regering. KG Scherman är troligen landets främste expert på vårt pensionssystem och har bland annat varit president inom ISSA, International Social Security Association 1992 – 1998. Hans bok ”Pensioner på villovägar – orsaker och lösningar” innebär en svidande och mycket sakkunnig kritik av det svenska pensionssystemet.
Nu har jag förmånen att publicera en ny artikel. Mer om sveket mot de äldre kommunpensionärerna

Artikeln.
De kommunala arbetsgivarna har hamnat helt snett. På villovägar kan man säga med erinran om omslaget på min bok från 2014
KG Scherman 180128KG Scherman
I en artikel i tidningen Pensioner och Förmåner, den finns här på min hemsida under rubriken Så går det till när hjärnan står still, och också på min Facebook Karl Gustaf KG Scherman har jag berättat om vad som ligger bakom att de äldres kommunala pensioner har sänkts för 2018. Det handlar om en ensidig tolkning av ett avtal från 2002, tillkommet i samband med att den allmänna pensionen reformerades.

Det aktuella avtalet gäller enbart för dem födda 1937 och tidigare. Kommunförbundets ensidiga tolkning av detta avtal leder till att många får en sänkning av sina kommunala pensioner för 2018 med så mycket som 1000 kronor per månaden. Alldeles oberoende av hur denna tolkning har gått till är resultatet orimligt. Detta i ett läge då den allmänna pensionen ökar och det uttalade syftet med avtalet 2002 var att det kommunala pensionärerna skulle få följa med om den allmänna pensionen ökar.

Redan detta borde ha fått de ansvariga att stanna upp och stoppa denna felaktiga hantering. Men här finns mer att säga.

Det aktuella avtalet gäller, med vissa i sammanhanget oväsentliga undantag, enbart dem som är födda 1937 och tidigare. Den som är född 31 december 1937 blir av med 1000 kronor. Hade hon väntat över månadsskiftet med att födas så hade hon inte blivit av med dessa pengar!!

Hur man nu än skriver och tolkar avtal så strider det skedda mot varje tanke på rättvisa, lika behandling och sunt förnuft. Det är oförlåtligt att ansvariga i kommunförbundet och kommunernas pensionsanstalt låtit detta ske. I stället för att bara stoppa vansinnet innan det nådde pensionskuverten.

Men här finns också frågor om vad rättsstaten föreskriver. På 90-talet behandlades vad avtalsparterna får och inte får göra med utgående pensioner för dem som redan är pensionerade. Av några domar i arbetsdomstolen följer att inte ens parterna på arbetsmarknaden, än minder en arbetsgivarorganisation ensidigt, får fatta beslut om att sänka pensionen för den som redan gått i pension. Avtalet 2002, med den tolkning det gavs fram t.o.m. 2009 etablerade en viss ordning för hur de kommunala pensionerna skulle räknas, Det finns anledning för de fackliga organisationerna, och pensionärsorganisationerna!, att initiera en rättslig prövning av denna fråga.

i , , , , , , , , , ,


Ett svar till “Mer om sveket mot de äldre kommunpensionärerna”

  1. Bra att detta tages upp, KG är påläst, men problemmet ligger i den legalitet fullmakt fackföreningar har, Detta framgår av det mål SAS anställda./.Unionen sliter i Stockholmstingsrätt.
    Huvudförhandling i höst.

    Georg Carlde