”En annan vård är möjlig – nationell demonstrationsdag” -Medborgarplatsen kl 14-16


Detta är det tredje stora manifestationen mot försämringarna i vården, efter Läkarupproret 2013 och Vårdvrålet 2014 som kort beskrivs längst ned. Jag återger nedan uppropet till dagens stora manifestation.

”Upprop: Läget i sjukvården är helt orimligt”
Vår situation är ohållbar och vi har fått nog. Arbetsmiljön inom sjukvården är inte acceptabel. Både vår och patienternas hälsa står på spel, skriver sjukvårdspersonal på 20 orter i Sverige i ett gemensamt upprop inför en manifestation den 4 september……”

http://www.svd.se/upprop-laget-i-sjukvarden-ar-helt-orimlig/om/debatt
En annan vård är möjlig 160904
Manifestationer anordnas av initiativtagarna till detta upprop för en bättre sjukvård på omkring 25 platser i landet den 4 september.

Parollen är ”Slut på rean – en annan vård är möjligt.”

I Stockholm äger den rum på Medborgarplatsen mellan 14.00-16.00

Information om manifestationerna finns också på Facebook

https://www.facebook.com/events/1752666025010920/

Uppropet.

Vi är många som kämpat länge och bara tillsammans kan vi fortsätta, bara då är vi starka – nu är det slut på rean, nu visar hela Sverige att en annan vård är möjlig! Den 4 september kommer det att anordnas manifestationer runt om i landet. För det kokar och många har fått nog av att tala utan att ledningen lyssnar. Vi har fått nog av att patienter skadas och dör p.g.a. otillräckliga resurser. Platsbrist på sjukhus orsakar dödsfall

Från norr till söder ser vi vårdpersonal som slår larm och som samlar sig och stärker varandra i aktioner mot en vård som förfaller. Som med ord och handling står upp för en trygg och värdig vård för oss alla! Patienter och patientföreningar vänder sig till media i sin kamp för överlevnad och ett drägligt liv.
Vi är vårdpersonalen – av alla kategorier, vi är patienterna, vi är alla som vet att en annan vård är möjlig.

En vård bortom nedskärningar maskerade som effektiviseringar. En vård bortom semesterkaos, övertid, omänsklig arbetsbelastning och låga löner. En vård där alla kan uppleva trygghet och där personal får förutsättningar att ge den vård lagen kräver och de själva brinner för att ge.
Vi är många! Vi är Vårdupproret! Vi vänder oss till ansvariga politiker och tjänstemän och våra krav är:

-En hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården
-Tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete
-Sjuksköterskor kräver färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården – det ger ökad överlevnad enligt forskning
-Undersköterskor kräver enhetlig utbildning, kompetenshöjning med legitimation, ny och skyddad titel, arbetsbeskrivning
-Öppna stängda vårdplatser – inga fler ska dö p.g.a. platsbrist.
-Adekvat löneutveckling över arbetslivstid.
-Lika vård för alla

Nationell initiativtagare till uppropet om manifestationer är Florencegruppen med Päivi Vilkkavaara, Charlotta Dickman och Agneta Lenander. De är kontaktpersoner tillsammans med Marianne Stathin och Jan Höök, yrkesföreningen Sveriges Undersköterskor och Specialistundersköterskor (SUSF), samt Sten Axelson Fisk, läkare.

Gör så här: När du/ni bestämt er för en aktivitet på er ort den 4 september under parollen SLUT PÅ REAN – EN ANNAN VÅRD ÄR MÖJLIG kontaktar ni oss och berättar var och vad ni vill göra (demonstration, manifestation, möte eller liknande). Hos oss kan ni få hjälp med bl.a. en affischmall och tips på hur ni når ut till folk eller vilka ni kan kontakta som redan har planer på er ort. Plakat ordnar ni själva för att det ska vara praktiskt organisatoriskt. Förslag på tillverkning av plakat och texter kommer att finnas men man får också skriva det man själv vill uppmärksamma.

Manifestationerna skall vara partipolitiskt obundna.

Hashtag:
#enannanvårdärmöjlig
#slutpårean
#detstoravårdvråletbörjarnu

Nu kör vi!
————————————————————————————————-

* Jag Anders Romelsjö påminner om Läkaruppropet som 9000 läkare skrivit på. Läkaruppropet
Läkare imagesCACB0K2Q
Läkaruppropet – Vi är oroliga för dig som behöver sjukvård i Sverige idag!
Vi är läkare som arbetar dagligen med patienter och vi vill nu berätta om vår vardag. Den bild som politiker ger av dagens sjukvård överensstämmer inte med vår verklighet. I svensk sjukvård pågår ständigt så kallade förbättringsarbeten men vi ser hur sjukvården ändå försämras till följd av ett system som i sig är felkonstruerat.

Vi vill, liksom politikerna, ha en kostnadseffektiv sjukvård. Men vi tror att dagens system är kontraproduktivt och snarare skapar större kostnader och sämre resultat. Vi är allvarligt oroade över dagens sjukvård. Vi har hittills gjort vårt yttersta inom de villkor som råder, men nu är det dags att ändra villkoren.

Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov.

Vi vill ha en sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet.

Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.

Låt oss få detta utrymme!
Initiativtagare: Läkarupprop2013

————————————————————————————————————————-

Jag påminner också om manifestationen ”Vårdvrålet” på Sergels torg i början av september 2013. Vårdvrålet
Det är ”Socialistiska läkare, som tillsammans med Sjuksköterskor” ryter ifrån, ”Barnmorskor för trygg och säker vård”, ”Hemtjänstupproret” och ”Inte under 24 000”, arrangerar manifestationen för en bättre arbetsmiljö i vården. Det kommer bli flera tal, bl.a talar Roya Hakimnia från Socialistiska läkare. Teaterkören och Bianca och Tiffany Kronlöf kommer att uppträda!

Vi, vård- och omsorgspersonalen, kräver:

1. Mer resurser till vård- och omsorgssektorn, prioriterade efter behov.

2. Ett mänskligt arbetsliv för oss som arbetar i vården.

3. Erkännande och inflytande över vårt eget arbete.


Ett svar till “”En annan vård är möjlig – nationell demonstrationsdag” -Medborgarplatsen kl 14-16”

  1. Det här är mig veterligen den första stora manifestationen i Sverige, där samtliga professioner, både i regional, kommunal och privat verksamhet, plus patienter, anhöriga och allmänhet varit aktiva i förberedelserna. En sådan sammanhållning är nödvändig för att undvika splittring och ställa yrkeskategorier mot varandra. Därför är ger den hopp för framtiden om en start solidaritet och beslutsamhet, och ett avstamp för fortsatt kamp.