Vårdvrålet på Sergels torg söndag kl 12!
Vårdvrålet II 140907

Idag hålls manifestationen ”Vårdvrålet” på Sergels torg klockan 14.
Det är ”Socialistiska läkare, som tillsammans med Sjuksköterskor” ryter ifrån, ”Barnmorskor för trygg och säker vård”, ”Hemtjänstupproret” och ”Inte under 24 000”, arrangerar manifestationen för en bättre arbetsmiljö i vården. Det kommer bli flera tal, bl.a talar Roya Hakimnia från Socialistiska läkare. Teaterkören och Bianca och Tiffany Kronlöf kommer att uppträda!

I Socialistiska Läkare, denna utmärkta organisation som domineras av unga radikala läkare, har jag glädjen att vara medlem i sedan starten för 4 år sedan. Denna blogg har liksom många andra (M Zaremba) tidigare rapporterat om de försämringar och den fördyring av vården som privatiseringarna medfört. Liksom ”Läkaruppropet” har det sin upp riktad mot privatiseringarna inom vården, mot konflikten mellan mänskliga behov och privata vinstintressen, ja i slutändan mot kapitalismen som system, även om alla undertecknare nog inte instämmer i detta.

Dagens arrangemang är särskilt betydelsefullt genom den samverkan som sker dels mellan olika personalkategorier och mellan sjukvård och hemtjänst. Men vad gör egentligen Läkarförbundet? Denna organisation är för spak tycker jag och många med mig, även om man slöt upp bakom ”Läkaruppropet” förra året.Ordföranden i Socialistiska läkare Alexandra Haara-Löfstedt skriver ”Vi ser det verkligen som en styrka att vi i vården gemensamt organiserar oss och säger ifrån, så vi hoppas få se många av er där på söndag!!”

Nedan en debattartikeln som arrangörerna fick publicerad i Aftonbladet i veckan samt adressen till en ”event-sida” på Facebook (adress nedan).
Artikeln i Aftonbladet.

”Ännu en sommar har förflutit. Vi som arbetar i vård och omsorg har sett bebisar födas, människor få förödande cancerbesked och äldre drabbas av hettan. Varje dag har vi sträckt oss lite längre, tänjt våra gränser för att räcka till inför människors behov. Varje dag har vi varit otillräckliga. Varje dag vet vi att vi skulle kunna utöva våra arbeten på ett så mycket bättre sätt – om vi hade de resurser som krävdes.

Vi är sjuksköterskor, hemtjänstpersonal, läkare och barnmorskor och vi konstaterar gemensamt: Det räcker nu! De villkor vi erbjuds för att utföra våra jobb är inte värdiga Sverige 2014.

Vi i vård- och omsorgssektorn är beroende av varandra, inte bara som vänner och kollegor, utan för att vårdkedjan vi är en del av ska fungera. I dag är det många patienter som inte kan läggas in på grund av platsbrist, efter att personal försvunnit på grund av dåliga arbetsvillkor och usel arbetsmiljö. På avdelningarna ansvarar ofta oerfarna sjuksköterskor för de svårt sjuka patienter som trots allt fått en vårdplats, och när patienterna raskt skrivs ut vårdas de av hemtjänstpersonal som är överbelastade av alltför många hembesök per anställd. Under den korta tid som avsatts till att duscha finns inte en minut över för att också hinna torka golvet efteråt. Passar en sig inte noga kan en snart vara tillbaka på den överfulla akuten igen, denna gång med höftfraktur. Samtidigt förlöses barn av barnmorskor som springer mellan flera familjer samtidigt.

Patientsäkerheten är inte hotad, får vi höra. Orden kommer från våra ansvariga politiker och tjänstemän, men det är inte sant. Vi vet, för det är vår verklighet och vardag.
Varje dag är patientsäkerheten är hotad. Att säga något annat är lögn.

Att vården ser ut att fungera beror på att vi, personalen, ofta hoppar över eller skjuter på raster och matintag, jobbar kissnödiga, eller inte hinna sitta ner. Många av oss tar lugnande läkemedel för att sova och antidepressiva för att orka. Vi arbetar årets alla dagar och dygnets alla timmar, slutar ofta klockan 21.30 på kvällen och börjar klockan 07.00 påföljande morgon.

Vi sover ofta för lite och hinner knappt träffa våra familjer och vänner. Vi beordras in att arbeta på våra semestrar. Våra yrkesgruppers övertidsberg växer stadigt. Samtidigt är det så gott som omöjligt att strejka effektivt då våra yrken fyller en oumbärlig samhällsfunktion. Det fungerar därför att vi älskar våra jobb och bryr oss om våra brukare och patienter. För att vi vill göra något bra och meningsfullt och har låtit vår välvilja finansiera välfärden i form av ovärdigt låga löner.
Halsa 2 untitled

Vi är 25, 35, 45 år men arbetar deltid för att orka. Det är inte patientsäkert, och vad mer: det är inte personalsäkert.

Därför skriker vi nu, gemensamt, efter ändring och omedelbart stopp på denna människovidriga arbetsmiljö som riskerar vår och våra patienters hälsa och som i dagsläget skördar liv. Vi, vård- och omsorgspersonalen, kräver:

1. Mer resurser till vård- och omsorgssektorn, prioriterade efter behov.

2. Ett mänskligt arbetsliv för oss som arbetar i vården.

3. Erkännande och inflytande över vårt eget arbete.

På söndag, den 7 september, samlas vi på Sergels torg i Stockholm i en gemensam manifestation under namnet Vårdvrålet för att vittna om och dra uppmärksamhet åt vår, vård- och omsorgspersonalens, arbetsmiljö. Vi förväntar oss att ni, politiker och chefer, allmänhet och patienter, lyssnar på oss, som faktiskt arbetar på golvet och känner till situationen bäst. Och vi förväntar oss åtgärder. Nu.

Anna Gudmarsdotter, ”Inte under 24 000 Stockholm”

Alexandra Haara Löfstedt, Socialistiska läkare

Ann Jaldebring, Barnmorskor för en trygg och säker vård

Anna Leijon, ”Sjuksköterskor ryter ifrån”

Lina Othberg, Hemtjänstupproret

Bakgrund.
Vi har tidigare publicerat flera artiklar om sjukvården. 18/6 återgav vi en artikel av läkaren och sjukvårdsdebattören Jan Halldin, vilken också publicerats i Läkartidningen.

Han skriver främst om samband mellan socioekonomiska förhållanden och vårdbehov. Han skriver bland annat att ”Femårsutvärderingen av primärvårdens Vårdval Stockholm visar att ett högt vårdbehov skattat med det socioekonomiska behovsindexet CNI har ett starkt negativt samband med patientnöjdhet. Primärvårdspatienter från utsatta områden söker ofta akut på sjukhus. Ett socioekonomiskt index bör snarast införas i Vårdval Stockholms ersättningssystem.

I samband med att Vårdval Stockholm infördes 2008 togs det socioekonomiska indexet i Stockholms läns landsting bort. I genomsnitt förlorade då en vårdcentral i ett utsatt område två miljoner kronor mer i fast ersättning per år jämfört med en vårdcentral i ett välbärgat område. Rinkeby vårdcentral, som hade det högsta värdet på socioekonomiskt index 2007, förlorade drygt 11 miljoner kronor i intäkter mellan 2007 och 2008. Personalstyrkan fick lov att nästan halveras trots ungefärligen samma antal listade personer.
Läkare imagesCACB0K2Q

Vårdcentraler i utsatta områden har för att kompensera sig för dessa resursförluster behövt ta ett större antal läkarbesök. Den prestationsbaserade ersättningen (den så kallade rörliga andelen), som främst har med antalet besök att göra, är i Stockholms läns landsting (SLL) cirka 60 procent, betydligt mer än i andra landsting. Utifrån den rörliga ersättningens utformning inom SLL lönar det sig med korta okomplicerade läkarbesök då mottagningarna får betydligt högre ersättning för läkarbesök än för sjuksköterskebesök. Läkarbesöken ger samma ersättning oberoende av svårighetsgrad och tidsåtgång. Av ekonomiska skäl kan telefonrådgivning och sjuksköterskebesök omvandlas till läkarbesök genom att man exempelvis på vårdcentralerna vissa dagar har så kallad »snuvmottagning«.

Flera läkare i främst utsatta områden har genom åren vittnat om att de har varit tvungna att ta emot lätta, okomplicerade läkarbesök för att få budgeten att gå ihop.

Alliansens sjukvårdsföreträdare inom Stockholms läns landsting kommenterade femårsutvärderingen av Vårdval Stockholm på Dagens Nyheters nätupplaga [DN.se, 3 feb 2014] under rubriken »Ny rapport slår hål på myterna om Vårdval Stockholm«. Artikeln är okritiskt positiv till Vårdval Stockholm. Det påstås bland annat att »Det tidigare ersättningssystemet, med en hög fast ersättning och inte främst ersättning per vårdbesök, gynnade snarare vårdgivare än patienter i socioekonomiskt svaga områden«. Detta uttalande visar en bristande respekt för både patienter och vårdgivare i utsatta områden. I själva verket missgynnas både patienter och vårdgivare i hög grad av det nuvarande ersättningssystemet. Det är nödvändigt, så länge vårdvalssystemet finns kvar i vårt land, att snarast justera den fasta ersättningen inom Vårdval Stockholm utifrån socioekonomiska förutsättningar, vilket 16 av 21 landsting redan har gjort.
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

Jan Halldin avslutar ”Nätartikeln i Dagens Nyheter vittnar om allvarliga insiktsbrister hos artikelundertecknarna om vad sjukvård egentligen är. Sjukvård handlar inte främst om marknadsekonomi utan om någonting som är mycket viktigare, nämligen medicinsk kvalitet och resultat av medicinska behandlingar, samt inte minst om människosyn och omsorg om medmänniskan.”

intressant.se,,
, , , , , , , ,
, , , , ,, , , , , , , , , , , ,, , , , , ,

Aftonbladets debattartikel Facebook om arrangemanget Läkaruppropet Jan Halldin i Läkartidningen nr 22-23 DN Debatt 23/6 Läkartidningen nr 14DN Debatt 26/6 2013 Läkartidningen Ingrid Eckermans blogg Läkaresällskapet – Zarembas reportageserie Läkartidningen 28/5 Läkartidningen 21/5DN 17/4 Läkartidningen 27/5 Läkartidningen 28/5 DN Debatt 16/4 DN Debatt 17/4 DN Debatt 7/4 USA-bloggen DN Debatt 18/2 DN 16/2 DN 17/2 Zaremba Alliansfritt Sverige Alliansfritt Sverige 20/2 Ingrid Eckermans blogg Svensson DN 15/2För ett alliansfritt Sverige bloggen DN 13/2Socialdemokraterna i region Skåne- Blogginlägg SvDAb 16/2 Expressen SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten DN Debatt 1/11 Hägglund DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Expressen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011
SvD 26/4 DN Debatt 12/3 2013 Läkartidningen 23/4 2013 Socialistiska Läkare


Ett svar till “Vårdvrålet på Sergels torg söndag kl 12!”