Maranata, Livets Ord och religiös fanatism

Just som jag håller på att läsa Per Kornhalls bok om Intelligent Design och dess roll i världen, så skriver tidningarna om att Maranatas skola har stoppats.

DN: ”Förnekelse av evolutionsteorin, obehöriga lärare och barnaga. Så ser tillvaron ut för de barn som får hemundervisning inom väckelserörelsen Maranata. – Det är oacceptabelt och olagligt, säger Lotta Edholm (fp), skolborgarråd i Stockholms stad, som nu lovar att stoppa undervisningen. Maranata har bedrivit hemundervisning på grundskolenivå sedan 1977 och sammanlagt har mellan två till tre hundra barn från församlingen fått den skolgången.”

Väldigt förenklat kan man beskriva Intelligent Design som ett verktyg att förklara tillvaron. Man resonerar ungefär som – ser man ett öga och hur det fungerar, så är det självklart att det finns en intelligent skapare som gjorde ögat till vad det är. Darwins teori stämmer inte, hur den nu skulle kunna göra det när religiösa fundamentalister tror att Gud skapade världen för 6000 år sedan.

Men det är givetvis ett störande moment för bokstavstroende kristna. Och det finns många fler som ägnar sig åt religiös indoktrinering av barn, ta bara sekterna Livets Ord, Plymothbröderna, Knutbysekten och flera andra frikyrkliga rörelser. När tidningarna skriver om en gigantisk explosion 1,5 miljoner ljusår bort så säger många kristna fanatiker att det är en lögn, att den vanliga skolans undervisning är lögner skapade av antikrist. Många av dessa använder bland annat aga för att ge extra tyngd åt sin föräldraroll.

Det är utomordentligt bra att man från kommunens sida stoppar religiös undervisning om de inte håller sig till läroplanen, att föräldrarna har möjlighet att lura i barnen

sagor om Gud och Jesus på fritiden lär vi nog få finna oss i. Det är rimligt att folk får tro på Jahve, Gud eller Allah så mycket de vill, men det uppväxande släktet bör få en adekvat undervisning, och det finns det all anledning att förvissa sig om.

Boken kommer jag att återkomma till endera dagen.

Jinge

DN Dagen

Andra om: , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Maranata, Livets Ord, Sekter, Religion, Intelligent Design, Per Kornhall, Fundamentalister, Gud, Jahve, Allah, Jesus, Religion, Aga, Misshandel, Politik[/tags]

  20 comments for “Maranata, Livets Ord och religiös fanatism

 1. palle
  8 april, 2008 at 18:23

  Man får inte förneka att det finns många svagheter i den rådande evolutionsteorin och det behöver lyftas upp.

 2. 8 april, 2008 at 18:28

  GB det tycker jag också.
  Missuppfatta mig inte..!
  Men jag vill ta fram fakta om att i kristnas och muslimska skolor man lär sig alla ämne och vetenskap paralellt med lite extra religions undervisning. SEKTER gör inte det. I skolor som drivs av sekter knuffar man bort vetenskap.
  Jag har inga problem att se skolor som totalt objektiva och neutrala institutioner. På så sätt har jag levt hela mitt liv och själv kommer jag från ett land som blev sekulärt från 1913 – Bosnien.

 3. Mårten
  8 april, 2008 at 18:48

  Det finns inte många ”svagheter” i evolutionsteorin. Precis som med andra stora vetenskapliga ämnen är den inte helt utforskad vilket leder till att många religiösa tror att den på något sätt inte är sann.

  F.ö är det inte en teori enligt den vardagliga definitionen, något som många kreationister tror.

 4. Arktos
  8 april, 2008 at 19:54

  Då jag inte vad den ’vardagliga definitionen av teori’ är säger jag följande:

  1. En ’hypotes’ är ett antagande, enkelt eller svårt om hur världen fungerar. Hypotesen måste också kunna göra förutsägelser (d.v.s förhåller sig det si, måste det också vara så) som går att kontrollera.

  2. När en hypotes kontrolleras tillräckligt många gånger för att man skall känna sig säker på den kallas den ’teori’.

  3. Visar sig hypotesens förutsägelser inte stämma med verkligheten förkastas den.

  4. Evolutionsteorin, som senare använts som grund för mer komplexa teorier (och för den delen hypoteser), bestod ursprungligen av en enkel hypotes: Djurarter kan med tiden förändras till andra arter.

  5. Med tiden har teorin utvidgats till att gälla alla former av biologiskt liv.

  Svårare än så är det inte! Försök hitta en svaghet i teorin, och för den delen, gärna flera… Om jag inte varit tydlig nog så menar jag med svaghet ’ett kontrollerbart fenomen’ som motsäger evolutionsteorin. Visa också att fenomenet är kontrollerbart i någon bemärkelse.

 5. 8 april, 2008 at 21:01

  Mårten verkar vara samma person som Arktos. Isf vill jag peka ut att i första inlägget står det

  ”Det finns inte många “svagheter” i Evolutionsteorin”.

  …och i andra kommer utmaningen:

  Försök hitta en svaghet i teorin, och för den delen, gärna flera…

  Det är märkvärdigt i sig att se en teori som för flagrant för att utmanas, frågan är dock varför den fortfarande bär benämningen teori.

 6. Arktos
  8 april, 2008 at 21:25

  Nja, jag är ganska säker på att jag inte är Mårten. Och Mårten säger inte samma sak som jag. Mårten säger att det inte finns många svagheter i teorin. Jag säger att det inte finns någon… Den ger förutsägelser som stämmer överens med alla kända observationer.

  Själva poängen med mitt språkbruk är att en teori inte kan ifrågasättas, den är redan prövad och klar. En hypotes däremot måste ifrågasättas. Mitt föregående inlägg var en kort sammanfattning av den vetenskapliga metoden.

  Evolutionsteorin är alltså inte för flagrant för att testas. Den är en teori för att den är testad!

  Slutligen, evolutionsteorin säger inget (och det gjorde inte Darwin heller) att organismer nödvändigtvis inte blir mer ’komplexa’ genom evolution, det tycks förvisso hända ibland, men det har inget att göra med evolutionen som sådan.

 7. Lars CC
  8 april, 2008 at 21:25

  Hemundervisning är nästan okänt i Sverige. Det kommer stort i världen. Uppemot 2,000,000 barn i USA undervisas numera hemma. De vanligaste orskerna är livsåskådning och att få vara mera tillsammans med sina barn. Att låta barnen slippa grupptryck, mobbing, droger och våld. Hejja Maranata! Stå på er mot överheten och KK-folket.

 8. Arktos
  8 april, 2008 at 21:30

  Mitt sista stycke skall vara: Slutligen, evolutionsteorin säger inte (och det gjorde inte Darwin heller) att organismer nödvändigtvis blir mer ‘komplexa’ genom evolution, det tycks förvisso hända ibland, men det har inget att göra med evolutionen som sådan.

  Jag tänker tydligen långsammare än jag skriver :-)

  Och för att återanknyta till bloggposten: Att folk angriper evolutionsbiologin på de grunder de gör är ju ett strålande exempel på att tro och religion har för stor roll i åtminstone vissa skolor.

 9. 8 april, 2008 at 21:33

  Nu ser jag att inläggen inte är skrivna av samma person. My bad, måste ha sett i kors eller något…

 10. Bjorn
  8 april, 2008 at 21:49

  Hej
  Jinge är du ateist och vänsterpartist?

 11. Mårten
  8 april, 2008 at 22:18

  Nej, jag är inte samma person som Arktos men jag håller med honom i vad han skrev.

  ”frågan är dock varför den fortfarande bär benämningen teori.”
  I vetenskaplig mening är ”teori” en slags förklaringsmodell. Evolutionsteorin är alltså en teori som har bevisats. Relativitetsteorin är ett annat exempel.

  Sök på teori på wikipedia så står det ganska tydligt de olika definitionerna.

 12. gina
  8 april, 2008 at 23:27

  Nackdelen med religiösa friskolor är att eleverna där bara umgås med likasinnade, indoktrineringen hemifrån tillåts fortsätta i skolan. Barnen har ingen fristad, ingen chans att ifrågasätta föräldrarnas uppfattning i trosfrågan då de överallt bara möter en sanning.
  Alla som haft inblick i fundamentala religiösa miljöer (och naturligtvis är det ju just de djupt troende som är ivrigast att ha sina egna skolor där de kan ha fortsatt kontroll över barnens tankar) vet att toleransen för andra uppfattningar är obefintlig. Hur kan man då förvänta sig att egna ställningstaganden skulle uppmuntras, värden som jämställdhet, sexuellt likaberättigande och pluralism läras ut, kan man bara glömma.
  Dessutom är jag inte alls övertygad om att religionen inte smyger sig in i undervisningen också. Med tanke på mängden obehöriga lärare i friskolor är risken för manipulation stor. Det som sipprar ut från dessa konfessionella fästningar är berättelser om hur vetenskapliga fakta pliktskyldigast tas upp ackompanjerat av såväl lärarens som elevernas fnissande. Detta kan inga föranmälda (!!) inspektioner i världen ändra på.

 13. palle
  8 april, 2008 at 23:48

  Mårten: ”F.ö är det inte en teori enligt den vardagliga definitionen, något som många kreationister tror.”

  Visst är det teori och inget annat. Läs lite vetenskapsfilosofi i allmänhet och Karl Popper i sinnerlighet.

  Arktos: Kommentarsutrymme räcker nog inte för det, men kortfattat så står evolutionsteorin på svaga ben. OBS: jag påstår inte att evolution i sig inte existerar, men det är inte nödvändigt att livets början, den första cellen så att säga, har sitt ursprung på jorden.

 14. Arktos
  9 april, 2008 at 08:13

  Visst har du rätt om den första cellen Palle! Jag har inte sett någon övertygande hypotes om den första cellens uppkomst överhuvudtaget. Samtidigt är jag övertygad om att en sådan någon dag kommer att läggas fram, om det inte redan finns en sådan. Jag är inte en utbildad biolog eller kemist, och hänger därför inte med alla senaste forskningsrön inom biologin.

  Men som sagt, den viktiga poängen är att evolutionen motsäger en skapelse som är ’fix und fertig’. Var och hur det första encelliga livet, eller det första RNAt har haft sin tillblivelse är en intressant fråga, värd att diskutera, kanske någon annanstans?

 15. Micke
  9 april, 2008 at 09:22

  Arktos skrev att ”den viktiga poängen är att evolutionen motsäger en skapelse som är ‘fix und fertig’.”

  Inte med full nödvändighet. Många filosofer har i gamla tider talat om ett universum som å ena sidan befinner sig i en process, men som å andra sidan är determinerat till hela sin natur. Alltså skulle processen kunna vara i sitt görande, men komma från en fix och orubblig punkt och röra sig mot en fix och orubblig punkt, med alla stegen däremellen naturliga i den förutbestämda processen.

 16. The Banana
  9 april, 2008 at 10:58

  Jag skulle kunna säga begreppet evolution vidgas oförtjänt mycket både av anhängare och motståndare. Det är mycket folk vill tränga under rubriken för att antingen ha en förklaringsmodell (som man själv kommit på minsann) eller för att påvisa det kaos som många evolutionsteoretiker ger sken av.
  Att vissa organismer anpassar sig till sin omgivning finns det starka bevis för. Hade människans immunsystem inte kunnat göra det så hade vi nog dött ut för länge sen, likaså andra immunsystemberoende organismer. VIll man rubricera detta som evolution så man sover bättre om natten så visst – för all del. Darwin själv pratade ju om ”survival of the fittest” och inte ”survival of the strongest” – och här fallerar evolutionsteoretikers världsmodell. I många fall så talar många hellre om ”avancemang” än ”anpassning”. Organismerna blir bättre och mer komplexa, och bara det i sig är motsägelsefull. Biologer t ex talar om balans i naturen – INTE om ett inprogrammerat men ändå slumpartat kaos.
  Ett annat paradox är att extrema evolutionsteoretiker ger teorin äran för ett flertal förklaringsmodeller som ej nödvändigtvis hör ihop. Arters överlevnad, arternas uppkomst, organismers uppkomst, livets uppkomst, planetens atmosfär, solsystemets kombination och vidare ända till big-bang-teorin länkas samman till en enda kedja med samma rubrik – evolution. På detta sätt anser sig dessa personer redan ha ätit kakan, innan ens fröna till sädeslaget i kakan har såtts. Var och en av dessa teoriskolor är gigantiska i sig, där de brottas med stora luckor i förklaringen. Att behandla dessa som mer än försök till förklaring för hjärnor under mognad är att måla in dem i ett hörn. Detta skulle då vara ett direkt bevis för ”survival of the strongest” – den som är starkast talar om för andra vad de ska veta. Evolutionsteorin är alltför luckers för att presenteras som enda alternativ i skolan. Vi bör betacka oss denna extrema hybris.

 17. palle
  9 april, 2008 at 12:42

  Arktos: nu är jag med på noterna.

 18. Igoris
  10 april, 2008 at 08:45

  De tror att vanliga skolor och dagisar är av satan. Jag var en av deras slavar som arbetade på deras hotell Pilgrimshem i 6 år. Men sen jag blev arbetslös pga min dotter hade börjat gå på vanlig dagis så de kastade mig ut på gatan med tre små barn. Maranata söker människor som står i svåriheter och sen användar dem som svarta arbetskraft. Man måste veta att Maranata församlingen är en fruktansvara religiosa sekt.

 19. 23 april, 2008 at 03:16

  Ännu en mediastorm baserad på lögner är på väg att lägga sig. Maranata har aldrig drivit någon skola och kommer förmodligen aldrig att göra det. Det handlar om föräldrar som helt lagligt och med tillstånd haft hemundervisning med sina barn. Jag har själv hemundervisat mina barn i 15 år, något som varit mycket berikande på många sätt. Kunskapsmässigt är hemundervisningen suverän, men oavsett hur bra den kan vara verkar den aldrig kunna bli tillräckligt bra för att få statens fulla godkännande. Där prioriteras nämligen inte kunskapen framför ensidiga ideologier och värderingar.
  Efter Existens program om Maranatas skola och nedvärderande och direkt felaktiga uttalanden av bl.a. utbildningsministern, reagerade jag själv med att skriva följande artikel:
  http://www

 20. Sara G
  23 april, 2008 at 08:54

  Berno, självklart framstår din hemundervisning som suverän i dina egna ögon. Men objektiviteten i en rigid miljö har nog fått stryka på foten.
  Stackars barn som inte får möjlighet att tänka själva och utvecklas till det som de har talang för!

  Banana, evolutionsteorin må ha sina luckor, eller inte. Men i jämförelse med kreativismen är den rent genial och mycket trovärdig – och ger möjlighet till eget tänkande och förmåga att ställa frågor.
  Jag är övertygad om att inget smart barn som lärt sig tänka självständigt vill tro på att jorden bara är sex tusen år gammal.
  Vi lever inte i medeltiden, utvecklingen och vetenskapen har fört oss framåt. Även om vissa tycks ha regredierat rejält.

Comments are closed.