Lagen mot krig och dess förbrytare


En glädjande nyhet – viktig bok finns för nedladdning. Boken Lagen mot – om FN-stadgans våldsförbud och agggressionskrigen. Finns nu för nedladdning! Site för nedladdning Lagen mot krig

Thage G Peterson i förordet till boken:

”Denna bok är ett viktigt bidrag i fredsarbetet. Denna bok är också ett värdefullt och nödvändigt fredsdokument för alla som vill veta mer om folkrätten och om de viktiga principerna bakom den. Boken är skriven av väl ansedda och kunniga författare och jurister som under många år arbetat med folkrätten och som förtjänstfullt engagerat sig mot krig.”

Nedan min recension 30/8 2013, då boken just kommit ut.

Lagen mot krig – om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen av advokaterna Rolf Andersson och Mats Björkenfeldt, jurist Per Boström och ordföranden i FiB-juristerna Lars-Gunnar Liljestrand är en oumbärlig bok. Den ger synnerligen starka folkrättsjuridiska argument mot ett anfall mot Syrien. Huvudbilden visar två av dem som planerar – och sedan länge brutit mot FN-stadgan och internationell rätt. Storbritanniens parlament sade igår nej till angrepp på Syrien med röstsiffrorna 285 (51,2 %) mot 272, en övervikt med endast 13 röster. Men krigspresident Obama, mottagaren av Nobels fredspris 2009 ämnar anfalla då ”Användning av kemiska vapen i Syrien hotar USA:s nationella intressen”. Man anser att man har legal grund för detta, vilket är fullständigt felaktigt.

Lagen mot krig lagen_omsl_2

De fyra juristerna har tidigare skrivit om folkrätt och internationell politik och om Sveriges militära engagemang i Afghanistan. Nu har de tillsammans skrivit en bok som är ett försvar för FN-stadgans förbud mot aggressionskrig. Vid rättegången mot nazistiska krigsförbrytare i Nürnberg efter andra världskriget betraktades just aggressionskrig som det allvarligaste av alla brott. Bakgrunden till boken är ”de olagliga bomb- och angrepsskrigen mot Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libanon, Libyen och Mali och hoten om nya sådana angreppskrig mot stater som Syrien och Iran.” I boken ger författarna en fyllig redogörelse för vad folkrätten säger om angreppskrig och intervention i andra länders inre angelägenheter. De diskuterar även de försök som gjorts under senare år att förändra folkrättens innehåll med hänvisning till så kallade humanitära interventioner och ”responsibility to protect”. Dessa försök avvisas med starka argument.

Det generella våldsförbundet i artikel 2.4 lyder: ”Alla medlema ska i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats terrotoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med FN:s ändamål.”
Boken är särskilt i dessa dagar, då världens enda stormakt USA, de mäktiga europeiska staterna Storbritannien och Frankrike och andra stater inte tvekar att starta krig utan hänsyn till FN, där alla världens stater är med utom Vatikanstaten. Detta motiveras av obevisade uppgifter att Syriens regering ska ha använt kemiska vapen. Om så skett legaliserar detta inte krig.

USA har använt fosforvapen och uranvapen i Irak, där uppemot en miljon människor dödats. Man använde kemiska medlet ”Agent Orange” i Vietnam där ungefär en halv miljon skadades. Detta är en mycket värre brott än eventuell användning av gas i Syrien av regeringen eller av rebellerna.

Vore det därför rätt om ”världssamfundet” startade krig mot USA? Ja, enligt Obamas och Camerons logik.
Det pågår sedan 15 år tillbaka en plädering från USA & Co om ”humanitär intervention” som av andra kallas ”humanitär imperialism”, ibland kallat R2P ”Responsibility to Protect”. Detta är i praktiken ett falskt resonemang, som handlar om att med krig skaffa fördelar och kontroll över andra stater, delar av stater, naturtillgångar och de människor som bor där. Detta ämne har nyligen behandlats här i två gästblogginlägg av Lars-Gunnar Liljestrand om kriget i Jugoslavien och den första tillämpningen av R2P – på basis av lögnaktiga uppgifter från USA & Co, som så ofta. (Iraks massförstörelsevapen, Khadaffis övergrepp, Tonkinbuktsintermezzot 1964 för att kunna ökat kriget mot Vietnams folk).

Obama & Cameron untitled

I en ingående analys av R2P sammanfattar författarna ”Men varken så kallad humanitär intervention eller R2P har brutit igenom FN-stadgans generella våldsförbud eller vidgat säkerhetsrådets mandat.”
När USA planerade sitt krig mot Irak förekom omfattande protester och demonstrationer i USA och runtom i världen. Nu är det tämligen tyst. Alltför många, och inte minst ledande politiker och massmedia har vant sig vid och accepterar den ökade brutaliteten och barbariet.

Boken har blivit föremål för en utmärkt rescension av Stefan Lindgren i Nyhetsbanken. Jag återger här gärna ett utdrag ur denna.(http://nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1561). Han poängterar att denna inte är en bok främst för experter utan snarare för ”alla som är intresserade av fredens förutsättningar och hur mänskligheten ska kunna stärka FN och folkrätten”. Vad vi än tycker om folkrätten och FN-systemet så är det ”den tunna blå linje” som skiljer oss från totalt kaos och en internationell huggsexa med ett troligt Harmageddon runt hörnet”. Tyvärr tror jag att Stefan har tämligen rätt i sin bedömning.

Stefan Lindgren skrev att ”författarna visar att de försök som har gjorts under den här perioden att skapa en ny folkrätt genom införandet av begreppet ”humanitär intervention” har misslyckats. Främst USA:s och NATO:s praktiska tillämpningar har fått många ledande folkrättsjurister att sätta klackarna i backen”. Jag hörde själv i radion 26/8 hur FN:s förre rättschef Hans Corell och Rolf Ekéus, tidigare chef för vapeninspektörerna i Irak och ambassadör i USA klart informerade att ett eventuellt anfall på Syrien är ett brott mot FN-systemet. Men den svaga reaktionen på krigshotet och avsaknaden av protester från ledande politiker (med Rysslands som främsta undantag) ger all anledning till pessimism. Efter Syrien kommer USA & Co att ge sig på Iran – efter väl kända planer – och längre fram på Ryssland och Kina. Ett Tredje Världskrig skymtar definitivt vid horisonten, och kanske inom 10 år om jag får spekulera.
Humanitär imperialism imagesCA3Z9MDQ

Ett utmärkt förord av Thage G Peterson, före detta bl.a. försvarsminister och f.d. talman i Sveriges riksdag inleder.
”Sverige måste åter lyfta fram de fredliga lösningarna i det internationella umgänget. Vårt land måste återgå till de fredliga lösningarna med samtal, förhandlingar och medling som det centrala i fredsarbetet. Vårt land måste återgå till den väg som vi med framgång gått på under många år. De diplomatiska vägarna var riktmärket som vann en bred anslutning världen över. Sverige stod för fred – inte för krig!

Denna bok är ett viktigt bidrag i fredsarbetet. Denna bok är också ett värdefullt och nödvändigt fredsdokument för alla som vill veta mer om folkrätten och om de viktiga principerna bakom den.”

Några andra axplock ur innehållet:
* Preventiva anfall som lanserades av GW Bush har inget stöd alls i FN-systemet. Professor Brownlie ”Denna doktrin är tillämpbar utan några bevis på angrepp eller förstående angrepp och saknar rättlisg grund”.
* Inte minst länderna i Asien, Afrika och Latinamerika försvarar de grundläggande principerna i FN-stadgan.
* Oenighet finns bland juridisk folkrättsexperter, där en minoritet som Ove Bring, visar förståelse för revidering av FN-systemet.
* Kriget i Afghanistan förs av NATO och är helt skilt från en FN-insats.
* Kriget i Libyen var också främst en NATO-insats, med visst begränsat stöd i säkerhetsrådets beslut, men NATO tog ingen hänsyn till beslutets restriktiva ramar.
* Inbjudan av en stat (t.ex. Mali 2013 eller Afghanistan 1981) till en annan stat (t.ex. Frankrike eller Sovjetunionen) för en krigsinsats för att möta aggression från t.ex. rebeller är inte förenligt med FN-stadgan
* I kapitlet om Syrien, skrivet i september 2012 står att läsa ”Får en stat intervenera på ena sidan i striderna i Syrien? Svaret på den frågan är nej.”

Alla som är intresserade av frågor om politik, krig och fred bör köpa och läsa boken! Endast omkring 170 kronor

i Andra om: , , , ,,, , , , , , , , , , ,, ,

DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 Bilderblogg 30/8BBC 29/8 Männen bakom Obama Youtube-historik Bilderblogg Frödjpunktse Aska Globalresearch – H. Clinton medger stöd från al-Qaida
SvD 25/8 Wall Street Journal 25/8 DN 24/8 kl 14.21 SvD 24/4 emSvD 24/8 New York Times SvD Bildt & Storbritannien anklagar AssadSvD 23/8 Magnus Norell SvD 24/8 Expressen DN 22/8 II Nyhetsbanken 22/8 Aftonbladet 22/8 DN 22/8 DN 21/8 DN:s huvudledare 22/8 Syriens regering kräver FN-utredningDN 11/7 BBC – Rebeller använder gas?Resuters – rebellerna använder gas? Oppositionsledare avgårDaily Star Homs


2 svar till “Lagen mot krig och dess förbrytare”