”Vad gör svenska militärer i Irak?”


Lars-Gunnar Liljestrand publicerade nyligen en artikel om Irak-kriget i SvD, som återges med inledande tillägg.
Han är medförfattare till boken ”Lagen mot krig – om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen” Lagen mot krig
och medutgivare av siten www.alliansfriheten.se. Han har där publicerat många artiklar, och flera av dessa har jag haft förmånen att återge här.
Lagen mot krig lagen_omsl_2
Enligt noggranna beräkningar har 2,4 miljoner irakier dött till följd av USA:s folkrättsvidriga krig i Irak.
Consortiumnews

Hur tycker Du att den svenska pressen har kritiserat detta jämfört med Rysslands helt oblodiga, defensiva annektering av Krim med befolkningen stöd, efter fascistinfluerad statskupp i Kiev 22/2 2014?


Visst ett brott mot folkrätten. Men är alla brott lika stora?

Artikeln i Svd 28/3. SvD
Allmänheten har rätt att bättre få veta vad svenska militärer gör i Irak. Större insyn är särskilt viktigt eftersom Sverige riskerar att hamna på ena sidan i en stormaktskonflikt mellan USA och Ryssland. Det skriver debattören Lars-Gunnar Liljestrand.
Hultqvist och MatthisFörsvarsministrarna Mattis och Hultqvist

I Mellanöstern rasar flera krig samtidigt. Ryssland och USA deltar med egna styrkor och via sina respektive allierade. Regionala stormakter som Turkiet, Iran och Saudiarabien deltar både med egna styrkor och genom olika etniska och religiösa grupper.

Den USA-ledda koalitionen Inherent Resolve i Irak och Syrien leds från US Central Command (US Centcom) i Tampa, Florida. En amerikansk general för befälet över insatserna i både Irak och Syrien.

Sverige deltar sedan år 2015 i koalitionen, men regeringen framställer den svenska insatsen som något slags lokal verksamhet i norra Irak, till synes utan andra kopplingar till koalitionen och till grannländerna.

I Norge har man däremot varit tydlig med att det är USA som styr och ställer över koalitionens styrkor. Sommaren 2017 flyttades den norska styrkan från det kurdiska självstyresområdet till Anbarprovinsen på USA:s begäran och påskyndades förläggning av en task team ur Telemarksbataljonen, som skulle gå in i främre linjen för att stödja irakiska brigader som omlokaliserades mot gränsen till Syrien.

Att den svenska styrkan är direkt underställd USA framgår av att man tecknat olika avtal bland annat ett om överföring av bemyndigande (Transfer of Authority) mellan US Centcom och svenska försvarsmakten. Innehållet i bemyndigandet är sekretessbelagt.

Sverige deltar i den militära arbetsgruppen och arbetsgruppen för stabiliseringsinsatser. Sverige ingår även i koalitionens kärngrupp som består av omkring 30 bidragsgivare.

I ett brev till FN:s generalsekreterare den 25 juni 2014 efterfrågade Irak hjälp med att bekämpa IS genom bland annat utbildningsstöd och materiellt stöd och den 20 september 2014 välkomnade Irak militärt stöd i form av flyg i kampen mot IS genom ett brev till FN:s säkerhetsråds ordförande.
Irak-möte 141126
USA bildade då en koalition, Inherent Resolve, med ett antal stater, främst från väst, som skulle delta med militär styrka.

Sverige har tecknat ett hängavtal med irakiska regeringen, ett avtal som reglerar närvaron svensk trupps immunitet med mera.

Den svenska regeringen anger att den militära närvaron är en utbildningsinsats för irakiska armén, så att den kan stå emot och besegra IS. Däremot skriver regeringen mycket lite om koalitionens övergripande mål och verksamhet.

USA leder koalitionen och har klargjort att den skall bekämpa IS i Irak men även i Syrien. Det finns inget FN-mandat för den militära insatsen vare sig i Irak eller i Syrien. Svenska regeringen hävdar att man är i landet på inbjudan från Iraks regering vilket dock inte är en solklar folkrättslig grund .

För koalitionens intervention i Syrien, som pågått sedan början av 2015 i form av upprepade bombattacker i norra Syrien, finns ingen inbjudan från Syriens regering. Tvärtom har den syriska regeringen fördömt koalitionens intervention som ett brott mot Syriens territoriella integritet.

Att Sverige ingår i en koalition som genomför en folkrättsstridig intervention i Syrien har inte kommenterats av regeringen.

Hemlighetsmakeriet kring Sveriges militära verksamhet i Irak har nu fått riksdagen att kräva en regelbunden rapportering om insatsen, vilket är bra. Allmänheten har rätt att veta vad svenska militärer gör, särskilt i en så infekterad situation som den i Irak. Med koalitionens intervention i Syrien kan Sverige dessutom komma att hamna på ena sidan i en stormaktskonflikt mellan USA och Ryssland. Båda stormakterna agerar utifrån sina egna nationella intressen, och vi kan inte veta hur de kommer att ställa sig i det fortsatta kriget i regionen. Inbjudan från en regering att delta militärt betyder lite, och USA:s nyss avgångna utrikesminister Tillerson förklarade i början av året att USA stannar i Irak så länge man vill, oavsett vad regeringen i Bagdad tycker. Samma budskap kom från president Trump medan Iraks parlament den 1 mars i år krävde en plan för de utländska truppernas tillbakadragande.

Genom deltagandet i koalitionen bidrar Sverige till att undergräva både respekten för folkrätten och tilltron till vår alliansfrihet.

I riksdagen den 15 december 2017, då Sveriges utökade militära deltagande genom placering på olika baser i Irak diskuterades, försäkrade försvarsminister Peter Hultqvist att uppsåtet bara var gott och att Sverige skall ”förbli en trovärdig, lyhörd och aktiv del av koalitionen”.

Det är farlig inställning hos försvarsministern, att vi skall förlita oss på USA vad som än händer och att insatsen mörkas för allmänheten.

i Andra om: , , , ,,, , , , , , , , ,, ,


Ett svar till “”Vad gör svenska militärer i Irak?””

  1. Ingenting, det är det fina i kråksången. De la ner försvaret, lekte internationell solidaritet i småskala, och fick ingenting för pengarna. Ett skickligt politiskt arbete. Alla partierna bär sig åt som miljöpartiet.