Karl Marx 200 år -möte på ABF-Stockholm kl 18 idag


Egen Ingress: I år är det 200 år sedan Karl Marx föddes i Trier i Tyskland. Hans inflytande som ekonom, filosof och politiker har varit och är enormt – större än hos någon annan under de senaste 200 åren. I mitten av 1960-talet började jag, med borgerlig bakgrund, att orientera mig politiskt, först utgående från Vietnamkriget. Hösten 1965 var det klart för mig att detta var ett orättfärdigt angreppskrig från USA. Snart kom jag i kontakt med Marx via ”Marx och Engels i urval” från 1965. Med förord av den då ledande svenske marxist-leninisten Bo Gustafsson. Läs ”Kommunistiska manifestet” från 1848 om du inte gjort det! Ett mästerverk.

Presentation av mötet.Clartebloggen: Karls Marx 200 år
Det teoretiska arvet och vad det innebär att verka i en revolutionär tradition 2018
Svenska Clartéförbundet uppmärksammar årsdagen av Karl Marx födelse. Den 5 maj 2018 var det exakt 200 år sedan Karl Marx föddes. Svenska Clartéförbundet uppmärksammar detta i samverkan med ABF Stockholm.
Karrl Marx och Friedrichs EngelsKarl Marx och Friedrichs Engels Foto (c) Mats Arvendal

I Teser om Feuerbach (1845) skriver Marx att “Filosoferna har bara tolkat världen på en rad olika sätt, men det gäller att förändra den”. Vid detta seminarium kommer Marx uppmaning att tas på allvar och lyftas fram i såväl föredragsformat och panelsamtal. Den övergripande frågan som är föremål vid detta födelsedagsfirande är således: “Vad innebär det att vara revolutionär år 2018”?

Torsdag 14 juni 2018 18.00. Plats: ABF-huset, Stockholm

18:00-19:00 – Benny Andersson håller en introduktion om den Politiska Marxismen (PM) som följs av frågor och diskussion.

19:00-20:00 – Panelsamtal mellan Mikael Nyberg, Benny Andersson samt en representant från Arbetarbildning.

20:00-20.30 – Frågor, diskussion och avslutning.

Medverkande: Benny Andersson, Svenska Clartéförbundet Mikael Nyberg, Svenska Clartéförbundet

Samtalsledare: Daniel Hedlund, Clarté

Lokal: Sandlersalen, plan 1 Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré.

Välkommen!

Arrangörer: ABF Stockholm och Svenska Clartéförbundet

Ett par andra artiklar:
Har Marx rätt?
Lever marxismen?

i Andra om: , , , , , ,