Jan Eliasson och SvT skämmer ut FN och Sverige


SvT fortsätter att rentvå krigsförbrytare, denna gång med – frivillig – hjälp av FN:s förre biträdande generalsekreterare Jan Eliasson. Detta meddelade TV 1 Rapport i söndags kl 19.30-20.00, samt har meddelat detta tidigare. Jan Eliasson: ”Jag ville helt enkelt inte låtsas vara journalist”
svt_logo_2006
SvT lät tidigare i år Fredrik Reinfeldt genomföra intervjuer med före detta ”framstående” politiker. Programmet hette ”Toppmötet”, men borde hellre hetat ”Bottennappet”. Bland dessa var Condoleeza Rice och Tony Blair som gjorde avgörande insatser i det brutala folkrättsvidriga kriget mot Irak mm. Det kom protester från flera håll, t.ex. från SvT-profilen Anna Hedemo. Flera anmälningar skedde till Granskningsnämnden. Anmälan av ”Toppmötet” till SvT:s Granskningsnämnd

Nu får Sveriges tidigare biträdande generalsekreterare och den tidigare toppdiplomaten Jan Eliasson genomföra liknande intervjuer. Han ska bland annat intervjua USA:s förra utrikesministrar Henry Kissinger och Madeleine Albright som rimligen skulle dömas som krigsförbrytare, och möjligen som delaktiga i folkmord, om de kunde ställas inför rätta.
Eliasson
Vem är Madeleine Albright? Madeline Albright får Anna-Lindhpris – en imperialist hedras av ett pris från en ung antiimperialist

Madeleine Albright var USA:s första kvinnliga utrikesminister, 1997-2001. Madeleine Albright var 1996 USA:s FN-ambassadör. Då hon intervjuades i programmet ”60 Minutes” 12 maj 1996 om det embargo USA drev mot Irak, frågade journalisten och författaren Lesley Stahl:” Vi har hört att en halv miljon barn har dött. Jag menar att det är fler barn än som dog i Hiroshima. Är det värt priset?” Albright svarade ”Jag tycker att valet är mycket svårt, men priset – vi tycker att det är värt priset.” Hon kritiserade senare Stahl’s inslag som ett bidrag till irakiskt propaganda och sa att hon fått en ”laddad fråga”.
-Reflexion: Är det inte mer laddat att ändå godkänna en politike som medför att 500 000 barn dödas.
albright_at_war-thumb

Redan 6 månader före Albrights uttalande informerade Sara Zaidi och Mary Smith från Center for Economic and Social Rights och Harvard School of Public Health i den mycket ansedda medicinska tidskriften Lancet att efter bara ett år av sanktioner så hade dödligheten hos barn under fem ökat tre gånger från 43 till 128 per tusen barn. Tidigare fanns det gott om billig mat i Irak. När mödrarna inte fick tillräckligt med mat till följd av sanktionerna, sinade bröstmjölken och spädbarn fick ofta sötat vatten eller te i brist på bröstmjölk och välling. Som en följd av 13 års (1990 – 2003) sanktioner och krig hade Irak störtats ner från ”första till fjärde-världen status”. Således var Irak redan före kriget 2003 ett svårt sargat land.

Scott Ritter, vapeninspektör i Irak, har i boken ”Krig mot Irak”, angett att vapeninspektionerna 1991-98 gjorde att 90-95 % av Iraks kapacitet att tillverka kärnvapen eliminerades. Därmed skulle sanktionerna ha upphört, men USA drev på att de skulle fortsätta.

Madeleine Albright medverkade naturligtvis mycket aktivt till Jugoslaviens splittring på delvis dåliga grunder och till beslutet att låta NATO bomba Jugoslavien.
Hon är också känd för att förnekat att massmordet på hundratusentals människor i Ruanda var ett massmord tills bevisen var överväldigande.

Hon var pådrivande för Natos utvidgning österut. Trots invändningar från Pentagon och USA:s utrikesdepartement fick hon och hennes meningsfränder sin vilja igenom. Nato närmade sig Rysslands gränser och USA började planera för att i de nya länderna installera anti-missilanläggningar.

Hon fick priset till Anna Lindhs minne år 2013 – en skymf mot Anna Lindhs inte helt obefläckade minne. Anna Lindh var död och inte kunde protestera.

Henry Kissinger
Henry Kissingers insatser och CV är ännu värre än Madeleine Albrights. Han var USA:s utrikesminister 1973–1977. Wikipedia konstaterar ”Kissinger planerade med CIA militärkuppen i Chile 1973 mot presidenten Salvador Allende.” Han är (ö)känd för sitt yttrande efteråt ”I don’t see why we have to let a country go a Marxist just because its people are irresponsible.”. Allende var dock knappast en marxist utan en slags radikal socialdemokrat som strax innan för andra gången valts till president i Chile.

I ett upprop Uppropet som protesterar mot att Kissinger inbjudits och dessutom fått tala vid utdelningen av Nobels fredspris 2016 (helt i strid med Nobels intentioner med priset) startades ett upprop mot att krigshökarna Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski inbjudits. Nobel Peace Prize Watch has asked the Norwegian Director of Public Prosecutions to arrest Kissinger.
Arrestera Henry Kissinger vid Nobelfirandet i Oslo!

Ur uppropet: Kissinger transmitted President Nixon’s orders for ”massive” bombing of Cambodia in 1969, saying, ”Anything that flies on everything that moves.” He played a major role in the policies that heavily bombed Vietnam and Laos.

Kissinger supported violence in Cyprus, Kurdistan, East Timor, India, and elsewhere. Several of Kissinger’s crimes come under treaties that make it mandatory for Norway to prosecute. Kissinger is complicit or a main actor in many violations of the Genocide Convention and of the Geneva Conventions.

Henry Kissinger IIHenry Kissinger

Genom att sända dessa intervjuer – där relevant kritik mot krigsförbrytarna inte kan framföras fortsätter SvT – och Jan Eliasson – att bryta mot anständighet, demokratisk synsätt och visar avsaknad av respekt för folkrätt och FN-stadgan. Sådana som Rice, Blair, Kissinger och Albright ska inte normaliseras och få framträda i anständiga sammanhagn i vårt land.

Jan Eliasson har utvecklats=sjunkit till en skam för Sverige och ger ett slag i ansiktet på Olof Palmes internationella engagemang. Hans partiella desinformation om Anders Kompass var nog inget ”olycksfall”.
Skrota programmet! Det går helt på tvärs med SVT:s anspråk på att vara ett public service-företag, dvs ett tv-företag i allmänhetens tjänst, självständigt i förhållande till såväl staten som politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

TILLÄGG. Om de tidigare intervjuade Tony Blair och Condoleezza Rice.

Blair inför riksrätt
Tony Blair är, vid sidan av USA:s president George W Bush, den främste ansvarige för den brottsliga USA-ledda invasionen av Irak 2003 och dess följder – raserandet av Iraks samhällsstruktur, dödande, lemlästande och tortyr av hundratusentals människor, fördrivandet av över två miljoner människor som flyktingar utomlands och otaliga internflyktingar samt uppkomsten av terroristgrupper och det fortgående kriget i Irak och Syrien. Hans insatser har skarpt kritiserats i Sir John Chilcots rapport om Storbritanniens deltagande i detta folkrättsbrott.

Condoleezza Rice spelade en central roll i den USA-administration som startade den illegala och förödande invasionen och ockupationen av Irak. Hon har också aktivt försvarat användandet av tortyr. Toppmötet. Fredrik Reinfeldt intervjuar krigshetsaren Condy Rice
condy-rice

i Andra om: , , , , , ,

,


9 svar till “Jan Eliasson och SvT skämmer ut FN och Sverige”

 1. Helt otroligt, kan man gissa att även denna serie kommer sprida ut propaganda och hat mot Ryssland? De verkar ju vara målet med Reinfeldts serie.
  SvT är under natopropagandans organisation.

  • Inte än – tack för tipset. Borde vara självklart. Brukar alltid underrätta journalister jag krtiserar. Har twittrat detta till Jan Eliasson dock.

 2. Henry Kissinger är det klassiska exemplet på en person som ställt sin beaktansvärda intellektuella kapacitet i ondskans tjänst. Det började redan 1968 då han i tjänst hos demokraterna läckte hemligstämplad information från fredsförhandlingarna i Paris till Nixonlägret under valkampanjen, därmed saboterande den avgående presidenten Johnsons fredsförhandligar med Vietnams olika parter. Som tack blev Kissinger utnämnd till Nixons säkerhetspolitiske rådgivare och vid sidan om presidenten den mest inflytelserike personen att överse ett av de grymmaste angreppskrigen i historien, som förutom Vietnam förstörde grannländerna Laos och Kambodja. (Se Seymour Hersh: The Price of Power, Kissinger in the Nixon White House). Han är bland annat känd för anmärkningen ”jag kan inte fatta att en fjärderangs makt inte skulle ha en bristningsgräns”, vilket översatt till militärt språk betydde: bomba mer, för helvete.

  Att sätta sig i soffan med en av 1900-talets stora krigsförbrytare är både chockerande och upplysande. Det är en handling som anger måttet på den rasism som från officiellt håll i väst fortfarande riktas mot den tidigare tredje världen som nationer. I det individuella umgänget har rasismen lagts åt sidan men som nationer behandlas de som förr: Enheter som skall underordna sig och som vid vägran kan utplånas såsom Vietnam och numera Mellanöstern. Tankarna går till Harold Pinters Nobel-tal: ”Det har aldrig hänt, även när det pågår händer det inte”. Nürnberg gäller inte längre. Så säkra är makteliten där Kissinger och Eliasson befinner sig på sin ställning att de känner sig oantastbara. Så stor var folkens vrede 1945 att Nürnberg måste genomföras, idag spottar man folken rakt upp i synen. Letar ni efter tecken på att västvärlden moraliskt befinner sig i fritt fall, leta ej vidare.

 3. Jag, Jan Öberg skrev så här i ett öppet brev 3/10 2013.

  ” Öppet brev till Anna Lindhs Minnesfond

  Lund, 4 september 2013 – reminder 24 september.
  Något svar kom aldrig.

  Hej Mona Sahlin

  Som freds- och konfliktforskare med 35 års erfarenhet av teoretiskt och praktisk arbete med konfliktlösning – peace with peaceful means enligt FN-stadgans Artikel 1, som är vår stiftelses intellektuella och moraliska grund – kan jag bara förvånas över att du och dina styrelseledamöter överhuvudtagit kan komma på att ge Anna Lindh-priset till Madeleine Albright.

  Till din orientering har jag och mina medarbetare arbetat i Irak före kriget, liksom jag har skrivet en bok “Forudsigelig Fiasko” redan 2004 om konflikten. TFF är den svensk-baserade fredsorganisation som jobbat mest i det forna Jugoslavien sedan 1991. Jag är den enda som samtidigt varit rådgivare för dr. Rugova, Kosovo-albanernas ledare och för tre regeringar i Belgrad. TFF utarbetare en treårs plan för en förhandlingslösning som bägge sidor accepterade. Jag vet så att säga “inifrån” vad jag talar om.

  Jag har infört detta på min Facebooksida – skarpt ja, men så får det vara för ert beslut är moraliskt förkastligt:

  “MADELEINE ALBRIGHT – OR NOT SO BRIGHT –
  FÅR ANNA LINDH-PRISET (!)

  Minnesfondens styrelse har så beslutat. Priset motiveras såhär: “Anna Lindhs Minnesfond stödjer kvinnor och unga människor som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs.”

  Madeleine Albright kommer för alltid att förknippas med sitt utlåtande att det var värd det politiska priset att över 500 000 irakier hade dött till följd av västvärldens ekonomiska sanktioner innan kriget påbörjades.

  Hon kommer också att förknippas med bombingen av Kosovo-Serbien-Belgrad, den stad som hon själv kom till som flykting undan Hitler.

  Väl, Anna Lindh stödde alla USA:s krig i sin ämbetsperiod, så det finns väl en logik – ännu ett offer på socialdemokratins förlorade heder. Tyvärr är det här kvinnor (i huvudsak) som delar ut ett pris till en icke-dömd krigsförbrytare.”

  Med vänliga hälsningar

  Jan Öberg

  Madeleine Albright får Anna Lindh-priset

 4. Har skickat detta mail till Hanna Stjärne, chef för SvT och Alice Bah Kunke, kulturminister

  Hej Hanna Stjärne och Alice Bah Kunke!

  Jag hörde på Rapport i söndags att Jan Eliasson i kommande upplaga ska intervjua bland andra Henry Kissinger och Madeleine Albright. Har diskuterat och krtiserat detta i inlägg på min blogg, som rankas på plats 2 i besöksantal i http://www.blogtoplist.se/politik (som dock missar över hälften av mina besök).

  Bifogar detta för kännedom och begrundan. Vi är många som tycker att SvT hjälper till att normalisera krigsförbrytelser. http://jinge.se/allmant/jan-eliasson-och-svt-skammer-ut-fn-och-sverige.htm

  Klistrar in bloggartikeln nedan.

  Hälsningar

  Anders Romelsjö, professor emeritus och samhällsdebattör