Indien och Pakistan går med i Kina och Rysslands säkerhetspolitiska organisation


Jag uppsnappade intressant information nyligen på en för mig tidigare okänd ”site”. The Duran
Där står ”Indien och Pakistan går med i Shanghai Cooperation Organisation.
”Processen för närmare eurasiskt samarbete har tagit ytterligare ett stort steg framåt då Indien och Pakistan beslutat att ansluta sig till den av Kina Ryssland ledde Shanghai Cooperation Organisation (SCO) som fullvärdiga medlemmar.
india-pakistan-2
Iran väntas följa inom kort, vilket innebär att hela Eurasien förenas inom ramen för denna organisation bortsett från några små länder och Europas stater som ingår i den västra alliansen. Även andra länder som Turkiet och Azerbajdzjan, som är anknutna till västvärlden, har relationer med SCO.”

Vad är nu detta kanske någon undrar.

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) är en viktig säkerhetsorganisation som omfattar Kina, Ryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Uzbekistan och Vitryssland, Indien och Pakistan. Observatörer är Afghanistan, Vitryssland, Iran, Mongoliet och ASEAN och därmed en stor del av den euroasiatiska kontinenten.
SCO som bildade 2001, är den enda större internationella organisationen, där varken USA eller någon av dess allierade är medlemmar.(Utdrag ur boken/skriften ”USA som världspolis”, som kan köpas billigt – se spalt till höger.
Skriften 13-247x350
Jag har behandlat ett synnerligen viktigt möte i SCO och BRICS som ägde rum i juli förra året. Ufa-mötet – årets viktigaste?
Nyligen avslutades ett av årets viktigaste möten – i Ufa, Ryssland 7-10/7 (2015). Inte hört talas om det? Du är inte ensam.
Där deltog BRICS (7:de mötet), SCO (Shanghai Cooperation Organisation) som sysslar med säkerhet, politik och ekonomi och Eurasiska ekonomiska unionen.
BRICS
är främst en ekonomisk union som omfattar Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, med totalt nästan 3 miljarder människor, drygt 40 % av hela mänskligheten. Andra länder kan stå på tur, som Iran och Indonesien. Bland observatörerna finns Turkiet, Armeninen och Azerbadzjan. BRICS totala BNP motsvarade 2012 16,4 biljoner US-dollar, något mer än USA:s BNP. Sedan dess har skillnaden ökat pga. den snabbar tillväxten i BRICS, kanske främst i Kina och Indien, men den ekonomiska utvecklingen är inte snabb i alla BRICS-länder, t.ex. inte i Ryssland. Brasilien har ganska stora ekonomiska problem inom vissa områden. PPP (köpkrafts)-justerat BNP för BRICS kan vara dubbelt så hög som USA:
Ufa-møtet
SCO sysslar med säkerhet, politik och ekonomi och omfattar Kina, Ryssland, Kazakstan, Kirgisizstan, Tadzjikistan, Uzbekistan och Vitryssland, Indien och Pakistan. Observatörer är Afghanistan, Vitryssland, Iran och Mongoliet. ASEAN-länderna deltar också som observatörer, och därmed en stor del av den euroasiatiska kontinenten.

Nu fortsatt utdrag ur artikeln.
Shanghai Cooperation Organisation är inte ett ”östligt Nato” – men inte heller en nonsensorganisation som västerländska kommentatorer ibland låtsas att det är.
SCO är nära kopplad till den rysk-ledda kollektiva säkerhetsorganisationen (CSTO), som är en militärallians mellan Ryssland och dess närmaste partner från det forna Sovjetunionen.

I centrum för SCO är den militära-strategiska relationen mellan Kina och Ryssland. Dessa två länder är en slags militära allierade, trots försök i väst att förneka detta. Putin nyligen faktiskt erkänt detta och sagt ”Vi är i ständig kontakt och vi samråda om globala och regionala frågor. Eftersom vi betraktar varandra nära allierade, naturligtvis, vi alltid lyssnar på våra partners och ta hänsyn till varandras intressen”.

Det nära militära samarbetet mellan Kina och Ryssland framgår av att de två länderna nyligen genomfört en gemensam ledningsövning i Moskva för gemensam användning av sina anti-ballistiska missilförsvar. USA skulle nog aldrig göra något sådant med någon av sina allierade och om USA gjorde det skulle man säkerligen inte offentliggöra det.
När de militära relationerna mellan två länder är så nära är det en garanti för att överenskommelser om säkerhet, informationsverksamhet och försvarsrelaterade avtal finns mellan dem. Att vi inte vet det betyder inte att de inte existerar. Det betyder att ledningen för de två länderna – Rysslands säkerhetsråd och Kinas politbyrå – har beslutat att inte offentliggöra dem. I så fall skulle man avslöja omfattningen av militäralliansen, något som inget av länderna vill.

Man kan uppfatta SCO som en del av ett nätverk av organisationer – Eurasiska ekonomiska unionen, Silk Road, BRICS gruppen och CSTO – som tillsammans ger regionalt och globalt.
Pakistanier och indier förstår detta mycket väl. Genom att gå med SCO allierar sig pakistanierna och indianerna inte med kineserna och ryssarna mot USA och västvärlden. Pakistan och Indien – två länder som ofta är i konflikt med varandra kan behålla sina traditionella band med sina gamla allierade – Kina när det gäller Pakistan, Ryssland när det gäller Indien – och samtidigt öka sina formella förbindelser med en av de två stora allianser i dagens värld.”

Kort kommentar:
Att samarbetsfora utanför USA:s ofta aggressiva kontroll etableras mellan viktiga och stora stater är naturligtvis bra. USA & Co har svarat på olika sätt, främst militärt som vanligt med ökad uppladdning runt Rysslands och Kinas gränser, samt med psykologisk krigföring och demonisering, med benäget stöd av etablerade massmedia.

intressant.se, , , , , , ,, , , , , ,


4 svar till “Indien och Pakistan går med i Kina och Rysslands säkerhetspolitiska organisation”

  1. Ahhh, så det är därför media under en tid grävde upp varenda våldtäkt som begås i ett miljardland som vi normalt inte får nyheter ifrån alls. Köper de inte våra vapen skickar vi inte dit några turister.