UFA-mötet – årets viktigaste?


För detta blogginlägg har jag haft glädje av aktuella blogginlägg av Pål Steigan och Stefan Lindgren (Nyhetsbanken), en kolumnist i DN samt egna blogginlägg och funderingarna. Bilderna har publicerats på Pål Steigans blogg.
Nyligen avslutades ett av årets viktigaste möten – i Ufa, Ryssland 7-10/7. Inte hört talas om det? Du är inte ensam.
Där deltog BRICS (7:de mötet), SCO (Shanghai Cooperation Organisation) som sysslar med säkerhet, politik och ekonomi och Eurasiska ekonomiska unionen.
BRICS
är främst en ekonomisk union som omfattar Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, med totalt nästan 3 miljarder människor, drygt 40 % av hela mänskligheten. Andra länder kan stå på tur, som Iran och Indonesien. Bland observatörerna finns Turkiet, Armeninen och Azerbadzjan. BRICS totala BNP motsvarade 2012 16,4 biljoner US-dollar, något mer än USA:s BNP. Sedan dess har skillnaden ökat pga. den snabbar tillväxten i BRICS, kanske främst i Kina och Indien, men den ekonomiska utvecklingen är inte snabb i alla BRICS-länder, t.ex. inte i Ryssland. Brasilien har ganska stora ekonomiska problem inom vissa områden. PPP (köpkrafts)-justerat BNP för BRICS kan vara dubbelt så hög som USA:

SCO sysslar med säkerhet, politik och ekonomi och omfattar Kina, Ryssland, Kazakstan, Kirgisizstan, Tadzjikistan, Uzbekistan och Vitryssland, Indien och Pakistan. Observatörer är Afghanistan, Vitryssland, Iran och Mongoliet. ASEAN-länderna deltar också som observatörer, och därmed en stor del av den euroasiatiska kontinenten.

Den eurasiska unionen omfattar Ryssland, Vitryssland, Kazakstan och Armenien. Den har haft svårt att komma ingång men är nu anknuten till Kinas initiativ till ny Silkesväg, (som nyanserat beskrivs i DN 13/7, och där Jan Myrdals bok från 1970-talet är den givna referensen) och nu till SCO och BRICS.

DN:s kolumnist 13/7, den brittiske ekonomen och historikern Robert Skidelsky skriver ”Kinas motiv för att återuppväcka Pax mongolica är tydligt. Dess tillväxt, som huvudsakligen vilar på export av billiga konsumtionsvaror till utvecklade länder, tappar fart. Den ekonomiska stagnationen i väst hotar att bli bestående och åtföljas av stigande protektionism. Kinas ledare vet att de måste lägga om ekonomin från investeringar och export till konsumtion, men det härskande kommunistpartiet riskerar allvarliga inrikespolitiska problem om åtgärderna genomförs. Att omorientera investeringar och export mot Eurasien är ett alternativ.” (Han nämner inte Ufa i sin långa artikel, som kanske skrevs före Ufa).
Kina och USA

Skidelsky gör den berättigade, intressanta reflexionen ”Det kan betraktas som en enastående uppvisning i statsmannakonst att väst har lyckats föra två gamla rivaler om makt och inflytande i Centralasien så nära varandra att de nu samarbetar om att utestänga väst från regionens framtida utveckling. I synnerhet USA har försuttit sina möjligheter att integrera de båda länderna i ett enda världssystem genom att stoppa reformer i Internationella valutafonden, som skulle ha stärkt Kinas inflytande i styrelsen, och genom att blockera Rysslands trevanden efter medlemskap i Nato. Detta har föranlett båda länderna att söka en alternativ framtid i varandras sällskap.”
Man kan också notera att vid Ufa-mötet deltog traditionella fiender som India och Pakistan. India och Kina har olösta gränskonflikter och relationen mellan Kina och ASEAN har ibland varit problematisk. Man kan föreställa sig att USA:s aggressiva utrikespolitik stimulerat till samarbete.

När USA samlar lojala allierade eller uttalar sig kallar man det gärna för ”världssamfundet”, men mötet i UFA med länder som representerar omkring 2/3 av mänskligheten gör bättre rätt för den benämningen! Trots det tiger massmedia i stort sett om mötet.

Några beslut vid mötet.
* BRICS investeringsbank har nu kommit igång. Pengar ska investeras i vägar, broar och annan infrastruktur i Asien. Nästan 60 länder har hittills gått med, däribland Sverige, men USA står utanför. Obamaadministrationen känner sig hotat av Kina och bedömare menar att den nya banken är ett tydligt tecken på en maktförskjutning i världsekonomin.
* Handeln ska stärkas och företrädesvis ske i lokal valuta – dollarns ställning försvagas.

* Deltagarna vid mötet är också med och stödjer den asiatiska utvecklingsbanken (AIIB) med ett startkapital på 100 miljarder dollar och en utvecklingsfond med samma belopp som Kina tog initiativ till. Banken har sitt huvudkontor i Shanghai med en indier som förste chef och en ryss som ordförande i styrelsen. Dessa chefspositioner ska rotera mellan länderna. Därmed har en viktig konkurrent uppkommit till Världsbanken (WB) och IMF, där USA har ett dominerande inflytande som bl.a. enda stat med vetorätt. Det är väl känt att WB och IMF är viktiga redskap för USA:s ekonomiska politik. Samarbetet mellan WB, IMF och USA:s finansdepartement (som ligger nära varandra i Washington) kallas ”Washington consensus”.. Se boken ”USA som världspolis”, kapitel 6.2.

På den avslutande presskonferensen sade Rysslands president Putin ”Vart och ett av dessa länder har sin väg till utveckling, sin modell för ekonomisk tillväxt, historisk och kulturell rikedom. Det är just i en sådan mångfald, i föreningen av traditioner, som BRICS och SCO:s styrka och enorma potential ligger.”

Vid mötet antogs UFA-deklarationen om ökat samarbete i 77 punkter. (Se länk).

AIIB
dollar-no-more2-829x1024

intressant.se, , , , , , ,, , , , , ,

Pål Steigan 15/7 Nyhetsbanken DN 13/7
Ufa-deklarationen Pål Steigan 4/4 Pål Steigan 9/10 Pål Steigan 10/10 Pål Steigan 11/10 Wikipoedia BNP ivärlden i olika länder ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4


Ett svar till “UFA-mötet – årets viktigaste?”

  1. Att kalla Ufa ”årets viktigaste” är nog i blygsammaste laget. Det verkar snarare vara en av grundbultarna för en ny världsordning.

    Vill man inte ta del av svenska objektiva medias icke-rapportering om detta kan man ju gå direkt på ryska officiella eller inofficiella icke-objektiva sajter. Exempel på de senare är Russia insider http://russia-insider.com/en och de tidigare presidentens egen hemsida http://en.kremlin.ru/ . Där kan det dyka upp noteringar om Ufa och andra saker som inte betraktas som så viktiga på svenska mediaredaktioner.