Hur farligt är Nordkorea? Och USA? Nordkorea rasar över Syds och USA:s förberedelser för att störta DFRK:s ledning


Enligt media vill USA pressa Nordkorea att avveckla sitt kärnvapenprogram – samtidigt som USA sedan några åratal genomför sitt mest omfattande program för att modernisera sitt kärnvapenprogram, bl.a. med utveckling av mindre kärnvapen. Expressen rapporterar – som andra media ”På onsdagen kallades USA:s hundra senatorer till ett ovanligt möte i Vita huset, för en uppdatering om situationen med Nordkorea., med … bland annat utrikesminister Rex Tillerson, försvarsminister Jim Mattis och nationella underrättelsechefen Dan Coats. Efteråt släppte trion ett uttalande. Där kallar de Nordkoreas växande kärnvapen- och missilhot ”ett akut nationellt säkerhetshot och högst prioriterad utrikespolitik”. USA vill få Nordkorea att avveckla sitt kärnvapenprogram med hjälp av tuffare internationella sanktioner och diplomatisk press. ”En vild dröm”, enligt Nordkorea. Nu uppmanar Kina – igen – till återhållsamhet bland alla parter. Det är en stor fara att en ny konflikt eller händelse kan ske när som helst, säger landets utrikesminister Wang Yi enligt Reuters. Expressen
Korea Trump m fl 170427Bild från Expressen

New York Times New York Times skriver ”The drumbeat of bellicose threats and military muscle-flexing on both sides overstates the danger of a clash between the United States and North Korea, senior Trump administration officials and experts who have followed the Korean crisis for decades said.”, dvs. att det till stor del handlar om retorik. Men det är kanske inte hela sanningen?
Korea 170427 USA hangarfartygThe aircraft carrier Carl Vinson in the Philippine Sea on Wednesday. President Trump recently deployed it near North Korea. Credit Sean M. Castellano/U.S. Navy. Bild från New York Times

Nordkorea är åter alltså aktuellt och framställs som vanligt som ett krigiskt land. Föga sägs om USA:s viktiga och negativa roll. USA vägrar fredsavtal och har sedan åratal krigsövningar vid Nordkoreas gräns med kärnvapensimuleringar.
Detta är en översättning av en artikel om mer eller mindre ständigt aktuella Nordkorea. Översättningen har utförts av Christer Lundgren i Svensk-koreanska föreningen.
Han skriver inledningsvis att publiceras en strid ström av propaganda – filmer, böcker, artiklar, rapporter, föredrag, uttalanden mm – om hur gräsliga förhållandena är i Nordkorea.
Att USA försöker bygga upp nätverk av regeringsmotståndare – en femtekolonn – inne i DFRK är ingen hemlighet. Denna artikel belyser det och sätter det i ett större sammanhang
:
Korea - the Korean War
Han menar att oavsett vad man tror om de inre förhållandena i landet så är USA:s aggression mot den koreanska nationen sedan 1945 och fram till Trumps aktuella utspel huvudfrågan. Enda sättet att trygga mänskliga rättigheter för det koreanska folket – i norr och i söder (och i utlandet) – är att verka för fred på Koreahalvön, mot USA-imperialismens krigspolitik (dess försök att överta Japans tidigare herravälde över hela Koreahalvön), och för avspänning och normalisering av nord-syd-relationerna med inriktning på en fredlig och självständig återförening.
Faktum kvarstår att DFRK är den enda suveräna staten på Koreahalvön och den som mest konsekvent verkar för en fredlig och självständig återförening”, skriver Christer Lundgren

Jag återger nedan en artikel av Christof Lehmann från 26 mars med titeln ”Nordkorea rasar över Syds och USA:s förberedelser för att störta DFRK:s ledning” , som innehåller viktiga uppgifter och bedömningar som sällan kommer fram i vanliga media, som vanligen anpassar sig till USA:s synsätt.

Artikeln
Nordkorea rasande över Syds och USA:s förberedelser för särskild operation för att undanröja DFRK:s ledning

Generalstaben för Nordkoreas väpnade styrkor har varnat för att USA:s och Sydkoreas gemensamma militärövningar innefattar övningar för särskilda operationer i syfte att undanröja den politiska och militära ledningen i Pyongyang
De pågående militära övningarna, som involverar hangarfartygsgrupper och kärnvapenbärande bombplan av typen B-1B, betecknas av Pyongyang som sabelskrammel under simulerade förhållanden av ett faktiskt krig. Pyongyang betonade emellertid att övningarna syftade till att testa förmågan att undanröja det militära och politiska ledarskapet i ett förstaslag med kärnvapen, och att försöket att undanröja kommandostrukturen och det politiska och militära ledarskapet utgör ett allvarligt säkerhetshot.
Douglas Mac Arthur untitledMac Arthur brutal ÖB i Koreakriget med miljontals döda
Pyongyang betonade också den dubbelmoral som tillämpas mot DFRK eftersom USA ”förbehåller sig rätten att inleda ett förstaslag med kärnvapen och förbereder för ett sådant i övningarna” medan USA (och andra) försöker förvägra Demokratiska Folkrepubliken Korea rätten att utveckla kärnvapen som en defensiv motåtgärd.

Dessutom, varnar Pyongyang, är vanligtvis cirka 3 000 USA-trupper inblandade i ”specialoperationsövningar”. Förra året, säger Pyongyang, inkluderade de Ranger-enheten i USA-arméns 75:e luftburna regemente, de särskilda enheterna nr 1 och 19 av Gröna Baskrarna, flygvapnets 353:e specialkrigskår, team 1, 5 och 7 ur flottans första specialkrigföringsenhet, två bataljoner av First Stryker-brigaden ur arméns 25:e division, en bataljon ur 66:e väpnade regementet och marinens 31:a flottexpeditionskår.

En talesman för Koreanska folkets armé sade den 26 mars att alla sådana åtgärder blir farligare och äventyrligare till sin natur, eftersom de inte är något annat än sista fasen i förberedelserna för att destabilisera DFRK. Generalstaben förklarade att den är beredd att handskas med hoten från USA och södra Korea och är beredd att sätta igång egna förebyggande operationer, inklusive speciella operationer, om det blir nödvändigt.

Amerikanska och sydkoreanska Specialstyrkor övar årligen gränsöverskridande gerillakrigföring under Foal Eagle och därmed sammanhängande övningar. I dessa övningar ingår infiltration i Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) och samarbete med ”inhemsk opposition”. Nsnbc International avslöjade 2011 den hemliga US Special Forces Training Circular TC 18-01, som används för ”utländska studenter”, och förutsåg subversionen av Syrien med förbluffande exakthet. Rapporten avslöjar att orden ”allvarlig provokation” är en måttfull underdrift beträffande det möjliga hotet om en ”koreansk vår”, och Pyongyang är inte precis känt för måttfull retorik.

Liknande övningar genomfördes under Foal Eagle-övningarna i april 2013 under beteckningen ”Balance Knife 13-1”, rapporterar ”Special Warfare” i utgåvan för januari 2014, publicerad av US Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School. Tidskriften rapporterar att enheter ur USA:s specialstyrkor genomförde simulerade uppdrag in i DFRK tillsammans med Republiken Koreas 7:e och 11:e specialstyrkeenheter och tillade att Balance Knife 13-1 fokuserade på hur man skulle infiltrera kommandostyrkor in i DFRK och hur man skulle dra tillbaka dem. Väl inne i DFRK fokuserar enheterna på att bygga en inhemsk motståndsorganisation, rapporterade ”Special Warfare” och tillade att många sydkoreanska kommandosoldater ”fortfarande har familj i norr som de kanske har eller inte
har kontakt med”.
Det är ”bra för att bygga upp starka relationer och tränga igenom nordkoreansk ideologi och kan tjäna som grund för utvecklandet av en lojal motståndsorganisation”.

nsnbc fick 2011 tag på en kopia av Special Forces Unconventional Warfare Training Circular TC 18.01 genom en specialstyrkeofficer som var missnöjd med att USA-trupper användes för att destabilisera Syrien i samarbete med radikala islamistiska terrororganisationer.

Den missnöjda specialstyrkeofficeren sa att en studie av texten, som används i utbildningen av ”utländska studenter” vid Kennedy Special Warfare Center and School vid Fort Bragg, North Carolina och andra anläggningar, skulle göra det möjligt att förutse stadierna i subversionen av Syrien med stor noggrannhet. TC 18-01 är så ”känsligt” att dokumentet inte bara är för ”begränsad spridning”, det innehåller även följande ”förstörelseuppmaning”:

”Förstör på vilket sätt som helst som förhindrar avslöjande eller rekonstruktion av dokumentets innehåll.”
Kim Jong Un
Vi bestämde oss för att gå vidare med publicering av TC 18-01 i dess helhet, inte för att vi vill skada någon särskild nations intresse eller säkerhet, i detta fall USA:s, utan för att hela ”Training Circular TC 18-01”, från början till slut, uppmuntrar medborgare i suveräna länder att samarbeta med amerikanska specialstyrkor i subversiva aktiviteter som strider mot folkrättens mest grundläggande principer, inklusive Förenta nationernas stadga. Dokumenten säger bland annat:

Training Circular (TC) 18-01, Special Forces Unconventional Warfare, definierar Förenta staternas (US) Army Special Forces (SF) nuvarande koncept för planering och genomförande av operationer för okonventionell krigföring (UW). Under överskådlig framtid kommer USA-styrkorna huvudsakligen att delta i operationer av irreguljär krigföring (IW).

Det till synes oförargliga uttalandet att sydkoreanska SF-trupper kan eller inte kan ha familjeband i DFRK, som kan utnyttjas för att skapa en särskilt lojal motståndsorganisation, får fler dimensioner när man läser TC 18-01 som säger:

1-1. Avsikten med USA:s UW-ansträngningar är att utnyttja en fientlig makts politiska, militära, ekonomiska och psykiska sårbarheter genom att utveckla och upprätthålla motståndskrafter för att uppnå USA:s strategiska mål. Historiskt var det militära konceptet för bruk av UW främst till stöd för motståndsrörelser i allmänt krig-scenarier. Fastän detta koncept fortfarande gäller, har den operativa miljön sedan slutet av andra världskriget i allt högre grad krävt att amerikanska styrkor genomför UW i scenarier utan allmänt krig (begränsat krig).

TC 18-01 är så att säga en komplett instruktionsbok som informerar kollaboratörer och specialstyrkor från början till slutet av en process som börjar med bedömningen av potential för opposition, över skapande av opposition i fredliga protester, till skärpning av fredlig opposition till våldsam konfrontation, upprättandet av de väpnade motståndsorganisationerna till en fullt utvecklad omstörtning.

Nyckelfaktorer i denna process är inte, vilket man kan förvänta sig av ett land som stoltserar med att vara förtruppen för frihet och demokrati, ett folks bästa intresse, kulturella värdighet och integritet, social rättvisa och mänskliga rättigheter, som man skulle kunna tro, utan:

* Villighet att samarbeta med USA

* Kompatibla mål och ideologi

* Kompetent ledning för motstånd (vilket preciseras till:) Planerare måste räkna med vad USA kräver och erbjuder som gengäld ur upprorsrörelsens perspektiv.

* Kan USA påverka ledarna att även framöver anpassa sig till USA:s mål?

Från ”Okonventionell krigsmanual” till motbjudande verklighet.
Libyen Sverige skickar plan imagesCADO8RPI
Den fullständiga innebörden och betydelsen av USA:s och Sydkoreas specialstyrkors gemensamma träning i och kring Koreahalvön framgår kanske först om man studerar hela texten i Training Circular 18-01 och därefter sätter den textmassan i relation till utgången av krig som har organiserats av USA, baserat på USA:s principer för särskild krigföring.

Libyen – november 2009: USA:s team av specialoperatörer var på plats i Libyen sedan ungefär 2009 och knöt förbindelser med bland andra Abdelhakim Belhadj, ledaren för den al-Qaida-associerade Libyska islamiska kampgruppen, och hans andre befälhavare, Mahd Harati.

Förberedelser för den så kallade ”arabiska våren” började i Libyen, främst i städerna Derna och Bengazi, och av goda skäl. En studie, genomförd av den amerikanska militärakademin vid West Point, med titeln ”Al Qaida’s Foreign Fighters in Iraq”, drog slutsatsen att Libyen var den största bidragsgivaren per capita till utländska al Qaida-soldater i Irak och att de flesta al Qaida-medlemmar i Libyen fanns i Derna, Begazi. Den fullständiga texten till West Points ”anti-terrorism” -studie har förts in i nsnbc-arkiven och kan nås här.
Korea Foal EagleFoag Eagle – övning riktad mot Nordkorea
2009 – 2011 Syrien: Den tidigare nämnda US Special Forces-officeren uppgav för nsnbc att enheter ur Special Forces redan hade verkat inne i Syrien under en betydande tid. 2013 uppträdde den tidigare franska utrikesministern Roland Dumas på den franska tv-kanalen LPC och medgav att höga brittiska funktionärer hade kontaktat honom två år innan de första fredliga protesterna utbröt i Syrien och frågat honom om han ville delta i undergrävandet av Syrien med hjälp av ”rebellerna”. Dumas sa:
Dumas
”Jag ska berätta något för er. Jag var i England två år före våldet i Syrien i ett annat ärende. Jag träffade höga brittiska funktionärer som erkände för mig att de förberedde något i Syrien. … Detta var i Storbritannien inte i Amerika. Storbritannien organiserade en invasion av rebeller i Syrien. De frågade mig till och med, även om jag inte längre var utrikesminister, om jag skulle vilja delta. Naturligtvis vägrade jag, jag sa: Jag är fransk, det intresserar mig inte. … Denna operation går långt tillbaka. Den var förberedd, förutsedd och planerad … i regionen är det viktigt att veta att den här syriska regimen har en mycket anti-israelisk inställning. … Följaktligen allt som rör sig i regionen … – och jag har detta från en före detta israelisk premiärminister som sa till mig att vi kommer att försöka gå vidare med våra grannar, men de som inte håller med oss kommer att förstöras. Det är en sorts politik, en syn på historien, varför inte trots allt. Men man bör känna till det.”

I början av 2014 har ungefär 40 procent av civilbefolkningen i Syrien fördrivits på grund av striderna mellan Syriska arabiska armén och civila försvarsenheter på ena sidan och legosoldater under Muslimska brödraskapets, al Qaedas och andra radikalers banderoller, av vilka några eufemistiskt sägs tillhöra en ”Fri syrisk armé”.

Kriminaliteten i subversionen med ”Special Forces” i ”okonventionell krigföring”, som beskrivs i TC 18-01, exemplifieras förmodligen bäst av en detaljerad rapport om användningen av kemiska vapen av den av Saudiarabien och USA kontrollerade al Qaida-brigaden Liwa-al-islam den 21 augusti 2013 i förorten Östra Ghouta till den syriska huvudstaden Damaskus. Rapporten, som publicerades i nsnbc International under titeln ”Top US and Saudi Officials, Responsible for Chemical Weapons in Syria”, fastställer bortom rimligt tvivel att det kemiska vapenangreppet var en speciell operation som utfördes under direkt kommando och politiskt ansvar av höga amerikanska och saudiska funktionärer.

”Överreagerar” Pyongyang verkligen?

Man kan naturligtvis fråga hur klokt det är att Pyongyang fortsätter med sin bombastiska krigsretorik – även om den i huvudsak används för att imponera på och indoktrinera koreanerna i norr. Man kan också hävda att propagandametoderna, som inte är mer sofistikerade än på 50-talet, är föråldrade, verkar bisarra och är svåra att ens förstå. Men när det sagts, kvarstår frågan om Demokratiska Folkrepubliken Koreas regering och militärmakt överreagerar när de kallar de gemensamma militärövningarna en ”allvarlig provokation” och kräver att USA upphör med övningarna? Är det en överdrift när DFRK:s statschef varnar för en ”ofattbar förintelse”?

De som skulle kunna bedöma denna risk vore folket i Libyen, Syrien, Irak och andra förhärjade nationer. När det gäller Koreahalvön måste man lägga till det faktum att subversiv våghalsig politik i kombination med kärnvapen kan provocera fram en kärnvapenkonflikt, även om det är oönskat, oavsiktligt eller för att en av parterna missuppfattar ett uppfattat hot. I det politiska, geopolitiska, militära och kulturella sammanhanget är det inte ”överdriven retorik” när Kim Jong Un varnar för risken för ”ofattbar förintelse” framprovocerad av USA:s våghalsiga politik.

i Andra om: , , Sydkorea , , ,
imperialism


8 svar till “Hur farligt är Nordkorea? Och USA? Nordkorea rasar över Syds och USA:s förberedelser för att störta DFRK:s ledning”

 1. USA önskar inte spridning av kärnvapen. Både Japan och Sydkorea kan på ett år utveckla kärnvapen, om de uppfattar det amerikanska kärnvapenparaplyet som otillförlitligt. Nordkoreas aggression mot Sydkorea måste mötas av USA, om USA ska få Sydkorea att avstå från egen utveckling av avskräckningsvapen. Om USA lämnar Sydkorea åt sig självt, får vi lokal terrorbalans med lokalt producerade kärnvapen på koreanska halvön.

  Det är svår att sia om det nordkoreanska psyket, instängda under den egna regimens svält och terror, utan omvärldskontakt, marinerade i nationell socialism kan vad som helst ha utvecklats. Kinas roll är också okänd. Både Sovjet och Kina influerade Nordkorea under dess aktiva krigsår, precis som i det motsvarande vietnamesiska fallet. Vietnams härskarklass valde att liera sig med Sovjet mot Kina, eftersom Kina både hotade och faktiskt anföll Vietnam efter USA´s nederlag. Hur nordkoreas aristokrati förhåller sig till sina bägge gamla vänner är inte helt klart, och inte heller vilka brott dessa begått mot de stackars nordkoreanerna.

  • Enligt NPT-avtalet från början skulle kärnvapenmakterna nedrusta. I stället rustar de upp särskilt USA. Har du inte läst artikeln? USA är aggressivt, bedriver sedan länge kärnvapensimulerade övningar i Sydkorea och vägra fredsavtal.

   Det är lättare att sia om det amerikanska psyket: Det visar sig i upprepade brutala angreppskrig, statskupper och statskuppsstöd i strid med FN-stadga och folkrätt. Det är bra att undgå att ”sila mygg och svälja kameler”.

   Vietnam:Sedan Vietnam besegrat fransmännen skulle fria val hållas enligt beslut i Geneve. USA saboterade detta, då allt talade för att befrielserörelsens ledare skulle vinna (Eisenhowers memoarer), installerade marionettregeringar men blev till slut besegrade av vietnameserna med vapenstöd (ej trupper) från Kina och Sovjetunionen. Läs historien!

   Statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra Världskriget.
   Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
   -Mossadeq i Iran 1953;
   -Arbenz i Guatemala 1954;
   -Lumbumba i Kongo 1960;
   -Sukarno i Indonesien 1965;
   -Allende i Chile 1973;
   -Sihanouk i Kambodja 1970;
   -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
   -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
   -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
   -Zelaya i Honduras 2009;
   -Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
   -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
   -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
   -Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

   USA har intervenerat i val i drygt 40 länder drygt 80 gånger enligt forskare i USA (http://www.latimes.com/nation/la-na-us-intervention-foreign-elections-20161213-story.html; http://jinge.se/allmant/usa-varldsmastare-i-manipulering-av-andra-landers-val-i-45-lander.htm

   • USA´s politik mot sovjetisk expansion är väl känd. Lustigt att du måste upprepa den hela tiden. Vi kan notera hur du slingrar dig ur socialismens erövringskrig genom att helt förbigå dem, eller kalla dem kolonial frigörelse. Kommunister befriar ingen, de inför sitt eget slaveri. Nordkoreas variant lever kvar. Jag vill minnas att de sydkoreanska och amerikanska piloterna hörde sina fiender prata ryska och kinesiska över radion.

    • Så du kallar frigörelsen från kolonialismen runtom i världen för ”socialistiska erövringskrig”? Säger tillräckligt?

 2. skrämmande läsning men bra att du börjar granska vad som händer i nordkorea.

  jag är ledsen för människornas skull.de kommer att få ett helvete.

 3. Kolla på vår svenska regering dessa dagar, de vågar inget göra mot USA (och även Saudiarabien i FN!).
  När Trump attackerade Syrien som stödde man usas aggression. Vad är det för politiker som styr oss?!

  • P, ”våra” politiker styr inte oss det är EU och Washington som ytterst bestämmer. Sverige är inte längre ett oberoende land som styr sin egen politik, vilket torde vara uppenbart för de flesta vid det här laget. Angående krisen på Koreahalvön så är det nog som vanligt rustningsindustrin som vill sälja vapen…i detta fall till Sydkorea som ju investerar miljarder i ett robotförsvarssystem, givetvis made in USA. Man behöver ju inte vara alltför konspiratorisk för att inse att USA med sitt enorma handelsunderskott till just Sydkorea behöver ”justera” siffrorna lite så vad passar bättre än att sälja vapen dyrt till dem? Att systemet USA säljer till Sydkorea inte är speciellt bra eller verkningsfullt (läs skräp) spelar ingen roll den är bara till för att lugna civilbefolkningen.