Huggsexa om Syrien

Denna artikel av Lars-Gunnar Liljestrand har igår publicerats på Alliansfriheten.se. Huggsexa om Syrien, Lars-Gunnar Liljestrand Lars-Gunnar har berikat debatten med många artiklar om folkrätt och säkerhetsfrågor, vilka jag ofta publicerat här. Alliansfriheten.se: Inbjudan till intervention
Han är en av författarna till boken ”Lagen mot krig” och har tidigare varit ordförande i FIB-juristerna. Lagen mot krig lagen_omsl_2

Den 14/1 behandlade han Sverikes deltagande i krigen i Afghanistan, Irak och Syrien ur folkrättssynpunkt. Inbjudan till interventione

Denna komplexa konflikt kan leda till omorientering och klargöranden. Igår skrev vanligtvis välunderrättade iranska Farsnews ”Official: Kurds Want Negotiations with Damascus” Farsnews. Jag tror att konflikten medför ett generellt närmande mellan kurderna i Syrien och Syriens regering.

Lars-Gunnar Liljestrands artikel.
Turkiets militära intervention i norra Syrien är en upptrappning av kriget och kan innebära att stormakter och regionala makter börjar en huggsexa om landet. Turkiets angrepp utlöstes av USA:s deklaration att man avsåg att skapa en gränsarmé mot Turkiet i norra Syrien med 30 000 i huvudsak kurdiska soldater vilket vi uppmärksammat och kommenterat på den här sajten.

FN:s säkerhetsråd kunde på sitt möte den 22 januari inte enas om något fördömande av Turkiets angrepp. Stormakterna USA och Ryssland har sina egna intressen i regionen och föredrog uppenbarligen att inte binda sig för ett ställningstagande. Sverige stödde initiativet till diskussion i Säkerhetsrådet, och efter mötet bekräftade utrikesminister Margot Wallström i ett uttalande att den humanitära situationen i Syrien, liksom de senaste dagarnas utveckling i gränsområdet mot Turkiet, diskuterats och att Sverige betonat vikten av att våldet minskar.

”En politisk lösning, genom FN:s försorg, måste till. Sverige fortsätter verka för detta”, skrev utrikesministern i ett mejl till TT.
TURKEY-SYRIA-CONFLICT-KURDSTurkish army tanks near the Syrian border on Sunday 22/1. Photo by Bulent Kilic/AFP
Hon fick stöd av bland andra Anders Lindberg i Aftonbladet, som skrev att överfallet på de kurdiska områdena saknar all folkrättslig grund och att det är ren aggressionspolitik: ”Kravet från FN:s säkerhetsråd borde vara självklart: Turkiet måste upphöra med sitt angrepp.”

Det är rätt att Sverige verkar för en politisk lösning genom FN. Samtidigt är det ett hyckleri från regeringens sida och från ledarskribenter som nu förfasar sig, med tanke på att vi sedan flera år tillbaka är med i den USA-ledda anti-Isil-koalitionen som utan något folkrättsligt stöd militärt har intervenerat i Syrien sedan 2015.

Något samtycke eller inbjudan från Syriens regering till USA-koalitionen finns inte. Även om den syriska regeringen i början av koalitionens bombningar inte protesterade utan visade något som kan tolkas som passivt samtycke har man senare kraftigt fördömt koalitionens intervention som ett brott mot Syriens nationella suveränitet.
Irak svensk militärSvensk militär i Mellanöstern
Även Turkiets intervention fördöms av Syrien som ett brott mot landets suveränitet, och den syriska regeringen har hotat med att skjuta ned turkiska plan som kränker landets territorium.

Sverige har en militär styrka på 70 man i Irak, men USA-koalitionen som vi deltar i har på eget bevåg också tagit med Syrien i sitt operationsområde. Vi har på den här sajten noterat avsaknaden av folkrättslig grund för koalitionens intervention i Syrien.

Även om svenska soldater endast är stationerade i Irak, ingår vi i koalitionen och deltar därmed i dess överordnade strategi för regionen. Försvarsminister Peter Hultqvist uttryckte det i riksdagen den 15 december:

”Vi ser oss som en del av en koalition där vi genomför de uppgifter som vi tilldelas. […] Vi är en del av en internationell koalition, och vi gör upp om olika uppgifter inom ramen för denna inom ramen för de överenskommelser som görs i koalitionen.”

Det är alltså snarast en arbetsfördelning, där vissa länder i koalitionen verkar med militär i Irak och andra även i Syrien. Sveriges regering kan därför knappast svära sig fri från allt ansvar för koalitionens folkrättsbrott i Syrien.

Det är betecknande att koalitionens motto är: One Mission, Many Nations.

Den svenska insatsen i Irak är omgärdad av sådan sekretess att inte ens riksdagen som tagit beslutet om den får veta något. Riksdagen har därför begärt formell rapportering om vad de svenska militärerna gör. Från USA:s sida ser man ingen skillnad mellan insatserna i Irak och Syrien. Då USA nu verkar kraftsamla i Syrien kan man spekulera över om utökningen av svenska soldater i Irak är ett led i att frigöra amerikanska styrkor för Syrien. Svenska soldater skall bevaka och försvara baser på olika platser i Irak, vilket kan tyda på någon form av avlösning.

USA-koalitionen sticker själv inte under stol med vad man gör i Syrien. På dess hemsida kan man läsa om alla bombangreppen och att man har utbildat mer än 12 500 man i Syrien för att bekämpa terrorister och Assad-regeringen.

Enligt utrikesminister Rex Tillerson tänker USA stanna med militär i Syrien under lång tid framöver, i syfte att bekämpa Isil, skapa ett bålverk mot Iran och se till att president Assad avgår.

Med Turkiets angrepp är situationen än mer komplex än tidigare. Stormakter som USA och Ryssland står mot varandra, regionala makter som Turkiet, Iran och Saudiarabien deltar på olika sätt och stöder olika sidor. Det kan leda till en huggsexa om landet och att Syrien styckas upp.

Det kan inte vara Sveriges uppgift att bidra till de folkrättsbrott som nu begås av olika parter i konflikten, och vi borde därför avsluta deltagandet i den USA-ledda koalitionen.

Sverige måste också avhålla sig från att ta ställning för den ena eller andra folkgruppen i Syrien. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vurmar för kurdernas rätt till autonomi, men detta är en inre angelägenhet för Syrien som omvärlden inte skall blanda sig i.

Några artiklar om kriget i Syrien

i Andra om: , , , , , , , , , , ,, ,

  6 comments for “Huggsexa om Syrien

 1. Baksi
  25 januari, 2018 at 09:59

  Om man tar ställning för Assad , tar man ställning mellan folkgrupper, för alewiterna, mot sunni. Kurderna uppfattar säkert Turkiet som ett större hot än Assad på kort sikt, eftersom Assad är svagare. Säkrast för kurderna blir det med USA´s stöd.

  Detfinns bara ett sätt att inte ta ställning till folkgrupper i Syrien, och det är att inte säga någonting. Personligen tror jag att tjetjensk sunni är värst, eftersom de uppfostrats i skruvstädet mellan kommunism och islam. Men de bor inte i Syrien, normalt sett, de är bara där för jihad.

  • 25 januari, 2018 at 10:13

   USA:s stöd håller inte. Som så ofta ställer man bara upp med samarbetspartners då man har nytta av dem. Bästa samarbetspartnern är väl regeringen i Syrien, där de aktuella kurderna bor, och då denna regering lovat kurderna ökat självstyre. Syriens regering erbjöd sig att hjälpa kurderna militärt mot den turkiska invasionen, men denna grupp av kurder avböjde.

   • Baksi
    25 januari, 2018 at 11:03

    USA´s stöd är villkorat som alla andras, det finns inget ovillkorligt stöd. Ryskt stöd för Assad gäller en strategisk flottbas, och hålla USA svag i regionen.

    När Assad blir största hotet duger plötsligt Turkiet som allierad. Hur som helst spelar alla sitt spel, kurderna väljer USA om det vill, får eller måste, och Sverige bör inte ingå i spelet. Sverige bör hålla sig ifrån främmande stamkrig, inte ta ställning, inte finansiera, inte stödja, inte ta emot emissarier eller åsikter.

    Sverige bör förhålla sig neutralt till mellanösterns stamkrig, och inte ta ställning.

    • Kjell Holmsten
     25 januari, 2018 at 14:22

     Som antiglobalist ser jag Amerika som den största krigsfaran och därför stödjer jag alla länder och ledare som har Amerika som sin största fiende. Assad är därmed den bundsförvant som jag stöder i denna konflikt. Turkiets ledare är en sekundär bundsförvant och inte lika betydelsefull i det antiimperialistiska arbetet.

     • Baksi
      25 januari, 2018 at 19:20

      Iran, Nordkorea och Venezuela således. Tre framgångsrecept värda att ta efter.

Comments are closed.