Högern på väg vinna 2010


Under de senaste månaderna har jag blivit alltmer undrande inför oppositionens agerande. Inom vänsterpartiet har det länge talats om den borgerliga mediedominansen och det aktiva nedtonande av vänsteråsikter som blir följden av detta.

Det är uppenbart att t.ex. Lars Ohly behöver göra något väldigt spektakulärt för att hamna mitt i medieströmmen, medan moderatpolitiker bara behöver lyfta ett ögonbryn. Men det räcker inte som förklaring till det stillestånd som råder inom oppositionen. Socialdemokraterna valde Mona Sahlin till partiledare, en kvinna som alltid lyckats dra till sig media som flugor till en sockerbit, något som tycks vara helt försvunnet idag. Socialdemokraterna ägnar sig gubevars åt något som de kallar rådslag, ett rådslag som nu tycks ha blivit någonting som mer kan liknas vid en Fälldinsk långbänk.

Lena Askling i Aftonbladet: ”Nu är tid för en ideologisk offensiv. Mona Sahlin har erfarenhet, empati, förmåga att entusiasmera och kommunicera socialdemokratins själ och dröm. Släpp på återhållsamheten. Inspirera som en Barak Obama i USA och som Olof Palme en gång här hemma. Sahlins erfarenhet kan också skapa trygghet i förändringen. Moderna människor vill föra ett intelligent samtal om alternativen, om medborgarskapet kontra kundvalet. Släpp loss: vi behöver berättelsen om en framtid som rymmer nya möjligheter och utmaningar för oss och våra barn. Ge väljarna den socialdemokratiska visionen av ett jämlikt samhälle där alla kan få sina livschanser, därför att tryggheten och äventyret går hand i hand.”

Jag kan konstatera att Lena Askling framför synpunkter som ligger i linje med dem som jag hade trott skulle komma att prägla socialdemokratin efter att man gjort sig av med barlasten Persson, men fram tills nu har jag inte sett någonting som tyder på att (s) faktiskt inlett en ny era inom partiarbetet. Man har inte, lika lite som (v), lyckats nå ut till väljarna med vare sig ideologi, entusiasm eller nytänkande. Att tala om personer som Olof Palme eller Barak Obama är möjligen orättvist, men det finns ingenting som tyder på att partiledarna agerat för att inte falla in i samma roll som den osynlige mannen, Fredrik Reinfeldt.

Dagens Arena: ”Oppositionen måste återvinna trovärdigheten som reformister. Det händer inte på sex valrörelsemånader. Det måste börja nu, redan i går. Efter Reinfeldt är de tomma fälten stora: a-kassans framtid, tandvården, EU:s demokratisering, arbetslivets plågor. Mikropolitiken räcker inte. Den skapar aldrig den typ av politisk energi som krävs för att besegra regeringen.”

Till och med Dagens Nyheter börjar på ledarplats tala nostalgiskt om 1968 och det framtidshopp som den tidsepoken utmynnade i. Det var ett framtidshopp som är helt utraderat idag. Rent konkret står vi nu inför en klimatförändring som till största delen sker därför att människan bidragit till att förstöra miljön. Men det värsta tycks vara att politiker av idag är rädda för de riktigt drastiska beslut som krävs för att bromsa utvecklingen. De kanske tankemässigt gömmer sig bakom det faktum att

de själva är historia den dagen klimatet på allvar utgör ett hot mot planetens överlevnad, men en sak är helt uppenbar för mig. Nästa stora politiska folkrörelse kommer att handla om miljön, den globala uppvärmningen och planetens framtid. Och det kommer inte att bli miljöpartiet som tar ledningen i den rörelsen.

En som i alla fall försöker profilera sig är Jytte Guteland som idag skriver att Carl Bildt måste förhandla med Hamas i SvD. Det är en självklarhet, men lika klart är att Bildt inte kommer att göra någonting med mindre än att han tvingas till det. När israelerna mördade som intensivast i Gaza så skrev han pliktskyldigast några rader
– på sin blogg. Det är givetvis roligt att någon anser att bloggen har politisk betydelse, men det inte där en utrikesminister ska agera. Han behöver givetvis inte anamma Olof Palmes språkbruk när det gäller att visa omvärlden och svenskarna vad han tycker, men det faktum att det inte hörs någonting alls visar att han i praktiken – inte tycker något.

Det är i det sammanhanget man ska se SSU-
ordförandens skriverier på SvD Brännpunkt idag. Det råkar helt enkelt vara det mest radikala som kan uppbådas inom socialdemokratin, något som givetvis inte högerpartierna kommer att vara sena att utnyttja. Risken är uppenbar att vi nu kommer att se början av en stagnation i de opinionsundersökningar som görs av olika tidningar, personligen tror jag att regerings-
alternativet redan har förlorat initiativet och att det krävs drastiska förändringar av politiken om man ska återfå detta.

Högerpartierna tjänar på att folk vänjer sig vid det nya samhälle som de är i full färd med att åstadkomma, och när väljarna resignerar så kommer regeringsalternativet inte längre vara något alternativ i väljarnas ögon.

AB Dagens Arena DN SvD1

Andra om , , , , , , , , , ,

[tags]Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Rådslag, Stillestånd, Stagnation, Ideologi, Tystnad, Val 2010, Miljö, Politik[/tags]


18 svar till “Högern på väg vinna 2010”

 1. Opposition? Den existerar inte, vad som existerar är ett par partier som är sig själva nog. Att ständigt försöka rekonstruerar ålderdomliga 1800talsreliker leder sällan framåt.
  Vad som behövs är en politisk och ideologisk utveckling som styr utvecklingen åt vänster, och då också tvingar borgerligheten åt vänster för sin egen politiska överlevnad. För att det ska ske så måste antingen s och vp modernisera sig eller en ny vänster växa fram.
  Just nu är förutsättningarna för båda alternativen synnerligen små. Men minst är möjligheten till att få uppleva att s och vp utvecklar sig, det är alldeles för många som lever på dem och har chimär makt att bevaka.

 2. Vi får väl hoppas att du har rätt när du säger att alliansen får fyra år till :-)

 3. Det har med miljomedvetenhet och ekologiska bilar och allt sant dar kanns ju nastan lite fanigt. Visst hjalper det nar man skaffar sig en hybridbil eller nat i den stilen i sverige och att allt fler svenskar gor det. Men resten av varlden tanker knappt pa saken. Har i LA, dar det bor ca 10 miljoner manniksor och finns ungefar dubbelt sa mycket bilar ser man val en hybridbil nagon gang pa tusen. Det e sa mycket avgaser och skit som slungas ut i luften bara har, att man har svart att se hur det skulle gora mycket skilnnad for varlden om sa hela sverige skaffade sig hybridbilar. Det ar snarare nar det blir en annu varre oljekris som folk kommer skaffa sig bensinsnala bilar for att det blir alldeles for dyrt med bensin annars. Eller nar det inte ens gar att andas luften i peking och folk borjar do som flugor, da kommer kanske kineserna att bry sig. Men bara dar det e riktigt illa tror jag. Eller sa far man bara vanta pa att oljan tar slut, sa blir det slut med miljoovanliga bilar. Ser inget annat som kommer handa i siktet. Men visst ar det bra att sverige jobbar sa hart for miljon, men vanta bara tills en miljar kineser vill kora bil

 4. Tommy, annars brukar man ju säga att Kalifornien har världens strängaste utsläppskrav på bilarna.

  Men du har rätt, det krävs att alla gör sin del. Till 2050 måste vi ner i ungefär ett ton klimatutsläpp per person i hela världen. I Sverige ligger vi nu på åtta ton, Kina ligger på fyra ton. Så det finns ingen som har råd att skylla på någon annan.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_greenhouse_gas_emissions_per_capita

 5. Ja det är märkligt tyst från vänstern och Lars Ohly med undantag av möjligtvis Josefin Brink. Och när Mona Sahlin uttalar sig så känner jag det som att hon är rädd att stöta sig med den marknadsliberala politiska dagordning som högeralliansen mer och mer inför inom våra en gång offentligt drivna välfärdssystem.
  Nej utveckla Trondheimsmodellen i hela Sverige och gör det nu. Och där kan facket på lokal nivå och varför inte enskilda, löst bundna grupper av vänsterfolk fristående från partiledningarnas tröghet just nu börja agera och högljutt framföra de punkter som bl.a facken i Trondheim sökte acceptans för och ställde som ultimatum inför fack-och partiledning.
  Bl.a Offentlig – icke privat välfärd.
  Enhetsskola – en likvärdig skola för alla. Helt enkelt återkommunalisering!

 6. ”Och det kommer inte att bli miljöpartiet som tar ledningen i den rörelsen.”

  Fast å andra sidan så är det ju miljöpartiets väljare och till stor del partimedlemmar som tillhör precis den befolkningsgrupp som skulle kunna ta ledningen i den rörelsen. De skulle kunna göra rent hus och helt enkelt kasta ut den nuvarande partiledningen som ju tyvärr är av samma skrot och korn som dagens politiker i allmänhet. Men det är ju klart, hur ofta inträffar en sådan revolution inom ett parti?

 7. Erik, jo de hade valdigt stranga krav pa bilars utslapp men sen nar man insag att det var omojligt att leva upp till dem i kalifornien sa slopades det mesta. Det ar sa otroligt mycket SUVs och gamla bilar har. Det maste var sa otroligt mycket avgaser. Smogen ligger over hela staden och man kan inte se horisonten for all smog, det ser ut som en dimma.

  Thomas

 8. Ja du har troligen rätt Aewheros. Idag har dock mp ett antal problem tror jag. Det ena, och kanske det mindre av dem, är att man numer anser att EU-medlemskapet är ok. Jag tror att det i sig kan leda till en splittring inom partiet och att den egentliga orsaken till kursändringen är att de ska betraktas som regeringsdugliga.

  Men jag tror att ett större problem är att de betraktas som en del av etablissemanget. Visserligen knyter dessa storheter numera i varandra, men jag tror att det kan leda till att de yngre, som kommer vara basen i en ny miljörörelse kommer att hänga upp sig på det. Om de reagerar på partiets borgerlighet så gäller det i samma grad vänsterpartiet som oxo har en inriktning som kan skapa problem i starten av en ny folkrörelse.

  Nu handlar det om att göra sådana förändringar att snack om tjugoprocentsmål på lika många år ter sig som någon sorts mentalt rubbade hallucinationer. Många av dem som just själva står i begrepp att bilda par och skaffa familj önskar givetvis att diverse avkomma ska få leva justa liv, det kommer att driva på en miljörörelse. Gamla stötar som Sahlin, Reinfeldt och deras alla kollegor kommer att hamna i rejält bakvatten. Det tror jag, och visst, jag hoppas på det oxo.

 9. Vänsterkanten har förlorat förra valet för att folk var trötta på Göran Persson & Anitra Steen.
  Det såg ut som ett-parti system, där en man sitter och hans fru tar över en del företag trots sin inkompentens (T.ex. SAS). De började driva landet som eget företag.
  Efter att högern fick vara i makten bara ETT ÅR, fick folket ännu starkare smäll..!Det känns en obehaglig stämning i luften, där saknas trygghet inom jobbet, skolor, sjukhus eller på gator.
  Svenska folket är nu i efter-chock-tillstånd.
  Man känner sig totalt blåst av gänget som spelade dockesopa inför valet av M, Fp, C och Kd som spelade sitt roll profssligt.
  Valet 2010 är de spolade totalt – lovar..!
  Jag kan slänga några hundra kronor :o) om att ett av dom partierna ska förlora möjlighet att hålla sig kvar i riksdagen. Så lågt kommer de att sjunka. Inte för att jag talar det som jag önskar – utan för att jag befinner mig bland olika klasser i samhället o vet vilken stämning möter man dagligen. Alla de tre partier på vänsterkanten kommer att gå upp i vikt. Osäker för miljöpartiet, men röda blocket kommer att vinna med stor majoritet.
  Högern är redan sågad efter ETT ÅR! men, efter tre år, behöver de inte gå in i valet i överhuvudtaget, tycker jag..! :o)

 10. Ida, ta inte för givet att borgarna redan har förlorat kommande val, det är bästa sättet att förlora själv.
  Det andra som tåls att tänka över, kommer politiken förändras om borgarna förlorar eller blir det ett nytt stålbad för de breda lagren. Troligtvis blir det ett nytt stålbad som kommer göra de rika ännu rikare.
  Sedan går det två eller tre mandat perioder så har vi en ny borgerlig regering eftersom folk då än en gång har tröttnat på sossarna och deras partiledare och stödpartierna.
  Fars eller tragedi, du avgör själv.

 11. Vinner Alliansen valet 2010?

  Inte nödvändigtvis, men ett som är säkert är att den politik som Alliansen påbörjat kommer att vara den tongivande även om det blir regeringsskifte.

  Svenska folket, framförallt gråsossar, är intill dödem trötta på den rödgröna soppan. De vil ha ordning och reda samt löning på freda’.

  De gillar inte skatte fuskare, men de tycker ännu sämre om bidragsfuskare. De avskyr den flummiga skolpolitik som förts. De har ingen förståelse för den klasskampsretorik som LO håller på med, de förstår inte hatet mot småföretagen och krypandet för storföretagen.

  De känner att de inte längre får valuta för världens högsta skatter.

  De är helt enklet trötta, det var därför den rödgröna röran förlorade valet, inte för att Alliansen var bättre. Men de hade ett alternativ. De lovade en annan framtid.

  Ska Mona Sahlin bli statsminister måste hon återvinna gråsossarna och det blir inte lätt. Flirtar hon för mycket med åsanissemarxisterna inom MP slår de bakut, flirtar hon för mycket med gammelkommunsterna i V går de i taket. Det blir inte en lätt balansgång.

  Den som lever får se!

 12. Är det ingen som inser att i sverige har vi en massa enmansföretag och stora företag, och nästan ingenting däremellan. När både sm mp, vp och borgarna talar om småföretagarna så blir det inget annat än trams just på grund av hur fördelningen av företagen ser ut. För det flesta småföretagare skulle situationen förändras mycket om de inte behövde ta kostnaderna för sjukfrånvaron direkt utan via arbetsgivaravgiften istället. Som det är idag undviker de att anställa någon eftersom de inte anser sig ha råd med att betala sjukersättning och då ej heller ha något ekonomiskt utrymme för vikarier i händelse av sjukdom.
  En annan konsekvens av dessa förhållande är arbetslösheten, inget lite företag vågar att ha någon person för mycket i sin bemannig.
  Förändra sjukreglerna och lägg finansieringen på arbetsgivaravgiften och arbetsmarknaden blir mycket rörligare.
  Det var skälet till att storföretagen låg och tryckte på om förändrade sjukregler, de uppskattade inte att personalomsättningen var hög och att de hade svårt att behålla folk. Det kostade dem en hel del att folk kom och gick.

  Det kommer givetvis bli svårare för företagen att behålla sin arbetskraft om de är dåliga arbetsgivare, de måste ha något mer än pengar att erbjuda för att folk ska jobba där.Men för många enmans- och fåmans-företag så skulle det kunna bli en möjlighet för fortsatt existens och inte minst tillväxt

 13. Mig återvinner Mona Sahlin aldrig. Inte så länge sossarna är ett socialliberalt parti kommer jag att slösa en enda riksdagsröst på dem. Däremot kommer jag säkert att rösta på Göran & Anna i kommunvalet här i Göteborg.

 14. Sossarna slösar bort sin tid och kommer med lama utspel här och där. Kan det bero på tankens stiltje? Att det verkligen inte finns något kvar att hämta? Är sossarna så till den milda grad sönderregerade? Antagligen behövs det fyra välbehövliga år till av opposition för att åstadkomma något mer än bidrag till pensionärer, bidrag till sjuka, bidrag till studenter, bidrag till företagare (det sjuka förslaget som presenterades idag), bidrag till…….. (fyll i valfri behövande).

 15. Christer W,
  Jag är fortfarande redo att slänga några hundra kronor om att Kd kommer att försvinna från riksdagen, eller kanske vara i smärtsam risk-zon för att behålla sin plats.
  Fredde är långt borta från att vara en figur som kan ge intryck som en stadsminister.
  Ingen karisma, ingen trygghet känner man inom honom och tvärtom mycket oseriösa val visade han gällande ministrar i hans sandlåda.
  Trots att jag inte har gillat Göran Persson, ändå måste jag erkänna att han kunde ta rollen som stadsministern. Jag tror inte att svenska folket kan tillåta sig själva att vara blåsta av samma gäng igen. Fredde kan njuta av dom dagarna han får under 3 år, sen är han totalt bortglömd. Jag har träffat Mona Sahlin på min utställning o hon är inte lika folklig i verkligheten som hon verkar vara på TV. Jag är inte förtjusig i allt hon säger, men hon är vår blivande stadsministern – det tror jag 99,9%
  Det finns en rad saker som jag inte gillar inom vänster, men ändå kommer partiet att gå upp i vikt valet 2010 av många skäl. En av goda skäl är att V fick enormt stöd av tusentals invandrare i landet men de människorna var inte beretygade att rösta pga brist på uppehållstillstånd. Efter 4 år, är de klara med den här processen, så kommer de rösterna att synas i nästa val, 2010. Som sagt, är jag osäker om att Mp kommer att gå upp …men dom kommer att klara sig bra ändå. Deras problem är att de började slita sig mellan höger & vänster, så kan dom förlora på bägge sidor. Folk vill ha åsikt ”rakt på sak”, men ju mer man visar obalans, då tappar man trygghet.
  Blåa blocket har tappat trovärdighet på så sätt att det är omöjligt att reparera skadan.
  Det finns inte någon chans att de forsätter styra. Högern känns som c/o i riksdagen under framtida 3 år, o jag ser inte röda blocket som allians idag. Det verkar vara liksom ett skämt.

 16. Ida, det är ganska ointressant lägga pengar på vilket parti som åker ut och vilket som åker in. Åker KD ut så ökar förutsättningarna för att SD åker in, vad är vunnet i så fall?
  Men till saken, det jag skrev var att det är farligt att ta ute en valseger i förskott eftersom det kan vara bästa sättet att förlora när det verkligen gäller.
  Det kan ju hända att de som röstade på Reinfeldt lägger sin röst på Björklund eller varför inte Hägglund och KD, och SD tar sig in i riksdagen på grund av missnöjes röster, då är risken att du har tagit ut segern i förskott mycket stor. Att opionssiffrorna visar att borgarna ligger illa till nu säger ingenting om hur det ser 1 år innan valet. För övrigt så bör man nog ta dessa siffror med en nypa salt, eftersom de redovisas inte i media hur många som vägra att uppge partisympatier, bortfallet är inte längre marginellt, det kan ligga mellan 15 – 20%.
  För att uttrycka det krasst, valet är inte vunnet förrän valet är avslutat och alla röster räknade.

  Ett bra exempel på att ta ut segern i förskott är ju Hillary Clinton, framtill de första primärvalen såg hon och många bedömare det som att det skulle bli en promenadseger för att bli demokraternas presidentkandidat. Som läget är just nu är det mycket troligt att hon är på väg att bli en föredettig utan inflytande, de närmaste 4 – 5 veckorna blir avgörande för henne.

 17. Christer W, Bra resonemang, måste jag säga. Och du har rätt i det du säger. Jag tycker att det är onödigt att tala om en del situationer i förväg.
  Höger är brutala med sin politik när dom är i makten, men så fort startar man valkampanj då börjar dom springa runt med väldigt bra skådespeleri som kan övertyga (bättre sagt lura) många människor.
  Jag hittar nackdelar ivarje parti, jag gillar inte någon politisk pamp, men ändå ställer jag mig mer på den vänsterkanten (S,V och Mp). Den sida känns mer närmare i alla fall. Men missförstå mig inte…jag önskar inte att Kd förlorar sin plats, men jag tror att dom blev väldigt svaga med sitt budskap.
  Även om Sd kommer in i riksdagen, då tror jag att både röda & blåa blocket ska ställa sig mot dom. Det finns möjlighet att dom kommer in, men deras största problem kommer att bli existens ”överlevnad” i riksdagen.