Hans Roslings världsbild måste kompletteras. Diskussion med Hans.


Min vän och kollega Hans Rosling är död. Jag publicerade en mycket positiv minnesbild, en hyllning och en saknad 8/2 Till minne av Hans Rosling – kamrat och kollega Men jag har också med Hans kännedom publicerat viss kritik av hans världsbild och erbjudit honom att kommentera min kritik. I min nekrolog 8/2 skrev jag ”Skrev till och med ett par artiklar om det i tryck och på bloggen, men tänker inte här länka till det eller framföra kritik i detta läge. Det var med tvekan jag riktat kritik mot vissa åsikter hos en person som jag lärt mig att uppskatta.”

Hans hyllas nu av hela etablissemanget, av superkapitalismen Bill Gates, av Peter Wolodarski, en stark försvarare av USA:s imperialism och krig. Hur kan det komma sig? Passar Hans världsbild dem? Ja, den förmedlar en väsentligen positiv av dagens globalisering och imperialism och har stor politisk betydelse. Både Hans och jag söker fakta, men vi använder inte exakt samma fakta och kommer till delvis olika bedömning.

Får man kritisera en person som avlidit? Ja, det sker hela tiden. Inte minst döda politiker och tänkare kritiseras. Jag har därför, om än med tvekan, beslutat att inte skriva en ny artikel utan återpublicera en artikel som jag publicerade för nästan exakt 3 år sedan och som jag underrättade Hans om, hellre än att skriva en ny och mer aktuell artikel. Men artikeln är nästan lika aktuell idag. Jag underrättade Hans om artikeln och han svarade.
Jag återger Hans kommentarer först.

Hans Rosling mailade mig och skrev

”Jo, men jag är mer modest och undervisar endast om skillnaden mellan hur världen har förändrats och hur allmänhet och tror den har förändrats. Jag har inte yttrat mig om skillnaden mellan vad som har hänt och vad som kunde ha hänt.
Så anser jag att ett fall i fertilitet från 5 till 2.5 barn/kvinna och av barnadödlighet från ca 15 till 6% och halvering av andel i extrem fattigdom, att Indiens alla barn nu går i skolan och att 84% av världens barn nu vaccineras jämfört med 20% när vi var studenter, detta och mer bedömer jag som bra mycket mer än vissa avseenden, men det är ju en personlig bedömning. mvh hans”

Min artikel behandlar bl.a. Indien. I ett andra e-mail berättar Hans ”Jo, har just ikväll föreläst för studenterna på tekniska högskolan i Kanpur i Indiens fattigaste delstat Uttar Pradesh. Det har enträget bjudit in mig sen 2 år och nu har jag visat hur inkomstfördelningen i Indien sannolikt ser ut, de fattigaste är lika fattiga som för 40 år sen, men deras andel av befolkningen är mindre än tidigare, och de rikare är rikare än någonsin skillnaden mellan de rikaste och de fattigaste är större än någonsin, men de i mitten på inkomstfördelningen har fått de distinkt men måttligt bättre. Numera går i det närmast alla barn i primärskola men det finns brister i kvalitén, barnadödligheten i Indien har fallit och så har fertiliteten eftersom de allra flesta har tillgång till preventivmedel.
Världen är bättre men långt ifrån bra!
Kolla den här dokumentären
http://www.gapminder.org/videos/dont-panic-the-facts-about-population/”

Detta stämmer säkert, men man kan dock diskutera urvalet av fakta. I den artiklar jag publicerade för 3 år sedan fokuserar jag på vad borde ha varit möjligt med annat ekonomiskt system och med annan politik. Det är det senare min artikel nedan fokuserar på.

Artikeln. först publicerad 9/2 2014.

Hans Rosling, kollega på institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet blev till ”Årets Svensk” år 2012. Våren 2012 blev Hans också utsedd av den amerikanska tidskriften Time till en av de 100 mäktigaste opinionsbildarna i världen, tillsammans med Daniel Ek från Spotify. Jag lärde känna honom som något yngre medicinare i Uppsala 1968. Vi gick båda med i demonstrationståg för stöd åt Vietnams folk och mot USA-imperialismen och bar FNL-gruppernas märke. Vi diskuterade livligt hur man bäst skulle få till en bättre värld. Mot intelligente och slagkraftige Hans Rosling blev det inga promenadsegrar i debatterna. Hans Rosling var vänster-socialdemokrat och jag stod längre till vänster. Han har ändrats föga i sitt sätt sedan 1968, och det känns bra. Hans har föredömligt nog arbetat som läkare i Mocambique för 30 år sedan, och där gjort en viktig forskningsinsats.

Det är med tvekan jag riktar kritik mot vissa åsikter hos en person som jag lärt mig att uppskatta. Dock har jag redan gjort det i en artikel i Folket i Bild-Kulturfront (FIB) nr 6-7, 2012. Där diskuterar jag biståndsfrågor som inte får plats i detta inlägg. Han har förstås erbjudits att svara i FIB och på ett tidigare blogginlägg.

Hans Roslings världsbild har fått stort genomslag.

Dagens Nyheter rapporterade 26/10 2013 om en undersökning av människors uppfattning av förhållanden i världen, som utförts av Hans Roslings organisation Gapminder. Huvudbudskapet är att läget i världen på olika områden är bättre än folk i allmänhet tror. Men detta säger inte att Roslings världsbild är korrekt!

Detta var också huvudbudskapet vid hans framträdande hos Skavlan nyligen. Han nämnde att om man bara vill tro så ”finns det särskilda byggnader för det.” Jag minns hur Hans en gång skickade mig dels en bild av en kyrka och dels en bild av Karolinska Institutet, då vi diskuterade frågan om uranvapen kunde ha orsakat barnmissbildningar i Irak i en mail-diskussion för några år sedan, och skrev ”Välj själv”!

”Vår bild av världen är föråldrad. Människor lever längre, läser bättre och låter vaccinera sina barn i högre utsträckning än vad vi tror. Det visar en unik undersökning som DN tagit del av. Antalet döda i krig har minskat och andelen extremt fattiga har gått brant ned de senaste 20 åren. Men i båda fallen gissar svenskarna att utvecklingen gått åt andra hållet. Syftet med undersökningen är att kartlägga kunskapsluckorna under parollen ”bekämpa potentiellt förödande okunskap med en faktabaserad världsbild som alla kan förstå”. Detta låter bra, och det finns en hel del fakta bakom Roslings budskap – och en hel del viktiga fakta som han inte nämner. Budskapet är därför ingalunda så riktigt eller objektivt som Roslings beundrare, världens kanske rikaste man Bill Gates nyligen sa i en radiointervju från New York.
Hans Rosling KI images

Hans Roslings presentationer finns främst tillgängliga som muntliga presentationer i TV och Youtube, ((http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html) litet finns i skriftlig form. Man kan på Youtube se honom i samtal med t.ex. Bill Gates och Jeffrey Sachs, känd från Naomi Kleins ”Chockdoktrinen” som tidigare ”chockekonom”. Han har framträtt för prinsessan Viktoria, för Bilderberggruppen och hyllats av USA:s förre vicepresident Al Gore. Bill Gates förtjusning i Hans Roslings världsbild beror kanske inte bara på hans filantropiska engagemang utan på att Hans inte kritiserar kapitalismen, som gjort Gates till en av världens rikaste personer, allra mest till följd av andras arbete. Med offentligt, folkligt, demokratiskt ägande av Microsoft kunde rimligen ännu mer satsas därifrån till bekämpande av fattigdom och sjukdomar.

Hans framställning baseras främst på officiell lättillgänglig statistik. Hans beskriver säkert korrekt framsteg som skett i världen, och menar att alla människor bör få del av framstegen. Icke desto mindre är hans världsbild en skönmålning, främst då han bortser från annan viktig lätt tillgänglig information, och inte diskuterar en del avgörande frågor.

Enligt Hans Rosling har världen förbättrats kraftigt efter en mycket positiv utveckling under senare decennier, trots variationer. Han rapporterar också problem finns med alltför stora ekonomiska skillnader och klimathot. Men i hans värld saknas sådant som imperialism, utsugning, krig och diskussion av ekonomiska system och av internationella organisationer som Världsbanken och IMF (se FIB-Kulturfront nr 8 2011).

I en av få skriftliga presentationer skrev han i en kolumn i DN 5 januari 2014 ”Lösningen är att sluta tala om i-länder och u-länder. Hälften av världens befolkning bor nu i medelinkomstländer med mellan 1.000 och 10.000 dollar per person i BNP.” Detta må stämma, men han skriver också korrekt om ”den absoluta fattigdomen bland de fattigaste 2 miljarderna av våra medmänniskor” – vilket verkligen visar att det är rimligt att tala om u-länder.

I ”World Development Report 2010” från Världsbanken, presenteras (sid. 375) en indelning i 43 låginkomstländer med BNP per invånare och år på motsvarande 975 US dollar eller mindre, 99 mellaninkomstländer på 976-11 905 USD och 67 höginkomstländer på 11 906 US dollar eller mer. Det finns alltså väldigt stora skillnader i BNP och levnadsnivå mellan olika länder, som man inte trollar bort genom att låta bli att tala om i-länder och u-länder.
Why are we still poor

Minskar verkligen fattigdomen?
I själva verket har de ekonomiska skillnaderna mellan rika och fattiga ökat i världen, trots en minskad andel absolut fattiga. Den ekonomiska krisen i världen bidrog till att ytterligare försvåra läget inte bara för stora delar av befolkningen i USA och Europa. Att beräkna fattigdom är svårt och olika mått finns.

Enligt Världsbankens uppgifter våren 2012 är c:a 1 300 miljoner, 22 % av världens invånare extremt fattiga, (de lever på mindre ån 1,25 US Dollar/dag) och 2 400 miljoner (42 %) fattiga (de lever på mindre än 2 US Dollar/dag). Enligt det nya av FN använda Multidimensional Poverty Index (MPI), som baseras på ett sammanvägt mått av 6 indikatorer, är 2 000 miljoner (31%) i världen akut fattiga, dvs. 50 % flera än i Världsbankens mått, som enbart baseras på inkomst. Andelen fattiga i världen har minskat sedan 1981, vilket främst beror på minskad fattigdom i Kina. Att flesta fattiga enligt MPI lever i medelinkomstländer, visar ändå på bräckligheten i Världsbankens indelning av länder i ovan nämnda tre grupper

Indien – en framgångssaga?
I Indien, ofta framställd som en nyliberal framgångssaga, är 42 % av invånarna (knappt 500 miljoner) extremt fattiga och utgör 38 % av alla extremt fattiga på jorden, medan 845 miljoner är fattiga enligt Världsbankens mått. Enligt en MPI-rapport bor fler fattiga i 8 delstater i Indien än i de 28 fattigaste länderna i Afrika. Enligt en annan rapport har andelen som lever under svältgränsen ökat med på landsbygden mellan 1993-94 och 2009-2010. (.http://www.thehindu.com/opinion/columns/Chandrasekhar/article2910006.ece).

Samtidigt har antalet miljardärer och mångmiljonärer ökat kraftigt i Indien. De 8 200 rikaste (0,006 %) av landets invånare äger 70 % av landets tillgångar. Indien är ett av flera länder där en (kraftig) ökning av BNP går hand i hand med oförändrad eller ökad fattigdom (andelen svältande på landsbygden). Sverige och USA är andra exempel, med andra fattigdomsmått, allt enligt officiell statistik. Kan det rentav vara något fel på den ekonomiska politiken? Sådana frågor behandlar inte Hans Rosling.

Mycket mer kan uppnås!
Thomas Pogge, professor vid Yale universitet i USA uppger att omkring 18 miljoner dödsfall per år är relaterade till fattigdom, med stöd av FN-data (UNICEF 2005: inside front cover). Enligt hans uppgifter behövdes år 2006 330 miljarder US dollar för att höja alla de då 2 735 miljoner människorna som levde under Världsbankens fattigdomsgräns 2 US dollar/dag till över denna nivå. Det var mindre än 1 % av BNP i de rika länderna år 2005 (World Bank. World Development Report 2007. New York: Oxford University Press).

Och enligt affärstidningen Forbes mars 2008 fanns 1 125 dollarmiljardärer i världen år 2007, med samlade tillgångar på 4,4 biljoner US Dollar (”svenska biljoner”). Det skulle kosta totalt 800 miljarder USD under tio år – 20 % av miljardärernas tillgångar att förse hela jordens befolkning med basal hälso- och sjukvård, dricksvatten, sanitet och basal utbildning.

Kanske är dagens kapitalism ändå inte det optimala ekonomiska systemet?
I sin kolumn i DN 5/1 2013 skriver Hans Rosling inget om klimatfrågan. Inget nämns om USA:s kraftiga rustning, om de folkrättsvidriga och brutala krigen i bl.a. Irak och Afghanistan, med tortyr och användning av uranvapen. Dessa beror främst på den enda supermaktens tydliga strävan efter kontroll över så stor del av jordens resurser som möjligt, vilket bottnar just i kapitalismen och dess drivkrafter, något som behandlats i flera andra inlägg på denna blogg. Och kapitalismen är det stora hindret för en helt nödvändig omställning för att rädda klimat, miljö och kanske rentav mänsklighetens överlevndad. Det förefaller lämpligt att Hans Rosling överväger att nyansera sin bild och tar med annan central information om läget i världen framöver.

Tillägg
Har informerat Hans Rosling via mail ”Hej Hans!Förmodar att du som jag har en tillvaro full av aktivitet, liksom jag.
Dristade mig att diskutera och något ifrågasätta din världsbild efter fint framträdande i Skavlan på http://jinge.se
Vänliga hälsningar, Anders”

intressant.se, , , , , , , , , , , , , ,

DN 26/10 Gapminder Milleniummålen DN 5.1 2012 Hans Rosling, Foto-Lasse Regeringen om utvecklingspolitik, DN 18/12SvD 19/12 om Hans Rosling, SvD om utvärdering av bistånd Hans Rosling i Agenda 26/11, Hans Rosling – årets hedersupplänning Forum Syd SVT 15-17.1 2012 Hans Rosling, Indiensolidaritet, svd, dn, Sveriges radio 30 december, Dagens Industri 30 december


8 svar till “Hans Roslings världsbild måste kompletteras. Diskussion med Hans.”

 1. Väl sagt Anders. Har samma tankar. Finns många exempel, mycket data som visar att världen befinner sig i ett katastrofalt tillstånd. Bilden på personen som håller upp skylten och frågar sig varför de fortfarande är fattiga är talande.

 2. Förstår jag rätt så var målet för Hans Rosling att bekämpa fattigdom?
  Om det stämmer är det möjligen lite märkligt men samtidigt kanske självklart att han inte kritiserar energi, militär och finanssektorn och hur mycket de korrumperar eftersom han borde vetat att hans budskap lätt kan användas av dem för deras syften.
  Jag tror inte man kan bli så ”känd” om inte industrier som driver på för globalisering(monopolisering) gillar vad man säger. Det självklara kan eventuellt vara att Rosling visste om det, skulle han kritisera sektorn olja som för närvarande styr eller finans och militär som är dess huvudsakliga verktyg för att bibehålla kontroll, då hade hans popularitet möjligen avtagit ganska omedelbart.

  Fattigdomen bekämpas genom demokratisering och utbildning, inte att man bränner massa olja, valutamanipulerar eller använder vapen för att pressa, alternativt slå ut ledare som har andra tankar än att böja sig inför toppen av på makteliten.

  Att räkna på fattigdom är också subjektivt, vad fattigdom innebär är lätt att förstå om det handlar om mat för dagen eller tak över huvudet. Men ovan den nivån kan börjar det spreta ordentligt.

 3. Även om jag själv tycker att Hans Roslings föreläsningar var fantastiska och otroligt pedagogiska så är det definitivt så att hans världsbild passade personer som Gates och Wolodarski osv. Han var definitivt en globalist. Han refererar till att 84% av världens barn nu är vaccinerade som om det vore en självklarhet att detta är bra. Om man som jag anser att vacciner är en total bluff är det svårt att se detta som en framgång. Bill Gates vaccinationskampanj i Indien var ju inte så lyckad. 47000 barn skadade för livet.
  http://yournewswire.com/doctors-say-bill-gates-polio-vaccine-has-created-deadly-super-polio/

 4. Hans Roslings ord: ”De fattigaste är lika fattiga som för 40 år sen, men deras andel av befolkningen är mindre än tidigare, och de rikare är rikar än någonsin skillnaden mellan de rikaste och de fattigaste är större än någinsin, men mitten på inkomstfördelningen har fått de distinkt men måttligt bättre” fick mig att koppla till en insändare i dagens UNT som tar upp det där med hur man tolkar statistik.

  Insändaren tar bl.a. upp det där med medelvärde och variation: det finns inget som motsäger att medelinkomsten ökar samtidigt som den del som ligger under existensminum också ökar. http://unt.se/insandare/logn-forbannad-logn-och-statistik-4538347.aspx Det sker när spridningen i det statistiska materialet ökar, dvs i detta fall när ojämlikheten i samhället ökar.

  Beroende på vad man vill visa kan man välja endera och tiga om det andra. Alltså, även om statistiken är korrekt på alla sätt, kan den ändå misstolkas eller missbrukas.

 5. Rosling är ett bra exempel på vad man kan uträtta med statistik och stöd av det mycket rika. Elakt sagt? Javisst.

 6. Kritik mot ”cherry picking” (på svenska typ att plocka russinen ur kakan) när det gäller statistiska presentationer är viktigt. Bra att du kritiserar, Anders. Man får som vetenskapsman tålmodigt poängtera data som inte visats upp. Från religiöst/tillväxt-ekonomiskt håll kan man uppfattas som en glädjedödare, men sanningen gör inte ont. Den kan hjälpa till insikt och rätt åtgärder. Den behagliga lögnen är värre. Den skapar blindhet. Blindheten ser inte bergväggen. Blindheten utgör orsaken till det lidande som kommer.

 7. Det FN gjør er å fremstille verden slik at alle som har strøm er over fattigdomsgrensen. Dette har gjort mye skade. Allerede for tolv år siden hadde Statkraft 70 damprosjekt i utlandet. Store områder demmes ned og folk må gi opp sitt virke på landsbygda for å sitte stille i byene. Hans Rosling har ikke forstått dette.