Funderingar om energi och klimat: Kan vi lita på kärnkraftbolagen?


Vi behandlar då och då frågor om energi och klimat, senast i samband klimatmötet i Paris. Jag skrev 13/12 som slutkommentar ”Man presenterar ett avtal som enbart bygger på löften, som inte innehåller beslut som ska följas, och alltså inte heller sanktioner. Är det verkligen ett bra avtal, eller ens ett avtal som termen ”avtal” vanligen uppfattas??Enligt Wikipedia är ett avtal en ”juridiskt bindande överenskommelse mellan personer” (eller organisationer efter vad jag förstår).
Före klimatkonferensen hade 185 länder lämnat in nationella klimatplaner till FN. De omfattar närmare 90 procent av världens klimatpåverkande utsläpp. Men även om alla klimatplaner genomförs så nås inte tvågradersmålet. Den samlade effekten bedöms bli en temperaturökning på 2,7 grader. Och nu icke bindande löften – som kallas framgång…. Är jag för pessimistisk? Hoppas det! Framtiden får utvisa.”

Maj Wechselmann 97569_1
Kanske kan kärnkraften rädda situationen – och oss!? Jag har fått förtroende av och förfrågan från Maj Wechlselmann att presentera en viktig artikel om detta ”Kan vi leva med kärnkraftbolagens lögner?”. Den snarast förstärker min tidigare framförda bedömning att en rimlig lösning på energi- och klimatproblem knappast är möjlig inom ramen för vårt nuvarande ekonomiska system. Detta avslutar artikeln, efter första delen av Majs artikel. Hon har skrivit viktiga artiklar och presenterat viktiga filmer i många ämnen. Så och en bok om kärnkraft!

Jag visar avslutningsvis en intressant figur från New York Times för reflexioner och kanske debatt.
http://jinge.se/allmant/bra-klimatavtal-eller-ett-avtal-som-inte-ar-ett-avtal.htm

Artikeln.
Den 11 mars 2011 havererade Fukushima Kärnkraftverk.
Kommer ni ihåg hur det hela började? De första sex veckorna påstod bolaget att de explosioner vi sett på TV var ”knallgasexplosioner”! De hade sprängt reaktorernas betongtak, men reaktorerna var oskadda! Det var också den förklaring som de japanska brandmännen fick när de kom till platsen och försökte spruta in vatten för att kyla det de trodde var oskadda reaktorer, de var enbart iklätt sina röda brandmansuniformer med emblemet en st. bernhardshund på högre axeln.
Fukushima II
I själva verket hade reaktorerna 1, 2 och 3 gått till härdsmälta och OM den jättelika mängden bränslestavar under taket på reaktor 4 INTE hade kylts hade vi fått en fission 100 gångar värre än någon härdsmälta. KÄRNKRAFTSKATASTROFEN VAR INTE TSUNAMINS FEL, fastslog den parlamentariska undersökningskommissionen 2012, utan detta var ”A man made disaster”: ”Regeringen, tillsynsmyndigheten och kärnkraftbolaget TEPCO, har alla svikit när det gällde att utveckla de mest grundläggande säkerhetskraven! OCH de har arbetat i maskopi (collusion) med varandra!”
Fem år senare, säger Naoto Kan, dåvarande premiärminister, till DN att han förberedde evakuering i ett område 25 mil runt kärnkraftverket som skulle omfatta större delen av Tokyo och 50 miljoner invånare! ”Om situationen försämrats till den grad som han fruktade hade den även hotat Japans existens som land ”. Enligt Japans kärnsäkerhetsorgan NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency) var mängden radioaktivt cesium som spreds i atmosfären efter explosionerna lika med 168 Hiroshimabomber!
Fukushima I

Enligt den parlamentariska kommissionen dog de första människorna under den kaotiska evakueringen från de omkringliggande städer och byar, nämligen de som glömt sina hjärtmediciner hemma. Idag är förekomsten av sköldkörtelcancer bland barnen i Fukushima Prefektur 30 till 50 gångar större än bland barnen i andra delar av Japan. (Vetandes värld). 60.000 utav mer än 200.000 evakuerade bor fortfarande i provisoriska läger, (vi filmade dessa läger i 2011, ofattbart trånga toalettliknande utrymmen för varje familj.)

Under de fem åren som gått har depressioner och alkoholism ökat hos de evakuerade. IPPNW Internationella sammanslutningen av läkare mot kärnvapen skriver i sin rapport “Fem års liv med Fukushima” att det havererade kärnkraftverk i perioder läcker strålning, som åter smittar regionen. Mer än 25.000 räddnings- och röjningsarbetare har fått en mycket hög stråldos och riskerar sin hälsa, därför att TEPCO och dess entreprenörer, har manipulerat både dosimetrar och mätning, – skriver parlamentariska kommissionen. Fortfarande ”dör” robotar som skickas in för att reparera reaktorerna. Den ismur som planerats för att skydda Stilla Havet från det vatten som ständigt rinner ned igenom ruinerna har ännu inte byggts. De japanska myndigheterna har fem år efter katastrofen inte börjat undersöka ökningen av leukemi, lymfsjukdomar, missbildningar hos nyfödda eller andra strålningsrelaterade sjukdomar. I dessa avseenden är situationen jämförbar med Tjernobyl efter katastrofen 1986.
Kärnkraftens främsta svenska förespråkare Evelyn Sokolowski påstod så sent som 2006 att enbart 31 personer dött på grund av Tjernobylkatastrofen. Samma år framträdde Ukrainas och Vitrysslands ambassadörer på Kennan-Institutet i Washington D. C. De beskrev haveriet – inte som en historisk – utan som en akut nationell katastrof.
Ukrainas ambassadör (Oleh Shamshur) sade: ”Fram till 2004 förlorades 500 000 människoliv, som en följd av försämringen av hälsan på grund av olyckan, bland dem 7 000 barn. 2006 har 2,6 miljoner medborgare i Ukraina hälsoproblem som är en följd av katastrofen, mer än 160 000 medborgare har drivits bort från sina ägor. Tiotusen kvadratkilometer av en gång fruktbar och blomstrande mark är fortfarande förgiftat av strålning, förlusterna från Tjernobyl uppgår till 170 miljarder dollars.” 25 år efter katastrofen visar en statlig rapport från Ukrainas Katastrofministerium ”Ministry of emergencies” att mycket har blivit ännu värre sedan dess.
Maj bokframsida BOKEN
Men i Sverige kan vi väl lita på kärnkraftbolagen? Det finns 10 reaktorer i Sverige idag, byggda samtidigt som Fukushimas reaktorer, med identiskt samma amerikanska patenter och konstruktioner, som i Fukushima. Våra reaktorer är byggda mellan 1972 och 1984 efter tidens byggnormer, dvs: enligt ”BABS 1967”, den gången då höjda vattenstånd och översvämningar inte togs med i beräkningen.
Efter Tjernobylkatastrofen 1986 blev det stopp för nya kärnkraftverk och kompetensen, dvs de ingenjörer som kunde sina reaktorer, försvagades. Våra reaktorer skulle ju enligt riksdagsbeslut stängas 2010. Istället har man från och med 2004 investerat 9 miljarder kr. i en avancerat modernisering av våra gamla kärnkraftverk med en effekthöjning från 10 till 43%. Tyvärr är våra reaktorinneslutningar av stål knappast konstruerade för denna effekthöjning.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, påpekar att när reaktorinneslutningarna göts och svetsades ihop på 1970-talet valde man svetsgods som inte var lämpad för en så stor höjning. ”Vid tidpunkten för tillverkningen av Ringhals 3 och Ringhals 4 var inverkan av nickel på försprödningen av reaktortankmaterial inte känd varför valet av svetsgods var korrekt med den tidens kunskap.” I tidningen Ny Teknik kunde man läsa: Oskarshamn reaktor 1 är nere för räkning. Taket för reaktorn är 255 snabbstopp. Den har hittills haft 208. Snabbstopp innebär en stor påfrestning och ger spänningar i reaktortanken, eftersom reaktorn då stoppas på 4–6 sekunder genom att styrstavarna skjuts in. Temperaturen kan falla från glödheta 385 grader till 25 grader på kort tid. Ringhals två har haft 47 snabbstopp, Ringhals 1. 170 snabbstopp! Vad termiska utmatning tillsammans med evt. försprödning av metallen skulle kunna innebära, vill vi helst inte tänka på. Men tyska parlamentariker har anmält Sverige till Europarådet för oansvarig utbyggnad av gamla kärnkraftverk. Om våra svenska kärnkraftoperatörer inte går att lita på, vad bör vi då göra istället?

MEN det finns andra som anser att svensk kärnkraft är så farlig att samtliga reaktorer borde stängas omedelbart! För tre år sedan anmälde den tyska EU-parlamentarikern, Jorgio Chatzimarkis, FDP (Folkpartiets liberala motsvarighet i Tyskland) de svenska kärnkraftverken till Europarådet ”på grund av en ansvarslös och farlig utbyggnad av gamla svenska reaktorer”. Man har de senaste 7 åren höjt effekten i de svenska kärnkraftverken helt upp till 30%. Tyska TV-kanaler såväl som tidningar går till skarpt angrepp på Vattenfall på grund av dess ansvarslösa utbyggnad, man skriver: ”Man misstänker att det okritiska Sverige används som försökslaboratorium. I Sverige testar man hur långt man kan gå med utbyggnaden av gamla kärnkraftverk.”
KÄRNKRAFTVERK
Så här skriver SSM om det som drabbar reaktortanken, nämligen att stålet börjar bli utmattat, man kallar det termisk utmattning: ”Det innebär att det finns en farhåga att reaktoranläggningarna i Sverige, som har dimensionerats mot utmattning enligt tidiga regler, med tiden kommer att få utmattningssprickor i områden som man vid konstruktion av reaktorerna inte har förväntat sig och som man därför inte alltid har ett kontrollprogram för som fångar upp eventuella skador på ett tidigt stadium. Även om inte utmattningssprickor uppträder kan den verkliga säkerhetsmarginalen visa sig vara betydligt lägre än som ursprungligen var tänkt.” Tillräckligt många stopp och det bildas utmattningssprickor. Ur Ny Teknik: ”Det är som när du bockar ett gem. Efter ett visst antal gånger går gemet av”, säger Bengt Bengtsson, materialspecialist på Oskarshamnsverket. När man höjer effekten så drastiskt som på gamla O3 får man också ¬någonting som heter högre fluens, vad är det? Det vet den enklaste ingenjör: Det rör sig helt enkelt om ett större bombardemang av neutroner på reaktortankens väggar. När det gäller Ringhals 3 och 4, som också är gamla och där man knappast har höjt effekten så mycket som på O3, har Strålsäkerhetsmyndigheten uttalat sig på ett försiktigt kritiskt sätt, man anser att svetsgodset i de gamla reaktorerna inte var beräknade för den höjda effekten.
Så här ser skrivningen ut i SSM:s egen rapport: ”Vid effekthöjningar, som främst innebär en ökad flödeshastighet i och fluens i vissa system samt högre neutrondoser, gäller det att vara uppmärksam på ökad risk för korrosion och vibrationer samt ökad risk för bestrålningsförsprödning av reaktortank och bestrålningsinducerad spänningskorrosion för interna delar.” Är det inte dags att ta reda på vad ordet bestrålningsförsprödning betyder? Man gasar alltså som om man hade en splitter ny bil, skulle du kära läsare, också gasa så mycket det går fast din bil hade gått en sisådär 35 000 mil?

Är det säkert för ett land som Sverige att ha en så centraliserad elproduktion som kärnkraften erbjuder.
Är det säkert ur försörjningssynpunkt?
Är det säkert ur militärt försvarssynpunkt?

Några referenser från Maj:
Ny teknik : Oskarshamn 1 nere för räkning. http://web.archive.org/web/20110907075232/http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/kar
nkraft/article3039936.ece
-http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3039936.ece
-robotarna dör: http://www.reuters.com/article/us-japan-disaster-decommissioning-idUSKCN0WB2X5

I min bok: Kärnkraft farlig och förlegat finns alla källor
Min (Anders) frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 kvarstår:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.
* Från ”Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?” http://jinge.se/allmant/kan-man-verkligen-hindra-klimatkatastrofen.htm

i Andra om: , ,, kapitalism, , ,
, , , ,

Global research 23/11 2013 DN 8/11 Wikipedia och Fukushima DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9

Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug

Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront


5 svar till “Funderingar om energi och klimat: Kan vi lita på kärnkraftbolagen?”

 1. Kärnkraft eller inte är en icke-fråga, kolla planerade och pågående kärnkraftsbyggen så ser ni att den industrin genomgår en explosion just nu.

  De entusiastiska förespråkarna för kärnkraft bör dock tänka på två frågor om deras entusiasm inte skall vara prematur. Tekniknologin för att handskas med ett kränkraftshaveri likt Fukushima existerar fortfarande inte, ett år efter olyckan la TEPCO och Japanska myndigheter ut ett call for technology för att handskas med vattenmassorna de använder för att kyla härdsmältorna, problemet har fortfarande ingen tillfredställande lösning. Fråga två att fundera på är, det finns ingen enhet vid någon verksamhet eller myndighet någonstans, med resurser och kapacitet att rycka ut och effektivt bekämpa en olycka likt den i Fukushima.

  Innan de två frågorna har tillfredställande svar, så baserar förespråkarna inte sin entusiasm på det rationella.

  • Nya typer av reaktorer är under utveckling framförallt i Indien, Kina och Ryssland som samarbetar med olika projekt! Det mest lovande är väl Torium-reaktorer då dessa kan göras säkrare eftersom de för att kärnklyvningen ska fungera kräver bestrålning av en neutronkälla…nackdelen är att en avancerad nation kan tillverka kärnvapen av restprodukterna, men i detta fall spelar det ingen roll då alla länder som kan tänkas bygga denna typ av reaktorer redan har kärnvapen.

   • Allra bäst vore väl om man får fusionsreaktor att fungera. Kanske är Tyskland på väg? http://www.idg.se/2.1085/1.649304/tyskland-fusionsreaktor
    ”Många drömmer om en evig energikälla fri från koldioxidutsläpp och radioaktivt avfall. Fusionsenergi utlovar en sådan framtid, och nu har forskare vid Max-Planckinstitutet i Tyskland tagit ett viktigt steg i rätt riktning.
    Igår testkördes reaktorn Wendelstein 7-X som är världens första fungerande stellerator, en skruvformad fusionsreaktor. Än så länge producerar den bara väteplasma och ingen energi, men experimentet visar att tekniken fungerar.” … ”Under en första testperiod vågar forskarna bara köra igång maskinen i korta stötar på någon sekund, men framåt mars månad ska de succesivt börja öka tiden. Planen är att reaktorn om fyra år ska kunna vara i drift 30 minuter åt gången och generera upp till 20 megawatt. Plasman når en temperatur på 80 miljoner grader Celsius och hålls svävande i luften med hjälp av ett magnetfält.
    Anläggningen har tagit 19 år att bygga och kostat runt 11,2 miljarder kronor. ”

    * Svävande med hjälp av magnetfält”. Kommer att tänka på Bo Lehnerts flaska som man läst om för c:a 50 år sedan!?

   • Jo, från den här listan ser du att det är Kina, Indien och Ryssland som gör något spännande.
    http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/plans-for-new-reactors-worldwide.aspx

    De flesta andra reaktorer som byggs är glorifierade ångpannor. Vad gäller säkerheten så vet jag inte, vi vet att kärnkraften är säker i normal operation, vi vet att nuvarande reaktorer är mycket farliga under extrema omständigheter, minst två praktiska erfarenheter på katastrofala omständigheter. Vad vi inte vet, det är hur farliga FNR, FBR och HTR är i händelse av en katastrof, när det otänkbara händer, vi har i vart fall ingen praktisk erfarenhet.

    Men vad som behövs mer än nya roliga sätt att klyva atomer. Det är teknologin att hantera en katastrof, enheter med resurser och kapacitet att effektivt bekämpa kärnkraftskatastrofer. Det handlar om tekniker att hindra spridning av kontamination, sanera vatten och mark från kontamination på ett effektivt sätt. För som det ser ut från Majs text, så verkar planen idag inte vara bättre än att skicka dit brandmän och be dem lägga sig i en hög på reaktorhärden.

    Jag anser att det finns all anledning att vara försiktig i sin optimism fortfarande. Kärnkraften är en realitet och kommer byggas ut, jag som svensk har svårt att säga till Indier och Kineser att nöja sig med den energi de har, priviligerad som jag är med god tillgång på energi. Men likväl som kärnkraften är en realitet, så är kärnkraftshaverierna det nu också, fler reaktorer kommer att fallera katastrofalt, det är numera ett faktum. Det minsta man kan kräva är då förmågan att hantera dem.

 2. Det enda vi kan lita på är att miljöpartiet hindrar alla progressiva förslag. Riksdagens i särsklass mest reaktionära parti hittar uteslutande på dumheter och fördyringar för hushållen, vilket är själva poängen.