Eurovisionsschlagerfestivalen förstörd?


Är det dumt att publicera en artikel om fjolårets Eurovisionsschlagerfestival exakt ett år föregående års publicering? Kanske det. Döm själv!

The article in English comes after the Swedish text.


Ukraina vann Eurovisionsschlagerfestivalen i Stockholm i lördags med en låt med en tydligt politisk text, som av flera anses riktad mot Ryssland. Jag såg inte det hela, har inte hört någon av låtarna, men finner det ändå mycket intressant att publicera följande text av en känd journalist och bloggare, etablerad i main stream media. Undrar själv hur apartheidstaten Israel och kontinenten Australien har hamnat i Europa.

Tävlingsbidragen får inte nedvärdera tävlingen eller innehålla några politiska, religiösa eller kommersiella budskap.

(Wikipedia)

Även Eurovisionsschlagerfinalen 2014 var uppenbart politisk LäsSegrade verkligen kärleken i Eurovisionsschlagerfestivalen. I gästblogginlägget 16/5 2014 kan man läsa ”De ryska och vitryska poänguppläsarna möttes med påtaglig kyla och utfrysning. Samtidigt som deras ukrainska motsvarighet välkomnandes trots att hon inledde sitt anförande med ett nationalistiskt slagord med tydliga kopplingar till andra världskrigets nazistiska och antisemitiska krafter.” …”den aktuella frasen lanserats och använts av de pronazistiska anhängarna till Stepan Bandera under andra världskriget som var frenetiskt fientliga mot judar, polacker, ryssar och ukrainska antifascister – och att ingen valde att distansera sig från det ”glada” budskapet.”

Neil Clark är journalist, författare, programföretagare och bloggare. Han har skrivit för många tidningar och tidskrifter i Storbritannien och andra länder, däribland The Guardian, Morning Star, Daily och Sunday Express, Mail on Sunday, Daily Mail, Daily Telegraph, New Statesman, The Spectator, The Week och The American Conservative. Han medverkar i Russia Today och har också framträtt på BBC TV och radio, Sky News, Press TV och the Voice of Russia. Han är en av grundarna av kampanjen för offentligt ägande @PublicOwnership. Hans prisbelönta blogg kan hittas på www.neilclark66.blogspot.com. Vila i frid Eurovision

Artikeln.
Notera datumet. Lördagen 14 maj 2016, var dagen då Musiken dog och en sångtävling vars välmenande ursprungliga syfte Nationell harmoni har blivit den senaste fronten i Västelitens tvångsmässiga och obevekliga nya Kalla Krig mot Ryssland.
En uppenbart politisk låt av Ukraina – som inte borde ha tillåtits i tävlingen eftersom låten tydligt bröt mot European Broadcasting Unions regler om ”ingen politik” förklarades som ”vinnaren” i Melodifestivalen, trots att Ryssland fick flest röster från allmänheten. Vad som hjälpte Ukraina att vinna de nationella jurypanelerna av så kallade musikbranschfolk som hade 50 procent av rösterna och som bara placerade Ryssland på femte plats, med 81 färre poäng än Ukraina.
Eurovision Ukraina
Vad vi såg på kvällen 14/5, som en del har skrivit på Twitter, var en slags repris av 2000 amerikanska presidentval mellan Al Gore och George W. Bush. Gore fick flest röster, men neocon-stödda Bush kom Vita huset som president. Etablissemanget kan ge oss plebejerna något att säga, men det har mekanismer för att se till att det blir det resultat det mest önskar.

Utsikterna till att Ryssland skulle vinna Eurovision och att nästa års tävling skulle hållas i Moskva verkar ha orsakat stor panik i Västs etablerade kretsar. Vi har redan fått höra att russofober kräver att nästa fotbolls-VM som är planerat att hållas i Ryssland 2018 ska bojkottas eller att turneringen skall flyttas. Ett Eurovisionschlagerevenemang i Ryssland skulle helt klart vara för mycket för dem. För att våga stå emot västerländska planer på regimskiftes i Syrien och på andra håll, bör Ryssland bestraffas och isoleras och inte vara värd internationella evenemang som ses av miljontals människor runt om i världen!

Vi har tidigare hört att European Broadcasting Union var mycket oroligt för att Ryssland skulle kunna vinna Eurovision 2016 och de gjorde allt de kunde för att hindra det från att hända. Det var inte bara röstningssystemet -med ”nationella juryer” som användes för att förvränga den allmänna opinionen, man ändrade också ordningen i presentationen där Jamala från Ukraina fick plats 21 kortplats för att sjunga ”1944 ”.
(Anders: Jag är osäker på översättningen av ”It was not just the voting system -with ’national Juries’ Used to skew public opinion, it was overpriced the running order, In which Jamala, the Ukrainian contestant, was given a prime Number 21 slot to sing ’1944’.”)

I moderna Eurovisionstävlingar, där så många länder deltar, är det vanligtvis en stor fördel att sjunga i slutet av showen. Hade Jamala lyckats lika bra om hon fick sjunga som 5:te bidrag? Jag tvivlar väldigt mycket det.

I slutändan, fick EBU fick det resultat de ville. Men genom att göra som nu har de förstört tävlingen. Eurovision har länge plågats av blockröstning, där länder röstar på sina grannar – men vad vi såg i går kväll var något helt annat.
Tävlingen har aldrig varit så uppenbart politisk och agenda så uppenbart politisk.

TEXT IN ENGLISH

Neil Clark is a journalist, writer, broadcaster and blogger. He has written for many newspapers and magazines in the UK and other countries including The Guardian, Morning Star, Daily and Sunday Express, Mail on Sunday, Daily Mail, Daily Telegraph, New Statesman, The Spectator, The Week, and The American Conservative. He is a regular pundit on RT and has also appeared on BBC TV and radio, Sky News, Press TV and the Voice of Russia. He is the co-founder of the Campaign For Public Ownership @PublicOwnership. His award winning blog can be found at www.neilclark66.blogspot.com. He tweets on politics and world affairs @NeilClark66

The article.
Mark the date. Saturday May 14, 2016, the day the music died and a song contest whose well-intentioned original aim of national harmony has become the latest front in the Western elite’s obsessional and relentless new Cold War against Russia.

A blatantly political song by Ukraine – which should not have been allowed in the contest in the first place as it clearly broke the European Broadcasting Union’s ‘No Politics’ rules – was declared the ‘winner’ of the Eurovision Song Contest, even though the country which got the most votes from the general public was Russia.

What helped Ukraine ‘win’ were the ‘national juries’ panels of so-called ‘music industry professionals’ who were given 50 percent of the votes and who only put Russia in joint fifth place, with 81 fewer points than Ukraine.

What we saw last night, as some on Twitter have commented, was a replay of the 2000 US Presidential election between Al Gore and George W. Bush, when Gore got the most votes, but the neocon-backed Bush made it to the White House. The Establishment may give us plebs a say, but it has mechanisms to make sure that it gets the result it most desires.

The prospect of a Russian Eurovision win and next year’s contest being held in Moscow certainly seems to have caused great panic in Western Establishment circles. We’ve already got the next football World Cup scheduled to be held in Russia in 2018- an event which has come under attack from Russophobes who are calling for boycotts or for the tournament to be transferred; having Eurovision in Russia as well would clearly be too much for them. For daring to resist Western regime change plans in Syria and elsewhere, Russia should be sanctioned and isolated and not be hosting international events watched by millions of people around the world!

We heard earlier that the European Broadcasting Union was very worried about Russia winning Eurovision 2016 and by jove, they did everything they could to prevent that from happening. It wasn’t just the voting system –with ‘national juries’ used to skew public opinion, it was also the running order, in which Jamala, the Ukrainian contestant, was given a prime Number 21 slot to sing ‘1944’.

In modern Eurovision contests, in which there are so many countries taking part, singing towards the end of the show is usually a major advantage.
Would Jamala have done as well if she’d been asked to go on fifth? I very much doubt it.

In the end, the EBU got the result they wanted. But in doing so they have destroyed the contest. Eurovision has for long been plagued by bloc voting – in which countries vote for their neighbours – but what we saw last night was something different altogether. The contest has never been so blatantly political and the agenda so obvious.
intressant.se Eurovision, ,
, , , ,


32 svar till “Eurovisionsschlagerfestivalen förstörd?”

 1. Samtidigt måste man förstå anledningen till deporteringen 1944 oavsett hur folkrättsvidrigt den än gick till, nämligen dels att Turkiet och Tatarer är (var) samma folkslag dels att de var allierade med Nazisterna under andra världskriget.

  Att man rensade ut nazistanhängare 1944 är i sig inget konstigt, t.om humanare än vad USA gjorde i Korea direkt efter andra världskriget eller vad Israel, som är en av deltagarna i ESC, gör idag på Västbanken. Eller varför inte titta på Ukraina idag, som sätter in militär och paramilitär mot den Rysktalande befolkningen i Östra Ukraina, belägrar invånarna genom att stänga av el, mattransporter, förbjuder språk, film, böcker ja all kultur som har att göra med Ryssland och dagligen försöker bomba bort människorna från området genom oro för att bli träffade.

  Jag är fascinerad av dubbelmoralen och att man i väst applåderar detta.

 2. Ur Facebook-siten för ”Musik vi minns”
  Anders Eriksson ”Den här låten, Anders Romelsjö,handlar om opinionsfrihet. Och ditt politiskt vinklade inlägg passar absolut inte här i Musik vi minns. Jag ber Admin ta bort detta inlägg, och inläggaren, och hänvisa honom till grupper som sysslar med detta.”

  Anders Romelsjö ”Den etablerade journalistens inlägg är mycket tänkvärd och åsikten är långtifrån unik. Många uppfattar att låten inte alls handlar om opinionsfrihet utan bl.a. går emot reglerna för Eurovision Song Contest. Om man är för opinionsfrihet låter man inlägget vara kvar.”

  • Sanningen svider och det blev för besk för dessa imperielakejer, som har samlat sig under ”musiken vi minns”. Opinionsfrihet är det nya ordet i NewSpeak. Vi som minns vad NewSpeak gör, kan vittna om hur Dieudonne M’bala tystades ner av etablissemanget för att han talade Sanning. Quenelle tecknet har blivit symbolen för motståndet mot bankirvampyr maffian som styr världen.

 3. När Loreen uttalade sig politiskt när det begav sig så hotades hon med diskning. Men här gick det bra. Kommer någon minnas refrängen ?

 4. Hej Anders, Tråkigt att du inte hört låten (vill du inte göra det så kolla gärna in sångtexten i alla fall, den är bara en googling bort) för jag är övertygad om att du skulle finna den mycket sympatisk (och anti-imperalistisk).

  • Själva sångtexten skulle kunna syfta på alla de övergrepp som ägt rum under otaliga krig och konflikter. Problemet är titeln på låten och den omfattande propaganda som har kopplats till sångtiteln ”1944”. Hade låten hetat ”1941” kunde den ha handlat om Nazitysklands överfall på Sovjetunionen och de övergrepp som ryssar, vitryssar och ukrainare fick utstå under den tyska ockupationen. Men nu sägs den alltså handla om vad en grupp som samarbetade med nazisterna fick utstå när Sovjetunionens armé lyckats driva tillbaka tyskarna. Och detta är aktuell politik. De som idag bestämmer i Kiev hyllar nämligen dem som stred på Tysklands sida mot sovjetarmén som ”frihetshjältar”.

   • Vem som har skrivet låten och vem denna person sympatiserar med samt var beställningen kommer ifrån är väl högaktuellt.

 5. Den politiska godtyckligheten har ju invaderat Olympiska Spelen också. De handlar bara om vem som kan framstå som den meste godtemplaren.. Fastän kalken och brödet är sprängfyllt med hormoner.. Så är det politiska fulspelet mest fyllt av hormoner, muskler och överspända hjärnor.. Så Lågan är mer artificiell än naturlig..

  Skulle USA’s krig, kupper o sabotage räknas som brott så skulle de inte fått vara med på ett enda OS sedan 50 talet..

  ESC blir allt mer ett dyrt pajaseri och med de politiska falskklangerna nu en propagandascen för brunrandigt vars mönster aldrig släpper taget om sina bärare..

 6. Susana Jamaladinova vann ESC för Ukraina med sin sång om krimtatarernas lidande under 1944 års deportation till Usbekistan. Media använder falska texter kring orsaken till deportationen som: ”fördrivning för deras påstådda samarbete med de tyska ockupanterna under kriget”. Påstådda? Krimtatarerna hjälpte entusiastiskt tyskarna med morden på judar, ryssar, romer. Rysk befolkning på Krim illa utsatt under tyskarnas och tatarernas härjningar. Tatarernas grymhet roade ibland de tyska ockupanterna. Deras partner överträffade dem själva i blodtörst. Varför ledningen i Moskva beslöt att deportera dem kan vi spekulera i. Deras illgärningar kan jämföras med ukrainaren Stepan Banderas mord på polacker och judar under samma period. Där ingen skyldig deporterades men förmodligen straffades. Nu hyllar svenska media ”Jamala” och hennes sångtext. Vem minns krimtatarernas offer? I historielöshetens (historierevisionismens) tid. I Ukraina återtar Banderas arvtagare samhället bit för bit. Parlamentets talman fascist: Svobodas grundare Andrij Parubij nu medlem i annat högerparti, Kievs polischef fascisten Vadim Trojan tidigare ledare för den fascistiska Azov-bataljonen, utbildningsministern Serhij Kvit också fascist. Högra Sektorns ledare Dmytro Jarosj har fungerat som rådgivare åt arméns stabschef. Ett antal bataljoner som ingår eller agerar parallellt med den ukrainska armén strider under fascistiska insignier och fanor. Folkmördaren Bandera betraktas i kievregimens Ukraina som krigshjälte och ett nationellt föredöme. Och Sverige hyllar kievregimen och krimtatarerna. Jublar över vinsten i ESC. – Mörka krafter marscherar fram i Europa. Återtar sina ställningar efter sjuttio år. Besegrade 1945 men har levt vidare. Under trettio- och fyrtiotalen fanns ett motstånd mot fascismen. Nu endast tystnad.
  Ulla Johansson

 7. Befolkningen i Ukraina gav dock full poäng till Rysslands bidrag…Sveriges jury sa också ha en eloge för att man gav 6 poäng till Rysslands bidrag trots att jag är övertygad om att påtryckningar även förekommit här. Men det är inte bara i Melodifestivalen man försöker utesluta Ryssland utan det gäller även OS där det nya påhittet är att ryska friidrottare skulle dopa sig ”systematiskt” och därför inte får vara med? (Detta gäller alltså även ryska idrottare som inte åkt fast i något dopingtest någonsin!!!?) Ännu ett sådant ord man hittar på för att skilja på dopingen i framförallt USA som ju både är utbredd och sponsrad av läkemedelsindustrin och dopingen som pågår i alla länder. Denna kampanj leds av ingen mindre än Sebastian Coe, den forne medeldistansaren, som ofta misstänktes för att vara just dopad (vilken idrottare var inte det på 80-talet för övrigt?) Så nu håller man alltså på att förstöra OS också och kanske det är lika bra att lägga ner den korrupta cirkusen för gott…för mycket politik där också. Sen är det ju svårt att förstå varför ryssarna envisas med att ställa upp i mellot då man vid det här laget borde förstå att hela skiten är riggad.

 8. Wikipedia skriver ”Tävlingsbidragen får inte nedvärdera tävlingen eller innehålla några politiska, religiösa eller kommersiella budskap.”

 9. Propaganda och provokation. Бандеровская пропаганда Deras mål är klart. De vill slå in klyftan mellan olika folkgrupp i Ryssland.
  Не поддавайтесь бандеровской провокации
  Inte ge efter för Banderas provokation!

 10. Ryssland vann mot Sverige 4-1 i det pågående ishockey VM. Det är självklart så att det är Putins fel att Ryssland vann. Han skrämde upp de svenska spelarna med hot om att Sverige blir invaderad om tre kronor inte förlorar matchen. Svenska spanare såg Ryska flygplan flyga i Bottenviken lagom till matchstart. P Mårts fattade vinken och bestämde sig, ja ni vet för vad. Även Kanada anklagar Putin för förlusten mot Finland. Men därifrån har inte några Ryska flygningar inte rapporterats. Oavsett det så är allt Putins fel.

 11. Senaste nytt är att låten framfördes redan i maj 2015 (länk till framförandet https://youtu.be/G816_0Y2tbM enligt källorna brukar det tas bort så fort det läggs upp, antagligen ryska aktivister lägger upp och ukrainska klagar så att det plockas bort).

  • Wikipedia ”Låtarna måste vara nyskrivna och ej publicerade före ett bestämt datum.”

   En låt som framfördes för ett år sedan är inte nyskriven med vanligt språkbruk.

   • Nu är det officiellt ”Jamalas segerlåt läckte ut i förväg: ”Inget regelbrott”
    Nu ger EBU besked om vinnarbidraget brutit mot regler: Diskas inte” ”De bröt inte mot reglerna, säger Paul Jordan, presstalesperson för Eurovision.” http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article22847068.ab
    ”Klippet av en konsert som hålls för en liten publik har bara setts av ett par hundra innan det upptäcktes”, skriver referensgruppen i ett uttalande på Facebook. Samtidigt påstår ryska källor att framträdandet sändes live i risktäckande TV i Ukraina. Logo i den högra hörnan är från Ukrainas nyhetsbyrå http://qha.com.ua/
    Här är det mer från en Ukrainsk journalist i exil i Baltikum (han hotades flera gånger med förvisning till Ukraina … för hans ”proryska” aktiviteter – han brukar regelbundet avslöja medialögner från Ukraina). Enligt Porkoshenko i videoklippet ursprungsnamnet för låten var ”Krim är vår” på tatariska, ett mycket klar politiskt budskap, vilket skulle diska låten för medverkan (det är Ukrainsk slogan om Krim) https://youtu.be/sm3lPLSpysY
    Troligtvis är det han som är ursprungskällan för den första versionen av låten.
    Förresten i stället för att hänvisa till wikipedia vill jag citera eurovision regeln från källan http://www.eurovision.tv/page/about/rules :

    ”The compositions (lyrics and music) must not have been commercially released before the 1st of September 2015. In case the composition has been made available to the public, for example, but not limited to, on online video platforms, social networks or (semi-) publicly accessible databanks, the Participating Broadcaster must inform the Eurovision Song Contest Executive Supervisor, who shall have authority to evaluate whether the composition is eligible for participation in the Event.”

    Tidigare idag fanns det en videoklipp på youtube om ett ryskt humoristiskt program (busringning) där man ringt till utrikesministrarna i Moldavien och Georgien, föreställde sig vara Ukrainsk kulturminister och bad om hjälp med att rigga deras juryomröstningar och fick löfte om hjälp där ministeriet skulle dra i sina kontakter för att få juryn att rösta ”rätt”. Tyvärr är videoklippet bortplockat nu. Efter lite googling hittade jag denna länk i stället: https://oikotimes.com/2016/05/18/wtf-georgia-and-moldova-create-big-scandal-in-eurovision-2016/

    Det kom också fram att Hollands jury röstade helt fel (gav poängen tvärtom).

    Jag vet inte hur de kommer kunna bortförklara allt detta men jag tvivlar inte att de kommer göra det samt fortsätta låtsas som om allt är som vanligt. Anna Dahlberg kommer garanterat framställa det som rysk propaganda och ännu ett skäl att kämpa emot.

 12. Ryska angrepp på Ukraina kan knappast undgå att ge oönskade resultat. Tjeckoslovakiens seger över Sovjetunionen i Hockey-VM efter Warzawapaktens angrepp på Tjeckoslovakien efter pragvåren är den närmsta politiska storheten att jämföra med.

  • Statskuppen mot folkvald president och krigshandlingar mot befolkningen i östra delen av landet då? Man hittar inga stridande ryska militärer i Ukraina efter vad jag vet. Har du sett rapporter om det från OSSE?

 13. Ryskt förtryck av Ukraina ger protester i Ukraina. Det är inte Ukraina som för krig i Ryssland, det är Ryssland som kräver inflytande över Ukraina, även till priset av inbördeskrig hos grannarna. Den folkvalde presidenten var Moskvas man i Kiev.

  ”Det är alltid rätt att göra uppror”.

  • Du har inga belägg alls för dina påståenden. Ryssland trycker hår på Minsk II och vill ha en fredlig uppgörelse inom Ukraina. Uppemot en miljon människor har flytt från Ukraina till Ryssland.

   • Ryssland vill ha pli på presidenten i Ukraina. Så länge Ukrainas president inte är en lydig Putin-docka kommer Ukraina att vara en destabiliserad stat. Så länge Ukraina är en moskva-störd stat kommer vi att få höra sånger som påminner om saken, och dessutom kommer ukrainska nazister att ha en publik för sina åsikter. Ordergången i Ukraina är först order från moskva, sen protester och krig, inte tvärtom.

    Ukraina borde kunna delas i en östlig korrumperad rysk marionett med glad befolkning och ett västligt eu-anpassat lånefinansierat korrumperat moderniseringsförsök med glad befolkning. Förmodligen är den ryska strategin att se till att västra inte kan existera som fungerande stat med mindre än att rysk marionett sitter vid makten.

    • Vad är det för spekulationer? Nu är presidenten en lydig ”USA-docka” och Ukraina är en destabiliserad stat med stark korruption.

     • Detta är ett krig som handlar om ryskt inflytande. Alla vill inte ha det. De som inte vill ha det protesterar, men drivs dessutom i famnen på fascister.

      • Det är ett krig som handlar om inflytande för främst USA och EU efter fascistinfluerade statskuppen.

      • Sterner, statskuppen 2014 i Ukraina medförde en plundring av ett land utan dess like sedan kolonialtiden. Guldet som fanns i statskassan fördes raskt bort (CIA förde det troligtvis till USA, borta är det i alla fall) Just nu pågår s.k ”land grabs” där man för struntsummor tar över jordbruksmark i Ukraina i enorm skala vilket ju oundvikligen kommer att leda till armod och mer fattigdom för folket där. Monsanto är stora spelare i detta fulspel som är till för att sprida deras genmodifierade grödor i landet. Sen att Ryssland inte vill ha en fientlig president i Ukraina är fullt förståeligt från deras horisont…Och jovisst är fascismen utbredd i Ukraina vilket inte alls är en hemlighet, tvärtom många där verkar stolta över sina Banderister. Hade Löfven haft det minsta vett hade han informerat sig om verkliga förhållanden i Ukraina och inte skänkt skattepengar till den djupt korrumperade Poroshenko och hans anhang av fascister som får SD i Sverige att framstå som små gossar i kyrkokören.

      • Ukrainarna kommer iaf lära sig vad EU betyder när det som en av Europas största spannmålsproducenter ska ”harmoniseras” med EU, utsättas för konkurrens, fyra frihetliga snaror.. att kväva produktion, industri, transporter, sänka löner, urholka anställningstrygghet med.. Vi var inte störst på något men facit har vi och sången tja den låter inget vidare..

       Åkessons rövarband har ju chans att få ”representera” Sverige i ESC.. Den kulturella utarmningen med hela handen över trädtopparna kan ju slå imbecillen med den häpnad som garanterat inte kan skilja på fågel, fisk eller mittemellan. Att TV4 blir portade och följs av flertalet bannade medier försäkrar tjurskalligheten om sitt existensberättigande.. Löpelden kommer ha svårt att hålla takten medan självförbrännandet sprider sig. Den otympliga elden och det os av inskränkthet som breder ut sig kommer givetvis förmörka alla tillgängliga himlar..