Uppropet mot NATO-medlemsskap och värdlandsavtal


Detta upprop i en central fråga har skrivits under av representanter för flera politiska partier och organisationer, och reflekterar därmed att motståndet mot NATO-medlemsskap och värdlandsavtal finns i flera läger. En av de medverkande är Ulf Bjéren, som förstärkt bloggen med olika inlägg. Senast återgavs här 29/9 en artikel av Ulf i Blekinge läns tidning, som kritiserade oriktiga uppgifter från utrikesministern. (http://jinge.se/bloggosfaren/sverige-ryssland-och-nato-falska-uppgifter-fran-utrikesministern.htm).

Nato och kärnvapen på svensk mark – en ödesfråga Över folkets huvuden har Natoanhängare närmat Sverige till Nato. Syftet har varit att göra steget kort till fullt medlemskap. Men alliansfriheten har tjänat folket väl och är starkt förankrad hos svenska folket. Den har hållit Sverige utanför två världskrig.
Den aktiva och framgångsrika antikärnvapenpolitik som Sverige tidigare förde och som gav oss ett massivt stöd och trovärdighet under många år i FN hade inte varit och är inte möjlig att föra om Sverige är medlem i Nato.
Nästa år ska riksdagen ta ställning till ett så kallat värdlandsavtal med Nato. Avtalet innebär, när det tillämpas, att vi tillåter Nato att ha trupper eller vapen på svensk mark. Vårt territorium ska få användas som bas för angrepp på tredje land.
Det finns en omständighet som man håller tyst om!
Nämligen att det inte finns ett nej till utplacering av kärnvapen i Sverige inskrivet i värdlandsavtalet. Avtalet gäller ju vid såväl övningar, kriser som krig.
NATO - militärer
Värdlandsavtalet ökar risken att Sverige blir en direkt måltavla i en stormaktskonflikt. Den alliansfrihet som varit vägledande och gett oss fred i nästan tvåhundra år är vårt bästa skydd.

Slutligen: Det finns ingen anledning för en stat att attackera ett alliansfritt Sverige som inte härbärgerar fientliga trupper, baser eller vapen på sitt territorium. Därför säger vi nej till värdlandsavtalet och nej till Natomedlemskap.

Bevara alliansfriheten. Nej till Nato.

Rolf Axelsson, Karlshamn, ledamot av förbundsstyrelsen i Hamnarbetarförbundet
Ulf Bjerén, Karlskrona, aktivist och debattör
Anders Englesson, Asarum, miljöpartist
Ulf Hansson, Lyckeby, vänsterpartist
Roland Mattisson, Holmsjö, vänsterpartist
Hélène Nordin, Karlshamn, miljöpartist
Inger Persson, Lyckeby, S-kvinna
Leif Törnqvist, Ronneby, fredsaktivist

Publicerad i Sydöstran 15-10-27 och Blekinge Läns Tidning 15-10-28

Jag vill även påminna om artikeln i DN Debatt i april där 31 kulturarbetare protesterade mot det tilltänkta värdlandsavtalet. (http://jinge.se/mediekritik/31-ledande-kulturarbetare-kraver-stoppa-vardlandsavtalet-med-nato.htm).

intressant.se värdlandsavtal, , , , , , , ,

Blekinge läns Tidning 29/9 Aktionsgruppen Nej till NATO Nyhetsbanken DN 19/4 SvD 18/9 SvD 19/9 Blogginlägg 15/9 DN 13/9 Globalresearch V Kozin 18/6 Pål Steigan 28/6 Pål Steigan 27/6 IBS Ukraina Deutsche Welle Sven Hirdman DN Debatt Aftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Washington blog Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4 Pål Steigan 14/4 Pål Steigan II 14/4 DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2


7 svar till “Uppropet mot NATO-medlemsskap och värdlandsavtal”

  1. bra artikel om Nato. Hur ska man göra för att det inte blir omröstning i riksdagen om värdlandsavtalet?