Expresident Carter & Noam Chomsky – USA är ingen demokrati


En del menar att USA är ett demokratiskt föredöme. Man bortser kanske från att bara något mer än hälften av de röstberättigade röstar i presidentval, och en lägre andel i val till kongressen. Trump valdes med 26 % av de röstberättigades röster. Något att diskutera?

Återpublicerar artikeln som först dök upp för precis ett år sedan.

Titeln på blogginlägget verkar nog fullständigt crazy för de flesta. Men kan det ligga något i det? I ett land där tillgångar på hundratals miljoner är en förutsättning för framgång i presidentval, med lågt valdeltagande och i det land som är ”Världsmästare” i att störa val i andra länder. Los Angeles Times
Ett utdrag ”Levin, en forskarassistent vid Institutet för politik och strategi vid Carnegie-Mellon University, har funnit att USA försökt påverka val i främmande länder 81 gånger mellan 1946 och 2000. I dessa påverkansoperationer ingår allt från CIA-agenter som genomför framgångsrika presidentvalskampanjer i Filippinerna under 1950-talet till spridande av skadlig information om marxistiska sandinister för att påverka nicaraguanska väljare år 1990. Allt som allt har USA sökt påverka valen i 45 nationer över hela världen under denna period visar Levins forskning. När det gäller vissa länder, som Italien och Japan, försökte USA att ingripa i fyra eller flera separata val.”
Chomsky 230px-Chomsky
I Levins siffror ingår inte militärkupper eller försökt till regimskifte (statskupp) efter val av en kandidat som USA ogillar, t.ex. inte när CIA hjälpte till att år 1953 störta Mohammad Mosaddeq, Irans demokratiskt valda premiärminister.

Några år har gått sedan jag publicerade jag ett inlägg där även USA:s expresident Jimmy Carter ifrågasatte att USA var demokratiskt. Dollarocracy – hur pengar har förstört USA:s valsystem

Jimmy Carter untitled

Ja, Jimmíe Carter har faktiskt upprepade gånger påstått att USA inte längre är en demokrati, t.ex. i Oprah Winfreys program”Former President Jimmy Carter thinks the United States is no longer a democracy, calling the nation an ”oligarchy” during an interview with Oprah Winfrey.” Är han ute och cyklar, eller bakom flötet – eller insiktsfull?
http://mic.com/articles/125813/jimmy-carter-tells-oprah-america-is-no-longer-a-democracy-now-an-oligarchy#.q6Rpqab8q

https://youtu.be/MeTbDdl7XiE

i Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


19 svar till “Expresident Carter & Noam Chomsky – USA är ingen demokrati”

 1. Kennedyklanen hade de erforderliga stålarna i egen kassa – liksom Trump för övrigt – för att få vara med och tävla enligt den plutokratiska modell som gäller. Men efter att ha vunnit valet fann John Kennedy att hans farligaste motståndare varken var Chrustjov eller Castro – vilka bägge gillade honom – utan dunkla makter i hans eget land. Både i tal och i kommentarer till sina närmaste framgår att han anade oråd, och detta oaktat att han inte var någon mjukis utan tvärtom på de flesta områden fortsatte den hårdföra utrikespolitiken.
  Någon sade att när fascismen återkommer sker det inte i bruna kostymer utan bakom nya masker. De mest missbrukade fraserna de senaste tjugo åren handlar om ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter”. Bakom dessa döljer sig maktens stålhårda näve.

 2. Många regimer anser sig vara ledande som demokratier.
  Så gör också den Demokratiska Folkrepubliken Korea, annars känd som Nordkorea, som enligt (det demokratiskt ledande USA) bryter mot internationell rätt.. och påstår Nordkoreas nukleära missilprogram vara olagliga. Men är det så?
  Det partiella provstoppsavtalet (PTBT) förbjuder kärnvapenprov i atmosfären, yttre rymden och under vatten. Dock är Nordkorea inte part i detta fördrag.
  Varken (PTBT) eller det fullständiga provstoppsavtalet (1996) är i kraft och Nordkorea är inte en part till dessa fördrag. Bedömning: Nordkorea är inte skyldigt.
  Korea undertecknade icke-spridningsavtalet (NPT) 1985. Detta fördrag fölrbjuder uttryckligen tillverkning och testning av kärnladdningar, i enlighet med artikel II.
  Men Nordkorea drog sig ur fördraget 2003, och meddelande till FN:s säkerhetsråd, enligt artikel X (I), vilket gör det möjligt för medlemsländerna att dra sig ur fördraget.

  • USA:s enorma upprustning av kärnvapen går också mot en bärande tanke i provstoppsavtalet – nämligen nedrustning.

 3. Jag anser inte att det stämmer helt. Människor behöver inte svälja oligarkmediernas lögner och de kan välja att lyssna till de som mörkas eller baktalas av oligarkmedierna.

  Folket kan rösta på de som ställer sig mot oligarkerna på riktigt, ex. Bernie Sanders eller Jill Stein m.fl. och de kan rösta för en bättre fungerande demokrati och de kan göra det enkelt tack vare Internet idag. Det finns således ingen ursäkt för folket att rösta på kandidater som inte håller måttet.

  Folket i USA kan organisera sig, bör göra det och de kan rösta exakt på den kandidat de vill ha.

  Jag håller inte med Noam Chomsky och Jimmie Carter helt och det är tveksamt om det är helt sant. Det kan dessutom skapa mer apati att uttala sådant, vilket är kontraproduktivt för demokratin.

 4. Det finns ju framstående demokratier som Iran, Ryssland och Nordkorea. USA har goda inspirationskällor att se upp till. Anta utmaningen!

  • Ta inte för givet att demokratin är sämre i Irak och Ryssland i viktiga avseenden. Det kan finnas olika grader av demokrati på olika områden. Läs t.ex. http://jinge.se/allmant/tio-omraden-dar-iran-ar-mer-demokratiskt-och-modernt-an-usa-favoriten-saudiarabien.htm och http://jinge.se/mediekritik/ar-valen-i-usa-eller-irans-mest-demokratiska.htm

   Vid bedömningen av USA:s demokrati bör man beakta att USA genom sina folkrättsvidriga krig motverkar demokrati i andra länder och bryter mot FN-stadgan. I Syrien har steg tagits mot demokrat genom ändring av grundlagen 2012. Där finns flera partiet i parlamentet och man har haft presidentval under svåra förhållanden. Men USA vill störta Assad och stödjer antidemokratiska, anti-feministiska terroristorganisationer. Det finns starkt stöd för denna bedömning av fakta och uttalanden av ledande politiker och generaler som Obama, Biden, Trump, Paul, Gabbard, Flynn och Petraeus – som våra tidningar tiger om. Vg se i denna mycket faktarika artikeln. En framträdande tysk politiker, f.d. medarbetare åt Merkel prisar vissa komponenter av demokratin i Ryssland. Har du sett en seriös jämförande studie av olika komponenter av demokrati i t.ex. USA och Ryssland?

  • Håller helt med dig ”Utmaningen”. Jag följer alltid dessa val med spänning. Det är ju verkligen inte givet på förhand att Kim-Jong Un skall vinna valet i Nordkorea, att Al-Assad skall vinna i Syrien, Castro på Kuba och Putin i Ryssland.

 5. Undrar vad Chomsky och Carter tycker om demokratin i Ryssland, Syrien, Iran, Nordkorea och på Kuba. Någon som vet?

 6. Vem har tagit för givet att demokratin skulle vara sämre i Iran, Nordkorea och Ryssland? Den är självfallet mycket bättre i civiliserade länder än i det brutala USA med sin totala brist på respekt för fredens och kärlekens religioner. Socialism och islam är vägen till upplysning och insikt.

  Chomskys intuitivt välbalanserade och insiktsfulla litterära produktion borde vara obligatorisk litteratur i svensk skola. Sällan har så många sannningar trvats på varandra i sån längd och med sån emfas.

 7. Här har faktiskt Christian en poäng(!). Är Ryssland demokratiskt – likvärdiga USA:s och västvärldens demokratier? Förra valet (inte det som hölls i höstas) var det så mycket valfusk att till och med Rysslands kommunistparti protesterade mot valet.
  För att inte tala om andras länders (amerikansk och väst) påverkan på de ryska valen. Är valen demokratiska om det finns någon inblandning i ett val från en annan stat?
  Jag kan också ställa frågan så här – Är valen demokratiska i något land om det finns någon inblandning i ett val från amerikanska, ryska, svenska och med flera oligarker – det vill säga världens Globala Monarki (monopolkapitalismen)?

 8. ” US inte är en demokrati längre ”, inte det minsta ” crazy.” Men begreppet demokrati är dubbeltydigt. En demokrati kan mycket väl använda diktaturens metoder. Angreppet och tvångsåtgärderna mot Tex Afghanistans befolkning som förföljdes , kan mycket väl motiveras just med demokratins tillfälliga behov. Det är demagogiskt men så skedde det i verkligheten. Vi bör , nej måste diskutera demokratin såsom den tolkas av imperialisterna. L

 9. Jag tycker alla debattörer gör ett fundamentalt misstag, genom att utgå från att utomstående kan avgöra hur ”demokratiskt” ett land är. Det är inte heller lätt för medborgarna att avgöra, men de kan åtminstone, i princip, reagera på sådant de inte gillar. Aha, säger ni, men den diktatoriska regimen har ju poliser. Jo, det är sant, men ibland skulle jag önska att de svenska personligheter som hängs ut till allmän bespottelse, istället häktats av polisen. Då hade man fått en någorlunda ordentlig rättegång. Nu har vi fullt av folk som fått sina liv förstörda genom mediernas ”folkdomstolar”.

  Alltså det är inte vår uppgift att avgöra hur ”demokratiskt” Danmark, Iran, Saudiarabien, Kanada eller Namibia är. Att det ändå blivit en fråga beror på att graden av påstådd ”demokrati” eller brist på ”demokrati” har blivit ett slagträ i den imperialistiska kampen.

  • Ändå försöker man ”mäta” grad av demokrati.
   Jag är inte insatt i måtten.
   Ur en artikel i Washington Post.
   ”The solid line is a measure of Russian democracy by a commonly used index called Polity IV. The second, decidedly less optimistic scenario is the same measure done by Freedom House, another popular and well-known index of democracy.”

   Enligt Polity IV har demokratin ökat i Ryssland mellan 1990 och 2010, medan den minskat mycket enligt det vanligaste måttet Freedom House.Washington Post.

   Man ska inte tro att t.ex. Freedom House är ”opolitiskt”.CIA’s Hidden Hand in ‘Democracy’ Groups. Där skriver den kände, nu avlidne journalister Robert Parry bl.a. ”Freedom House and the National Endowment for Democracy stress their commitment to freedom of thought and democracy, but both cooperated with a CIA-organized propaganda operation in the 1980s, according to documents released by Ronald Reagan’s presidential library.”

   Freedom House arbetar också politiskt. ”In March 2005, the Venezuelan opposition and AEI joined forces again, but this time the old political parties and leaders were replaced by a select group of students and young Venezuelans. Two former leaders of OTPOR came from Belgrade, Slobodan Dinovic and Ivan Marovic, to train the Venezuelan students on how to build a movement to overthrow their president. Simultaneously, USAID and NED funding to groups in Venezuela skyrocketed to around $9 million USD. Freedom House set up shop in Venezuela for the first time ever, working hand in hand with USAID and NED to help consolidate the opposition and prepare it for the 2006 presidential elections. ICNC, led by former Freedom House president Peter Ackerman, also began to train the youth opposition movement, providing intensive courses and seminars in regime change techniques. Colored Revolutions: A New Form of Regime Change, Made in the USA

   • Vad man däremot kan ”mäta” dvs yttra sig om även som utomstående, är graden av ett lands imperialism. Detta är så mycket viktigare eftersom det här finns, åtminstone i teorin, åtgärder som kan vidtagas av omvärlden, från fördömanden till (FN-stödda) krig.

    Istället har det blivit graden av ”demokrati” som spelat roll om ett land ska angripas, isoleras, demoniseras osv. Men vi som anser att ett lands styrelseskick är upp till dessa egna medborgare att ändra på är inte hemskt intresserade av några ”index”.

    En hemläxa: kan ett imperialistiskt land vara demokratiskt? Självfallet. Ta Israel som exempel. . . .

 10. Ett mått på demokratin kanske skulle kunna vara hur folket i respektive land upplever demokratin. Alltså om de tycker det finns möjlighet att påverka. Inte för jag vet nåt men jag skulle tro en svensk åsikt skulle vara det är ganska bra demokrati här, för att använda svenska ord. Hur det är i övriga länder vet jag inte. Kanske någon kan berätta mer om det?
  En annan vanlig åsikt är det spelar ingen roll hur man röstar för det blir likadant ändå. En sak är i alla fall säker och det är att företagen har väldigt stor makt i samhället. Väldigt få politiker om ens några vill eller vågar stöta sig med företagen och kapitalägarna. Snarare har politikerna blivit kapitalets tjänstefolk. Jag är ju bilmekaniker och vet var motorn finns på bilen men politikerna är samhällets mekaniker och väldigt medvetna om vart motorn finns i samhället. Och stannar motorn där, ja då stannar hela samhället. Jan Myrdal åkte Kina runt på 60-talet i en Citroën 2CV och utforskade kommunismen där. Jag tror faktiskt han klarade både kommunismen och den franska 2CV:n på ett utmärkt sätt. En inte så liten resa i studier om folkdemokrati. Frågan är alltså vem som ska äga ”motorn”. Ett allmänt ägande eller en särskild mindre grupp. Jag tycker nog att om ’motorn’ tillhör landmassan så bör den också ägas av folket som bor där. Men riktigt så enkelt är det inte därför det hjälps inte att äga om någon annan har kontrollen. Och just kontrollen är något som kapitalistimperialisterna strävar efter i första hand. För då vet dom att de får som de vill. Men det är inte bara att ha kontrollen därför det gäller ju att göra något bra av den också annars glider den ur händerna.

 11. löjligt att sverige är en demokrati, ville svenska arbetare att vi spenderade miljarder i afhganistan, ville svenska arbetare att vi hjälpte till med massmord i libyen, 700 klagade över detta till riksåklagare , svenska folket har inte med detta att göra blev svaret, så håll käften och sitt ner och snacka inte om demokrati, hur var det nu igen ,makten ska utgå från folket, det dummaste som sagts

 12. Direkt makt från folket tror jag dom kallar för populism. För den makten ställs inga särskilda krav. Gäller här alltså. Men i Schweitz finns visst någon form av direktdemokrati som inte benämns populism. Demokrati är den makt från folket när de är informerade. För den demokratiska makten ställs alltså särskilda krav. Det fanns någon demokrati i Grekland, jag tror några sekler före före Kristi födelse och den demokratin står som förebild för för den demokratin vi har idag.

  • Wikipedia ”Athens demokrati var inte demokratisk i modern mening – det var bara fria, vuxna och manliga medborgare som hade rösträtt. Kvinnor, utlänningar och slavar hade inget att säga till om. Det betydde att bara omkring 30000 av Athens cirka 300000 invånare fick rösta.5 maj 2010.”

  • Den schweiziska folkomröstningsdemokratin har en särskild historisk bakgrund. Schweiz är ett land av isolerade dalgångar befolkade av minst tre-fyra olika folk med olika språk. Tyska, franska, italienska och räto-romanska. En schweizisk politiker kommer ur något av dessa folk, och vill inte komma i konflikt med de andra i onödan, därför finns en säkerhetsventil i form av folkomröstningar, det skyddar politiker mot folkens vrede, och håller ihop en naturligt splittrad nation. Sverige har det inte, politiker lämnar ifrån sig makten endast av nödtvång.