Bygg ut kärnkraft NU (Poll)


Idag skriver Sören Wibe en debattartikel i DN som jag tycker att alla borde läsa och begrunda. Rubriken är: ”Socialdemokratin måste satsa på nya kärnkraftverk”

Personligen tror jag att fusionskraften kommer att bli framtidens kraftkälla med tanke på det praktiskt taget obefintliga avfall den orsakar. Jag har för mig att man har för avsikt att bygga en första testanläggning för forskning i Frankrike. Sist jag läste om det så konkurrerade Japan med Frankrike om platsen, men jag tror att den frågan är avklarad idag. Men för att den forskningen ska få hjälp på vägen så behöver vi satsa stort på kärnkraften, jag återkommer till det.

Sören Wibe i DN: ”S-profilen Sören Wibe uppmanar sitt parti att byta politik: Med gammal och ny kärnkraft är det fullt möjligt att nå en nollnivå för koldioxidutsläppen. Socialdemokratin har en nyckelroll i frågan om kärnkraftens framtid i vårt land. Det duger inte längre att ryggmärgs-
mässigt avvisa den. För med användning av kylvattnet från våra kärnkraftverk skulle vi vinna motsvarande två tredjedelar av all den energi som alstras i verken. Och med ny kärnkraft skulle vi kunna nå en nollnivå för koldioxidutsläppen. Om klimatforskarna har rätt i sina prognoser är det omöjligt att tänka sig en rimlig lösning av problemet med växthusgaserna utan att satsa på kärnkraft. Det måste socialdemokraterna inse, annars står vi inför obehagliga överraskningar, skriver Sören Wibe, tung socialdemokratisk profil och professor i skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.”

Sverige har med politiska beslut stoppat utbyggnaden av kärnkraft. Skälen för detta har huvudsakligen varit politiska och känslomässiga. Många partier, inklusive mitt eget, har haft en minst sagt avvaktande hållning i frågan. Man har till och med stiftat lagar om forskningsbe-
gränsning som innebär att nyrekryteringen av ungdomar till olika forskningsförberedande program på högskolorna i praktiken helt har avstannat. Detta trots att vår tidigare kärn-
kraftsutbyggnad i praktiken ledde till en omfattande minskning av utsläpp av växthus-
gaser.

Ett av resultaten med ett dämpat intresse av forskningsutbildningarna är givetvis att Sverige hamnar på efterkälken när det gäller den forskning som behövs för att komma till rätta med avfallsproblemen. En annan effekt är också att den spetsteknologi som vi tidigare haft numera är flyttad till andra länder som inte har samma syn på kärnkraft som vi har.

En ytterligare konsekvens är förstås att vi numera är rejält på efterkälken när det gäller fortsatt forskning mot fusionskraft.

Detta sker, trots att vi med redan en mindre utbyggnad av kärnkraften skulle kunna vara helt försörjda med egenproducerad elektricitet. En effekt av en rejäl kärnkraftsutbyggnad blir givetvis att vi därmed skulle få möjlighet att exportera el till de länder som idag smutsar ner miljön allra värst. Om vi inte vill ha ett kärnkraftsverk inpå husknuten så är vårt land ett av de mest gyn-
nade, det är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Vi skulle med lätthet kunna bygga ett antal kärnkraftsverk, kanske upp till 10 – 12 nya reaktorer fördelade på halva antalet kraftverk.

Idag nås vi av besked att inlandsisen på Grönland håller på att smälta. Sker det så kan vi som en följd av det få en vattennivåökning av oanat slag. Framförallt med tanke på att den avsmältningen inte bara drabbar Grönland utan isen smälter globalt. Det är mycket möjligt att point of no return redan har passerats, men bör i så fall det innebära att vi inte längre ska se om vårt hus?

Självklart inte. Jag tycker att alla som är intresserade av frågan ska läsa Sören Wibes artikel, och göra det noga. Sedan får vi, som i mitt fall, försöka påverka våra politiska partier att tänka om i den mån de är kärnkraftsmotståndare.

I högerspalten har jag en liten POLL. Det skulle vara skojigt att veta vad besökarna här anser om frågan, men läs gärna artikeln innan du svarar. Det är den värd.

Sören Wibes artikel

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

[tags]Kärnkraft, Sören Wibe, Koldioxid, Växthusgaser, Miljö, Växthuseffekten, Fusionskraft, Elektricitet, Elkraft, Politik[/tags]


68 svar till “Bygg ut kärnkraft NU (Poll)”

 1. Löjligt barnslig nivå på vissa inlägg alltså, tycker en del här inne lyfter fram mycket bra och utbildad fakta med lite underlag om kärnkraften medan vissa andra *host* bara hackar på ovidkommande saker iställer för att kommentera fakta.. tragiskt bortgjorda tyvärr.

  En sak jag inte förstår är hur man kan förespråka en avveckling av vår, bland världens säkraste kärnkraftsprogram när vi idag importerar el från ex polen med sin ”underbara” kolkraft, samt ryssland som b.la. har ett kärnkraftverk alá tjernobyl-klass pluggat i nätet. Man inte behöver inte direkt vara raketforskare för att lista ut vad elunderskottet skulle innebära vid en ev avveckling (förutsatt att man inte lyckats smacka upp ett par tusen vindsnurror såklart).. tjo en ökad import av el… det om nåt är väl att soppa skit under mattan.

 2. Ese 27, Urberget nots 100m pa 100000 ar. Jo sakert. Det skulle bli en mm per ar. Alltsa 1 cm pa tio ar eller en halv decimeter pa 50 ar. Jag ar tamligen saker pa att dina uppgifter inte ar korrekta.

 3. Simon 33, vi har ocksa ett bra alternativ att bygga 54000000 (54 miljoner) vindkraftverk.

 4. Hampus, vad ar problemet med att Johan ogiltigforklarar kallor som inte nar upp till den standard som han begar? Om nu Greenpeace eller andra grupper som ar mot karnkraft vill komma med argument som varlden tror pa sa ar det val bara for dom att ga igenom samma process for att fa fram lika tillforlitliga kallor. Det skulle hjalpa alla de som har asikten att karnkraft ar farligt. Det ar mycket losa argument som har framforts har i den har strangen men valdigt lite fakta.

  Inom forskningsvarlden sa ar kraven oerhort hoga men det ar nodvadigt eftersom att det ar just forskning det handlar om. Star det nagot i de rapporter som Johan hanvisar till ska allmanheten kunna lita pa att det helt korrekt utom allt tvivel. Detta eftersom att de passerat en mycket kritisk och noggrann granskningsprocess.

 5. Han får ogiltigförklara vad som helst enligt vilken standard som helst Olle. T.ex så hände ju inte olyckan Tjernobyl innan en peer reviewad avhandling kom om det. Innan dess skrev bara amatörmässiga tidningar om det och då kunde ju inget ha hänt.

  Greenpeace tycker jag ni verkar ha fått på hjärnan. Jag tycker naturligtvis det vore trevligt om de fick rejäla forskningsanslag, i lika hög mängd som kärnkraftsindustrin, så de kunde bekosta ordentliga underökningar. Jag hoppas du tycker samma sak.

  Forskning sätter, som du säger, kraven väldigt högt. Exempelvis anser forskningen i USA och Australien fortfarande att Agent Orange inte var farligt och att utarmat uran inte gör någon skada.

  Därför är vi många som sätter tillit till försiktighetsprincipen. Ibland räcker det med tydliga indikationer eller risk för samband.

 6. Det handlar också om vad som händer om en härdsmälta blir verklighet, vilket också ska vägas in när man diskuterar det här området:
  Var det två eller tre länkar du tillåter Jinge? Här har jag i alla fall och hoppas de accepteras:

  FOI om riskerna med kärnkraftsutbyggnad
  skriven av Christian Azar, professor vid avdelningen för fysisk resursteori vid Chalmers Tekniska Högskola.
  http://www.foi.se/FOI/templates/Page____484.aspx

  Tjugo år efter Tjernobyl – EU-debatt i Brûssel
  Ett område på ungefär 40 000 kvadratkilometer, vilket på ett ungefär motsvarar Belgiens yta, är så kraftigt smittat av radioaktiv strålning att det kommer att vara obeboeligt och oanvändbart för jordbruk under många årtionden framöver. Jag blev just påmind om att explosionen i detta kärnkraftverk inte inträffade då det användes i civilt syfte, utan medan det utfördes militära experiment där.
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20060426+ITEM-009+DOC+XML+V0//SV

  Det finns förespråkare också, som uttalar sig i detta dokument, åtminstone en.

 7. Nils Rudqvist:
  ”Ja du, alla kyrkor verkar tro på en gud, är det ett bevis på att han finns? Troligtvis inte. Greenpeace + miljöpartiet skulle verkligen kunna göra nytta om de insåg potentialen i kärnkraften samt den energi vi får ut är grön, ren och koldioxidneutral.”
  Det där är verkligen inte samma sak, förstår du själv?
  Och nej, kärnkraften är ofantligt smutsig, dyr och absolut inte koldioxidneutral – det är skit rent ut sagt, och jag tror inte alla ideella miljöorganisationer har missat ”potentialen” i den.

 8. Kärnkraft
  De haverier och statistiska studier jag pekar på gör mig djupt oroade. http://www.gd.se/Article.jsp?article=110758 SSI tar allvarligt på rapporten som indikerar på att hjärnans utveckling hämmas under fosterutvecklingen genom inverkan av radioaktiv strålning.
  Kärnkraftanläggningen, Kashiwazaki Kawira, världens största, stängs i ett år. Den producerade 10 % av Japans elektricitet. Kommer den någonsin att kunna öppnas igen? Anläggningen var inte designad för den här styrkan på jordbävning. En direktträff skulle ha fått förödande konsekvenser. Det skiljde bara 16 km. Studsvikexplosionen http://www.aftonbladet.se/nyheter/article578787.ab ger oss en föraning om vad som kommer att hända när radioaktivt material ska anpassas för långtidslagring runt om i världen. Det radioaktiva järnet kommer säkert från Barsebäck. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=226216. Transporterna av radioaktivt material kommer att öka okontrollerbart. Vem ska jobba med det här materialet? Finns kompetensen?
  Varför ska vi importera anrikat uranbränsle från Kanada, Ryssland och Australien? Vi har stora urantillgångar här i Sverige. Vill vi ha uranbrytning här? Klarar vi att anrika bränslet? Gör vi inte det får vi transportera uranmalmen någonannanstans, med osäkra följder.
  Till exempel ta transporten av det högradioaktiva avfallet från försöksreaktorn på KTH. Frakten till Sellafield skapar ett säkerhetspådrag utan dess like i de länder där den passerar. Varför ska vi skicka den skiten till ett annat land? Vi ska ta hand om vårt eget avfall. Det här är en typisk svensk attityd. Det här är ett oacceptabelt tillvägagångssätt. Vi i Sverige har beslutat att ta om hand vårt eget radioaktiva avfall. Det har också andra länder beslutat att göra bl a. USA och Finland. Det utgör ju bara 4,8 ton Varför ska just det här materialet upparbetas? Och dessutom skickas det till en anläggning som är högst kontroversiell pga driftströrningar och okontrollerade utsläpp av radioaktivit material.
  Hur ska transmutation av en ånggenerator genomföras?
  Inge Lindahl

 9. Apropå att uranet inte skulle räcka . . . ur wikipedia:

  It is estimated that there is 4.7 million tonnes of uranium ore reserves (economically mineable) known to exist, while 35 million tonnes are classed as mineral resources (reasonable prospects for eventual economic extraction).[32] An additional 4.6 billion tonnes of uranium are estimated to be in sea water (Japanese scientists in the 1980s proved that extraction of uranium from sea water using ion exchangers was feasible).[33][34]

  Billion kan vara ett av två värden. Ur wikipedia:
  Billion may mean:
  Either of two numbers (see long and short scales for more detail):
  · 1,000,000,000 (one thousand million; 109; SI prefix giga) – increasingly common meaning in English-language usage
  · 1,000,000,000,000 (one million million; 1012; SI prefix tera) – increasingly rare meaning in English-language usage; standard meaning in many other languages

  Det lär alltså räcka med uranet. I väntan på fusions kraften. De Japanska försöken som alltså fungerar lär ersättas av annan teknik. Den mest intressanta nu är att använda bakterier för att utvinna mycket utspädda ämnen ur till exempel havsvatten. . .

  Argument mot kärnkraften måste handla om säkerheten och där tycker jag vi måste vara mycket misstänksamma om sådan drift ska ske i vinst syfte. Vinstsyftet har nämligen en förmåga att leda till just vinst och i längden försvinner annnan hänsyn. Se till exempel filmen Sicko om sjukvården i USA. Människans girighet är den största faran alltså.

 10. Bertil
  du slår huvudet på spiken med girigheten. Girigheten är en trög faktor. Den finns kvar så länge pengar kommer in. Folk vill dölja oförrätter bara för att behålla sitt jobb. Girigheten kommer att utplåna jorden. Det är bråttom nu. Jag tror att Kashiwazaki Kariwa är mer allvarligt skadad än vi får veta. Det här är bara ett exempel.

 11. I Ringhals lagras bland annat sju ånggeneratorer på 300 ton vardera. De misstänks vara för radioaktiva för att platsa i SFR(slutförvar för radioaktivt avfall).

 12. bästa lösningen Kärnkraft,Vågkraft,Vattenkraft
  bygga Laxtrappor .
  Fjärrvämeverk Tallolja,Flis
  All grövre död ved, stående såväl som liggande, lämnas i skogen.

 13. En kWh kostar ungefär 22 öre ifrån OKG (där nästan 22% är ”effektskatten”, som bara finns på våra kärnkraftverk).
  Medans lillegrund ligger på minst 60 öre per kWh.
  Vindkraft skulle aldrig kunna ersätta vatten/olja/kol/kärnkraft på stor skala.
  Kärnkraft (inkluderat uranbrytning, förvaring etc) släpper inte ur nära lika mycket g CO2/kWh som kol/gas. Kärnkraften ligger inte långt ifrån vindkraft (ja, faktiskt!).
  Thernobyl motsvarande kan inte hända i svenska reaktorer.
  Uranet räknas räcka i ca 200 år utan tranmutation på större skala, och ungefär hundra gånger längre med transmutation. Kärnkraft står för ca 16% av all el, skulle detta öka till 100% skulle det fortfarande räcka i ca 30000 år med transmutation.
  Med transmutation kommer det slutgiltiga avfallet behövas lagras i 500 till 1000 år.
  Jag tycker ni ska ta en titt på http://www.vindstat.nu och klicka på översikt. Där kan ni se sveriges vindkraftverks produktion över de senaste 30 dagarna. Snittet för oktober ligger på ungefär 2 GWh/dygn (dock ovanligt lågt, snittet brukar ligga närmare 3 GWh/dygn), medans Forsmark 3 (notera, EN reaktor) ligger ungefär på 25 GWh/dygn.
  Effektökningen på Oskarshamn 3 nästa år kommer att motsvara ca 6-7 lillegrund.

 14. Vindkraften påverkar miljön som mest när kraftverken byggs. Under drifttiden påverkas miljön av resor och förbrukning av oljor samt reinvesteringar. Miljöpåverkan består under livstiden främst av förändrad landskapsbild. Ett visst buller kan uppstå, som till en del överröstas av naturligt vindbuller. Det finns risk att fåglar skadas.