Behöver vi ändra vapenlagarna?

Det är en fråga som lite nu och då aktualiseras i media, huvudorsaken de senaste gångerna har varit de skolskjutningar som inträffat i vår närmaste omvärld, skjutningar som har satt fokus på både grannländers och svenska regler för att få inneha skjutvapen.

Parallellt med detta har det visat sig att Sverige nu har fått en ny grupp beväpnade, s.k. ”Beredskaps-
poliser”. Dessa människor får genomgå en kort utbildning på maximalt fem veckor där de ska lära sig det mesta om polisarbetet, en av deras uppgifter ska från början ha varit att förhindra sabotage-
verksamhet och liknande, en uppgift som tidigare låg på hemvärnet.

Min egen inställning till våra regler för att få inneha skjutvapen har alltid varit mycket restriktiv. Jag anser inte att en jägare ska få ha sju sorters gevär, lika lite anser jag att en sportskytt behöver ha sju pistoler eller revolvrar. Dessutom har jag tyckt att man av dessa ska kräva att de dels är aktiva, dels att polismyndigheten återkommande får kontrollera deras eventuella förekomst som vårdtagare inom t.ex. psykiatrin. Således en inställning som många jägare och skyttar irriterat sig på.

En av dem som kommenterar här på denna hemsida skrev i en kommentar; Mr T: ”I USA så tar dom hem riktiga stridsförband för att “hjälpa” det civila samhället vid kriser.. Anledningen är nog för att dom amerikanska medborgarna faktiskt kan skydda sig själv med skjutvapen mot en korrupt/totalitär regering, men det behövs ju inte för oss avbeväpnade och civiliserade slavar här i Sverige.”

Möjligen är detta något som på sikt innebär att man kanske bör ompröva en alltför rigid inställning till skjutvapen? I takt med att tvångslagar skapas för SÄPO:s spaning, t.o.m. med kameror i icke misstänktas sovrum, hemlig husrannsakan och buggning av icke misstänktas bostäder, FRA-lagens utbyggnad utan särskilda integritetsregler, fildelningslagar som gör att privata företag fått rätt att kräva ut IP-nummer och uppgifter ur personregistren, så kanske vi nio miljoner svenskar ska måna mer om vår integritet än innan, myndigheterna gör det ju uppenbarligen inte.

Kanske borde jag ha en Kalasjnikov i sovrummet, och en helautomatisk Glock med 20 skotts magasin och dumdumkulor när jag tar min dagliga promenad. För jag vill under inga omständigheter vara med om att en beväpnad människa med fem veckors polis-

utbildning ska antasta mig i något sammanhang. Ser jag en polis i uniform så förutsätter jag givetvis att vederbörande just är – Polis. I händelse av detta är fel så måste jag kunna värja mig mot att en sådan beväpnad person närmar sig mig.

I USA har människor rätt att bära vapen, i många stater till och med dolt. Vi borde kanske ha liknande vapenregler i Sverige. Var och en, som inte är straffad för brott, borde kanske ha rätt att beväpna sig till tänderna. Om inte annat så kanske myndigheterna på sikt inser att de inte kan sätta sig på folket i form av nya halvmilitära poliskårer, tvångs- och spionlagar, och snokande i den enskildes privata angelägenheter.

Många har kallat mig för överdrivet USA-kritisk, och bitvis onyanserad i mitt ständiga gnällande på landet ifråga. Det kanske är rätt, USA:s lagstiftande församling har uppenbarligen ansett att folk ska kunna beväpna sig och även inneha privata automatvapen och granatkastare. Det kanske vore något för Sverige också? I så fall vill jag gärna ha en Colt Peacemaker Single Action i ett hölster fastknutet mot höger lår. Det vore coolt, jag skulle kanske också börja med jeans igen och varför inte cowboyboots?

I takt med att de flesta nya lagarna i Sverige tycks vara sådana som är riktade mot landets befolkning, varav alla undantagslöst ökar repressionen, så kanske vi ska ta efter USA även när det gäller deras vapenlagar?

DN12 Newsdesk AB12 IDG CS SvD it

Andra om: , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Beredskapspoliser, Låtsaspoliser, FRA-lagen, Fildelningslagen, SÄPO, MUST, FRA, Repression, USA, Beväpning, Vapenlagar, Integritet, Självförsvar, Politik[/tags]

[print_link]

  30 comments for “Behöver vi ändra vapenlagarna?

Comments are closed.