Etikett: Fildelningslagen

  • Behöver vi ändra vapenlagarna?

    Det är en fråga som lite nu och då aktualiseras i media, huvudorsaken de senaste gångerna har varit de skolskjutningar som inträffat i vår närmaste omvärld, skjutningar som har satt fokus på både grannländers och svenska regler för att få inneha skjutvapen. Parallellt med detta har det visat sig att Sverige nu har fått en […]

  • Bakslag för musik- och filmbranschen

    Nu meddelas det att Datainspektionen har samma uppfattning som EU:s generaladvokat, gott så. Hade Thomas Bodström varit justitieminister så hade han sannolikt trummat igenom en lagändring ändå, nu ska det bli intressant att se om högerregeringen avstår från eftergifter till de amerikanska intressen som trycker på. DN: ”Datainspektionen sågar regeringens lagförslag om att tvinga bredbandsbolagen […]