Åtta trista områden där USA har ledningen i världen


För mig som har haft så många trevliga erfarenheter från besök i USA och där träffat så många trevliga människor är centrala drag i landets utrikespolitik oacceptabla, ja helt avskräckande. Detsamma bör gälla för de som inte besökt USA, men står upp för värden som ekonomisk rättvisa, demokrati, nationell självständighet, internationell rättvisa, minskad ojämlikhet, lika tillgång till jordens resurser, FN, fred och inte krig. Någon enstaka gång har jag fått kommentaren att jag är anti-amerikansk. Så är det naturligtvis inte, snarare tvärtom. Men jag är mot förtryck, statskupper, ökad ekonomisk orättvisa, ökad ekonomiska ojämlikhet, spioneri och kontroll över medborgarna i hemlighet, krig, underminering av självständiga stater, noga planlagd desinformation och okonventionell krigföring mm.mm – liksom en stor del av befolkningen i USA.

En kollega och gästbloggare har för länge sedan fäst uppmärksamhet på en sammanställning som bör leda till eftertanke för dem som fortfarande ser USA som ett föredöme på alla område. Sammanställningen kommer från AlterNet som har målet att stimulera till insatser och opinionsbildning gällande miljön, mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter, social rättvisa, media, hälsofrågor och sjukvård, och mer. Man har 7,5 miljoner besök/månad, vilket skulle motsvara ungefär 250 000 besök i ett land som Sverige – man har många besökare. Jag återger rtikeln med titeln 8″ Shocking Ways America Leads the World” den här i förkortat skick (http://www.alternet.org/economy/american-exceptionalism?page=0%2C0).

Artikeln.
Människor som är ointresserade av förändring i USA tror lätt att USA är ett ovanligt land, bättre än andra nationer.
Under de senaste decennierna, har USA faktiskt gått före i ett antal områden. Men de är inte nödvändigtvis alltid något att yvas över.
Anders Romelsjös kommentar: Artikeln tar alltså ingen helhetsgrepp utan tar bara fram problemområden. USA har en ledning då det gäller antalet OS-guld och i forskning, det senare bl.a. till följd av stora anslag, hårt arbete, och värvning av hundratusentals forskare från andra länder (”brain drain”).

1. Dyraste landet att få barn i. New York Times uppger att en förlossning på sjukhus i genomsnitt kostar 9775 dollar (c:a 65 000 kronor), och c:a 15 000 dollar vid kejsarsnitt. Hälso- och sjukvårdsförsäkring hjälper vanligen inte. 62 procent av privata försäkringar täcker inte utgifter vid graviditet.

Många gravida kvinnor får ägna rätt mycket tid åt ”en längre shoppingtur i den amerikanska sjukvårdsbasaren” där man försöker räkna ut kostnaden för saker som ultraljud och blodprov. Prissättningen är ofta svår att förstå och mycket varierande, och det är vanligt att mödrar att få behandlingar som de inte nödvändigtvis behöver. Även när försäkringen täcker gravviditet kan gravida kvinnor förvänta sig en kostnad på genomsnitt på 3400 dollar (drugt 20 000 kronor)
Fetma i USA images

2.Fetma. USA räknas som det mest överviktiga landet i världen, fastän en färsk rapport säger att Mexiko ligger före. Fetma bidrar till 100 000-400 000 dödsfall i USA per år. 2010 var 36 procent av vuxna amerikaner är feta, och 17 procent av amerikanska barn. Mer än två tredjedelar av vuxna amerikaner är antingen feta eller överviktiga (BMI över 25). Till detta bidrar intag av stekt mat, söta drycker, billiga, färdigförpackade livsmedel, charkuteriprodukter stillasittande livsstil, särskilt tv-tittande och brist på motion. Fetma är associerad med diabetes, hjärtsjukdomar, komplikationer i samband med graviditet, stroke, leversjukdom, höflteds- och knäartros. Forskare förutspår att kostnaden för fetma i USA sannolikt når 344 000 miljoner dollar 2018.

3. Ångestsyndrom. Forskare har funnit att USA ligger i topp då det gäller ångest. Enligt Världshälsoorganisationens World Mental Health Survey 2009 hade 19 procent av amerikanerna (drygt 50 %) upplevt klinisk ångest under en 12-månadersperiod nyligen, vilket ligger i linje med andra uppskattningar. Människor i USA som lider av ångest gör fem gånger fler läkarbesök och har sex gånger större risk att läggas in på sjukhus för psykiska besvär än andra.
Vapen i USA imagesCAXPEFV0

4. Vapeninnehav. USA har plats nummer ett både då det gäller det totala antalet civila skjutvapen och antal per capita och slår ut krigszoner som Jemen, Serbien och Irak. Andelen med privat vapeninnehav i USA uppgår till 101.05 skjutvapen per 100 personer i en studie -dvs i USA finns fler handeldvapen än invånare. Enligt CNN äger amerikaner så många som en tredjedel av vapen i hela världen. Forskning visar också att medan antalet hushåll med vapen har minskat, nuvarande vapenägare är lageruppbyggnad fler vapen. En del av denna koncentration tycks bero på det faktum att vapnen främst marknadsförs till människor som redan äger vapen.
I USA, är vapen-relaterade mord den näst högsta i den utvecklade världen efter Mexiko, där drogkriget skördar sina offer.
Fängelse i USA II untitled

5. Antalet medborgare i fängelse. Enligt Internationella Center for Prison Studies har USA 716 av 100 000 personer i fängelse, klart fler än Ryssland, Kina och Iran. Motsvarande siffra för Norge är 71 per 100 000 och 54 för Japan.

Antaket i USA i fängelse inklusive frihetsberövade före rättegång och fångar häkten är 2 240 000, på 4575 olika anläggningar. Den beräknade kapaciteten var dock 2 134 000, dvs det fanns drygt 100 000 fler fångar än antalet platser.

Rasism är utbredd i kriminalvården, med svarta och latinamerikaner oproportionerligt representerade. Där finns många dåliga förhållanden, från dålig vård för dem som lider av allvarliga sjukdomar som hiv/aids isoleringscell för våldtäkt och övergrepp mot psykiskt sjuka. Fängelse för obetald skuld kan man tro är en kvarleva från 1800-talet, men infördes åter 2011. Till det höga antalet fångar bidrar att långvariga fängelsestraff är vanligt, liksom att 20 % sitter i fängelse för narkotikabrott. Dit hör också privatiseringstrenden inom fångvården, där privata företag vill ha många fångar länge för att öka sina vinster.

6.Energianvändning per person. USA är världsledande i energianvändning per person, långt före andra länder. USA kommer på andra plats då det gäller kolkonsumtionen precis efter Kina. USA har mindre än 5 % av jordens befolkning, men förbrukar nästan 19 % av jordens totala energiförbrukning, och den förutspås öka.

7. Hälsoutgifter. USA ägnar en större andel av sin ekonomi åt hälsoutgifter än något annat land. Det var 17,6 procent av BNP 2010, och trenden är stigande. Det är ungefär dubbelt så hög andel av BNP som Sverige och de flesta europeiska OECD-länder använder till sjukvård. Vi spenderar mer i varje kategori av sjukvården, särskilt i administrationskostnader, på grund av förekomsten av tusentals olika försäkringsbolag. Ändå rankar Commonwealth-fonden kvalitet av sjukvården i USA som den sämsta bland likartade länder medan den samtidigt är den dyraste.
Trots dessa höga kostnader har USA färre läkare per person än de flesta andra OECD-länder, färre vårdplatser och en lägre förväntad livslängd vid födseln, enligt en färsk PBS rapport.

8. Kokainmissbruk. När det gäller kokainanvändning ligger USA i topp tillsammans med Spanien. I båda länderna uppger tre procent av vuxna och tonåringar att de använt kokain, ett snabbt vanebildade narkotikum, enligt 2008 års World Drug Report från FN.
Trots minskat kokainbruk i USA uppger omkring 2 miljoner amerikaner att de regelbundet använder. Crack, kokain för rökning med snabbare, intesivare och mer kortvarig effekt används av cirka 1/3 av dessa. Kokain har en otäck länk till industriella kapitalismens utveckling. Det levererades av vissa arbetsgivare för att öka produktiviteten bland arbetare.

I all korthet tror jag att situationen i USA har att göra med kapitalismen och den form den fått i USA, med stor otrygghet, stor fattigdom, hög reell arbetslöshet och stora ekonomiska klyftor.

Andra uppgifter om USA
-Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Enligt en annan källa var den genomsnittliga reallönen i USA 1974 c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
-2008 fick 32 miljoner personer i USA matkuponger, år 2012 var det 48 miljoner, en ökning med 50 %.
-Mer än en miljon skolbarn är hemlösa, efter en ökning med 57 % sedan 2006-2007
-37 % av familjer där den äldste är under 30 år är fattiga.
-Medianinkomsten har fallit 4 år i rad och var högre för 40 år sedan, enligt Economic Report from the President.

Vi behöver ett mer demokratiskt och rättvisare ekonomiskt system!
Kapitalismen har sina fördelar, men nackdelarna blir allt tydligare, och mänskligheten behöver något bättre. Kapitalismen baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda och att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön. Ett samhälle som ger trygghet och inte ångest, som ger arbete och hopp om detta och ej kriminalitet och narkotikamissbruk, ett samhälle som ger bra och billig sjukvård (som Kuba och Sverige), ett samhälle som gynnar bra mat till medborgarna.


intressant.se,, , , ,, , , ,
, , , , , ,, , ,

Alternet ICIJ:s rapport

  2 comments for “Åtta trista områden där USA har ledningen i världen

  1. Jan Wiklund
    5 februari, 2014 at 11:24

    Kort sagt: USA är ett imperium på dekis.

  2. 5 februari, 2014 at 11:40

    Men som inte vill vara på dekis, tvärtom. Detta är mycket farligt. Och då det gäller militär styrka är USA knappast på dekis. I och för sig mest på pappret. Man förmår inte besegra talibanerna i Afghanistan, Irak har stora motsättningar och statsledningen strävar efter visst oberoende och söker bra relationer med Iran och stödjer inte USA:s Syrienpolitik. Karzai söker visst oberoende. Libyen är ett sönderslaget land. Men trots detta tycker jag att USA står klart starkare i Mellanöstern och Afghanistan. Man får också gehör för sin orimliga Iranpolitik. Förr fanns oberoende statsledningar, nu finns försvagade, kaotiska stater, vilket ökar USA:s svängrum. Och ledande politiker och massmedia har accepterat sig duktigt.

Comments are closed.