Tag Archive for Ångest

Åtta trista områden där USA har ledningen i världen

För mig som har haft så många trevliga erfarenheter från besök i USA och där träffat så många trevliga människor är centrala drag i landets utrikespolitik oacceptabla, ja helt avskräckande. Detsamma bör gälla för de som inte besökt USA, men står upp för värden som ekonomisk rättvisa, demokrati, nationell självständighet, internationell rättvisa, minskad ojämlikhet, lika…

El-allergi, finns det i verkligheten?

Jag har varit inne på ämnet förr, men jag har för mig att det var 7-8 år sedan så jag känner att det kan vara dags att upprepa de frågetecken jag då reste inför fenomenet elallergi. Jag tror att alla har läst artiklar om män- niskor som känt sig tvingade att flytta till glesbygd, och…