Asyl åt Assange!


Frågan om Assanges situation och framtid är åter aktuell. Det har skrivits en hel del om denna – rättsskandal – under åren, och även här.
DN skriver
”Julian Assanges advokat har lämnat in ett yrkande till Stockholms tingsrätt om att häktningen av hans klient omedelbart ska upphävas. – CIA-chefen har öppet sagt att USA har för avsikt att gripa och fängsla Julian Assange, säger Per E Samuelson, Julian Assanges advokat.
Per E Samuelsson anser att det är dags att Sverige häver häktningen av Julian Assange eftersom det finns en risk att USA vill ha honom utlämnad.
– Nu när USA öppet har sagt att det vill fängsla Julian Assange kan vi bevisa att han behöver politisk asyl. Jag tror att vi har en stor chans att få häktningen hävd. Riksåklagaren har tidigare sagt att man kan diskutera häktningsfrågan om det finns ett hot mot Julian Assange, säger Per E Samuelson.
Enligt honom skulle en hävd häktning inte betyda att målet rörande våldtäkt skulle behöva läggas ned.
– Om åklagaren vill fortsätta med sin förundersökning och väcka åtal går det alldeles utmärkt. Skillnaden är att det ger Assange möjlighet att lämna Ecuadors ambassad och ta sig till Ecuador.” DN: Assanges advokat: Häv häktningen
Assange - Marcellos bok
Den centrala frågan nu verkar vara (bedömning av) risken att Assange blir utvisad till USA, där ett hårt straff är aktuellt. Även Assanges hälsotillstånd är en relevant och aktuell fråga. Han har nu politiskt asyl i Ecuador och därmed hundraprocentigt skydd. Sverige har sedan sekelskiftet bifallit alla ansökningar av annan stat för utvisning förutom vid 4 tillfällen. Tre gånger skedde detta på grund av att man inte kunde hitta den eftersökta personen i Sverige och en gång för att brottet var preskriberat. Det är därför rimligt att anta att Julian Assange löper betydande risk att bli utvisad till USA om han kommer till Sverige.

Låt mig ta upp litet om hur det diskuterats och diskuteras, samt då också litet fakta:
1. Intervju med Assange i Aftonbladet 17/6 2014, efter 3 års väntan på att bli förhörd. Assange förhördes på Ecuadors ambassad 2016.
Fråga: ”Genom folkrätten kan Sverige inte lova att inte lämna över dig till Amerika, eftersom USA inte formellt har framställt ett sådant önskemål. Och hur som helst, Sverige skulle sannolikt inte lämna över dig, eftersom det skulle strida mot internationell rätt när det gäller de brott du kan prövas för i USA. Finns egentligen hinder från att resa till Sverige och svara på åklagarens frågor”?

Assange ”Mina advokater, som har studerat frågan på mycket större djup än någon annan, ger mig råd om att det finns en oacceptabel risk. De säger inte att Sverige definitivt skulle lämna över mig till USA – vilket skett för alla andra människor i Sverige som USA har begärt utlämning av sedan år 2000, men att risken är hög. Detta är både i förhållande till lagen och även på grund av människor ibland finner ”kreativa” tolkningar av lagen i geopolitiska fall.

2. Exempel är Sveriges fem-åriga samarbete med CIA:s extraordinära överlämnande-program, överlämnanden i Agiza och Alzery-fallen, fallet med Saudiarabiens missilfabrik, FRA:s olagliga spioneri på Bryssel tillsammans med NSA, som till och med Storbritanniens GCHQ vägrade att delta i då det var så olagligt (avslöjat av Edward Snowden och Glenn Greenwald i SVT). Och det finns märkliga uttalanden från Carl Bildt till exempel, som gör mig osäker om den svenska regeringens inställning (se http://wikileaks.org/IMG/ht …).

3. Bakgrunden för USA:s del är att Wikileaks den 5 april 2010 publicerade videon ”Collateral Murder”, som visar en helikopterattack utförd av amerikanska styrkor mot civila i Irak. Senare samma år publicerades 75000 hemliga dokument från Pentagon, rörande kriget i Afghanistan ”(Afghan War Diaries)”, 400 000 handlingar benämnda (Iraq War Logs) och över 250.000 amerikansk diplomatpost (Cablegate) samt 779 fångjournaler från Guantanamo (The Guantanamo Files). Assange fortfarande häktad – anpassning till USA 17/6 2014
Frihetsgudinna gråter bild
4. Assange har utpekats i USA som ”high tech terrorist”, och enligt dokument publicerade genom Edward Snowden placerades Assange den 10 augusti 2010 på en s.k. ”Manhunting target list”. Samtidigt uppmanade den amerikanska regeringen europeiska länder som deltagit i NATO-ledda militäroperationer i Afghanistan – därav Sverige – att ”överväga åtal” mot Assange.

5. Den mycket erfarne kriminalreportern Dick Sundevall skriver ”Då överklagar Claes Borgström nedläggningen av anmälningarna och ärendet hamnar hos överåklagare Marianne Ny, bilden nedan, som med stöd av det svenska etablissemanget – enligt Sundevall – vägrar att förhöra Assange i London Sundevall skriver em>”Finns det någon som tror att det inte har funnits informella kontakter mellan folk från USA:s ambassad och lämpligt valda svenskar i en sådan här storpolitisk internationell fråga? Lämpligt valda svenskar som har det kontaktnät som behövs. Nyligen avslöjades det att Carl Bildt en gång i tiden rapporterade löpande om de interna regeringsöverläggningarna till sina amerikanska ”vänner”. Därmed visste de vad det sannolikt skulle komma för regeringsbeslut, innan partiernas medlemmar och svenska folket hade en aning om det. Och låt oss inte glömma att vi lever i ett land där amerikanska CIA-agenter har tillåtits hämta medborgare på Bromma flygplats”.

6. I en artikel till Västerbottenskuriren 1/11 har Marcello Ferrada de Noli, Keif Elinder och jag påtalat att den tidigare borgliga regeringens handläggning av ”fallet Assange” har kritiserats på flera internationella forum för mänskliga rättigheter. Kritiken har huvudsakligen varit fokuserad på:
a) den tidigare regeringens direkta inblandning i den rättsliga proceduren i ärendet, såsom statsminister Reinfeldt uttalanden i media vilka kritiserades bl.a. i ett öppet brev av den australienske senatorn Skott Ludlam, och som vann stort internationellt gehör;
b) regeringsledamöters uttalanden om Julian Assanges rätt till politisk asyl;
c) felaktiga uttalanden från utrikesdepartement om att det av legala skäl inte skulle vara möjligt att förhöra av Julian Assange i London;
d) utrikesdepartementets ovilja att lämna någon form av garanti om att inte utlämna Julian Assange till USA – där han likt Chelsea (Bradley) Manning – riskerar en inhuman behandling.
Assange kan fortfarande inte vara säker på rättvis behandling av svenska jurister 29/3 2015

I november 2016 sker förhöret på Ecuadors ambassad i London av en åklagare från Ecuador i närvaro av en svensk åklagare. Men utan Assanges försvarsadvokater av nu (kl 12.30) okänd anledning Assange talar ut: Sveriges anseende som rättsstat djupt skadat

Assange med FN-utredningen

Bedömning av FN:s juristkommission.
15 februari 2016 gick FN:s speciella rapportör för Kommissionären för Mänskliga Rättigheter, Alfred de Zayas, ut och uppmanade Sverige och Storbritannien att genast lägga ned åtalet mot Julian Assange.
Norrmannen, Mads Andenäs, en av Europas tyngsta jurister, sade redan den 5 februari till The Guardian: ”Jag är absolut säker på att UNWGAD har utsatts för hård politisk press av USA och England när det gäller Assangefallet.” Mats Andenäs borde veta. Han var till juni 2015 själv ordförande för UNWGAD, (FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden).

Som bekant har arbetsgruppen inte låtit sig påverka av USA. I UNWGADs representation genom dess sekreterare Christophe Peschoux sades det bland annat ”Efter mera än fem år har Assange inte ens varit föremål för en preliminär förundersökning, han har lämnats utan någon förutsägelse om någon formell process överhuvudtaget kommer att äga rum.”

Häktningsbeslutet har faktiskt upphävts en gång, nämligen 21/8 2010, av chefsåklagare Eva Finné, som i Svenska Dagbladet sade: ”Jag anser inte att det finns anledning att misstänka att Assange har begått våldtäkt.”
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis
UNWGAD:s arbetsgrupp kom fram till följande kritik:
”Såväl Sverige som Storbritannien har på ett grundläggande sätt underlåtit att fullfölja sina åtaganden…som måste ske enligt lagarna om proportionalitet… Under paragraf 9, rörande internationell uppförandekod framgår det klart att Assange är godtyckligt frihetsberövad. Sverige har ratificerat FN:s bestämmelser om mänskliga rättigheter. Om det internationella systemet för mänskliga rättigheter skall fungera måste stater underkasta sig det. Det finns inga andra vägar. Om en stat kränker internationell lag, måste staten hitta vägar att effektuera panelens beslut.”
Hur kom arbetsgruppen fram till att Assange måste anses som godtyckligt frihetsberövad?
I Sverige anser flera journalister att Assanges rädsla för att via Sverige bli utlämnad till USA är orealistisk. Vilka signaler skickade det till Assange att Sverige redan 15:e november 2010 gick ut med röd terroristvarning för Assange till Interpol? Inte ens under Lockerbieaffären gick Interpol ut med en röd varning mot Ghadaffi.

FN:s speciella rapportör Juan Mendez står under samma arbetsgivare som UNWGAD. Mendez rapporterade 2010 om USAs behandling av Julian Assanges källa, den 23-åriga amerikanska underrättelseofficeraren, numera Chelsea Manning. Manning läckte filmen på mord på sju civila på öppen gata i Bagdad, från en amerikansk helikopter. USA:s behandling av Manning är grym, omänsklig och förnedrande, gränsande till tortyr, skrev Mendez i sin rapport. Amnesty International har publicerat en beskrivning av Mannings isolering In Their Own Words. Den är chockerande. Han dömdes tillmånga års fängelse.

* I augusti 2016 publicerades ett upprop där hundratals professorer, inklusive Nobelpristagare krävde att Assange skulle friges ”The names in the original list were included in a statement delivered before the 31st United Nations Human Rights Council meeting in Geneva, 500 human rights organizations, law professors, former UN office holders, and high-profile rights defenders including four Nobel Peace Prize laureats and a Pulitzer Prize winner, have urged the governments of Sweden and the United Kingdom to respect the United Nations’ decision to free Julian Assange. The statement was delivered to the Swedish and UK Permanent Representatives to the United Nations in Geneva.”
Swedish_Doctors_for_Human_Rights Professorer, Nobelpristagare kräver att Assange friges

Sammanfattningsvis är detta en av de största rättsskandalerna någon i Sverige enligt många jurister och debattörer. Frågan har definitivt en politisk valör genom Sverige mycket nära relation till USA, exemplifierat av värdlandsavtalet och uppslutning bakom USA:s värderingar i alla viktiga utrikespolitiska frågor, med enstaka undantag. Att bevilja säkerhet genom politisk asyl för Julian Assange som via Wikileaks försett världen med viktiga information om t.ex. politiken hos världens enda stormakt, som dessutom har visat sig vara den mest krigiska staten i världen är av intresse för alla som vill slå vakt om yttrandefrihet, fakta som underlag för bedömning. Det innebär också ett ställningstagande för demokrati och humanitära världen och skulle vara ett välkommet tecken på att nationellt oberoende kan betyda något även idag, och även i vårt land.

i , , , , ,, , , , , , , ,


4 svar till “Asyl åt Assange!”

  1. För en vecka sedan skrev juristen Alexander Mercouris om fallet Assange på duran.com. Han lämnade då ut även nytt material som blivit offentligt, både från USA:s som från Assanges sida. Det framstår allt klarare att Sveriges och Storbritanniens roll i affären är att förhala sakernas hantering tills USA får sitt åtal färdigskrivet. Sedan är det bara att hämta honom och kasta honom i fängelse likt Manning.
    Den amerikanska sidans kommentarer är cyniskt iskalla, USA står över internationell rätt och kan gripa Assange även mot sina egna allierade vasallstaters vilja. Jag vågar tvivla på att Assange är trygg ens i Ecuador. Det finns bara en statsledare som har deklarerat att unilateralismens epok är förbi och därtill har materiella förutsättningar att sätta bakom sina ord. Eller som redan The Beatles sjöng ”Boy, you don’t know how lucky you are, Back in the USSR”, som Elena Makarova har gjort en bejublad repris på.
    Detta gäller Edward Snowden som lider av förtärande hemlängtan och som av en slump hamnade i Moskva trots att även han var på väg till Sydamerika, men vars självbevarelsedrift dock fått honom att stanna där han är. Det samma lär gälla även Assange om han lyckas få en dag i frihet.

  2. Marianne Ny måste varit säker på att slippa dra fram den trasiga kondomen som saknade DNA i Svensk Domstol.. Skandalen hade varit ett faktum. Fabricera bevis är grovt.. och i detta fall undanhåller Åklagare det mest skandalösa av dem för att slippa vända svärdet mot anklagarna..

  3. […] Uppfattningarna om Julian Assange är delade. Jag publicerar nu det upprop, och den artikel som legat förberedd några dagar. Med tanke på hoten – mot yttrandefriheten – av USA och England fortsätter kampen. * Den amerikanske statsledningen under Obama och Trump anser att han är kriminell och har förberett stränga straff. Asyl åt Assange […]

  4. […] Uppfattningarna om Julian Assange är delade. Jag publicerar nu det upprop, och den artikel som legat förberedd några dagar. Med tanke på hoten – mot yttrandefriheten – av USA och England fortsätter kampen. * Den amerikanske statsledningen under Obama och Trump anser att han är kriminell och har förberett stränga straff. Asyl åt Assange […]