Assange fortfarande häktad – anpassning till USA?


Mot kvällen igår meddelades att Julian Assange (JA) ”fortfarande är på sannolika skäl misstänkt för de brott han sedan tidigare är häktad för i sin utevaro (olaga tvång, sexuellt ofredande och våldtäkt, mindre grovt brott) samt att det fortfarande finns risk att han avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. En av Julian Assanges advokater, Thomas Olsson, säger att beslutet kommer att överklagas till hovrätten”. Fallet tilldrar sig stor uppmärksamhet i internationella media, men då detta skrivs på kvällen 16/7 finner jag bara en beskrivning av dagens förhandlingar.
Assange advokater 140716 size-full wp-image-106969″ />

* Men Assange och hans advokater välkomnar förhör i London, där också provtagning avseende DNA kan ske. Åklagaren har påstått att provtagning av DND – via tops i munhålan – inte kan ske i London, vilket är befängt.
* Och JA och hans advokater har starka skäl bedöma att en klart ökad risk finns för utlämning till USA om han kommer till Sverige för förhör. Vilket tingsrätt och dominerande massmedia bortser från, i linje med deras allmänna tigande om USA:s brutalitet, spioneri och försämrade demokrati.
* Flera exempel finns på att förhör av misstänkta har skett utomlands.
* Dessa förhållanden, samt andra förhållanden nedan, gör att det finns skäl att tro att det inte kan uteslutas att direkta eller indirekta påtryckningar skett från politiskt håll på jurister i detta ärende. Bevis saknas dock då detta skrivs. DN avfärdar detta bestämt som konspirationsteorier utan innehåll ”I dessa konspirationsteorier ligger absolut ingenting. Arresteringsordern mot Assange har ingenting med hans roll i Wikileaks eller med USA att göra.”

Hans advokater lämnade 24/6 in en hemställan om omhäktetsförhandling (Mål 12885-10). Av dokumentet framgår att:
-Julian Assange (JA) förnekar gärningarna och bestrider att det finns skäl för brottsmisstankarna;
-verkställigheten är oproportionerlig och har dragit ut orimligt på tiden;
-är i strid med JA:s rätt till personlig frihet;
-förhör med JA kan hållas enkelt i London.

Föregående inlägg med fokus på Assange kom här 26/6 och återgav bl.a. dels en analys på juristbloggen ”The Dissenter” och dels en intervju med Assange som publicerats on-line av Aftonbladet. Läget och utslaget i tingsrätten igår bidrar till att minska Sveriges anseende bland rättsmedvetna människor. Och det blir inte bättre av att jurister i USA påtalat en tydlig minskning av rättsäkerheten där – se blogginlägg ”Är USA en bra rättsstat” 8/6 2013, länk nedan.

Julian Assange juridiska försvar försöker få FN:s kommission för mänskliga rättigheter att ingripa i ärendet.

Ecuador beviljade Assange politisk asyl på grund av USA:s pågående utredning om Wikileaks, vilket har inkluderat en hemlig åtalsjury i Virginia. Juryn har sökt information om Assange och personal,volontärer och andra med anknytning till Wikileaks. Assanges rädsla är att bli utlämnad till USA om han kommer till Sverige. Han står inför anklagelser om misstänkt sexuellt övergrepp men INTE för våldtäkt.

På CNN:s program ”The Lead” sade Assange ”Jag hoppas att det kommer att ta bort arresteringsordern, som tekniskt sett funnits i fyra år” men tillade, ”det kommer inte att tillåta mig att lämna ambassaden eftersom hotet om utlämning till USA från Storbritannien kvarstår.”

Femtionio internationella organisationer, däribland ”American Association of Jurist, National Lawyers Guild, och International Association of Democratic Lawyers (IADL)”, har undertecknat rapporter till FN:s Universal Periodic Review, som undersöker uppgifter om mänskliga rättigheter vart fjärde år. Rapporterna använder Assange som en fallstudie för att påtala hur svenska åklagare ”rutinmässigt placerar misstänkta i långvarigt, isolerat, oförklarligt frihetsberövande” och hur åklagarna ibland engagerar sig i att ifrågasätta en rättegång i förväg.
Organisationerna hävdar att Sverige har brutit mot Assanges mänskliga rättigheter enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.
Assange juni 2014Frihetsgudinna gråter bild

Medan Assange säkert inte gillar att vara instängd i ambassaden sade han ”Det största bekymret för mig är att den brittiska polisen aggressivt kräver identitetsuppgifter av mina besökare”. Övervakningen gör det också svårt för Assange att göra sitt arbete eftersom han behandlar känsliga dokument. Dock har Assange meddelat att det skulle komma en ny Wikileaks-utsändning som avser femtio länder. ”Sextiosju procent av den globala handeln är involverad i dessa förhandlingar som dokumenten behandlar.”

Storbritannien kan nu för tiden endast utlämna någon till ett annat land, om de kan åtalas. Så varför får inte Assange lämna ambassaden? Michael Ratner, en av Julian Assanges advokater, sade i TV-programmet ”The Lead” att försvaret kallar det ”Julian-undantaget från Assange- lagen.” ”Lagen antogs för att göra utlämning tuffare. Du kan inte längre använda rena påståenden som skedde i Julians fall. Du behöver faktiskt ett beslut innan, vilket inte skett i Julians fall. Anledningen till att vi kallar det undantag är att det inte är retroaktivt i Julians fall. Åtminstone så anser Storbritannien inte att lagen täcker hans fall”.

Intervju med Assange i Aftonbladet 17/6.
Fråga: ”Genom folkrätten kan Sverige inte lova att inte lämna över dig till Amerika, eftersom USA inte formellt har framställt ett sådant önskemål. Och hur som helst, Sverige skulle sannolikt inte lämna över dig, eftersom det skulle strida mot internationell rätt när det gäller de brott du kan prövas för i USA. Finns egentligen hinder från att resa till Sverige och svara på åklagarens frågor”?

Assange ”Mina advokater, som har studerat frågan på mycket större djup än någon annan, ger mig råd om att det finns en oacceptabel risk. De säger inte att Sverige definitivt skulle lämna över mig till USA – vilket skett för alla andra människor i Sverige som USA har begärt utlämning av sedan år 2000, men att risken är hög. Detta är både i förhållande till lagen och även på grund av människor ibland finner ”kreativa” tolkningar av lagen i geopolitiska fall.

Exempel är Sveriges fem-åriga samarbete med CIA:s extraordinära överlämnande-program, överlämnanden i Agiza och Alzery-fallen, fallet med Saudiarabiens missilfabrik, FRA:s olagliga spioneri på Bryssel tillsammans med NSA, som till och med Storbritanniens GCHQ vägrade att delta i då det var så olagligt (avslöjat av Edward Snowden och Glenn Greenwald i SVT). Och det finns märkliga uttalanden från Carl Bildt till exempel, som gör mig osäker om den svenska regeringens inställning (se http://wikileaks.org/IMG/ht …).

Den 5 april 2010 publicerade Wikileaks videon ”Collateral Murder”, som visar en helikopterattack utförd av amerikanska styrkor mot civila i Irak. Senare samma år publicerades 75000 hemliga dokument från Pentagon, rörande kriget i Afghanistan ”(Afghan War Diaries)”, 400 000 handlingar benämnda (Iraq War Logs) och över 250.000 amerikansk diplomatpost (Cablegate) samt 779 fångjournaler från Guantanamo (The Guantanamo Files).

The Independent har rapporterat att Sverige har haft informella samtal med USA om min utlämning alltsedan 8:e december 2010 – dagen efter att JA blev fängslad på begäran av den svenska åklagarmyndighet i London. Det är inte ovanligt att sådana förhandlingar sker informellt, så att de kan förnekas formellt. USA:s justitiedepartement har testat olika anklagelsepunkter som berör utlämning enligt utlämningsavtalet mellan USA och Sverige. De använde tillvägagångssättet vid försök att få Snowden utlämnad från Hong Kong, och försökte skräddarsy anklagelserna för att passa utlämningslagen. Den komplexa verkligheten, och hänvisningen till Independent-artikeln finns på denna länk: http://justice4assange.com/. Ingen vettig människa skulle frivilligt utsätta sig för dessa osäkerheter”.

Men i Sverige har denna tanke ändå viftats bort av journalister, politiker och andra som i spydiga ordalag har fördömt Assanges ”flykt”.
Assange book

Den faktiska risken finns inte hävdade politiker-advokaten Claes Borgström som varit pådrivande i förföljelsen av Assange. “Assange visade sig vara ett fegt kräk” dundrade OisíCantwell i Aftonbladet. “Sjukt” instämde KD-partiledaren Göran Hägglund i Expressen. I DN överträffade Hanne Kjöller sig själv genom att länka Assanges namn med Oscar Pistorius, den sydafrikanske idrottsstjärna som sköt ihjäl sin fästmö.

Två huvudteman i avfärdandet av Assanges skäl för att söka asyl är (a) att det är omöjligt för den svenska åklagaren att intervjua honom i London och (b) att den svenska regeringen inte kan garantera att han inte blir utlämnad till USA, därför att det är en juridisk angelägenhet som regeringen inte får blanda sig i.

Grunden för båda resonemangen rycktes undan i april 2013 av Stefan Lindskog, domare i Högsta domstolen. Han konstaterade att, förutsatt att det inte finns något rent juridiskt hinder mot utlämning, är det faktiskt regeringen som bestämmer. Dessutom sade han att “Åklagaren kan mycket väl åka till London för att intervjua Assange. Jag har inget svar på frågan om varför detta inte redan skett.” Domare Lindskogs bedömning har knappast uppmärksammats i Sverige.

Förre kammaråklagaren Rolf Hillegren reser i SvD Opinion 7/2 den centrala frågan ”Är det rimligt att en person som befinner sig på en ambassad i London saknar möjlighet att under de närmaste 27 åren lämna byggnaden samtidigt som man från svensk sida skulle kunna häva denna situation utan avsevärd nackdel för någon?” Han skriver vidare ”Genom att förundersökningen har läckt ut och finns på nätet har vem som helst möjlighet att bilda sig en uppfattning om bevisläget. Och jag tror att få med hyfsade kunskaper i bevisvärdering ser fallet som annat än ett avskrivningsärende. ….Det är därför obegripligt vad åklagaren förväntar sig att han ska säga. Förhöret är alltså helt onödigt.”

Allt detta ger skäl att bejaka frågan från den hyllade brittiske utrikeskorrespondenten Patrick Cockburn: “Vem skulle frivilligt ta ens en fem procents risk att en flygtur till Stockholm skulle resultera i en vistelse på 40 år i en fängelsecell i USA?”


i , , , , ,, , , , , , , , ,

DN 17/7 DN kvällen 16/7 SvD 13/7 Professor’s blog om Assange Professor de Nolis bok Aftonbladet 16/7 DN 16/7 DN Assanges ansökan 24/6 2014Dissenter 18/6 Aftonbladets intervju med Assange 17/6Sven Hofman i Kulturen 25/6 Blogginlägg om USA som rättsstatSvD Opinion 7/2 2014Tidskrift för folkets rättigheterSvT 12/7 2013 SvD AB SvT DN 19/8 DN II 19/8 SvD 19/8 Ab 19/8 Expressen 19/8 Guardian 16/8 DN 18/8 SR 19/8 DN 16/8 SvD 18/8 Expressen 18/8 Aftonbladet 18/8 SvT 16/8 DN 14/8 SvD 28/7 Aftonbladet 26/7 DN 28/7 SvT Ring P1 20 juni Youtube från Australien om Assange

  21 comments for “Assange fortfarande häktad – anpassning till USA?

 1. 17 juli, 2014 at 09:05

  ”President Obama signerade 2011 en lag (NDAA) som gör det tillåtet att fängsla även amerikanska medborgare utan rannsakning och dom. När nu militären ges polisiära befogenheter i USA finns det ingen möjlighet för Sverige att göra en bedömning av vilka konsekvenserna skulle bli om Assange utlämnades dit. Det eviga ”kriget mot terrorn” gör att människor kan interneras på livstid utan rättegång.

  Enligt Brita Sundberg – f d lagman och docent i folkrätt – har den svenska åklagarmyndigheten behandlat Assange på ett sätt som avviker från gängse praxis. Ordinarie chefsåklagare upphävde beslutet redan nästa dag med motivering att det som kvinnorna beskrivit inte gav anledning till en anhållan. Sedan lyckades advokaten Claes Borgström förmå en åklagare från Göteborg – Marianne Ny – att åter blåsa liv i ärendet.”

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1051527-kasta-prestigen-over-bord-i-fallet-assange

 2. OldWolf
  17 juli, 2014 at 09:56

  Beslutet var väntat. Fallet är en het potatis. Domaren ville kasta den vidare så fort som möjligt. Detta var enklaste sättet för henne att komma undan. Oavsett hade fallet ändå förts vidare till hovrätten.

 3. 17 juli, 2014 at 10:02

  Glenn Greenwald: ”Julian Assange’s right to asylum: Given the travesty that is American justice, WikiLeaks’ founder is entitled to seek asylum and well-advised to fear extradition.”

  (http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/20/julian-assange-right-asylum)

 4. Tom Jensen
  17 juli, 2014 at 10:30

  Precis som åklagaren säger är det helt meningslöst att hålla förhör med honom på ambasaden i London om inte de som förespråkare detta också anser att en eventuell rättegång skall hållas i London?

 5. Leif Elinder
  17 juli, 2014 at 16:24

  Såvida man kommer fram till att bevisningen med all sannolikhet inte håller för åtal.
  Juridikprofessor: ”Bevisningen mot Assange håller inte för åtal”.
  http://www.friatider.se/juridikprofessor-bevisningen-mot-assange-haller-inte-for-atal

  • Tom Jensen
   17 juli, 2014 at 18:57

   För det första så är det inte folkrättsbrott som JA står åtalad för utan sexbrott. Motbakgrund av detta får man ta Oves kommentar för vad den är. För det andra så är det domstolarna som bestämmer hur lagar skall tolkas. Vad sen olika människor tycker att domstolarna skall tolka lagarna spelar mindre roll. Det är inte heller helt ovanligt att olika juridiska ”experter” har olika uppfattningar inom juridiken, men det är till sist ändå alltid domstolen som avgör vad som är rätt.

   Dock har Ove rätt i att det finns inget som hindrar att förhör med JA hålls i London. Lyssnar man på åklagaren och läser lite lätt mellan raderna så inser man ganska så snabbt att anledningen till att inget förhör har hållits med honom där är att det hade varit totalt meningslöst för åklagaren tycker hon har ett så pass starkt underlag som håller för ett åtal. Därför är det bortkastad tid att förhöra honom i London om det inte är så Leif att du tycker att rättegången mot JA också skall hållas i London? Eller du tror kanske JA går med på att komma till Sverige för rättegången om åklagaren väl lämnar in ett åtal?

   • 17 juli, 2014 at 22:01

    Din gissning om åklagarens värdering av läget är minst sagt osäkert. Som kommentarer visar menar en del jurister att bevisläget är svagt, vilket kan vara ett skäl för åklagaren att vänta i hopp att uppmärksamheten för ärendet avtar, om man nu ska spekulera.

 6. Stina Lindgren
  17 juli, 2014 at 19:23

  Våldtäkt och andra sexuella brott är bland det mest förnedrande en kvinna kan utsättas för. Våldtäkt hör dessutom till de brott där väldigt få döms i förhållande till antalet brott.

  Det finns ingen anledning att misstro att de två kvinnor, som anmält Assange. Självklart måste Assange få försvara sig mot anklagelserna men bara därför att han är en känd person skall han inte specialbehandlas.

  I artikeln ovan görs referenser till diverse ”experter” av olika slag. Dessa experter har ingen detaljinsikt i detta fall. Detaljinsikter finns hos de som utreder utfallet och dessa kan självklart inte uttala sig både på grund av utredningstekniska skäl och på grund av tystnadsplikt. Denna artikel om Assange är ett typexempel på manlig härskarteknik där fokus riktas åt andra håll för att förringa kvinnors utsatthet.

  De två utsatta kvinnorna har en självklar rätt till att denna sak utreds i grunden. Assange måste finna sig i detta och framstår genom sitt agerande som både feg och ansvarslös.

  • 17 juli, 2014 at 21:58

   Varken jag eller någon annan påstår att man inte ska behandla frågan efter rättslig praxis och gällande lag. Det finns juridiska experter som menar att bevisningen inte håller för åtal, medan andra jurister har annan uppfattning. Det vore väl bra för kärande att ärendet får snabb behandling – denna hantering är till nackdel även för dem. Inget hindrar förhör i London. Förhör utomlands har skett tidigare. Det är mycket starka indicier för att Assange kan bli utvisad till USA, vilket beskrivs i blogginlägget samt av kommentatorer.

   • Tom Jensen
    18 juli, 2014 at 02:40

    Om du inte visste det Anders så kan jag berätta för dig att bevisningen i sexualbrott nästan alltid är ”svag” Det finns iprincip aldrig några vittnen eller teknisk bevisning om gärningsmannen medger sexuellt umgänge utan det är ord mot ord. Som tur är så dömns ändå mängder med sexrottslingar i detta land trots denna ”svaga” bevisning. Detta skall vi nog skall vara glada för, för annars hade sexbrott mot kvinnor vart fritt fram, även om enbart en mycket liten del av dessa gärningsmän straffas. Att kvinnorna i fråga har gett ett trovärdigt intryck och gett en berättelse som är trovärdig kan anses styrkt för annars hade utredningen redan lagts ner. Därmed finns det bara en logisk förklaring till varför ett förhör med JA inte har hållits i London och det är att åklagaren anser det vara helt onödigt för hon är säker på att hon kommer lämna in ett åtal. Därmed blir en resa till London helt bortkastad för det enda som hade förändrats var att nu vägrar JA komma till Sverige för ett förhör medan han då hade vägrat komma till Sverige för en rättegång. Men åter till min fråga. Låt säga att förhör hålls med JA i London och ett åtal lämnas in. Vad tycker du skall hända då? Stödjer du i sådant fall kravet på att JA kommer till Sverige för rättegången? Eller föreslår du att rättegången hålls i London? Eller accepterar du att en eventuell sexbrottsling kommer undan att lagföras för sitt brott?

    • 18 juli, 2014 at 06:08

     Vg se Leif Elinders senaste min kommentar och mitt förra kommentar. Jag diskuterar ej bevisläget närmare, det är inte huvudfrågan här.

     • Tom Jensen
      18 juli, 2014 at 16:47

      Men kan du bara svara på frågan. Tycker du också att en rättegång skall hållas mot honom i London? Tycker du inte det så tjänar det ju inget till att åka till London och förhöra honom.

      • 18 juli, 2014 at 18:52

       Visst. Steg 1 är väl förhör, och de kan lätt ske i London, liksom DNA-provtagning. Viktigt också för målsägare att detta inte fördröjs. Viktigt att rättegången sker på plats där risk för utvisning till USA inte bedöms föreligga. Om Stockholm, London eller t.ex. Quito är lämpligast vet jag inte. Jag känner inte heller juridik, eventuell praxis och ev. prejudikat för ev. rättegångar utomlands vid ev. rättegång efter ev. förhör innan preskriptionstidens utgång.

       • Tom Jensen
        19 juli, 2014 at 03:29

        Då kommer nästa fråga Anders. Tycker du också att eventuellt straff som JA tilldöms skall avtjänas i London? Tycker du att svenska kriminalvården skall hyra in sig i en del av ambassaden så att straffet skall kunna avtjänas där också?

        • 19 juli, 2014 at 07:44

         Har inga synpunkter på det.

  • Robert
   23 juli, 2014 at 05:06

   Det finns ALL anledning att misstro dessa kvinnor. Det är idag uppenbart för de flesta att allt detta är ett påhitt av dem som Julian hjälpt till att avslöja. En av kvinnorna har dessutom en släkting som samarbetat militärt med USA.

 7. Leif Elinder
  17 juli, 2014 at 23:41

  ”De två utsatta kvinnorna har en självklar rätt till att denna sak utreds i grunden”.
  Korrekt!
  Denna rätt kan uppnås genom
  att förhör genomförs i London alternativt
  att Sveriges regering utfäster sig att inte utlämna Julian Assange till USA ( ett förslag som framförts av såväl Equadors regering som av Amnestys Internationella sekretariat (IS) – bland annat av skälet att Julian Assange – likt Chelsea(Bradley) Manning – riskerar en inhuman behandling om han utlämnas.

  På vilket sätt gynnas vårt rättssystem och de två kvinnornas sak av att Julian Assange förblir på Equadors ambassad till preskribtionstiden går ut?

 8. Ola
  18 juli, 2014 at 01:24

  Om nu Assange är så rädd för att utlämnas från Sverige till USA för Wikileakshistorien, varför sökte han då uppeållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige? Det gjorde han strax innan rättsaken med de två tjejerna startade.

  • Tom Jensen
   18 juli, 2014 at 16:52

   Sant Ola det är många saker som de olika JA anhängarna inte riktigt kan förklara tex:

   1. Om JA nu var så rädd att bli utlämnad från Sverige varför kom han då hit frivlilligt 2010?
   2 Om USA nu ville ha JA utlämnad varför begärde man det då inte 2010 då han satt anhållen här?
   3. Varför begärde man in JA utlämnad från England under hela tiden han var där. Att påstå detta inte skulle vara möjligt är ren lögn då det finns ett avtal mellan de båda länderna gällande detta och flera personer har också utlämnats från UK till US.

   http://en.wikipedia.org/wiki/UK%E2%80%93US_extradition_treaty_of_2003

 9. Leif Elinder
  18 juli, 2014 at 10:23

  Julian Assange Not Freed: 5 Issues to Consider :

  ” One of the major issues that came out today was Assange’s fear of extradition to the US and/or indictment. This fear has been treated with disdain by a number of commentators. Whatever your feelings about the case against Assange in Sweden, I find myself surprised by the level of trust placed in the US government by people who deride Assange for this fear. I consider myself to be far from a tin-foil hatted conspiracy nut, but, honestly, how much does the US have to do before people will realize that the rule of law and ethics are not barriers for the US? Gitmo, rendition, drones…you name it. Assange might be wrong. But he might also be right, regardless of the case in Sweden. Blowing off that possibility seems, at least to me, short-sighted”

  Christian Christensen, American in Sweden, is Professor of Journalism at Stockholm University.

  http://www.commondreams.org/view/2014/07/17-11

 10. 3 augusti, 2014 at 08:54

  Glenn Greenwalds skäl för att inte framträda inför den tyska förbundsdagen:

  ”Here’s my full statement, refusing to appear as a witness before the German Bundestag ”investigation” into NSA spying (See: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/glenn-greenwald-sagt-zeugenvernehmung-vor-nsa-ausschuss-ab-a-984030.html and http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-08/glenn-greenwald-bundestag-untersuchungsausschuss-edward-snowden)”

  http://n.twitlonger.com/show/n_1s2rb49

Comments are closed.