Angela Merkel ställer tyvärr upp som kanslerkandidat


Obama har sagt att Angela Merkel är hans främsta allierade i Europa. Hon har stött USA:s brutala, folkrättsvidriga bombningar och krig mot olika länder i Mellanöstern, statskuppen i Ukraina, det antidemokratiska ”kravet” på att terroristbekämparen Assad måste bort. Merkel har förstås stött demoniseringen av Ryssland och de illegala sanktionerna mot Ryssland som skadar industrin i Tyskland och många andra europeiska länder. Och det är klart att hon aktivt stödjer TTIP, som minskar demokratin.
En präktig vasall.
Därför vore det illa om hon blir omvald – om inte en ännu mer underordnad utrikespolitisk vasall blir vald.

Jag återger nu Pål Steigans intressanta artikel ”FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Merkels ekonomiska politik är negativ för Tyskland”. Pål Steigan Jag tycker att det går bra att läsa norska, men det gör inte alla. Översätter denna gång då artikeln är kort.
Merkel untitled
Pål Steigans artikel.
Det er nu klart att Angela Merkel ställer upp till val för en ny period som Tysklands förbundskansler. Men uppslutningen bakom henne är inte densamma som förr. På gräsrotsnivå är det motstånd mot hennes politik när det gäller invandring, sanktioner mot Ryssland och hennes anslutning till TTIP.

Också i den tyska överklassen tappar hon stöd. Tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung har en överraskande negativ värdering av kansler Merkels politik.

«Hon ger oss uppdrag som guvernant och tyskarna får betala priset för det,» skriver tidningen.
Speciellt riktar tidningen kritik mot Merkels så kallade «Energiewende», som innebär att man snabbt ska avbryta kärnkraftsprogrammet utan att värdera kostnaden för det. FAZ menar att detsamma gäller hennes «Willkommenskultur» (inbjudande kultur) då det gäller flyktingar. FAZ är inte heller begeistrat över Merkels politik för att rädda euron till varje pris. Och som borgerlig tidning efterlyser den «reformer» och skattesänkningar. FAZ menar att Tysklands sociala kostnader är utan kontroll.

Och tidningen ger följande facit:
Om de borgerliga värderar Merkel efter hennes ekonomiska politik, så bör de satsa på att får avslutning på hennes kanslersperiod.

Merkel och Obama
Detta skrevs innan Merkel meddelade att hon ställer upp till val för en fjärde period. Men detta meddelande väckte inte stor begeistring i Tyskland, och det är inte så säkert at hon blir omvald den här gången. Hennes framträdande tillsammans med lame duck-presidenten Barack Obama bar tydlig prägel av ett möte mellan politiker på nedgång. Det som kan rädda Merkel är att SPD är så försvagat och har bara legat på litet över 20 % i opinionsundersökningar.”

* Jag kan inte låta bli att ge länken till denna artikel Känd tysk högerman: Rysslands fina demokrati mot Tysklands propaganda

intressant.se Tyskland, ,
, , , ekonomi, ,


9 svar till “Angela Merkel ställer tyvärr upp som kanslerkandidat”

 1. Är förvånad över Anders totala utskåpning av Merkel. Hon är företrädare för de tyska kristdemokraterna, ett konservativt borgerligt parti. Från den utgångspunkten har hon fört en förvånansvärt juste politik på vissa områden, speciellt miljöpolitiken och flyktingpolitiken. Beslutet att lägga ner de tyska kärnkraftverken och snabbt bygga ut den gröna energin var djärvt och efterföljansvärt, även om problemet att bli av med kolet har visat sig svårt att lösa. Hon har också i kraftig politisk motvind försökt hålla fast vid en något sånär anständig flyktingpolitik. Länge försökte hon också att upprätthålla en diplomatisk dialog med Ryssland och är en av dem som stått bakom försöken att förhandla fram en lösning på den väpnade konflikten i östra Ukraina. Jag känner viss lättnad över att hon ställer upp med tanke på de möjliga alternativen. Alternativet till Merkel är ingen vänsterkandidat. Snarare väntar en extrem höger bakom knuten. Vad tror Anders?
  Den ”kände tyske högermannens” inlägg från i våras som prisar ”Rysslands fina demokrati” är inget man kan instämma i. Ryssland kan prisas för mycket, men knappast för någon fin demokrati (i varje fall inte om man som jag räknar sig till vänstern). Putin är en auktoritär högerpolitiker, vilket naturligtvis inte hindrar att landet har rätt att kräva respekt för sina legitima intressen av fred, säkerhet och normala fredliga kontakter med omvärlden.
  Jag hoppas att vi fortfarande kan resonera i termer av vänster och höger?

  • Jag beaktar främst utrikespolitiken, som jag tror är avgörande i ett svenskt och all-europeiskt perspektiv. Hon är också anhängare till TTIP. Flyktingpolitiken: Inge protester mot USA-stödda krig som orsak till flyktingproblemen har väl hörts. Det dominerande är ändå hennes uppslutning bakom USA:s ledande, imperialistiska, icke-demokratiska, brutala utrikes och krigspolitik. Vilka alternativ som finns vet jag inte. Die Linke tycker jag är bäst, av dem jag känner till.

 2. En höger tankesmedja vill att att polisstaten byggs ut för fullt. Den/de som sympatiserar med Ryssland/Putin skall svartmålas och smutskastas. Imperiet är verkligen desperat.

  ”For those on the left who can be relied upon to stand up for the West’s enemies whoever and wherever they may be, and those on the right who see Moscow as a defender of conservative values.”

  Imperiet har väl börjat sniffa sin egen undergång och vill hejda sakernas gång. He, he, he, …

  https://www.rt.com/uk/367688-rt-sputnik-russia-report/

 3. ”..ställer tyvärr upp som kanslerkandidat”

  Tyskland är en demokrati medan Ryssland är en autokrati. I en demokrati är val och opinionsbildning fria medan det i en autokrati, som Ryssland, finns en auktoritär statsmakt som kontrollerar både opinionsbildning och val.

  Merkel, uppväxt och utbildad i den kommunistiska diktaturen DDR, har valts i öppna fria val och hennes tidigare kandidaturer vilar på demokratiska processer i hennes parti. Också nästa kandidatur kommer att föregås av ett demokratiskt förfarande.

  Man kan tycka att detta är hur mycket ”tyvärr” som helst men det är så demokratin fungerar. Men visst, man skall väl inte begära begära av antidemokratiska socialister, kommunister och andra auktoritära krafter, som förekommer i legio på denna sida, att ni, som i grunden är antidemokrater och inte förstått att den förstenade kommunismen tvärdog 1989, ska förstå demokratins och folkviljans sanna väsen. I den auktoritära världen har alltid ”folkets företrädare”, av Lenin definiera om en allvetande elit, trott sig förstå folket så bra att folket inte behöver involveras alls.

  • Du anför inga fakta för att demokratin skulle vara sämre i Ryssland än i Tyskland, än ej heller för att Ryssland skulle vara en ”autokrati”, vilket du inte definierar.
   Är USA en bra demokrati? Nej, den har upphört menar ex-president Carter. En överdrift, men han tänker väl på valsystemet som innebär att kandidaten till presidentskap måste ha miljarder bakom sig för att kandidera, eller på den kraftiga övervakningen via NSA, eller mot den ökade tillslagen mot visselblåsare under Obama, eller mot USA-regeringens syn på sådana mänsklighetens välgörare som Manning, Assange och Snowden. USA har visat att man i sin utrikespolitik inte respekterar elementär demokrati, t.ex. i skallet att ”Assad måste bort” utan hänsyn till att syrierna själva skulle få bestämma i FN-övervakade val, som föreslagits och godtagits. Dessa väldiga överträdelser i demokratisk syn och praxis av USA godtar uppenbarligen Merkel – vilket gör att man verkligen kan ifrågasätta hennes demokratisyn. Hon accepterar också den mycket väl belagda statskuppen i Kiev i februari 2014, mot en folkvald president, vald i lovprisade val (av OSSE).
   Demokrati innehåller olika komponenter och kan finnas i olika grader och är föremål för en starkt subjektiv bedömning. Ofta behandlas begreppet felaktigt som dikotomt i stället för att man försöker se dess komponenter på en ordinalskala eller kontinuerligt.
   Jag har inte sett någon vettig analys som visar att demokratin skulle vara bättre i Tyskland (eller i USA) än i Ryssland.
   Jag har läst omfattande intervjuer om olika frågor med Putin, inte med Merkel eller Obama, men de torde finnas. Läs också artikeln av den tyske högerpolitikern i tidigare kommentar. Valen i Ryssland är överlägsna de i USA med avseende på att den enorma kopplingen till storfinansen saknas.
   Läs t.ex. denna intervju med Putin http://jinge.se/allmant/farsk-intervju-med-putin-hitlers-like-hillary-clinton.htm.

  • Och Apartheid israel är en demokrati. Tyvärr, finns ingen bot mot villfarelsernas värld som somliga lever i.

 4. Merkel har importerat muslimer i stor skala, sabotage i st f utveckling av kärnkraft kombinerat med stopp för kolkraft kommer att göra energi dyrt, vilket kommer att spela störst roll för den fattige. Importerad låglönekonkurrens med brutala vanor och antidemokratiska traditioner kombinerat med stigande kostnader för livsuppehället. Här saknas bara höjd moms på mat, så är cocktailen komplett.

 5. Angela Merkels första ställningstagande när hon tillträdde var att be George Bush om ursäkt att Tyskland inte ingick i koalitionen för att mörda 1miljon irakier och krossa deras land. Det ni ! Snacka om tyska traditioner på utrikespolitikens område. När USA hackade hennes telefon låtsades hon som om ingenting hänt. USA fortsätter att ockupera Tyskland och utnyttjar det som bas för krigsoperationer i Afrika och Asien, och Angela Merkel är den följsammaste garanten för denna politik som Tyskland någonsin haft.
  Tyskland var inte den pådrivande kraften för kuppen och kriget i Ukraina men intog en central roll som möjliggörare. Hade Tyskland sagt nej hade USA och övriga EU inte kunnat agera. När kuppen var ett faktum påhejades kuppregimen av Merkel som är förtrolig med Poroshenko & kompani. Russofob ända in i märgen är denna maktmänniska som redan i DDR hade börjat klättra mot maktens tinnar innan återföreningen kom och Helmut Kohl och hans medarbetare tog henne under sina vingars beskydd och ”lärde henne hantera kniv och gaffel” som de berättat.