Försvarsmaktens imbecilla annonskampanj

Igår så hittade jag denna skylt på tunnelbanan. Den ska illustrera en kommande arbetsuppgift för dem som låter sig rekryteras som yrkessoldater. Men hur uppfattar läsarna dessa frågor?

För egen del så tycker jag att svaret är givet. Har man en automatkarbin och dessutom är uniformerad så är det knappast speciellt svårt att förmå resande att gå av tåget på uppmaning. Jag vet precis hur jag skulle formulera mig om det var mitt uppdrag. Det anser försvarsmakten vara en del av ”verkligheten”, något som ska attrahera unga människor att söka sig till soldatyrket.

Men man berättar inte att arbetet är tidsbegränsat, man berättar inte heller att många ”säkerhetsföretag” rekryterar dessa soldater för vidare tjänstgöring i exempelvis Irak, man berättar inte heller att andra i sin tur blir legosoldater i någon armé i ett främmande land. För vad ska man göra om man är några år över trettio om man har arbetat som soldat i tio-tolv år? Har man så mycket erfarenhet så att man kan ta ett jobb i den riktiga verkligheten då?

it , , , , , , Läs oxo annarkia 1 2 erik lasse röda-b k&å zaramis

  15 comments for “Försvarsmaktens imbecilla annonskampanj

Comments are closed.