Etikett: Rasism

 • Nazismen inom Sverigedemokraterna

  Jag har genom åren fått mycket skäll på grund av att jag hävdar att Sverigedemokraterna är ett fascistiskt och rasistiskt parti. Jag kallar dem dessutom konsekvent för ”Nazianstuckna” vilket föranlett aktiva Sverigedemokrater att starta bloggar som kritiserar undertecknad. Det är positivt kan jag tycka, mitt skrivande är uppenbarligen så betydelsefullt så att jag måste motarbetas. […]

 • Socialdemokraterna tar debatten med rasisterna i SD

  Jag har länge saknat Socialdemokratiska arbetarpartiet på barrikaderna mot de nyfascistiska tendenserna inom den svenska avgrundshögern. Idag skriver Marita Ulvskog en debattartikel på Aftonbladet Debatt tillsammans med kollegan Mats Johansson, och jag ser det som ett startskott för att sätta strålkastarskenet på den uttalade rasism som döljer sig bakom partibeteckningen Sverigedemokraterna. Skulle SD bemöda sig […]

 • Alla kandidater kan tacka Bush, utom världens folk

  Ytterst sällan har världen haft så stora förhoppningar inför varenda president- kandidat i USA. Efter andra världskriget är det bara Vietnamkriget som når den nuvarande katastrofens dimensioner. Tsunamikatastrofen är visserligen en enskild händelse som orsakat många dödsfall, men den berodde inte på en enskild människas idioti, inte heller ledde den till lika många dödade även […]

 • Sveriges Fascistiska Parti

  Sveriges största fascistparti har genom åren hämtat sina partisymboler direkt från olika nazistiska grupperingar, t.ex. så har facklan(1) under en följd av år varit Sverigedemokraternas kännemärke. Den är direkt tagen efter det brittiska nazistpartiet British National Socialist Party, som länge använt den som symbol. Nu använder britternas nynazistiska National Front(2) den symbolen, men Sverigedemokraterna hävdar […]

 • Annapolisbild avslöjar sanningen

  Talesättet ”En bild säger mer än tusen ord” gäller verkligen Dagens Nyheters bildval till webbens förstasida inatt. Att vända någon ryggen i sådana här samman- hang är väl det mest oartiga en politiker kan göra. Man ser också på Abbas hur misslynt han är samtidigt som Olmert ler brett. Egentligen behöver ingenting mer vare sig […]

 • Paris brinner MER i kvällspressen

  Föga förvånande så brinner det som bara fasiken i kvällstidningarna, men även morgontidningarna brinner i sina spalter. Det är knappast någon idag som tvivlar på att motsättningarna mellan olika grupper i Frankrike kommer att öka. President Sarkozy har dessutom tagit offentligt avstånd från islam och de muslimska länderna, de ondsinta säger att det beror på […]

 • Israel kommer att bli målet

  Igår träffade jag en vän från Syrien som bott många år i Sverige. Han var, liksom resten av världens bedömare utom Carl Bildt, mycket skeptisk till tanken att konferensen i Annapolis kommer leda någonstans. Och han var inte, till skillnad från Carl Bildt, någon professionell optimist. Möjligen tillhör han eliten bland de amatöristiska dysterkvistarna precis […]

 • Sverigedemokrater mesta antisemiter, homofober och islamofober

  Från och till uppkommer det diskussion om vem som är mest antisemit, högern eller vänstern. Frågan är intressant och begränsar man den bara till de partier som är med i riksdagen eller sägs ha en chans till riksdagsplats så ser det ut som i tabellen till höger. Den undersökning som gjordes på högstadie- elever för […]

 • Danmarks skam snart bortröstad?

  Idag går danskarna till valurnorna för att lägga om riktningen för dansk politik, förhoppningsvis så kommer det rasistiska partiet Dansk Folkparti åka på rejält med däng. I bästa fall kan det också bli som ett tecken i tiden, det svenska rasistpartiet Sverige- demokraterna kanske också drabbas av svårigheter. Att Pia Kjærsgaard inte är någon tänkare […]