Tag Archive for Privatisering

Alliansregeringen har förstört skolan – är det dags för universiteten?

På DN debatt skrev 22/10 36 forskare ett viktigt inlägg under titeln ”Centrala universitetsvärden hotas av bolagiseringsidén.” ”Högskolestiftelser. Förslaget att driva svenska universitet i stiftelseform ­öppnar för bolagisering. Men det är ingen riktig utredning, utan en politisk pamflett utan ­eftertanke. Privatisering av universitet hotar både oberoendet, forskningskvaliteten och samhällsnyttan, skriver 36 forskare vid svenska högskolor…

Budgetkrisen tillfälligt ”löst”. Privatisering inom statsapparaten, som i Grekland och u-länder?

DN skriver idag morgonen under rubriken ”USA undviker skuldtaket” att ”USA undviker skuldtaket. Med minuter kvar till deadline röstades ett förslag igenom. Uppgörelsen innebär ett stort nederlag för” Republikanerna Washington Post diskuterar en rapport som hävdar att budgetkäbblet i kongressen kostat USA motsvarande 3 % av BNP sedan 2011, dvs. motsvarande 700 miljarder dollar. Enligt…

Alkoholpolitiskt Forum: Ingrip mot den aggressiva privata alkoholförsäljningen!

På DN Debatt fanns fanns igår 9/7 en utmärkt artikel med titeln ”Kommersialismen krig alkoholen måste bort” av professorn och överläkaren Sven Andréasson, en ledande forskare och debattör. Bakom detta ligger många vetenskapliga studier. På nyheterna hörde man att Systembolaget anmält ett par firmor för att de erbjuder försäljning av vin. Utmärkt, äntligen! Systembolagets försäljningsmonopol…

Förslaget till ny hälso- och sjukvårdslag missar målet?

DN Debatt ”Idag har Patientmaktsutredningen lämnat sitt ­slutbetänkande till socialministern. Utredningen föreslår en ny hälso- och sjukvårdslagstiftning, minskade skillnader i vården mellan landstingen och ett ökat fokus på genus och socioekonomiska faktorer, skriver utredaren Johan Assarsson.”Här bara några snabba synpunkter. Förslaget kan ses som en indirekt kritik av förändringar som skett inom hälso- och sjukvården…

Kontrollsamhället en följd av New Public Management

Äntligen!?Vi har på denna blogg vid flera tillfällen diskuterat sjukvården, kritiserat privatiseringarna och de nackdelar den medför för människor och och de fördyringar den innebär. Nu har jag glädjen att få publicera ett andra blogginlägg av kollegan Ingrid Eckerman, specialist i bland annat allmnänmedicin liksom jag, och ordförande i Svenska Läkare för miljön. Hon har…

Det mullrar i läkarkåren!?

Äntligen!?Vi har på denna blogg vid flera tillfällen diskuterat sjukvården, kritiserat privatiseringarna och de nackdelar den medför för människor och och de fördyringar den innebär. Nu har jag glädjen att få publicera ett blogginlägg av kollegan Ingrid Eckerman, specialist i bland annat allmnänmedicin liksom jag, och ordförande i Svenska Läkare för miljön. Hon har tidigare…

En majoritet i Sverige säger nej till vinster i välfärden

Klart nej till välfärdsvinster visar årets SOM-undersökning, som är Sveriges mest omfattande opinionsundersökningoch riktar sig till ett slumpvis urval av 12000 personer i åldern 16-85 år – detta enligt SvT. Den pågår i fem månader och påverkas alltså inte så lätt av någon enstaka händelse. Stödet för den offentliga sektorn har ökat påtagligt. Majoriteten av…

Professorer kritiserar privatiseringen av sjukvården

Tidigare i vår publicerade Maciej Zaremba mycket väl underbyggda artiklar brister i svensk sjukvård med titlar som ”Hur mycket bonus ger ett benbrott?” i artikelserien ”Patienten och prislappen”. Artiklarna gav stöd åt all den kritik som bland annat jag riktat mot negativa effekter på vården av privatisering och okunnig styrning, men hade ett rikare underlag.…

Privatisering=sämre och dyrare vård. Zaremba har mycket rätt – men missar han målet?

På DN Kultur publicerar idag Maciej Zaremba sin andra, utmärkta artikel om svensk sjukvård ”Hur mycket bonus ger ett benbrott?” i artikelserien ”Patienten och prislappen”. Det är en lång, inträngande artikel, baserad på ”research”. Den ger stöd åt all den kritik som bland annat jag riktat mot negativa effekter på vården, om privatisering och okunnig…