Kontrollsamhället en följd av New Public Management


Äntligen!?Vi har på denna blogg vid flera tillfällen diskuterat sjukvården, kritiserat privatiseringarna och de nackdelar den medför för människor och och de fördyringar den innebär. Nu har jag glädjen att få publicera ett andra blogginlägg av kollegan Ingrid Eckerman, specialist i bland annat allmnänmedicin liksom jag, och ordförande i Svenska Läkare för miljön. Hon har tidigare skrivit en verderhäftig bok om gaskatastrofen i Bhopal 1984, som medfört att hon inte får inresevisum till Indien. Detta inlägg kan ses som en fortsättning på gårdagens inlägg av henne ”Det mullrar i läkarkåren!?! Dagens inlägg har nyligen också publicerats på hennes blogg.

Ingrid Eckermans inlägg.

Zarembas artiklar om styrning genom kontroll i DN har väckt berättigad uppmärksamhet. Men kommer de att förändra något? Kommer socialdemokraterna att riva upp eller modifiera systemet? De var ju med om att införa det.
Zaremba untitled

Här kommer jag huvudsakligen att lägga länkar till sådant som stödjer vansinnigheterna i vad som pågår. Att Lagen om offentlig upphandling skulle kräva utökad byråkrati både på beställar- och utförarsidan skrev jag om i Läkartidningen år 2000.

Men jag kunde inte ana i vilken grad det skulle krävas utbyggnad av Kontrollsamhället. Och vilka enorma skatteresurser som läggs ner på det! Tillit är grunden för ett gott samhälle – men här eroderas tilliten av Kontrollerna.

Vi säljer ut patienter/skolbarn/gamlingar/personal samtidigt som vi tror att vi kan styra mot god kvalitet genom detaljreglering.
Och samtidigt går en del av köpeskillingen till privatpersoners fickor eller bankkonton i låglöneparadis. Köpeskillingen utgörs av våra inbetalda skatter.

Är det verkligen så här vi vill ha det? Nya moderaterna tycks ha blivit lite skakade – de har gått ner i opinionsmätningarna – och nu tar de tillbaka planen på att tvinga kommunerna införa ”valfrihet”, dvs ”konkurrens”, inom hemtjänst. Kristdemokraterna protesterar – de anser inte att patienternas valfrihetsbehov kan tillfredsställas med kommunal hemtjänst.
Läkare imagesCACB0K2Q

Socialdemokraterna har nu en stor chans om de utlovar en rejäl översyn av systemet. Kommer de att ta tillvara den?

Själv har jag blivit lovad av en moderat politiker att ”alltid” kunna välja kommunal hemtjänst. Men detta tycks inte längre gälla i Rågsved och Hagsätra. Där finns bara privata företag att välja mellan!
Vilken valfrihet är detta? För övrigt verkar moderaterna fundera på att ompröva det mesta. Nu diskuterar man a-kassa för alla arbetslösa, även de som inte tidigare haft jobb.

intressant.se, , , , ,
, , , , ,, , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , ,

Ingrid Eckermans blogg , NPM i äldrevården SvD om skolan DN 20/2 – registrering av osunda svenskar Ingrid Eckermans blogg Läkaresällskapet – Zarembas reportageserie Läkartidningen 28/5 Läkartidningen 21/5 DN 17/4 Läkartidningen 27/5 Läkartidningen 28/5 DN Debatt 16/4 DN Debatt 17/4 DN Debatt 7/4 USA-bloggen DN Debatt 18/2 DN 16/2 DN 17/2 Zaremba Alliansfritt Sverige Alliansfritt Sverige 20/2 Ingrid Eckermans blogg Svensson DN 15/2För ett alliansfritt Sverige bloggen DN 13/2Socialdemokraterna i region Skåne- Blogginlägg SvDAb 16/2 Expressen SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten DN Debatt 1/11 Hägglund DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Expressen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011
SvD 26/4 DN Debatt 12/3 2013 Läkartidningen 23/4 2013 Socialistiska Läkare

  5 comments for “Kontrollsamhället en följd av New Public Management

 1. NSUN
  1 juni, 2013 at 10:28

  New Public Management är inte liktydigt med valfrihet eller privata alternativ. NPM är ett bland andra mindre väl fungerande planerings och styr metoder för en planekonomisk samhällsfunktion. Även om intentionen vid införandet var att mer effektivt utnytja tillgänhliga resurser så har det verkliga utfallet blivit det rakt motsatta.

  Frågan är vad ska NPM ersättas med? Jag har inte sett någon politisk diskution om detta. Enda politiska diskutionerna jag har sett är kring valfrihet och privata underlevrantörer. Skulle valfriheten och de privata underlevrantörerna förbjudas men verksamheten fortfarande planeras och styras enligt NPM skulle situationen bara bli sämmre.

 2. Jan Wiklund
  1 juni, 2013 at 21:00

  NSUN: NPM är ett samlingsnamn för en samling praktiker där de viktigaste inslaget är att man begagnar skenmarknader inom den offentliga sektorn, vilket kräver en växande byråkrati för att inte missbrukas. Som de norska läkarna skriver på http://tidsskriftet.no/article/2987819: ”New Public Management innebär införandet av både marknadsmekanismer och kontroll. Ideologin lånar fritt inslag av både höger- och vänsterpolitik. Ledningen är en egenartad kombination av butik och byråkrati, där butiken kännetecknas av liberalt tankegods och byråkratin av expanderande kontroll- och rapporteringssystem som signalerar en grundläggande misstro mot vårdpersonalen.”

  Metoderna började införas i Australien. Enligt NPM-forskaren Tom Christensen, som har skrivit flera standardverk i ämnet, var syftet att politikerna skulle kunna skylla ifrån sig på tjänstemännen och slippa stå för impopulära beslut. Men eftersom detta automatiskt ledde till ökat politikerförakt – ”dom klarar inte ens att kontrollera sina egna tjänstemän” – så har vågen börjat slå åt andra hållet där. Så långt har det inte gått i Sverige.

  Det är förvisso möjligt att en del av metoderna är värdemässigt neutrala och kan användas. Men inte kärnan – att även offentlig verksamhet ska styras av ekonomiska faktorer – läs maximering av budgetöverskottet. Den offentliga sektorn är till för att sköta sånt som inte kan styras av vinstmaximering. NPM bortser från detta.

  • NSUN
   1 juni, 2013 at 21:33

   Jag förstår inte varför du addreserar kommentaren till mig. Jag på intet sätt försvarar NPM eller sättet landsting och kommuner driver sin verksamhet i Sverige, vilket borde framgå av alla mina tidigare kommentarer.

   Att NPM är en dåligt fungerande styrmetod tror jag att de flesta idag håller med om, frågan är vad den ska ersättas med. Sjukvården måste trots allt planeras och styras enligt någon form av modell.

   Jag kan ju ha fel, men jag skulle vilja påstå att idag handlar den politiska debatten i dag i Sverige inte handlar om hur sjukvården ska styras, om NPM ska ersättas, osv, utan handlar om kommuner och landsting ska få anlita privata underlevrantörer och hurvida dessa ska få tjäna pengar på sin verksamhet

 3. aant elzinga
  2 juni, 2013 at 23:24

  Om NPM och hur den inverkar på universiteten och forskning se
  http://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/3861/Elzinga_TD6%282%29.pdf?sequence=1

 4. 3 juni, 2013 at 23:51

  Läs min senaste blogg Det mullrar i läkarkåren om tisdagssammankomsten på Läkaresällskapet 28 maj med Zaremba som en av talarna. Kvalitetsregister är ok, men de ska inte utnyttjas som bas för ekonomiska ersättningar. Det finns andra sätt att ersätta! Som dock inte framgår i detta referat.
  http://www.ingrideckerman.blogspot.se/2013/05/det-mullrar-i-lakarkaren.html

Comments are closed.