Skripals: Offer eller pjäser i ett bredare geopolitiskt spel? En juristprofessors bedömning


Denna artikel ”The Skripals: Victims or Pawns in a Wider Geopolitical Game”(Skripals: Offer eller pjäser i ett bredare geopolitiskt spel) har skrivits av den australiensiske juristen och geopolitisk analytikern James O’Neill och tar upp flera viktiga aspekter i Skripal-hisorien. Bör läsas av alla som är intresserade av ämnet.
Den har igår publicerats på NEO The Skripals: Victims or Pawns in a Wider Geopolitical Game

James O’Neill är en Australisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker.
Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

Flera artiklar av O’Neill har publicerats här. Jag har alltid fått dem via tips från tandläkare Martin Gelin, som ofta översatt artiklarna. Denna gång har artikelns första del översatts av mig, och den senare delen av Christine Vaple.

* På grund av urspungsartikelns längd har jag delat upp den i två bloggartiklar.
Denna första delen diskuterar olika faser i Skripalhistorien med fokus på Storbritanniens regering. Den andra delen diskuterar fallet i ett större geopolitisk sammanhang.

Artikeln – del 1.

Den 3 mars 2018 hittades en före detta rysk dubbelagent Sergei Skripal och hans dotter Julia nedgångna på en parkbänk i Salisbury, England, och verkade uppenbarligen lida av de negativa effekterna av en okänd substans. De transporterades till sjukhus och placerades i intensivvård. De inledande sjukhusrapporterna nämnde inte att de var offer för någon nervmedelattack. Det verkar som om den medicinska personalen ursprungligen trodde att de led av effekterna av Fentanyl, ett olagligt men allmänt använd drog i England. Denna bedömning baserades på de symptom som Sergei och Julia uppvisade.
Sex månader senare är detta fortfarande summan av den information som otvetydigt kan accepteras.
När det gäller vilket ämne de intog, var, hur och av vem det administrerades är det inte bättre känt nu än det var denna morgon i mars.
Salisbury var hittills bättre känd för sin magnifika katedral, där man ironiskt nog hittades en av de bästa kopiorna av Magna Carta, och även för sin närhet både till det gamla förhistoriska monumentet i Stonehenge och den mer olycksbådande närheten till Storbritanniens centrum för kemisk krigföring i Porton Down.

kripal. Picture from NEO 180917

Bristen på kunskap om hur, hur, av vem och exakt var Skripals blev infekterade, hindrade inte Storbritanniens premiärminister Theresa May att presentera ett extraordinärt och faktiskt felaktigt uttalande till det brittiska parlamentetdär hon höll den ryska regeringen ansvarig för vad som hade hänt med Skripals. Hennes uttalande var inte bara fyllt med faktiska felaktigheter – det strimlade de sista delarna av det som en gång kallades brittisk rättvisa. Dess principer borras in i varje juridikstuderande av det gemensamma rättssystemet.

Dessa basala juridiska principer inkluderar:
* antagande om oskuld;
* att inte beskylla någon för ett brott förrän det finns åtminstone tillräckliga bevis för att skapa ett prima facie-fall (Anders: ungefär tillräckliga skäl för åtal);
* rätten för den anklagade till noggrann testning av anklagelserna med avseende på sanning, tillåtlighet i förhållande till lag och vetenskaplig trovärdighet;
* och viktigare i det här fallet avslöjande av bevisen för den anklagade, som då har rätt att få försvara åtalet inför en opartisk domstol.

Av ytterligare grundläggande betydelse är att bevisbördan ligger på den som anklagar. Fru Mays krav på att Ryssland ”förklarar” vad som hände är en travesti av denna överordnade princip. Det vänder helt på bevisbördan, en förvånande avvikelse från etablerade principer som ändå helt ignoreras av de västerländska medierna.

Ingen av ovannämnda juridiska principer har tillämpats i Skripal-fallet. Mrs May förknippade sin ignorans av grundläggande principer genom att göra en rad uttalanden som bevisligen var osäkra. Ett exempel är att det ämne som man påstod ha använts ”Novichok” bara ha sitt ursprung i Ryssland. Som otaliga artiklar om detta ämne senare har påpekat, har USA ensam flera patent för Novichok-klassen av nervmedel. Flera länder är kända att hålla prover, inklusive Storbritannien i sin egen Porton Down-anläggning.

Den brittiska regeringens argumentens inneboende oförmåga, dess mångsidiga inkonsekvenser, ojämlikheter och gapande hål var inte avskräckande för den uppblåsta hysteri som följde sedan Skripals tagits in på sjukhus.
Alla problem med de brittiska regeringarnas förklaringar hittills har analyserats av andra, till exempel på de utmärkta webbplatserna Blogmire; Craig Murray; Moon of Alabama och Off-Guardian och inget försök kommer att göras för att replikera desssa analyser. Allmänheten fick veta att ”Novichok”, var 8 till 10 gånger kraftigare än VX, ett ämne som utvecklats av britterna och vidare att den minsta exponeringen var nästan alltid dödlig. När Skripals återhämtade sig, ganska snabbt och fullständigt, gjordes inget försök att förklara detta extraordinära förhållande. Senare fick man redan på det här ämnet administrerades genom att dörrhandtaget på Mr Skripals hus hade blivit nedsmetat med medlet. Att denna ”förklaring” i sin tur skapade en hel del ytterligare osannolikheter ignorerades helt enkelt av Storbritannien regering och dess etablerade medier. I stället för att bli föremål för rättsmedicinska frågor har Storbritannien regering helt enkelt lagt fram ännu mer fantastiska variationer på den ursprungliga historien, senast beskyllningen av två ryssar som påstås vara GRU-agenter. Och beviset? CCTV-fotografier av de två männen som vandrade runt centrala Salisbury (aldrig närmare 500 meter till Skripal-huset) och påstådda spår av ”Novichok” i sovrummet i London-hotellet som de bodde i. Den senare påståendet skulle skrattas ut av domstol.

Ingen journalist i etablerade media har ställt eller besvarat denna avgörande fråga: Skripals lämnade sitt hem den morgonen och det finns inga bevis för att de någonsin återvände. Ändå anlände de två ryssarna som anklagades för att vara försöket mördare inte i Salisbury förrän strax före klockan 12.00.
Hur kunde de då smörja in dörrhandtaget (utan att upptäckas och utan skyddskläder) och infektera Skripals när dessa inte var hemma och därför inte kunde ha rört dörrhantaget mellan 12.00 och när de insjuknade (samtidigt) nästan fyra timmar senare?


20 svar till “Skripals: Offer eller pjäser i ett bredare geopolitiskt spel? En juristprofessors bedömning”

  • Jag tycker att det är en bra summering, fast allt finns inte med förstås. Tycker att det är bra att någon lyfter fram hur väldigt den brittiska regeringens förfarande avviker från vanliga juridiska principer i en rättsstat. Och ryssarna nämns i slutet. De geopolitiska aspekterna är i fokus på del 2 av artikeln som kommer i morgon. Ja, det är nog ett skrivfel om forumet. Ska försöka få fram meddelandde om det till James O’Neill. Tack för påpekandet.
   Jag noterar dock inga tydliga invändningar från dig i sakfrågor om Skripalfallet.

   I. Utdrag ur artikeln gällande juridiska principer.
   * Hennes uttalande var inte bara fyllt med faktiska felaktigheter – det strimlade de sista delarna av det som en gång kallades brittisk rättvisa. Dess principer borras in i varje juridikstuderande av det gemensamma rättssystemet.

   Dessa basala juridiska principer inkluderar:
   * antagande om oskuld;
   * att inte beskylla någon för ett brott förrän det finns åtminstone tillräckliga bevis för att skapa ett prima facie-fall (Anders: ungefär tillräckliga skäl för åtal);
   * rätten för den anklagade till noggrann testning av anklagelserna med avseende på sanning, tillåtlighet i förhållande till lag och vetenskaplig trovärdighet;
   * och viktigare i det här fallet avslöjande av bevisen för den anklagade, som då har rätt att få försvara åtalet inför en opartisk domstol.

   Av ytterligare grundläggande betydelse är att bevisbördan ligger på den som anklagar. Fru Mays krav på att Ryssland ”förklarar” vad som hände är en travesti av denna överordnade princip. Det vänder helt på bevisbördan, en förvånande avvikelse från etablerade principer som ändå helt ignoreras av de västerländska medierna.

   Ingen av ovannämnda jurdiska principer har tillämpats i Skripal-fallet.

   II. Ang de två ryssarna:
   Ingen journalist i etablerade media har ställt eller besvarat denna avgörande fråga: Skripals lämnade sitt hem den morgonen och det finns inga bevis för att de någonsin återvände. Ändå anlände de två ryssarna som anklagades för att vara försöket mördare inte i Salisbury förrän strax före klockan 12.00.
   Hur kunde de då smörja in dörrhandtaget (utan att upptäckas och utan skyddskläder) och infektera Skripals när dessa inte var hemma och därför inte kunde ha rört dörrhantaget mellan 12.00 och när de insjuknade (samtidigt) nästan fyra timmar senare?

   • Anders, jag har upprepade gånger påpekat att det finns inga oklarheter om vilken substans det handlar om. Varför ska jag åter bemöta:

    ” As to what substance they ingested, where, how and by whom it was administered is no better known now then it was that March afternoon in a small provincial town.”

    Ryssland har fått full tillgång till hela materialet från OPCW:s laboratorier. Om det funnes några oklarheter vad gäller substansen, hade vi fått höra det, ”loud and clear” från Rysslands sida.

    The Saker och Moon of Alabama har hittills passat i frågan sedan Putins utspel.

    Igår morse visades en man upp i handfängsel i nyhetssändningen i Pervyj Kanal. Han påstods vara inblandad i attentatet mot Zakharchenko. Mannen påstod att amerikansk teknologi använts och att det var Kiev som planerat attentatet. Flera frågor inställer sig, som den australiske juristen kan kommentera:

    1) hur kommer det sig att mannen visas upp i Rysslands största TV-kanal på bästa morgontid? Han är inte dömd för något brott, men inga försök gjordes att dölja hans ansikte.

    2) Han verkar möjligen kapabel att hitta till toaletten på det kafé där attentatet inträffade. Att penetrera Zakharchenkos säkerhetsnät och utföra ett avancerat sprängattentat? Skulle inte tro det.

    3) Hur kommer det sig att Ryssland genomför en brottsplatsundersökning på ett annat lands territorium? Har de blivit inbjudna av Ukrainas lagliga regering?

    • Uppgifterna om den av brittisk säkerhetstjänst presenterade substansen säger väl inte att den förgiftat Skripals? Jag minns ej alla detaljer, men har sjukhuset redovisat kemiska prover från dem (nedbrytningsprodukter etc) som kommer från Novichock?
     Vidare säger det inte något om skuldfrågan. Du har inga kommentarer till innehållet i James O’Neills analys.

     Är inte insatt i Zakharchenko-frågan.

    • ”Anders, jag har upprepade gånger påpekat att det finns inga oklarheter om vilken substans det handlar om. Varför ska jag åter bemöta:

     ” As to what substance they ingested, where, how and by whom it was administered is no better known now then it was that March afternoon in a small provincial town.”

     Bevis från engelska domstolen
     16. The evidence in support of the application is contained within the applications
     themselves (in particular the Forms COP 3) and the witness statements.
     17. I consider the following to be the relevant parts of the evidence. I shall identify the
     witnesses only by their role and shall summarise the essential elements of their
     evidence.
     i) CC: Porton Down Chemical and Biological Analyst
     Blood samples from Sergei Skripal and Yulia Skripal were analysed and the
     findings indicated exposure to a nerve agent or related compound. The samples
     tested positive for the presence of a Novichok class nerve agent OR CLOSELY RELATED AGENT.”

  • Du frågar ”vad är det för gammal skåpmat?”, det är bara sett at du glömde tillägga ”paret Skripal åt” i pizzerian?

 1. Grattis Anders, de etablerade medierna har ingen medarbetare av James O’Neills kaliber. Och om någon erbjöd sig skulle de tacka nej. Det måste vara femton år sedan Aftonbladet slutade publicera översättningar av John Pilger och Edward Said.

  Off-Topic: Ryska militärens talespersoner demonstrerade vid en presskonferens igår att den BUK-missil som i Holland förevisats som den som användes vid nedskjutningen av MH-17 tillhörde ukrainska försvarsmakten. De kunde spåra dess leverans till en förläggning i västra Ukraina. I MS-medierna ”största möjliga tyssstnad”.

  • Länkar till video och artiklarna om MH17:

   https://www.youtube.com/watch?v=wLBpLVwa-lM
   https://www.rt.com/news/438596-mh17-downing-russian-briefing/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
   https://www.rt.com/news/438679-mh17-important-evidence-investigation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

   Intressant intervju av journalisten Eric van de Beek med Max van der Werff, Amsterdam:

   F: Minister Stef Blok of Foreign Affairs has accused Russia in the UN Security Council of a lack of cooperation in the MH17 investigation. Is it clear to you what he meant by that?
   S: It seems that Blok meant that Russia does not send the JIT any information which would confirm that Russia is guilty. I have asked the JIT about this lack of cooperation from Russia. The reaction I received showed that Russia is being accused of not admitting that Russia has deployed a BUK-Telar in the east of Ukraine and that it would have downed MH17.

   F: Is that a justified accusation?
   S: Minister Sergei Lavrov of Foreign Affairs states that Russia has responded to all legal aid requests from the JIT and the Dutch Safety Board. He stated that during a joint press conference with Minister Stef Blok in Moscow. Blok did not contradict that at the time.

   F: On the Russian side, several objections have been raised that the JIT did not include any of the investigation data supplied by Russia. Is that right?
   S: I think so. JIT head of investigation Fred Westerbeke pointed out in an interview that he did not include in the research the report from BUK manufacturer Almaz Antey. He literally said: “Their conclusion is the total opposite from our own conclusion. We do not agree with it. However, I am not going to judge whether their conclusions are wrong or right.” I found it rather disconcerting to read this, because Westerbeke is actually claiming the only information we want from Russia is information that would demonstrate their guilt, the remainder does not interest us and we will not be bothered to falsify any data when that would benefit Russia.

   F: The Netherlands has held Russia liable for the demise of MH17. Do you have any idea why the Netherlands did not also hold Ukraine liable? After all, Ukraine has kept its airspace open after military planes had been shot down earlier.
   S: According to Pieter Klein of RTL News, the government would have told the surviving relatives that holding Ukraine responsible for the open airspace might disrupt cooperation with Ukraine inside the JIT. That could in turn damage any investigation of the perpetrators. The word ‘blackmail’ comes to mind when I read that the Netherlands is afraid of offending Ukraine.

   F: Malaysia and Belgium have not joined the claim of the Netherlands and Australia that Russia was guilty. Is that, you think, because they really think there is insufficient evidence, or is there something else at work?
   S: The newly appointed Malaysian minister of transport Loke Siew Fook (right) said after the JIT press conference of 28 May 2018 that there is ‘no indisputable evidence’ for Russian responsibility for the taking down of MH17 and that Malaysia for that reason is not in line with the liability claim from the Netherlands and Australia. But of course there are different things going on as well. This has all to do with geopolitics. The countries which are working together against Russia in the investigation into the MH17 disaster are the same ones which are working together in the case of the poisoning of the Skripals. I call these countries ‘the Yellow Team’, after the picture that the British Ministry of Foreign Affairs distributed displaying the countries that expelled Russian diplomats because of the poisoning of the Skripals. These 26 countries like to call themselves ‘the international community’, but fact is that over 80 percent of the world’s population is not part of this.

   THE LIE THAT SHOT DOWN MH17 – THE TRUE STORY OF WHO DID is a book by Max van der Werff and John Helmer which no publisher in London, New York, Amsterdam and Frankfurt has agreed to publish. The publication this month by Manchester University Press is unprecedented and courageous: Kees van der Pijl, FLIGHT MH17, UKRAINE AND THE NEW COLD WAR.
   http://johnhelmer.net/july-17-is-the-fourth-anniversary-of-the-mh17-attack-time-and-reason-to-doubt-the-allegations/

 2. Ett nytt ord har äntrat det engelska lexikonet SKRIPPALING.
  Definition: När någon hittar på och ertappas men fortsätter hitta på nya lögn. Kanske funkar att skripalera på svenskan.

 3. Senaste nyheten om MH17 var för internationell konsumtion. Pervyj Kanal har
  inte sagt ett ljud.

  Den stora nyheten just nu på Pervyj Kanal är naturligtvis nedskjutningen av II-20. Redan valet
  av nyhetspresentatör gjorde klart allvaret (”kulsprutekvinnan”). Den som är van att se Pervyj kan se
  direkt på uppläsaren graden av allvar. Jag säger inte här vad som sägs i Pervyj.

  Vad säger Romelsjö/Nybondas? Ledtråd: The Saker går ut hårdare än Pervyj

 4. En saga berättad av Boris Johnson

  ”Kamrat Putin, vi har framgångsrikt lagrat novichok i hemlighet i tio år och hållit den gömd för inspektörerna från OPCW. Vi har också utbildat våra agenter att använda novichok för hemliga lönnmord. Programmet har kostat hundratals miljoner dollar, men nu är vi redo. Naturligtvis, första gången vi använder det kommer vi naturligtvis att avslöja vår hemlighet och drabbas av massiv internationell vedergällning. Så vem ska vara vårt första mål? Chefen för en utländskt underrättelsetjänst? En ledande jihadistisk rebell i Syrien? En viktig kärnfysiker? Eller till och med en statschef? ”

  ”Nej, Kamrat. Det finns den här gamla pensionerade killen som jag vet bor i Salisbury. Vi släppte honom från fängelse för år sedan … ”

  ”Med all respekt kamrat Putin; är du säker på att han är det viktigaste målet för att avslöja ett program som vi har lagt ner så mycket resurser på under tio år? ”

  ”Ja. Jag sitter här varje dag och jag kan inte koncentrera mig på Rysslands eller världens angelägenheter eftersom jag hela tiden tänker på Sergej Skripal. Jag borde aldrig ha låtit honom komma ut från fängelset för att spendera sitt liv med att köpa lotter och äta på Zizzis. Men du måste var absolut säker på att döda honom.”

  ”Oroa dig inte kamrat Putin. Vi har tränat att använda novichok för hemliga lönnmord i tio år. Vi har till och med ha en detaljerad handbok som förklarar våra metoder. Vi kommer att applicera novichok på ett utvändiga dörrhandtag till hans hus (ondskefullt skratt).”

  ”Är du säker kamrat? Finns det ingen fara att det kommer att torkas bort eller bli utspätt? ”

  ”Nej kamrat Putin, det regnar aldrig i England.”

  Det är verkligen, i varje detalj, den officiella brittiska regeringens version av vad som hände i Salisbury, inklusive tioårsprogrammet och den hemliga mordhandboken.

  Trots att denna historia är en av de mest osannolika och vilda konspirationsteorierna i mänsklighetens historia så är det de som uttrycker någon tvivel om dess sanningshalt som smutskastas som ” konspirationsteoretiker” eller till och med ”förrädare”.

  All upphovsrätt till denna artikel är upphävd. Använd den gärna, översätt och publicera som du vill.

  Av Craig Murray:

  https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/04/portonblimp-down-episode-2-a-tale-by-boris-johnson/

 5. The Saker och många till skulle vilja se att Ryssland börjar hugga ifrån sig besinningslöst. Andrei Martyanovs inlägg är mer instruktiva. Ryssland liksom Kina ser saker i det långa perspektivet. Provokationer faller tillbaka på provokatören förr eller senare och är ett svaghetstecken. Väst berövades ett säkert krig i Syrien då Ryssland erbjöd sig att städa undan kemvapnen. Och vill det sig väl har Ryssland och Turkiet berövat dem ett nytt krig som krisen i Idlib var tänkt att ge upphov till.

  MH17 är uppe till diskussion och i samband härmed nämnde någon ett gammalt indicium som är mycket träffande. Kort efter nedskjutningen krävde Ukraina vetorätt angående de utsagor som den gemensamma utredningen skulle lägga fram. En nyhetskanal i Kiev hade reagerat omedelbart på detta: ”Vi kan således utesluta Ryssland eller Donbass som förövare”. – För vad skulle en vetorätt annars behövas till ? I den länkade artikeln ovan som går till John Helmers hemsida (och nämner den bok om MH17 som i dagarna utkommer) nämns även den uppenbara lögnen om att ukrainskt militärflyg inte var uppe den aktuella dagen, vilket i förlängningen skulle motivera ursäkten att radardata saknades. Ukraina har städat undan så mycket bevismaterial att de redan genom detta utpekat sig själva.

 6. I Nybondas och Romelsjös värld var det otänkbart att MH17 sköts ned av en BUK:

  http://jinge.se/allmant/tysk-general-misstanker-kiev-for-massmord-i-fallet-mh-17.htm

  Peter Haisenko och Hermann Hagena gjorde ju bedömningen att MH17 sköts ned av ett jaktplan.

  Det kan inte varit en BUK. D v s det kan inte varit en BUK fram till det ögonblick rysk militär
  pekat ut att det gällde en BUK tillverkad i Ukraina. Då går det plötsligt bra, och man kan
  bekvämt glömma Haisenko och Hagena.

  • Jag väntade med att införa denna kommentar i avvaktan på den planerade artikeln som publicerats idag. Sköt Ukraina ned flygplanet MH 17 i östra Ukraina? Ny information

   Jag har publicerat omkring 10 artiklar om MH17, de flesta skrivna av andra. Där framgår nog att även jag anser det är tänkbart att MH17 sköts ned av en BUK. Kan medge att det kan vara svårt för läsaren att hitta alla dessa artiklar eftersom ”MH17” inte är ett separat sökord, vilket ”Ukraina” är.