Allmänläkaren – Obducenten bör få resning skriver Lambertz

Idag skriver Justitiekansler Göran Lambertz en debattartikel i Dagens Nyheter, en artikel som delvis handlar om de personer som i media kallas ”Allmänläkaren och Obducenten”, män som enligt tingsrätten har styckat Catrin da Costa.

JK – Göran Lambertz: ”Det ställs orimligt höga krav för att resning ska beviljas i mål med skakig bevisning och tvivelaktiga domslut. De båda läkare som i domskälen utpekades som skyldiga till styckning av en dödad kvinna bör få en ny rättslig prövning. Alla jurister som sätter sig in i fallet lär konstatera att bevisningen är svag. Samma sak med den finske man som 2002 dömdes för att ha kastat ut en kvinna från sjunde våningen i ett bostadshus. Där finns åtskillig teknisk bevisning som talar emot mordhypotesen, liksom nya obduktionsrön. Jag har nu beslutat att ta upp vissa rättssäkerhets-
frågor till förnyad granskning. Vissa domare sätter i dag beviskravet lägre än att brottet ska vara styrkt bortom rimligt tvivel. Många domare anser det också rimligt att fälla om två poliser samstämmigt vittnar om en persons skuld. Frågan gäller hur många oskyldiga vi ska tillåta oss att döma för att kunna fälla tillräckligt många skyldiga.”

För en månad sedan skrev jag om Per Lindebergs bok, Döden är en man, en bok om allmänläkaren och obducenten. Han tar i boken upp mängder av fakta som direkt motsäger den beskyllning som tingsrätten gjorde i resonemanget i domskälen. Man skrev att det var klart att dessa bägge män hade styckat offret, men att brottet var preskriberat varför de ej kunde dömas. Att över huvud taget ta ställning i skuldfrågan när det inte går att döma på grund av preskription är ett brott mot den rättsliga tradition vi har i Sverige.

Dessutom finns det mycket som talar för att de vittnen som har ställt upp missuppfattat det mesta, och i många fall fritt fantiserat ihop de uppgifter de senare lämnat i rätten. Därför är det utomordentligt bra att ge de verkliga offren i sammanhanget chans till resning och därmed möjlighet att resa de ekonomiska ersättningskrav de har mot den svenska staten. Det lär bli många miljoner som de bör tillerkännas i skadestånd.

JK – Göran Lambertz: ”Det mål där två läkare år 1991 ansågs överbevisade om att ha styckat en dödad kvinnas kropp är ett exempel. De dömdes visserligen inte för något brott, eftersom brottet att stycka kroppen var preskriberat och bevisningen för mord inte räckte. Men de förlorade sina läkarlegitimationer med motiveringen att det var bevisat att de hade

Per Lindeberg
Per Lindebergs bok som nämns i min text

styckat kroppen. Numera har så mycket nytt framkommit att alla jurister som sätter sig in i fallet lär konstatera att bevisningen mot läkarna är svag. Jag har sedan länge sagt att jag skulle välkomna en ny prövning av skuldfrågan.”

Göran Lambertz tar också upp frågan om huruvida JK ska ha rätt att ta upp sådana saker som rättsäkerheten i domstolarna utan att trampa på domstolarnas själständighet. Min egen uppfattning i frågan är klar, alla berörda instanser bör samverka för att förstärka rättssäkerheten. Domstolarna bör hellre fria tio brottslingar än att döma en oskyldig. Att ett brott ska vara styrkt bortom allt rimligt tvivel är inget uttryckssätt som lämnar möjlighet för subjektivt tyckande. Det är vad som gäller i Sverige och den principen har det tummats på. Allmänläkaren och Obducenten är bara två av offren för ett illa fungerande rättsystem.

Jag själv om Per Lindebergs bok Lambertz på DN/Debatt SDS HD SvD it

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Göran Lambertz, Justitiekanslern, Högsta Domstolen, Per Lindeberg, Döden är en man, Catrin da Costa, Allmänläkaren, Obducenten, Styckmord, Rättsröta, Brott, Kriminalitet, Mord, Boktips, Böcker, Politik, Rättsäkerhet, Domstolsväsendet[/tags]

  4 comments for “Allmänläkaren – Obducenten bör få resning skriver Lambertz

 1. Gräsgröna Guldbaggen
  18 september, 2008 at 18:18

  Lögner undanbedes! / Jinge

 2. Nilsson
  19 september, 2008 at 14:11

  Problemet med dina stolta deklarationer är fortfarande hur värdera bevis och utsagor?
  Ska vi då i ett våldtäktsmål där ord står mot ord alltid fria? Ska en åtalad person kunna komma undan med att hon ville.

  Oavsett vad man skriver så blir det ändå bedömingsfrågor där subjektivt tyckande alltid spelar in, någon absolut objektiv part finns inte och har aldrig funnits.
  Vårt ställningstagande beror på våra erfarenheter och personlighet.

 3. 19 september, 2008 at 14:13

  Mina stolta utsagor??

  Det finns inte ens ett problem, bortom allt rimligt tvivel. Thats it!

 4. Nilsson
  19 september, 2008 at 15:01

  Hur definerar du det?..i det enskilda fallet?
  Min poäng är att det alltid finns en subjektivitet i allt som domstolen gör, snarare är subjektiviteten för liten och för mycket vikt läggs på förutsägbarhet vilket leder till att svinpälsar i vissa fall kommer åt h-e för billigt undan och rätt harmlösa filurer kläms hårt för hårt.
  Personligen anser jag at det anglo-amerikanska systemet är överlägset det svenska rättspositivistiska systemt där straffskipning i högre grad handlar om teknik än moraliskt stälningstagande till brottets beskaffenhet och påverkan på offret.
  Men det är min högst subjektiva uppfattning.

Comments are closed.