Tag Archive for Justitiekanslern

Thomas Quick – Rättsskandalen

Christer van der Kwast har sedan en längre tid varit driftkucku för journalister och andra skribenter. Han har gjort sig känd genom att förlora praktiskt taget varje mål han har varit inblandad i, det är i alla fall den bild man får om man gör en mediesökning på honom. Aftonbladet skrev den 28/11 i år:…

Allmänläkaren – Obducenten bör få resning skriver Lambertz

Idag skriver Justitiekansler Göran Lambertz en debattartikel i Dagens Nyheter, en artikel som delvis handlar om de personer som i media kallas ”Allmänläkaren och Obducenten”, män som enligt tingsrätten har styckat Catrin da Costa. JK – Göran Lambertz: ”Det ställs orimligt höga krav för att resning ska beviljas i mål med skakig bevisning och tvivelaktiga…