Vad kan man rösta på?

Nu är det 2 veckor kvar till valet. De allra flesta har bestämt sig. Andelen osäkra väljare var 18 % i maj enligt SCB och drygt 7 % i slutet av juli enligt Novus. SCB och Novus.
Glödjande nog går SD bakåt i undersökning nyligen.

Hur det är bland denna bloggs läsare vet jag förstås inte. Själv är jag socialist, antiimperialist, antikapitalist vill ha ökad demokrati, säger Nej till Sveriges USA-anknutna utrikespolitik, och till vinster i välfärden samt vill ha betydligt kraftigare åtgärder mot de avgörande orsakerna till klimathotet.

Valet 2018. Bild från Sveriges Radio

Valet 2018. Bild från Sveriges Radio

En utgångspunkt är förstås att se på hur riksdagspartier och andra partier ställer sig i de frågor man anser vara viktigast. Antiimperialisten Knut Lindelöf diskuterar valet med utgångspunkt från riksfdagspartiers inställning inom 5 viktiga områden och skriver som andra ”I år är det dessutom mer som står på spel än på mycket länge p g a den parlamentariska kris vi står inför i och med de gamla etablerade partiernas (inklusive MP) sjunkande förankring i folkdjupet.” Låt oss först se hur han gått tillväga.
Knut Lindelöf

Enligt Knut Lindelöf är dessa de fem viktigaste frågorna: Jag bygger vidare på dem.

1. Sveriges självbestämmande; EU-utträde/EU-avveckling, inte minst för att trygga folkförsörjningen i kris, krig och avspärrning.
2. Demokrati och yttrandefrihet; Inga inskränkningar i yttrandefriheten genom lagar om organisations- och åsiktsförbud.
3. Försvars-/utrikespolitik; Nej till Nato- och USA-samarbete, nej till Patriot-systemet, ja till ett territorialförsvar på djupet med värplikt och hemvärn. Ratifisera FN:s kärnvapenförbud, upprätta normala förbindelser med alla länder inklusive Ryssland, ta hem alla svenska soldater under Nato-befäl. Satsa på FN.
4. Ekonomisk politik; Riksbanken ska ha monopol på att skapa pengar, nationellt ekonomiskt oberoende, nej till marknadisering av offentliga sektorn.
5. Skolan; avskaffa friskolorna och det fria skolvalet inom grundskolan, skolan ska finansieras över statsbudgeten, närmaste skola ska duga åt alla.

Kunt Lindelöf ger med tvekan godkänt till SD på punkt 1 (EU-frågan troliogen) och med tvekan godkänt till V i punkt 3 (Nej till Nato och värdlandsavtalet) vid en genomgång för de sju riksdagspartierna.

Han skriver ”Endast två partier; V och SD, får varsitt plustecken med tvekan. Och när det gäller de två för mig okompromissbara frågorna 1 och 2 är båda partierna mycket opålitliga. SD vet man inte vad de tycker, de ändrar sig stup i kvarten, och när det gäller V så är de svårt influerade av diverse anarkistiska och antidemokratiska idéer, de stöder t o m USA (via kurderna) i nordvästra Syrien och det svenska deltagandet i Libyenbombningarna.”
Jag vill tillägga att Mp också säger Nej till Nato och vill att Sverige ratificerar kärnvapenkonventionen. DN 17/8

Jag anser att Vården bör in i anslutning till punkt 5. Här kan man ge V godkänt.

Doktor Romelsjö funderar

Doktor Romelsjö funderar

6. Migrantpolitiken. Den har varit mest generös i Europa och tämligen ansvarsfull inom ramen för det (o)möjliga i nyliberal kapitalism. Ur klassynpunkt har främst arbetarklassen drabbats av invandringens nackdelar som hög kriminalitet hos en liten grupp invandrare samt ökad konkurrens om jobben och bidrag. Den generösa migrantpolitiken gällande flyktingar och ”ekonomiska migranter” har bidragit till att splittra arbetarklassen och ökat antalet arbetare som prioriterar SD. Delar av Vänstern tycks ha en annan uppfattning. Invandringspolitik bör innebära restriktivitet i nuläget, samt bra omhändertagande. Här ligger S och V bäst av riksdagspartierna.

7. Socialism/kapitalism. Jag anser att alla partier, även V är prokapitalistiska i sin aktuella politik. V har en del reformkrav som är bra för arbetarklassen och strävar efter socialism enligt sitt partiprogram. Men huvudllinjen är stöd till den starkt prokapitalistiska socialdemokratiska regeringen. Och i valplattformen på 26 sidor saknas orden ”socialism”, ”kapitalism” och ”imperialism”. Också en slags programförklaring? V:s valplattform
Sverige är det land i OECD där ojämlikheten ökat mest, om än från en jämförelsevis låg nivå. Jan-Erik Wiman skriver ”Låt oss fokusera på väsentligheter i valrörelsen: Medianinkomsttagaren i Sverige har en årsinkomst på 3,4 procent av den allra rikaste tusendelen av befolkningen (motsvarande drygt 4000 personer). Som en följd av detta ökar antalet miljardärer i Sverige. 15 familjer kontrollerar idag bolag vars värde är större än ett helt års BNP. En enda familj, Wallenbergarna, kontrollerar 40 procent. Är det rimligt?Facebook

8. Imperialism. Utrikespolitiska och försvarspolitiska aspekter ryms inom 3, men inte den ekonomiska politiken, där den inhemska ekonomin berörs. Sverige är ett utpräglat imperialistiskt land och storföretagen tjänar miljarder i fattiga länder. Den svenska imperialismen har grundläggande betydelsen för Sveriges utrikes- och betydelse även för landets inrikespolitik.
Kapitalism is not working images
* Under globaliseringens högtidsperiod 1980 och 2008 27-dubblades USA:s, EU:s och Japans direktinvesteringar i utlandet. För svensk del är den siffran en 55-dubbling.
* De svenska storföretagens dotterbolag i utlandet står för två tredjedelar av företagens omsättning. Endast en tredjedel produceras i och exporteras från Sverige.
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för att hålla koll på kapitalisternas utrikesintressen. I myndighetens senaste årsrapport finns en intressant siffra gällande direktinvesteringstillgångar i utlandet som andel av BNP, det vill säga hur stora är kapitalisternas tillgångar i andra länder jämfört med värdet på alla varor och tjänster som produceras på hemmaplan.
* Värdet på de svenska kapitalisternas tillgångar i utlandet uppgår till 75 procent av BNP. Det kan jämföras med Storbritannien 55 procent, Frankrike drygt 50 procent, Tyskland knappt 40 procent eller Italien 25 procent. ”Kan den svenska imperialismen klara Sveriges inrikes- och utrikespolitik”

År 2015 fanns 3000 svenska koncerner med dotterbolag utomlands. Totalt 2 miljoner anställda, varav 1,4 miljoner utomlands. Sextio procent av omsättningen var utomlands. Total omsättning år 2015 var 5 000 miljoner SEK. (https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-anstallda-i-svenska-foretag–i-Sverige-och-utomlands/)
Omsättning utomlands 2 600 miljarder SEK.

9. Klimatfrågan Erfarenheten visar att den inte kan lösas under kapitalismen. Har behandlat detta många gånger. Minst dåliga här är Mp och V.

Sammanfattningsvis:
Som socialist, antiimperialist, antikapitalist finner jag inget riksdagsparti att stödja aktivt. Feministiskt initiativ (Fi), ligger nära V, och Alternativ för Sverige (AfS) är ett mer högerinriktat och främlingsfientligt parti än SD och kan inte stödjas.
KP är bättre än dessa partier, men belastas i opinionen av misstag under sina tidigare år. Man har nu en klart bättre politik, men ställer inte upp i riksdagsval. Lilla SKP har en ganska vacker politik i ord, men förefaller alltför sekteristiska, annars skulle de sökt sig till KP. Det vore det bästa SKP kan göra. KP:s och SKP:s valmanifest är tämligen lika.

* Kom ihåg – Den centrala klasskampen för ett bättre samhälle och mot kapitalism, imperialism får som tidigare föras utanför riksdagen. Vi måste höja våra röster.

* Vad ska man då rösta på i riksdagsvalet som vänsterkvinna eller vänsterman? Ja, det beror på ens preferenser.

Några enkla personliga reflexioner bara.
Försök finns ett bra alternativ hellre än att rösta blankt eller ligga på sofflocket!
Rösta på V om du vill stödja en reformpolitik som inte hotar kapitalismen, som stödjer Nej till Nato, men också ger stöd till USA-imperialismens krig i bl.a. Syrien och dess demonisering av Ryssland.
Eller på SKP om du är böjd för vackra ord kopplat till en alltför sekteristisk politik, och anser att riksdagsplats är av liten vikt.
Är du främst av allt nationalist finns inget lämpligt riksdagsparti att rösta på. Alla accepterar imperialismen, om än med vissa reservationer från V. Och regeringen har satt Sverige förankrat i knäet på den största och mest brutala imperialisstaten – USA
Om Du anser att en ”borgerlig regering” är det värsta tänkbara kan Du kanske rösta på V.

* Jag tycker att det är mindre dåligt att vi får en regering bestående av S+Mp+(V) än en öppet borgerlig regering inriktad på Nato-medlemsskap.

Ett alternativt synsätt till majoritetens uppfattning idag
Kapitalismen, baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett strävar efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda, affärshemligheter i stället för att sprida ny information till mänskligheten att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön och motverka klimatförsämringar. Behöver inte mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser här och nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushåll i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna.
Kapitalismen har historiskt på många sätt varit mycket framgångsrik, men dess begränsningar och svagheter framträder allt klarare. Vi behöver en gemensam social, demokratisk och socialistisk värld nu.

Jag tror alltså att ett socialistiskt Sverige med ökad demokrati bättre kan ta itu med de stora, reella problem som nämns ovan. Enligt min uppfattning ska där finnas tros- och yttrandefrihet. Kreativitet ska uppmuntras. Löneskillnader kommer säkert att finnas. Den sociala tryggheten ökar bl.a. genom att arbetslösheten i stort sett avskaffas. Utbildningar och hårt arbete ger högre inkomst som nu, men de stora skillnader i inkomst och förmögenhet reduceras markant, vilket ökar förståelse och samhörighet mellan människor.
Socialismisforever

intressant.se, , , ,, , , , ,, , , , , , , ,