Vad händer i Venezuela? Protester


Media rapporterar i dessa dagar om stora demonstrationer för och emot regeringen och president Maduro. Jag fann detta solidaritetsuttalande från 19/4 som jag med väsentligen gillande publicerar. Nordiska nätverket för solidaritet med Venezuela i Sverige (Nordic Solidarity Network with Venezuela)

Här på bloggen har några artiklar som analyserar Venezuela och som publicerats under senare år – se efter uttalandet! Utdrag från en artikel finns där också.

Uttalandet


NORDISKA NÄTVERKET FÖR SOLIDARITET MED VENEZUELA – SVERIGEAVDELNINGEN
FÖRDÖMER DET VÅLD OCH DET UPPROR SOM DEN VENEZOLANSKA OPPOSITIONEN DRIVER PÅ MOT RÄTTSSTATEN,
SAMT DEN AGGRESSIVA, DESTABILISERANDE
INTERNATIONELLA BELÄGRINGEN
AV VENEZUELAS BOLIVARIANSKA REGERING

Vi medlemmar i det Nordiska nätverket för solidaritet med Venezuela i Sverige fördömer inför världen de oroväckande terroristaktioner som den venezolanska oppositionen befrämjar, som under de senaste veckorna har trappat upp försöken att uppvigla befolkningen mot regeringen och drivit på urskillningslöst våld samt användandet av lejda gatugäng för att destabilisera, skapa kaos, terrorisera befolkningen, störa den allmänna ordningen och inskränka befolkningens medborgerliga rättigheter och ostraffat förstöra offentlig och privat egendom för att skapa en föreställning om oregerligt våld i landet och jämna marken för utländskt militärt ingripande på venezolanskt territorium.
Maduro-400x266Maduro
Vi fördömer den venezolanska oppositionens antidemokratiska hållning, präglad av fullständig oförmåga att hålla sig till de mest grundläggande demokratiska normerna för politisk samlevnad, och som vänt sig mot den Nationella Dialogen. Deras brist på respekt för grundlagen och rättsstaten visar hur hysteriska och desperata de är för att störta den folkvalda demokratiska regeringen.
Vi fördömer den venezolanska opposition som direkt medverkar i den kriminella mediala belägringen av Venezuela och som föredrar att gå samman med utländska krafter som vill plundra landets naturtillgångar för att ställa dem i det transnationella kapitalets tjänst, och inte det egna folkets.
I sin strävan att återerövra makten drar de sig inte för att utveckla ett grymt och kriminellt ekonomisk krig mot enkla medborgare och destabilisera deras ekonomi: förlama livsmedelsframställningen och distributionen, och hamstra och bidra till att skapa en hyperinflation; angripa penning- och växlingssystemet; främja massiv kriminell smuggling av livsmedel för att kväva folket och ge regeringen skulden.
Vi fördömer de koloniala organens kuppförsök, som Amerikanska Staternas Organisationens (OAS), vars avfälling till generalsekreterare, Luis Almagro, bedriver en oförskämd kampanj utan motstycke, för utländskt ingripande mot Venezuelas regering på uppdrag av USAs regering, som har för vana att som den behagar hota och störta regeringen i det Latinamerika som den betraktar som sin bakgård.
USAs regering och dess allierade är direkt ansvariga för den politiska och ekonomiska destabiliseringen i Venezuela och främjandet av en statskupp mot Bolivarianska regeringen. Imperialismens syfte är att isolera Venezuela internationellt och krossa Bolivarianska revolutionen, och på det sättet förhindra Vårt Amerikas integration.
Vi motsätter oss kategoriskt varje försök till ingripande i Venezuelas inre angelägenheter och vi fördömer Nationalförsamlingens ociviliserade beteende och oansvariga uppmaning till utländska makter att militärt ingripa i deras land, för att kunna störta Bolivarianska revolutionen.
Venezuela stöd för Maduro 170421Demonstration till stöd för regeringen
Nordiska nätverket för solidaritet med Venezuela i Sverige uppmanar det venezolanska folket att finna lösningar genom samtal, ömsesidig respekt och fredlig samlevnad. Venezolanarnas problem måste lösas av dem själva med de verktyg som grundlagen tillhandahåller.

Ut med jänkarimperialismen från Latinamerika!
Leve de latinamerikanska folkens frihet!
För Fred, Självständighet och försvar för Socialismen!
HÅLL UT VENEZUELA!!!
De kommer inte att lyckas!!!

Några tidigare artiklar om Venezuela.
Venezuela nästa land för USA-statskupp – Maduro vädjar 26/5 2016
Varför vann högern valet i Venezuela? 9/12 2015
Venezuela smutskastas systematiskt 24/2 2015
Statskupp på gång i Venezuela? 5/2 2015

Utdrag från artikeln 5/2 1015.

Venezuela poverty

En central aktör i destabiliseringsförsök är av allt att döma USA, vars position i Latinamerika blir allt mer tillbakaträngd.
USA betalade under åren 2000-2010 ut över 100 miljoner dollar till oppositionella i Venezuela. Dessa pengar har bland annat gått till att grunda högerledaren och förre presidentkandidaten Henrique Capriles parti, ”Rättvisa först,” och till att utbilda högerstudenter i ”aktivism”.
■Stöd från USA har gått till de två högerledare som eldat under de senaste protesterna, María Machado och Leopoldo López.
Bilden visar ökningen av elever i högre utbildning.
Venezuela higher_ed

* Hösten 2013 rapporterade vi att USA:s regering vägrade att erkänna valresultatet i Venezuela. Hugo Chavez efterträdare vann Nicolas Manduro med 260 000 rösters övervikt i ett val som fick mycket högt betyg av internationella, valobservatörer i linje med iakttagelsen i fjol från USA:s förre president Jimmy Carter att Venezuelas valsystem verkligen är ”det bästa i världen.”.”

i Andra om: , ,, , , , , , , , ,


7 svar till “Vad händer i Venezuela? Protester”

 1. Det vore väl en välgärning om den eländiga Maduroregimen föll. Man har parlamentet emot sig men har lyckats köra över det och samtidigt lyckats köra landet i botten.

  ”Warum kann sich Maduro überhaupt noch an der Macht halten?
  Es gibt Indizien, wonach hochrangige venezolanische Militärs und Regierungsfunktionäre in den Drogenhandel verstrickt sind. Diese Leute haben ein vitales Interesse daran, dass das Regime an der Macht bleibt. Andernfalls müssen sie damit rechnen, ihre Einnahmequellen zu verlieren und für ihre Taten vor Gericht gestellt zu werden.”

  http://bazonline.ch/ausland/amerika/es-droht-ein-buergerkrieg-in-venezuela/story/10918343

  • Den USA-stödda kapitalistklassen har på olika sätt saboterat ekonomin i Venezuela, liksom i Chile för Pinochet-kuppen 11 september 1973. Fast regeringen har också gjort ekonomiska misstag.

 2. Presidenten Maduro utlyste igår på en 1:a maj demonstration allmänna val till en ny konstituerande församling som ska göra ändringar i grundlagen. Den nuvarande grundlagen antogs 1999 strax efter att Hugo Chavez valdes till president. Enligt Hermann Escarrá, författningsjurist och ledamot i den konstituerande församlingen från 1999, handlar det denna gång om att göra ändringar i nuvarande grundlag. Alltså inte om att skriva en ny grundlag så som internationella medier nu felaktigt rapporterat.
  Bland de punkter som den nya konstituerande församling kommer få ta ställning till finns ett nytt socialförsäkringssystem som ska bygga vidare på de sociala programmen Misiones, den nationella suveräniteten, sociala rättigheter, en ny ekonomisk modell som ej grundar sig på oljeberoendet, deltagande demokrati som bygger på de kommunala råden, förbättra brottsbalken för att minimera straffriheten och utveckla kulturidentiteten.

  Läs mer här

  https://nordicvenezuelasolidarity.wordpress.com/2017/05/02/val-till-ny-konstituerande-forsamling-utlyst