Nya budskap från imperialismens högborg USA chockar världen


Detta gästblogginlägg har skrivits av Margret Stab som är en gästbloggare ”som uppskattar Jinge-bloggen och följer den regelbundet, för att den tar upp och avslöjar det som imperialistiska statsmakter i vår tid håller på med.” Här har publicerats sju artiklar tidigare av Margret. Senast kom Dollar- och EU-imperialismens TTIP mot resten av världen

Även denna artikel handlar om handel och handelsavtal under imperialismen och har som viktig utgångspunkt president Trumps ambivalenta eller kritiska uttalanden om EU. CNN skrev för en tid sedan ”Trump’s apparent ambivalence towards the future of the EU could make matters worse”…”Trump has welcomed Brexit and predicted more countries will leave the EU” men också ”President Trump is having a strange effect on Europe’s political leaders: He is bringing them closer together.” CNN

Trump 170407
Artikeln.
Utan att visa någon som helst respekt gentemot internationella avtal, diplomatiska umgängesformer och den etablerade politiska och ekonomiska eliten inom USA, avslöjar Trump en hel del sanningar om den kapitalistiska världsekonomin och staterna som deltar i den.
Han respekterar inte längre att amerikanska storföretag investerar sina kapital på världsmarknaden, för att med minimala utgifter få maximala vinster. Kapitalen ska naturligtvis vara efter profiten, men de ska främst använda land och folk i USA; alltså tjäna nationens rikedom.

Om internationella avtal och regler inte är till USA:s fördel, utan leder till att andra nationer kan utnyttja landet, stjäla amerikanska arbetsplatser och bli rika och mäktiga på världsmaktens bekostnad, så är det orättvist: Handelsavtal måste garantera USA:s fördel, ”America first!” Trump anser att världsmarknadens kapitalexport- och importregler är ”miserable deals” för USA, som framför allt amerikanska politiker har skapat. Kinas och EU:s utveckling till ekonomiska och politiska stormakter är oförenlig med USA:s roll som supermakt. Och ”miserable deals” måste inte landet med den största marknaden i världen, med den bästa valutan och den största militärapparaten på globen inte finna sig i!
Militärutgifter 0053_defense-comparison-crop
I 30 års tid har politiker påstått, att det är den ”anonyma globaliseringen” som tvingar kapitalistiska regeringar att sänka nationernas lönenivå, så att företagen kan stå sig i konkurrensen om profiten på världsmarknaden. Politiken var tvungen att tjäna kapitalen och ge dem fri fart, för att det tjänar nationens rikedom (TTIP). Men globaliseringstvånget ska enligt den nya USA-presidenten inte gälla längre, för liberal kapitalexport- och -import är inte fördelaktigt för USA.

Trump avslöjar alltså, att det inte finns några överstatliga lagar, som staterna måste hålla sig till. Världsmarknadens regler står inte över nationerna, utan är uppgörelser mellan statliga suveräner. Nu bevisar just Trump, att handelsavtal mellan stater faktiskt inte är mer än överenskommelser som gäller så länge staterna förväntar sig fördelar av dem och som kan sägas upp när nackdelarna överväger.
Trump kungör att USA:s negativa handelsbalans (som till stor del förorsakats av att USA:s transnationella företag tillverkar billigare i utlandet) bevisar att handelavtalen måste vara orättvisa. Trumps brott mot etiketten avslöjar faktiskt sanningen om världsmarknaden, som andra politiker inte brukar tala om:
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5
Alla handelsavtal som förhandlas fram, ingås med syftet att utnyttja andra staters marknader, resurser och arbetskrafter. Även om de ömsesidiga fördelarna är det som besvärjs i handelavtalens preamblar, är sanningen den att varje handelspart ensidigt vill tillgodogöra sig affärsföretagsamhet i främmande land. Staten som är kapitalets agent, behöver alltså inflytande på andra suveräna stater för att kunna utnyttja resurserna på främmande territorium. Sådana stater är imperialister.

Detta avslöjar inte minst Trumps vilja att använda USAs övermakt som påtryckningsmedel i förhandlingar om nya handelsavtal: Det handlar inte bara om fördelar som en stat kan tillerkänna eller undanhålla den andra: den politisk-militära makten spelar stor roll när det gäller att avtvinga förhandlingsparten respekt och samarbetsvilja inför en stormaktsstatus.

T.ex. murbyggandet mot Mexiko: då tas en viktig inkomstkälla för Mexiko bort, nämligen pengar som immigranter och vandrararbetare skickar hem till sina familjer, och den skadan ska Mexiko betala själv, säger Trump.

Trump blottlägger utan skönmålning och harmonisering hur den kapitalisiska världsmarknaden, alltså de invecklade staternas imperialism, fungerar. Han lanserar inget (protektionism eller frihandel) som inte funnits hittills: chocktillståndet han utlöste härrör från hans öppna och positiva uttalanden om den våldsamma och motstridiga grundvalen till hur staterna agerar gentemot varandra och i den meningen definierat USAs intresse: ”America first”.

Vad är det då som Trump säger upp?
Det var USA som införde de liberala reglerna för världsmarknaden (Marshallplanen, frihandeln) efter Andra världskriget: så blev hela världen investeringsplats för USA-dollarn och Wall Street till centrum för världskapitalismen.

Samtidigt har den amerikanska ekonomin konfronterats med en oundviklig motsättning på världsmarknaden som uppstått just genom de affärer som gjorts sen ett halvt århundrade: kapitalismens hemland USA kunde inte investera i världens lönsammaste länder utan att ekonomin även där växte och blev allvarliga konkurrenter till USA, som skaffade sig egna världsvalutor och egen politisk och militär makt, som kan ge dem möjligheten att undandra sig USA:s dominans. Detta vill Trump bekämpa.

USA har enligt Trump alltså tagit skada av att andra stater har blivit rika och mäktiga på dess bekostnad. Därför ska det inte förhandlas multilateralt längre utan bilateralt med länder som ensamma inte är så mäktiga: därför måste EU bekämpas, och då är Brexit en bra sak, som Trump säger, och han hoppas att flera andra stater ska lämna EU snart. Det ska gynna ”America first”.

intressant.se, , , , , , , , ,, , , , , , ,


17 svar till “Nya budskap från imperialismens högborg USA chockar världen”

 1. Ett av de mest populära skämten i Ryssland just nu är: It’s easy to become a Kremlin’s Agent: you just have to start speaking the truth”.

  Denna blogg är också Kremlin-agent – den talar SANNING :-)

 2. Det är helt naturligt att USA hindrar teknologi-export till konkurrenterna, det kan utsträckas till ransonering av kapital och arbete. Är du förvånad? Det exceptionella var ju USA´s generösa politik efter 1945, men den baserades på en styrkeposition. Snart är USA ett land bland andra, och krigen sätter fart.

 3. Undrar över slutklämmen i artikeln. Om nu USA vill spräcka EU, hur går det ihop med allt tal om att EU är USA:s knähund? Är ett paradigmskifte på gång? Ska vi, vilket är helt tänkbart, vända skutan 175 grader och börja stödja EU?

 4. Angående Trumps utrikespolitik har en ny hypotes lagts fram. Enligt denna finns det en strimma hopp trots allt. Den tjurrusning som Trump demonstrerade med bombning av Syrien och krigsfartyg ångande mot Nordkorea kan ha varit ren show för att neutralisera krigshökarna.
  Plötsligt säger Trump att det skulle vara en ära att träffa Nordkoreas ledare. Därefter tar han med brett leende emot Sergej Lavrov i Vita huset. Här är tydligt en duo som skulle trivas på fisketur. Få kan motstå Lavrovs charm, i så fall Margot Wallström och några till.
  Samtidigt händer saker på andra håll. Sydkorea har fått en ny president som signalerar avspänning och Kina har ringt upp Trump och sagt några allvarsord till honom.

  • Jan: Intressant vad du säger. Har tänkt i samma banor. Jag var i Moskva när Tillerson besökte och skrev i Knut Lindelöfs ”grannblogg” i mitt första resebrev: ”Denna onsdag var USA:s nye utrikesminister Rex Tillerson i Moskva. Presskonferensen med den ryske kollegan Sergeij Lavrov, sänd i Rossia-1 och andra ryska kanaler, var en mycket allvarlig historia. Ett tag undrade jag om allvaret var ett spel för galleriet? De båda kände ju varandra sedan tidigare, eftersom Tillerson hade gjort affärer med ryssarna. Vi har nu i världspolitiken för första gången en stormakt om vilken vi inte riktigt vet om de gör rätt eller fel, ja, att vi inte ens vet vad de vill – och kanske inte ens de själva heller!”

 5. Man bör inte blanda ihop protektionism med antiimperialism förvisso, då protektionism alltid finns i kärnan av imperialismen. Men protektionismen öppnar för antiimperialistiska åtgärder.

  • Intressant kommentar och det kan vara anledningen till jag sett ljuset.

 6. Jan Nybondas
  13 maj, 2017 at 10:08
  ”Angående Trumps utrikespolitik har en ny hypotes lagts fram. Enligt denna finns det en strimma hopp trots allt. Den tjurrusning som Trump demonstrerade med bombning av Syrien och krigsfartyg ångande mot Nordkorea kan ha varit ren show för att neutralisera krigshökarna.”

  I så fall måste Sverige också tillhöra de liberala krigshökarna därför SVT68 blev precis skogstokiga av lycka och gjorde stora reportage om ”det hemska slutna Nordkorea” samt lyckade amerikanska bombfester i Syrien. Allt till utvalda bilder perfekta för ändamålet. Hualigen dessa övervintrade vänsterliberaler, gör allt för att skaffa sig en bekväm tillvaro i TV-huset som de sedan har mycket svårt att lämna. Att synas är att finnas….

 7. Tanken på att EU skulle vara något eftertraktansvärt för att Trump ser positivt på Brexit baserar sig på ett välkänt argumentationsfel som ofta används av monopolkapitalets agenter.

  Margret Stab använder här sk. ”Guilt by association” Skuld genom sammankoppling.

  Jag antar att EU-spektaklet befinner sig i ”stabsläge” nu…

  Frihandeln och skatteparadisen är och kommer förbli arbetarklassens och småföretagens stora bekymmer. Att USA blir protektionistiskt gentemot Kina räddar inte USA:s folk från frihandeln inom USA där vissa stater är skatteparadis.

  Arbetarklassen i varje stat i USA måste verka för harmoniserade skatter och välfärd i USA:s förenta stater eller ett utträde ur USA, precis så som vi måste göra detta i EU.

 8. Martin:
  ”Tanken på att EU skulle vara något eftertraktansvärt för att Trump ser positivt på Brexit baserar sig på ett välkänt argumentationsfel som ofta används av monopolkapitalets agenter.
  Margret Stab använder här sk. ”Guilt by association” Skuld genom sammankoppling.”

  Jag undrar var i min text du hittade tanken att EU skulle vara eftertraktansvärt?

  • Du kan låtsas oförstående, men jag anser att du är avslöjad.

   Du har lagt upp texten på ett manipulativt sätt, anser jag, så att den som läser fulmedier (i vilka Trump bespottas flitigt och ständigt) per automatik ska göra negativa associationer till att träda ut ur EU. Du har även i texten gjort positiva associationer till EU.

   Det är ett genomskinligt försök anser jag. Texten är full med liknande formuleringar men jag ska ge dig (och framförallt alla andra) ett exempel:

   ”USA har enligt Trump alltså tagit skada av att andra stater har blivit rika och mäktiga på dess bekostnad. Därför ska det inte förhandlas multilateralt längre utan bilateralt med länder som ensamma inte är så mäktiga: därför måste EU bekämpas, och då är Brexit en bra sak, som Trump säger, och han hoppas att flera andra stater ska lämna EU snart. Det ska gynna ”America first”.”

   1. I första meningen antyder du att stater i EU blivit ”mäktiga” på USA:s bekostnad. Förutom att det inte är sant och EU de facto agerar lyd-union till USA, antyder du att ex. Sveriges/EUs stater/folk ”blivit rika”, vilket är lögn nummer två. Vi har alla blivit fattigare och monopolkapitalistiskt uppköpta, belånade och nedlusade av kriminella, extrema fascistiska religioner, social dumpning och icke-flyktingar samtidigt. Luciabeslutet revs upp. Det var punkten då det började gå åt skogen fullständigt. Fråga grekerna om de är eniga med dig om deras ”mäktighet”! Löjligt, anser jag.

   2. I andra meningen antyder du att Sverige inte kan förhandla med USA om nivåer i våra tullmurar utan EU eftersom vi inte är ”mäktiga”. Det är inte sant. Vi är mäktigare utanför EU i ett demokratiskt och mer öppet Sverige än i EU som odemokratiskt utformar TTIP-avtal med monopolkapitalisterna i lönndom för att undergräva demokratin i alla nationer i hela unionen.

   3. Så skriver du ”Brexit en bra sak, som Trump säger”… fastän Trump inte har med Brexit att göra alls … fastän du vet att vänsterfolk, särskilt de som läser fulmedierna fortfarande, associerar allt dåligt med Trump. Fult gjort, anser jag.

   4. Så skriver du yttermera igen att Trump ”hoppas att flera andra stater ska lämna EU snart. Det ska gynna ”America first”.” Fult. Alla i Vänstern hoppas väl att EU ska försvinna så fort som möjligt, såsom alla som är vänster i USA och har förstått vad frihandel innebär för demokratin, inser att USA är en precis lika omöjlig frihandelsunion som EU i nuvarande utförande.

   Vi vänsterfolk vet hur dålig frihandeln är för demokrati och att demokrati är grunden för socialism. Att Trump också säger sig tycka om Brexit är inget argument. Det är faktiskt helt ointressant. Det är enbart ytterligare ett ”guilt by association”.

 9. Svar till Martin:

  1. ”USA har enligt Trump alltså tagit skada av att andra stater har blivit rika och mäktiga på dess bekostnad.”

  EU är ett imperialistiskt projekt som skapades för att som allians konkurrera med USA och Bric-staterna.
  Du har ju rätt, när du säger att „EU de facto agerar lyd-union till USA“, om du menar utrikespolitiken och NATO-alliansen.
  Men jag menade ekonomin: att Tysklands, Frankrikes och Storbritanniens ekonomier har vunnit i förhållande till USA. Greklands ekonomi hör till förlorarna inom EU och den grekiska statsskulden har främjat kapitaltillväxten i andra EU-länder i stället för i Grekland. EU-projektet har lett till ännu större motsättningar inom Europa, för varje EU-nation vill skapa tillväxt på de andras bekostnad.

  Tyska kapital har erövrat den gemensamma marknaden och stora delar av världsmarknaden, med en kapitalmakt som de har vunnit ur de fördelaktiga affärsvillkor, som nämligen finns på den tyska kapitalplatsen. De är resultaten av lönesänkandet under „agenda 2010“ som påbörjades 2003 av den röd-gröna regeringen i Tyskland.

  Trump kritiserar de tyska exportframgångarna som skadligt för USAs ekonomi!

  Att människorna i Sverige och i alla europeiska stater blivit fattigare genom ”social dumpning” är ett faktum. Jag sätter nämligen inte likhetstecken mellan staten och befolkningen!

  Och det har regeringarna inom EU genomfört med sparpaket som skulle få bukt med statskuldkrisen (följden av bankräddningen i finanskrisen). Sparpolitiken har drivit in näringslivet – speciellt i södra Europa – i en recession.
  Nedskärningarna hade inte enbart följden, att befolkningen blivit fattigare, utan har överhuvudtaget förstärkt det nationella näringslivets nedgång. Kapitalistiska affärer är beräknade till vinst och därför blir det kris när det inte finns något perspektiv för tillväxt för kapitalen.
  Laget runt reviderar företagarna sina utsikter och kapaciteter nedåt, sänker löner, sparkar anställda och utvidgar, tillsammans med statsadministrationerna, de „working poor“ och de arbetslösas armé.

 10. Martin: ”2. I andra meningen (Därför ska det inte förhandlas multilateralt längre utan bilateralt med länder som ensamma inte är så mäktiga ) antyder du att Sverige inte kan förhandla med USA om nivåer i våra tullmurar utan EU eftersom vi inte är ”mäktiga”. Det är inte sant. Vi är mäktigare utanför EU i ett demokratiskt och mer öppet Sverige än i EU som odemokratiskt utformar TTIP-avtal med monopolkapitalisterna i lönndom för att undergräva demokratin i alla nationer i hela unionen. ”

  Det är mycket möjligt att den svenska regeringen kommer att förhandla med USA om tullmurar! Om nu Sverige har en starkare position utanför EU gentemot USA i den frågan? Alla nationer bestämmer inom sina egna gränser, men eftersom kapitalägarna vill exportera och importera varor är de beroende av att deras regering förhandlar fram villkoren för detta med andra regeringar.
  Att industri, tjänstesektor och varuhandel bedriver profitintresset systematiskt och hänsynslöst, att produkter och tjänster ska spela in vinst till firman och onödiga utgifter ska minskas, gäller inom ett land och ska även gälla i utlandet. Det handlar det om när stater förhandlar om frihandelsavtal eller beslutar införa tullar för utländska varor. (läs gärna: http://jinge.se/allmant/dollar-och-eu-imperialismens-ttip-mot-resten-av-varlden.htm)
  Min text handlar inte om att förutsäga vad som kommer att hända!

 11. Martin: ”3. Så skriver du ”Brexit en bra sak, som Trump säger”… fastän Trump inte har med Brexit att göra alls … fastän du vet att vänsterfolk, särskilt de som läser fulmedierna fortfarande, associerar allt dåligt med Trump. Fult gjort, anser jag.”

  Jag citerade Trumps uttalande (jag hörde honom säga det i tv) som ett exempel på hur den nye US-presidenten ser på den framtida konkurrensen med Europas stater, nämligen att USAs intressen gynnas av att EU kommer att kapsejsa:
  ”Samtidigt har den amerikanska ekonomin konfronterats med en oundviklig motsättning på världsmarknaden som uppstått just genom de affärer som gjorts sen ett halvt århundrade: kapitalismens hemland USA kunde inte investera i världens lönsammaste länder utan att ekonomin även där växte och blev allvarliga konkurrenter till USA, som skaffade sig egna världsvalutor och egen politisk och militär makt, som kan ge dem möjligheten att undandra sig USA:s dominans. Detta vill Trump bekämpa.”

  Martin: ”4. Så skriver du yttermera igen att Trump ”hoppas att flera andra stater ska lämna EU snart. Det ska gynna ”America first”.” Fult. Alla i Vänstern hoppas väl att EU ska försvinna så fort som möjligt, såsom alla som är vänster i USA och har förstått vad frihandel innebär för demokratin, inser att USA är en precis lika omöjlig frihandelsunion som EU i nuvarande utförande.
  Vi vänsterfolk vet hur dålig frihandeln är för demokrati och att demokrati är grunden för socialism. Att Trump också säger sig tycka om Brexit är inget argument. Det är faktiskt helt ointressant. Det är enbart ytterligare ett ”guilt by association”.

  Att vänstern vill att EU ska försvinna är en sak – EU-staterna har sparat på undersåtarnas bekostnad, gjort stora åtstramningspaket som gjort folk fattigare! Det måste vi inte finna oss i!
  EUs ledarmakt Tyskland har sen åratal tvingat på medlemsstaterna sin austeritetspolitik. Bryssels odemokratiska diktat har undergrävt EU-klubbens sammanhållning och allt fler medlemmar vill lämna unionen.
  Att Trump också vill att EU försvinner, det är en helt annan sak, se ovan!

 12. Martin: „Vi vänsterfolk vet hur dålig frihandeln är för demokrati och att demokrati är grunden för socialism. Att Trump också säger sig tycka om Brexit är inget argument. Det är faktiskt helt ointressant. Det är enbart ytterligare ett ”guilt by association”.

  Den avtalade frihandeln inom den gemensamma marknaden i Europa är en annan sak än de reglemang och diktat som Bryssel påtvingat sina medlemmar, t.ex. finanspakten (statlig sparpolitik) som alla utom Storbritannien undertecknade. På det viset har medlemmarna i EU gett bort sin suveränitet till centralen i Bryssel. Det är odemokratiskt gentemot alla stater som helst vill bestämma själva om sin sparpolitik.
  Med flyktingsströmmen till de europeiska länderna och den stora arbetskraft-invandringen har de flesta EU-stater fått nya problem i sina länder och vill nu bestämma själva om vem de släpper in över sina gränser – de märker att EU-avtalen har tagit bort deras suveränitet över deras territorium. Frihandel inom EU är: Inga gränser gäller för varor, tjänster och kapital som ex- och importeras inom EU – det är fri handel. Länder som inte är med i EU har ingen del i denna frihandel, utan måste hålla sig till de norm-bestämmelser som EU stadgat, om de vill exportera varor till ett EU-land.
  TTIP-avtalet som förhandlades med USA skulle göra slut på statliga regler som misstänktes diskriminera kapitalets affärsverksamhet. För Trump är skandalen att frihandel diskriminerar USA:s intressen – exempelvis för mycket import från EU, istället för lönsam tillverkning inom USA.
  Utan att skönmåla blottlägger Trump hur den kapitalistiska världsmarknaden, en civil imperialism, fungerar. Han lanserar inget som inte funnits hittills: chocken han utlöste beror på hans öppna uttalande om den våldsamma och motstridiga grundvalen till hur staterna agerar gentemot varandra: tillväxt skapas på andras bekostnad, det är kapitalismens princip.
  Det är alltså inte demokrati det vanligtvis handlar om när stater förhandlar med varandra om de villkor som ska gälla när varor ska exporteras och importeras, det handlar om hur stater kan utöva inflytande på andra suveräna stater och avtala handelsvillkor till egen fördel. Glöm inte att det inte finns någon högre politisk instans än suveräna stater!