Nej till Nato och kärnvapen på svensk mark! Ja till svensk alliansfrihet och neutralitet. Köp nya tidningen!


Nu har nr 2 av tidningen från Nej till Nato äntligen kommit! Denna gång med titeln ”Nej till Nato och kärnvapen på svensk mark – Ja till svenska alliansfrihet och neutralitet”. Den innehåller många intressanta och viktiga artiklar. Den kan beställas (20 kr+porto) från eva.e.jonson@gmail.com eller ekbom.staffan@gmail.com
Kärnvapen stad 170901
Den imponerande Innehållsförteckningen.
Rapport från riksstyrelsen
ENKÄT: Nej till Nato frågar politiska partier.
Eva Jonsson: Stockholmsappellen
Marian Mikus: Obekväma journalister skall kunna dömas till fängelse
Karin Utas Carlsson: Stoppa upprustningen i Norden.
Stig Henriksson: Försvarsministern avfärdar befogad kritik
Mia Stubbendorff: Kampanjen mot kärnvapen
Svenska läkare mot kärnvapen: Konsekvenser av kärnvapen.
Kärnvapenarsenalen idag.
Jake Kazyer: Kärnvapen idag och igår.
läraomkärnvapen.se: Kärnvapenkrig av misstag.
Hans Blix: Sverige bör skriva under FN-konventionen.
Lars Ingelstam, Thomas Jonter, Jan Prawitz, Gunnar Westberg: Stifta lag om förbud att föra in kärnvapen i Sverige.
Russia wants war
RyssKrig-768954
Öppet brev till riksdagsledamöter
Sigyn Meder: Misstänkta krigsförbrytare var befäl i Aurora 17.
Lars Drake: Ryska hot – bara båg.
Lars Drake: Folk och försvar – en sorglig tillställning.
Lars Drake: Maidankuppen i Kiev och faktaresistens.
Ulf Bjerén: Fördöm agressionen mot Syrien.
Anders Romelsjö: Dags att erkännna statskuppen i Kiev efter 4 år!
Sven Hirdman: Sverige bidrar till en mycket farlig situation.
Ulf Sparrbåge: Rapport från gatan i Stockholm.
Bli medlem i Nej till Nato
Kontaktlista
Sisela Björnsson: Daniel Gansers bok Nators hemliga arméer.
Dick Emanuelsson: Berndt Alfred Paulssons bok Krigsmaskinen.
USA bombing list.

Det är inte lätt att göra ett urval ur det mycket omfattande och digra materialet.

Nedan artikeln ”Stifta lag om förbud att föra in kärnvapen i Sverige”, något nedkortad

Inget förbud i dag. Det har i debatten upprepade gånger påståtts, att det är förbjudet att föra in kärnvapen i Sverige. Men något
sådant förbud finns inte. Vi förespråkar därför att riksdagen i lag förbjuder införandet av kärnvapen till Sverige. Finland har en
kristallklar formulering, som kan vara förebild för svensk lagstiftning.

! samband med flottbesök av krigsfartyg från USA, grundstötningen av den sovjetiska ubåten U 137 (1981) och nu senast i samband med det
aktuella Värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato har upprepade gånger påståtts, att det är förbjudet att föra in kärnvapen i Sverige. Detta är en missuppfattning och vi argumenterar för att ett sådant förbud bör införas i svensk lag.

Varken i själva Värdlandsavtalet (MoU 4 Sept 2014), eller i den departementspromemoria (Ds 2015:39) som Försvarsdepartementet utarbetat nämns kärnvapen över huvud taget. Detta utelämnande måste ses som högst anmärkningsvärt mot bakgrund av Sveriges brett förankrade
hållning att inte anskaffa sådana och vårt lands mångåriga engagemang för kärnvapennedrustning.
.
Vad säger då svensk lag? När frågan preciseras på det sättet finns två huvudkandidater.
Den ena är lagen om kärnteknisk verksamhet, antagen av riksdagen 1984 (SFS 1984:3). Den innefattar visserligen förbud att utan tillstånd föra in uran eller plutonium i landet. Både lagens förarbeten och dess lydelse ger dock klart besked om att det är civil
kärnkraft som lagen avser.

Den andra kandidaten är det internationella icke-spridningsfördraget, NPT, som trädde i kraft 1970. Innebörden är att endast fem stater – USA,Sovjetunionen (numera Ryska förbundsrepubliken), Frankrike, Storbritannien och Kina – tillåts ha kärnvapen,
inte får dela med sig av kärnvapen till några som helst mottagare (och dessutom förväntas rusta ner, vilket skett endast i mycket begränsad omfattning). Övriga deltagande stater förbinder sig att avstå. Samtidigt skulle civil kärnkraft, i internationellt kontrollerade former, kunna installeras i alla länder som hade intresse därav.

Som icke-kärnvapenmakt (en av cirka 180 stater) inom NPT har Sverige alltså förbundit sig att inte tillverka, förvärva, mottaga eller
använda kärnvapen. Men detta fördrag ska tolkas så att kärnvapen kan placeras på t.e.x svensk mark om de fortfarande kontrolleras av ifrågavarande kärnvapenmakt.

USA har placerat ut kärnvapen i bland annat Nederländerna, Tyskland, Belgien, Italien och Turkiet men behållit kontrollen över dem. Detta har inte ansetts strida mot NPT, i varje fall inte av de berörda ländernas regeringar. Men NPT pekar i sin artikel VII på en möjlighet att skapa fullständigt kärnvapenfria områden genom att regionalt inrätta så kallade kärnvapenfria zoner, vilket också skett
på många håll.
Det har funnits planer på att vid kritiska lägen eller krig låta NPT träda ur kraft med följd att kontrollen skulle
kunna överlåtas till respektive regering. Detta skulle dock strida mot NPT enligt den senare förklaring som (på svenskt initiativ) enhälligt antogs 1985 att NPT gäller ”under any circumstances”.

I praktiken är alltså läget klart: vårt medlemskap i NPT kan inte åberopas som ett lagligt förbud mot att till exempel USA skulle placera kärnvapen i Sverige. Det är alltså oriktigt att hävda att införande av kärnvapen i vårt land är förbjudet i lag.

Om vi ser till våra grannländer är situationen något paradoxal. Norge och Danmark har varit medlemmar av Nato sedan dess bildande 1949, och är alltså som medlemmar bundna av fördragsorganisationens doktrin om avskräckning med kärnvapen.
Men de utverkade (liksom Island och Spanien) ett undantag som fortfarande gäller, som innebär att kärnvapen inte ska kunna placeras på deras territorier i fredstid.
Historisk forskning har visat att Norge under delar av kalla kriget var förberett att ta emot kärnvapen med kort
varsel Detta ger ännu en påminnelse om att en politisk avsikt kan naggas i kanten, och därför så starkt som möjligt bör
skyddas av en entydig och klar lagstiftning.

Viktigt i detta sammanhang är att Finland, i sin Kärnenergilag från 1987 – en liknande lag som den svenska som ovan nämnts – inkluderat en
formulering som rakt ut säger: ”det är förbjudet att införa kärnvapen till Finland” (FFS 1987 nr 990, § 4).
Hultqvist och Matthis 170516
I avsaknad av svensk lagstiftning är det alltså politiska beslut som ska garantera att införsel inte sker. Försvarsminister Peter Hultqvist bekräftar att det förhåller sig så (SvD 29 febr ari 2016): ”Vi är inte beredda att acceptera kärnvapen på svenskt territorium, i svenska hamnar eller i svenskt luftrum. Jag förutsätter att även följande regeringar följer den inriktningen.”
Det är alltså regeringen, och ”följande” regeringar, som ”förutsätts” hålla fast vid principen. I besläktade fall, till exempel NPT själv, och många aspekter kring kärnkraften, finns lagstiftning som uttrycker de folkvaldas vilja, och som regeringen kan åberopa och
måste följa. Om någon lag inte finns vid det tillfälle då införsel av kärnvapen aktualiseras skulle en regering, även en minoritetsregering, utan lagändring eller ens ett riksdagsbeslut kunna tillåta sådan.

Vi förespråkar därför att riksdagen i lag förbjuder införandet av kärnvapen till Sverige. Finland har en
kristallklar formulering, som kan vara förebild för svensk lagstiftning.

Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och
social förändring
Thomas Jonter, professor i internationella relationer,
ordförande i Svenska Pugwash
Jan Prawitz, f.d. vetenskaplig rådgivare till Sveriges
nedrustningsdelegation
Gunnar Westberg, professor emeritus i medicin,
styrelseledamot i Svenska Läkare mot Kärnvapen
Tidigare publicerad i DN 2016-05-02
http://www.dn.se/debatt/stifta-lag-om-forbud-att-fora-in-karnvapen-isverige/


38 svar till “Nej till Nato och kärnvapen på svensk mark! Ja till svensk alliansfrihet och neutralitet. Köp nya tidningen!”

 1. Trumps återkallelse från Irans kärnenergiavtal ger upphov till allvarliga tvivel om Washingtons roll i fredsprocessen på Koreahalvön. Att lita på att Washington står vid sitt ord är besläktat med lita på att en krokodil inte stänger käften när man sätter in huvudet i dess mun.
  Löften från USA och deras Natovasaller, (som högtidligt lovade Gorbatjov aldrig skulle expandera en tum närmare Rysslands gränser) går bevisligen aldrig att lita på. Därför ter sig krav på att stifta lag om förbud att föra in kärnvapen i Sverige som naivt. Det vet Nordkoreas Kim Jong-un.
  Trump-administrationen ansåg att det var en lätt väg i förhandlingarna med Nordkorea. Trump var euforisk när Nordkorea släppte tre amerikanska fångar och meddelade med stolthet toppmötet den 12 juni med Kim Jong-un i Singapore där Nordkorea skulle komma överens om att ge upp alla sina kärnvapen- och nukleära utvecklingsprogram. Trump skulle få ett Nobels fredspris och allt skulle vara bra.
  Pyongyang är inte intresserat av några förhandlingar som endast förutsätter ensidig denuklearisering utan garantier. Nordkoreas första vice minister för utrikesfrågor Kim Kye-gwan erinrade om Libyens slutliga öde och sade att sådana förhandlingar är oacceptabla för Pyongyang.
  ”Detta är inte ett försök att lösa problemet genom dialog utan snarare manifestationen för att tvinga det kollapsade Libyens och Iraks öde till vår värdiga stat. Jag tvivlar på att Förenta staterna verkligen vill ha en god dialog och förhandlingar, världen är väl medveten om att vårt land inte är Libyen eller Irak. Vi kommer inte att vara intresserade av samtal längre om de bara försöker tvinga oss att ge upp nukes” sa han.
  https://www.rt.com/news/426847-pyongyang-reconsider-kim-trump/

  Den framstående amerikanska journalisten Stephen Kinzer undersöker motiveringen och inverkan av Washingtons interventioner, från kolonialism på Hawaii till regimförändring i Libyen.
  ”Det finns tre steg. För det första visar sig den regering som vi inte tycker om ond tro genom att störa ett amerikanskt företag. Då övertygar vi oss själva om att detta land är vår geopolitiska fiende. Och vi säljer interventionen som humanitärt ingripande. Vi gör bara det för att hjälpa dem. Vi gör ingenting för oss själva, i själva verket offrar vi oss själva för andres bästa. Libyen fungerar som ett mer modernt exempel där media, aktivister och internationella organisationer skapade en allmän kampanj av demonisering och ”röda linjer” som leder till beväpnat engagemang. 2011 såg Muammar Gaddafi ut som om han skulle kunna utföra en mänsklig rättighet. Så vi bestämde oss för att det var dags att delta i en operation för att störta Gaddafi. I den operationen blev han självfallet dödad. Så lyckades bli av med Gaddafi och avlägsna den regeringen. Förenta staterna, åtminstone i relativ bemärkelse, minskar i makt i världen. Vi är inte vana vid det här. Vi är inte redo för detta. Psykologiskt har amerikanerna alltid varit på topp. Vi tänker på oss själva som att allt alltid blir som vi vill. Och vi går in i en period då det inte längre kommer bli så lätt”, berättar Kinzer.
  https://www.rt.com/usa/426848-coups-r-us-rt-documentary/

  • Jag tror inte D Trumps tillbakadragande av avtalet med Iran inte är riktat mot Iran utan snarare mot Europa som han tycker glidit för mycket åt vänster vad än partierna må kalla sig. Trumps tidigare kontakter med Ryssland tycker jag talar mycket för det. Det var annorlunda vid Demokraternas tid vid makten då samsyn rådde och Washington mer kunde se mellan fingrarna om Europa och Europas företag gjorde något som USA egentligen var emot. Det här gäller inte längre och nu är det mer ordning och lag samt hårdare tag precis som man kan vänta sig från den konservativ makten. D Trump ger Europa ultimatum; Det är dags att välja sida nu.

 2. Har den ’framstående’ amerikanska journalisten Stephen Kinzer bytt sida? Nej, det tror jag inte.
  Noam Chomsky kritiserade Kinzer för hans roll i Syd- och Mellanamerika i boken ’Manufacturing Consent’ och skrev att han var utvald av CIA för att springa Reagans ärenden.
  Kinzer springer fortfarande ärenden – dom konservativas ärenden – och är troligen fortfarande utvald av CIA för att göra så.
  Här är Wikipedia om Propaganda.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_model
  Det finns en liten del i den artikeln som handlar om Afghanistan och hur media köpte utan kritik USA version. Och det spelar ingen roll vem som satt i Vita huset – Republikanerna eller Demokraterna. Propagandan var likadan.
  Om Sovjetunionen hade funnits hade du, Korp, varit en så kallad ’oliktänkande’ och med största sannolikhet fått en stor uppmärksamhet från mainstream media! Precis som Navalnyj idag …

  • Som du ser, Korp, på Wikipedias sida om propaganda så har Eli Leher skrivit en bok som kritiserar Chomsky. Och är det någon överraskning att Leher är anställd vid American Enterprise Institute – American Enterprise Institute var inbjudna gäster tillsammans med The Heritage Foundation och Hoover Institution på USA första konservativa kongress 1997?

   • Kinzer har nog andra orsaker att stödja Assad. Precis som alla andra inom högern. Patrick Buckahan skrev 2015 om varför den Konservativa Rörelsen stödjer Syrien:
    ”While few would mourn the passing of the Assad dynasty, there is a problem: If Assads falls, a slaughter of Christians will follow and the battle for Control of Damascus will be between the Syrien branch of al-Quaida, the Nusra Front and the erazed terrorist of Islamic State. Victory for either would be a disaster for America.”
    http://www.theamericanconservative.com/buchanan/why-attack-syria/

    Fundera på varför USA varnade Ryssland när USA genomförde den förra attacken (inte den som var i April) mot Syriska må. Fundera också på varför Putin inte protesterade så särskilt mycket när Israel attackerad Hamas i Syrien för ett par veckor sedan.

    • Kinzer stödjer inta Assad. Han analyserar rapportering om Syrien i etablerad press i USA ”Boston Globe ”Media felinformerar allmänheten om Syrien”. Massor av svenska exempel.”

     • Så du, Anders, delar den konservativa och borgerliga åsikten om Syrien? Jag trodde du var socialist och inte stödde någon borgerlig nation. Kinzer är konservativ och borgerlig och representerar konservativ kapitalism. Han ser som den Konservativa Rörelsen Assad som en garanti för att kristna inte skall slaktas i Syrien. Jag tror inte att Kinzer skulle ha skrivit liknande artiklar om Syrien vars regering bestod av IS eller Al-Quaida.
      Det är folket vi ska stödja, och inte en borgerlig stat.
      Vad jag vet så har du gillat Chomsky i andra frågor, men inte hans åsikter om den borgerliga och kapitalistiska Assad och flyktingkrisen.

      https://youtu.be/F0Z02rpvS-k

      • Kerstin, han framför bra kritik av mediarapporteringen om Syrien i USA, oberoende av ev. andra åsikter.

       • Men Kinzer är fortfarande en antikommunist!
        https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/jan/07/cuba-fidel-raul-castro
        Och han har kallat Sovjetiska ledare för idioter (stupid) när de gick på Brzezenskijs plan för att locka Sovjetunionen att intervenera Afghanistan 1979.
        Det enda land han stödjer är Syrien. Och han upprepar det du brukar då och då skriva i artiklar och kommentarer, d v s hur många länder USA har invaderat. Och att USA skulle ha allierat sig med Ryssland i kampen mot terrorismen. Men det är det enda han rapporterar om. Jag har inte sett några artiklar om Brexit, EU, NATO, Nordkorea, Kina etc. Vid några tillfällen har jag sett att han kommenterat Ukraina.
        Nej, jag litar inte ett dugg på honom.
        Kom ihåg vad Chomsky säger om media och vem som betalar för den. Och Lenins ord – Vem tjänar? Vem tjänar Kinzer?

        • Har knappast med saken att göra. Mycket större insikt än t.ex.V:s ledare och Flamman i denna fråga. De senare tjänar USA-imperialismens intressen, men inte Kinzer fast han kanske är antikommunist (som Sjöstedt). Lenin betonade konkret analys och vikten av arbetarklassens allierade.

         • Det är märkligt att du vill samma sak som dom konservativa, Anders. Kan en kapitalistisk rörelse vara antiimperialistisk? Kinzer vill att den amerikanska arbetarklassens enande i den här frågan. Precis som den Konservativa Rörelsen i USA. Utan arbetarklassen vinner man inga val – precis som Trump gjorde vid det senaste valet. Så jag undrar vem som tjänar på USA-imperialismens intressen. Den Konservativa rörelsen är en kapitalistisk rörelse – och kapitalism är imperialism i det högsta stadium. Och var i högsta grad involverad i att Trump blev vald. Så här skrev Buchahan – Konservativa rörelsen. för någon vecka sedan:
          ”Trump sees al-Qaida and ISIS as the real enemy and is preperad to pull all US forses out of Syria as soon as the caliphate is eradicated. If that means Assad is in powe then, backed by Russia and Iran, so be it. Trump does not see an Assad-ruled Syria, wich has existed since the Nixon presidency, as a great threat to the United States.” ”Once ISIS is defeated, Trump wants out of the war and out of Syria.”
          Och här är en artikel från samma författare för ett par dagar sedan:
          http://www.theamericanconservative.com/buchanan/will-trump-man-up-on-syria/
          Har du blivit konservativ, Anders, när det gäller utrikespolitiken? Du vill stoppa USA-imperialismen i form av den imperialism som Obama och andra stod och står för. Men när det gäller den konservativa USA-imperialismen så har du och den Konservativa Rörelsens gemensamma åsikter. Samma rörelse som Reagan och Thatcher kommer ifrån. Så det var är kanske inte så märkligt att du tog parti för Reagan när det gällde Sovjetunionen och Afghanistan. Och att du i dag tar parti för Assad och Putin än för flyktingarna – som oftast är muslimer.

          • Jag tog inte parti för Reagan, Thatcher men stödjer Assads och Putins kamp mot USA-imperialism, och för nationellt oberoende för Syrien – en kamp i alla demokratiska och progressivas intressen. Förstår du inte det?

         • Den Konservativa Rörelsen tar också parti för ett nationellt oberoende – så länge som Assad sitter kvar. Precis som i Ryssland. Så länge som Putin sitter i Kreml så har han den Konservativa Rörelsens stöd.
          https://www.nytimes.com/2017/07/14/us/politics/putin-trump-conservatives.html
          Jag stödjer också nationellt oberoende men jag tar inte parti för någon borgerlig kapitalistisk regering.

         • Något om Noam Chomsky och Stephen Kinzer.
          Chomskys idéer.. om global politik vilar på tre huvudkrav. Först kontrolleras alla större medier av en liten grupp av företag och extremt rika individer som är ”med sällsynta undantag, kulturellt och politiskt konservativa”.
          För det andra, från och med första världskriget, har USA:s regering haft en betydande propagandaroll avsedd för den amerikanska allmänheten och mobilisera stöd för i stort sett högerns specialintressen som dominerar staten och den politiska aktiviteten. De är helt ”odemokratiska” och talar bara för de härskande klasserna.
          För det tredje har dessa propagandaföreställningar som fortsätter till idag, varit nästan helt framgångsrika.
          Besluten att publicera vissa berättelser och nedtysta andra görs på sätt som ”tjänar politiska ändamål” av Amerikas härskande klass. Sammantaget utgör detta vad Chomsky kallar en ”propagandamodell” där media bara rapporterar fakta och berättelser som tjänar den härskande elitens intressen.
          En fri press är en illusion cyniskt förevigad av media. Således sprider de propaganda snarare än information. Denna syn på media har en central plats i Chomskys mentala universum. Han har förklara det i Manufacturing Consent och en mängd olika tal och pamfletter,och i böcker som Nödvändiga Illusioner (1989), Propaganda och Public Mind (2001) och Media Control (2002).

          Stephen Kinzer: Om Amerikas Empire sinnesstämning
          Varför är vi överallt i världen, så ofta med dragna vapen? Den provokerande reporteren Stephen Kinzer har täckt ett antal av våra ”regim-förändrings” -interventioner i världen, från Guatemala till Mellanöstern. Och i bok efter bok ställer han frågan: hur blev vårt land som föddes i stolt uppror mot det brittiska riket det mäktigaste imperiet för dem alla – ta på de sorger och bördor och utgifter som kommer med de flera tusen militära baser runt världen. Och hur har instinkten att ingripa fortsatt genom så många bittera misstag och förluster, från den första de stabiliseringen av det demokratiska Iran på 1950-talet till Vietnam på 60-talet till Irak i går och Afghanistan idag?

          • Korp, implementera sedan vad Chomsky skriver om media på Kinzer. Vem arbetar han för och vad har han sin politiska hemvist?
           Chomsky var kritisk till Kinzer när Kinzer arbetade i Syd- och Mellanamerika och anklagade honom för att vara utnämnd av CIA för att springa Vita Husets ärenden. Frågan är nu – för vem springer Kinzer ärenden idag?
           Kinzer är ingen socialist. Liberal? Nej. Kinzer tillhör den Konservativa Rörelsens förespråkare. Det senaste året har han blivit kritisk till Trump – men så har även den Konservativa Rörelsen blivit. Dom och Kinzer anser att Trump svikit sina vallöften, särskilt när det gäller utrikespolitiken.
           Så hur kan det komma sig att vissa inom vänstern delar samma åsikter och samma retorik som dom konservativa om den amerikanska utrikespolitiken? Och det gäller både här i Sverige, Ryssland och i USA. Vänstern och dom konservativa har utnämnt Civil Right Movement, flyktingfrågan, etc som fiender till nationen.

          • Försök hålla dig till saken. Kinzer gör mycket bättre analys av Syrienkriget och pressbevakningen där än mycket vänsterpress oberoende av sin generella politiska hemvist. Nu lämnas detta utpräglade sidospår.

        • Det saknar betydelse om du kallar Kinzer konservativ, det viktiga är att hans analyser stärker kunskapen om USA-imperialismen. Att diskutera detta är ett sioospår. Men läs ändå detta.

         Kinzer 1

         Kinzer 2

         Wikipedia: ””
         Overthrow: America’s Century of Regime Change from Hawaii to Iraq is a book published in 2006 by New York Times foreign correspondent and author Stephen Kinzer about the United States’s involvement in the overthrow of foreign governments from the late 19th century to the present. According to Kinzer, the first such instance was the overthrow of the Kingdom of Hawaii in 1893, and continuing to America-led invasion of Iraq in 2003. His examples include mini-histories of the U.S.-supported or encouraged coups d’état in Hawaii, Cuba, Puerto Rico, the Philippines, Nicaragua, Honduras, Iran, Guatemala, South Vietnam, Chile, Grenada, Panama, Afghanistan, and Iraq.
         Some examples used in the book refer to American support for local rebels against the existing national governments that lead to a change in power. For example, in 1898, the United States helped to overthrow the government of Cuba by supporting local rebels who were already fighting their government. In other circumstances, such as in Iran, Guatemala, and Chile, Kinzer argues the United States initiated, planned and orchestrated the regime change.
         This book talks about things such as how the United States, during its first real coup, decided to Nicaragua President Zeyala out of power because they wanted the power of the canal. It also says that the United States tricked the Panamanians into independence from Columbia so that they could have the land to build the Panama Canal, and Columbia would not give them the land.
         Publishing information[edit]
         Kinzer, Stephen, Overthrow: America’s Century of Regime Change from Hawaii to Iraq, Times Books, 2006.

         • Det här går att läsa på the American Conservative Movement: ”This kind of foreign policy adventurism is hardley uniqe to the present day. America has been aggressiveely deploying its military of foreign soil since the late 19th Century. As Stepen Kinzer showes in his book Overthrow. Ameica´s Centery of Regime change from Hawaii to Iraq […].”
          http://www.theamericanconservative.com/articles/the-anti-liberty-boomerang-of-u-s-militarism/

          Så när förändrades Kinzers åsikter för att bli mer kritiska till USAs agerande runt om i världen? Ja, troligen var det runt 2000-talet. Men förändrades verkligen hans åsikter? Såg han Jesus och omvändes? Nja, han skulle säkert ha gått Vita Husets ärenden om någon som Reagan sitter i Vita Huset. Reagan hade mer makt på 80-talet än vad Trump har idag.

      • USA bryr sig inte om Syrien men vi fortsätter kriget.
       Av Stephen Kinzer 12 April 2018
       https://www.bostonglobe.com/opinion/2018/04/12/the-doesn-even-care-about-syria-but-keep-war-going/8zj7aaBaOPltRApGzgyd9H/story.html

       UNDER SJU FÖRÖDANDE år har krig i Syrien dödat minst 150 000 människor, mer än tio miljoner till flyktingar och reducerat en gång blomstrande städer till murar. Syrien har nu en chans att börja återuppbygga. Landet kan återförenas, ekonomin kan börja fungera igen, och ett mått på politisk stabilitet kan återvända.
       Inget av detta kommer dock att hända. Amerikanska militär- och säkerhetsplaner är fast beslutna att förhindra det så länge president Bashar al-Assad befinner sig i makten. Spöken av en fredlig och välmående Syrien under Assads ledning skrämmar dem. De tror att det i Amerikas intresse att hålla Syrien delat, instabilt och fattigt.
       Mycket av Syriens vatten, mycket av oljan, och mycket av dess bästa jordbruksmark ligger i regioner som kontrolleras av amerikanska backade rebellpartier. Detta ger amerikanerna ett fantastiskt tillfälle. Vi skulle kunna uppmuntra våra kurdiska allierade och andra rebellgrupper att förhandla fram ett fredsavtal med Assad, som sannolikt kommer att förbli vid makten under de kommande åren. Det skulle lägga grunden för en stabil Syrien – vilket är anledningen till att vi osannolikt gör det.
       Enligt logiken bakom amerikanska strategin i Mellanöstern – och resten av världen – bör ett av våra främsta mål vara att förhindra att fred eller välstånd bryts ut i länder vars regeringar är ovänliga för oss. Det resultatet i Syrien skulle, som USA anser det, vara oacceptabelt.
       För det första skulle det signalera den slutliga segern för Assad-regeringen. För det andra skulle det tillåta Ryssland, som har varit Assads allierade, att behålla sitt inflytande i Syrien.
       Men mest skrämmande, det kan möjliggöra stabilitet att sprida sig till närliggande länder. För första gången i modern historia har regeringarna i Syrien, Irak, Iran och Libanon goda villkor att partnerskap mellan dem kan lägga grunden för ett nytt Mellanöstern.
       Det nya Mellanöstern, skulle inte vara undergivande för Förenta staterna-Israel-Saudiarabien koalitionen. Av den anledningen är USA fast beslutna att förhindra att detta kommer ske. Bättre är att hålla dessa länder i elände och konflikt, än att låta dem trivas medan de trotsar USA.

       • Låter precis som den Konservativa Rörelsens åsikter när det gäller Syrien, Korp.

        • Kerstin Stigsson.. låter precis som du inte förstår ironi..
         Ironi (grekiska εἰρωνεία eironeía, bokstavligen ”omkasta”, ”förställa”) är en stilfigur som innebär att det finns en skillnad mellan vad som sägs och vad som egentligen menas. Publiken, åtminstone en del av den, förutsätts även vara införstådd med detta. Ironi kan vara humoristisk, men behöver inte vara det.

  • Nej. Då hade han blivit avrättad eller sänd till Gulag eller stängs in på en ”psykiatrisk klinik”.

   • Det här ett bra exempel när konservativa, liberaler och andra sprider antikommunism utan att känna till de riktiga siffrorna om gulag. Om jag hade fått en krona för varje gång någon slängt det uttalande i mitt ansikte på 70- och 80-talet så hade jag varit miljonär idag.
    http://www.idcommunism.com/2018/01/gulag-archipelago-exposing.html
    Ställ dig från – vem är det som tjänar på att du och andra sprider felaktiga info om Sovjetunionen och kommunismen?

 3. Det är en dålig finsk tradition att regeringen inte arbetar nämnvärt kollektivt utan överlåter ministerierna som en förläning åt respektive minister. Nu har Sveriges Hultqvist tillsammans med Finlands brunaste minister Jussi Niinistö undertecknat ett avtal med Galne hunden Mattis i Washington. I Sverige är det tabu att släppa in Jimmie Åkesson i debatten men så fort det handlar om utlänningar är allting tillåtet. Till Sveriges vänner räknas hela raden skummisar, nu senast Finlands bruna falanger. A Devil in Disguise. Väsnas mindre om Åkesson, det är Hultqvist som är verkligt omdömeslös och det är han som är minister.

 4. Lagar är inte till för folket bara för eliten för att kunna styra folket som de vill. Om folket i ett land får igenom en lagändring till dess fördel så bryter eliten mot folkets lagar när det så passar, och framförallt i krig. Vänstern är en del i elitens förslavande av folket. Det har historien alltid bevisat. Och det visar denna artikel, som om den fungerade vore en framtid att hoppas på. Men drömmar är till för folket och inte för realpolitik som eliter sysslar med.

 5. Kerstin Stigsson.. Vem är Eli Leher?
  Eli Leher är en israelisk matematikprofessor. Född den 10 juli 1971. Son till Itzak och Adina Lehrer.
  Filosofie doktor, Tel Aviv universiet, Israel, 2007. Föreläsare Tel Aviv University sedan 1994.
  Ordförande junior akademiska saker organisation, 2005-2006.
  Ordförande Israels samordnande forum JAS-organisation, sedan 2007.

  • Det kvittar väl vad Leher har för religion? Det finns onda och goda människor – oavsett religion, nationalitet hudfärg o s v.
   Jag är kort – 155 centimeter över havet – och ateist och grått hår. Det kan kanske finnas de som har något emot att jag är just det – och inte för vad jag är innerst inne för en människa.
   Det finns de som säger att korta människor har en kort stubin …

   • Kanhända. Jag har lång stubin och är också betydligt längre över havet. Varför skäller små hundar mer än de stora?