Kyrkan, Jesus, politik, tomten och klasskampen


Religion handlar i hög grad om politik. De som lyssnade på Julmässan från PetersKyrkan kunde höra påven tala om vikten av solidaritet med flyktingar, offer främst för krigen och för de fattiga, ej de rika. Franciscus är den förste påven som själv arbetat i slummen, i Buenos Aires. Han vill inte flytta till påvepalatset utan bor kvar i ett prästhotell. Inte undra på att han anklagats för kommunism. Är påven kommunist

Detta är en intressant och lärd kommentar om olika religiösa och politiska riktningar i den tidigare kristendomen av Kenneth Lundgren i Örnsköldsvik (surströmmingscentrum), en kommentar som jag tacksam omvandlar till detta blogginlägg. Det har haft en enorm betydelse av Paulus linje segrade, som lade grunden för ett stort stöd för uppslutning kring förtryckare.

Även publicerat 25/12 2016, men ingen kan påstå at artikeln mist sin aktuailtet. Dock medtas här inte den aktuella diskussionen om den första Tomtens grav.

Klassmotsättningarna och klasskampen yttrar sig naturligtvis i tänkandet, idéerna och myterna.
Tag till exempel berättelsen om änkans skärv i Lukasevangeliet (1917 års bibelöversättning) 21:1 tom 4: (1) Och när han såg upp, fick han se huru de rika lade ned sina gåvor i offerkistorna. (2) Därvid fick han ock se huru en fattig änka lade ned två skärvar. (3) Då sade han: »Sannerligen säger jag eder: Denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra. (4)Ty det var av sitt överflöd som alla dessa lade ned något bland gåvorna, men hon lade dit av sitt armod allt vad hon hade i sin ägo.»
Detta att Bibeln deklarerade att de fattigas gåvor var mer värda än de rikas är ett – om än ett tvetydigt – framsteg för de fattiga i den ideologiska kampen.
bibeln
Lukas för ofta fram de fattigas ståndpunkter Till exempel: Lukas 6:20 och 6:21
(20) Saliga ären I, som ären fattiga, ty eder hör Guds rike till. (21) Saliga ären I, som nu hungren, ty I skolen bliva mättade. Lukas 18:24 och 25 (24) Då nu Jesus såg huru det var med honom, sade han: »Huru svårt är det icke för dem som hava penningar att komma in i Guds rike! (25) Ja, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.»
Detta är också framsteg – men även de tvetydiga sådana – för de fattiga i den idémässiga klasskampen.
lukasLukas
Detta kan kontrasteras mot Lukas färdkamrat Paulus.
Den senare skrev i det ökända Romarbrevet 13: 1 t.o.m. 5: (1) Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes, som icke är av Gud; all överhet som finnes är förordnad av Gud. (2) Därför, den som sätter sig upp mot överheten, han står emot vad Gud har förordnat; men de som stå emot detta, de skola få sin dom. (3) Ty de som hava väldet äro till skräck, icke för dem som göra vad gott är, utan för dem som göra vad ont är. Vill du vara utan fruktan för överheten, så gör vad gott är; du skall då bliva prisad av den, (4) ty överheten är en Guds tjänare, dig till fromma. Men gör du vad ont är, då må du frukta; ty överheten bär icke svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är. (5) Därför måste man vara den underdånig, icke allenast för vredesdomens skull, utan ock för samvetets skull.

Men man kan även fundera på varför det är bara vi i Norden har kvar forngermanska namnet Jul, som var det man före införandet av kristendomen kallade på högtiden som firades runt vinterståndet. I andra kristna länder kallas högtiden Kristusmässan [Engelskans ”Christmas” (Kristi mässa) och tyskan har sitt Weihnachten, Helig natt. I de vulgärlatinska länderna som Italien säger man ”Natale”, i Spanien ”Navidad” och i Frankrike ”Noël” vilket ungefär är ”födelsen”]
jultomten1
En annan intressant figur kring julen är naturligtvis jultomten som hos oss i de nordiska länderna är en sammansmältning av bland annat förkristna figurer som asatrons Oden och folktrons tomtegubbe dvs den lille mannen som såg efter huset och tomten. Ett av Odens många namn är Jólnir. Odin var alltså knuten till julen och julfirandet. Här hos oss är tomten inte alls förknippad med något kristet som i andra länder där han representeras av ett helgon Sankt Nikolaus. Därför heter Jultomten i Nordamerika Santa Claus vilket härstammar från det holländska namnet Sinterklaas vilken på 1930 förvandlades till den allt fetlagdare och bullrigare Coca Cola – tomten.

intressant.se jinge människan, , , , , , , ,


10 svar till “Kyrkan, Jesus, politik, tomten och klasskampen”

 1. Nu är ju Lukasevanheliet skrivet för akademiker, vänder sig till akademiker så det blir svårt att finna något som passar en annan målgrupp däri.
  Matteusevangeliet skrevs med målgruppen Judar, därav släktband och annat som ska styrka Jesu härkomst klarläggs och tydliggörs. Löftena fr GT påminner om det förutsagda och dess uppfyllelse.
  Johannesevangeliet vänder sig till oss vanliga dödliga icke judiska personer.
  Markusevangeliet vänder sig till hednakristna. Mycket av de judiska traditionerna förklaras.

  • Jag är inte tillräckligt kunnig att jag säga om Lukas skriverier är akademiska och bara förstods av lärt folk. Han sägs vara grek och uppvuxen Antiokia ca 10 mil väster om Aleppo. Staden heter nu Antakya/Hatay och ligger inom det område som Frankrike tillät Turkiet annektera 1939. Han ska ha varit en utbildad läkare alltså en kollega med Anders Romelsjö. Men Lukas var inte en i den inre krets av 12 lärjungarna som stod Jesus närmast. Men han ska ha känt Jesus och tillhörde den yttre kretsen av hans lärjungar. Efter Judas Iskariots död ska de 11 återstående själva genom lottdragning gjort ett fyllnadsval och koopterat in Mattias i den inre kretsen. Jesus var enligt Markus 6:3 timmerman liksom hans far. Kanske Jesus var byggnadshantverkare. Han kom från de undre skikten i det judiska riket liksom majoriteten av hans 12 apostlar. Vilka 5 till 8 stycken var fiskare en, Matteus, var tulltjänsteman.
   Paulus anses också vara en av apostlarna men var aldrig en av Jesus lärjungar innan korsfästelsen. Hans sägs hå fått en uppenbarelse under en resa till Damaskus. Då han blev efter – en träff med den döde Jesus – tillfälligt förblindad och blev en av apostlarna. Saul som var Paulus judiska namn var en romersk jude och som tillhörde en sträng judisk sekt, fariséerna. Det sägs att har var tältmakare men eftersom att han också var romersk medborgare var hans familj nog välbärgad. I 2000 års bibel skriver Paulus i Romarbrevet 16:10 … Hälsa alla hos Aristoboulos. och 16:11 Hälsa min stamfrände Herodion.. Detta tyder på att han tillhörde – eller var associerad med – den mäktiga Herodianska dynastin som var en mäktig härskarsläkt i Palestina. (Aristoboulos var en av sönerna till Herodes och skulle kunna tolkas som den lille Herodes)
   Om nu Paulus verkligen tillhörde den Herodianska ätten, skulle det kunna förklara mycket av det han skrev i Nya Testamentet till exempel att all överhet kommer av Gud och att man ska vara överheten underdånig. Och de inte bär sina vapen utan anledning.

   • Jag har länge grunnat på ”bär inte sitt svärd förgäves”. och stället har varit plågsamt eftersom det inte rimmar med min uppfattning om Gud. Till slut måste ju erkännas att det inget har med att godkänna maktens möjligheter att skydda sina intressen, sitt maktmissbruk. Man kan utan större tvivel se att det av både goda och rimliga skäl handlar om att inte göra sig till maktens måltavla.

    Det kan ju ses som ett svek, av den som inte vill se, att kunna verka handlar väl om att inte synas för mycket. I ljuset av att Jesus avrättades som brottsling, religiös upprorsmakare, men friad av Rom är väl vinken helt klart till förmån för den troende att se upp med att inte bli indragen på det politiska eller religiösa planet på ett sätt som hotade trons spridande och budskap. Vem om inte Paulus skulle förstå värdet av att inte dra till sig uppmärksamhet från makten och dess marionetter..

    Givetvis kommer ju bibelstället tolkas utifrån kyrkans svek mot folken i många länder, tyvärr lär vi nog se fler exempel på svek även efter detta år. Hur är det till belåtenhet att Gud får skiten för vad personer på olika positioner begå i form av svek? Om den allmänna meningen säger att det står i skriften är tolkningen lika farlig för dem som vill döma.. Perspektivet kan ju med risk för att hamna fel vara så begränsat som det för stunden passar. Alla som läser på Jinge.se vet ju vad kontext är och till och med den kan ju vanställas för den som vill nå någonstans i denna sak.. Vad är nytt under solen? Att gud är ond? Det är hål i ost också och enda anledningen är ju att de går att fylla med något av de aningslösas krav på bekräftelse en föreställningsvärld full av besvikelser kräver…

    Det är ju iofs inget svårt med tanke på hur makten kan utövas ”Syrien, Libyen, Irak”. Sanningen, bilden, beskrivningen är ju farlig för de som bedriva krig på villkor att inget får komma ut.. Särskilt inte som det är ett makabert och högt spel med galleriet i åtanke. Så är ju sanningen för förtryckets mekanismer även när krig inte pågår ett hot eftersom självständighet och motstånd knappast passar maktens vokabulär..

    Livets Hord och andra anser sig säkert bedriva krig emot allt som hotar djävulens kontroll över Krejsarens medel. Det är så vi känner igen dem. De har inte en aning. De vill återinföra åtskillnad, fattigdom och framgångslyxen i övertygelsen att den är guds.. Man skulle enkelt kunna säga att deras teologi med argumenten bortskalade knappast skiljer sig från vad som stipuleras i Arabvärlden. Oinskränkt makt, kontroll och frimodigheten att kalla vad som helst ont, döma vem som helst som ond. Parat med morbida straff, förföljelser, hot och tortyr och som jag skrev på annat ställe ”slippa se sig i spegeln”.

    Självkritiken är långt borta, ingen av denna art behöva den. Det handlar ju blott om att ändra på andra, inte upptäcka något hos sig själv.

    Själv ska jag klä skott för vad vissa Pingstvänner gjort. jag känner dem inte ens men en pöbel färdig att svinga sin övertygelse och all kraft av besvikelser för att någon, som tex jag ska vara skyldig att svara…

    Alla kan i ”Visst Rimmar Det ..illa” se att makten inte är min förtrogen eller bästa vän. Inte falskheten, förljugenheten eller maktmissbruket. Framförallt inte israels hårdföra apartheidpolitik.

    http://wp.me/p1zCpc-7iL3

    Inte heller kyrkan kanske är det och men en del goda krafter finns där. Därav måste förstås att de tolkar skriften annorlunda och särskilt på vissa ställen.. jag kan inte förlika mig med omskärelsen som det yttersta beviset på bekvämlighet och oviljan att göra det mest besvärliga att tvingas möta sig själv. Det är givetvis en anmodan och en ironi att Guds folk möts av ””Omskär era hjärtan” genom hela skriften som om det första och traditionen förlorat all betydelse.. Meningslösa traditioner, kanske dödfödda, kommer aldrig föra riket som inte är av denna världen framåt. ”Låt de döda begrava de döda”.

    Däremot tvivlar jag inte om att sanningen och kärleken gjort mig bra mycket friare än vad jag själv kunde ana, förvänta och hoppas. Kyrkans tunga mantel är inte min och jag har inget intresse av att bära den. Inte ens som offerkofta eller post dramatisk dress.

    Mot det står ju en kader av besvikna som bara får svårare och svårare att leva med att jag är bättre än mitt usla rykte..

    Så har ju församlingar i Sverige agerat på ett sätt ingen, inte ens jag kunde tro. Det har ju inte fått mig att förlora min tro på gud. Jag måste ju kunna skilja på sak och person. Det förväntar jag mig att särskilt de som inte tillhör kyrkan gör.. Inte heller befriar det de troende från att klara minst det..

    • Jag är inte Gudstroende (men jag inte en missionerande ateist) så jag kan inte diskutera de religiösa de upplevelser och religiösa tolkningar av Bibeln som pseudonymen Castoropollux har.
     Därför försöker jag betrakta jag religioner och deras urkunder materiellt det vill säga utifrån deras historiska, sociala och politiska sammanhang. Nu skulle väl ingen i Sverige förorda det som Gud och Moses sade enligt Fjärde Mosebok kap 31 (1917 års bibel):
     1. Och HERREN talade till Mose och sade:
     2. »Kräv ut hämnd för Israels barn midjaniterna; sedan skall du samlas till dina fäder.
     3. Då talade Mose till folket och sade: »Låten en del av edra män väpna sig till strid; dessa skola tåga mot Midjan och utföra HERRENS hämnd på Midjan.
     ______________________________________________________________________

     14. Men Mose förtörnades på krigsbefälet, över- och underhövitsmännen, när de kommo
     tillbaka från sitt krigståg.
     15. Mose sade till dem: »Haven I då låtit alla kvinnorna leva?

     17. Så dräpen nu alla gossebarn, och dräpen alla kvinnor som hava haft med män, med
     mankön, att skaffa.
     18. Men alla flickebarn som icke hava haft med mankön att skaffa, dem mån I låta leva för
     eder räkning.
     Och i femte Mosebok kap 31:
     14. så skall du noga undersöka och rannsaka och efterforska; om det då befinnes vara sant och
     visst att en sådan styggelse har blivit förövad bland dig,
     15. så skall du slå den stadens invånare med svärdsegg; du skall giva den och allt vad däri är till spillo; också boskapen där skall du slå med svärdsegg.

     16. Och allt byte du får där skall du samla ihop mitt på torget, och därefter skall du bränna upp staden i eld, med allt byte du får där, såsom ett heloffer åt HERREN, din Gud; den skall bliva en grushög för evärdlig tid, aldrig mer skall den byggas upp.

     Denna uppmaning till massmord skulle inte utan skarpa protester kunna uttryckas i dagens Sverige. Men massmorden pågår i världen.

     Bibeln innehåller alltså allt möjligt men den läses inte i ett vakuum utan alltid i ett socialt och politiskt sammanhang. Ta när feodalismen i Europa började krackelera då leddes den ideologiska striden av bland annat Luther och Calvin mot den katolska läran. Märk väl att under samma tid pågick de tyska bondekrigen som leddes av protestantiske prästen Thomas Müntzer. Luther som först stödde bonderörelsen men ställde sig sedan på herrarnas sida i kriget mot folket. Det var bara i Schweiz som bönderna segrade.
     Den katolska kyrkan som också den i samband de geografiska upptäckterna och de koloniala erövringarna, vid övergången till det gryende borgerliga samhället så var främst det jesuiterna som reformerade den katolska kyrkan. Så att den kunde hand i hand med erövrarna bli en stridande och missionerande kyrka.
     Så religioner har starka ideologiska kärnor och ideologier har element av religioner. Gamla idéer som den ”gyllene regeln” blir ett element i nya religioner och världsåskådningar. Dessa omvandlar sig ständigt i varandra. Men man kan inte utifrån en viss religion härleda en viss ideologi. De religiösa elementen ingår och formar specifika ideologier utifrån specifika klassintressen. Tänk bara på fascismen som uppstod i det katolska Italien. Dess tyska variant nazismen uppstod i det katolska och protestantiska Tyskland med den japanska fascismen formades i ett shintoistiskt samhälle. I Indien i dag regerar ett hindufascistiskt parti. Ideologi är alltid klasstyrt.

 2. Somt föll i god jord, andra bland sten o sand, andra inte alls..

  ”Detta att Bibeln deklarerade att de fattigas gåvor var mer värda än de rikas är ett – om än ett tvetydigt – framsteg för de fattiga i den ideologiska kampen.”

  Särskilt bland höginkomsttagare och beundrare.
  ….
  Ironin finner sitt städ… Eftersom målgruppen fortfarande är de utbildade, välbeställda…

  ”Lukas för ofta fram de fattigas ståndpunkter Till exempel: Lukas 6:20 och 6:21
  (20) Saliga ären I, som ären fattiga, ty eder hör Guds rike till. (21) Saliga ären I, som nu hungren, ty I skolen bliva mättade.”

  Vi ska väl vara säkra på att de som hade allt inte riktigt var nöjda, trots välståndet…
  ………
  Cirkeln sluts eller påsen, säcken…

  ”Lukas 18:24 och 25 (24) Då nu Jesus såg huru det var med honom, sade han: »Huru svårt är det icke för dem som hava penningar att komma in i Guds rike! (25) Ja, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.»”

  Ironin fortsätter hamra sitt städ…
  ….
  De som undrar om det kan finnas ironi i Skriften kan väl tugga på orden när Jesus blir tillfrågad av dem som skulle sätta dit honom för något brott mot Judisk lag. joh 9. Att ha arbetat på en Söndag, bakat en deg och botat en blind.

  Den botade mannen;
  ”Varför vill ni höra det om igen? Vill ni kanske också bli hans lärjungar?”,
  ”Det var underligt, svarade mannen. Han kan bota blinda människor, och ändå vet ni inget om honom.”

  Att det är perspektivet och perceptionen som är intressant råder ingen tvekan om. Det kan alltså grumlas av gammalt ingrott så att det blir omöjligt att se, uppfatta och förstå… Särskilt av de som ansåg sig ha både blick och hörsel.. Ironin ur GT är ju att också det skulle vara förutsagt.. Matt 14:14 som citerar Jesaja. Vad är det som kräva bot om inte förmågan att inte kunna se! ..och en makaber lektion i hur man behåller människor i rädsla och skräck.. En kontrast lika aktuell som om nutiden hade varit intressant.

  Säg den Gud som inte känner mänskligheten och sitt minst troende folk.. Bruce Almighty bjuder fler och rundligare skratt

 3. Somt föll i god jord, andra bland sten o sand, andra inte alls….

  ”Detta att Bibeln deklarerade att de fattigas gåvor var mer värda än de rikas är ett – om än ett tvetydigt – framsteg för de fattiga i den ideologiska kampen.”

  Särskilt bland höginkomsttagare och beundrare.
  ….
  Ironin finner sitt städ… Eftersom målgruppen fortfarande är de utbildade, välbeställda…

  ”Lukas för ofta fram de fattigas ståndpunkter Till exempel: Lukas 6:20 och 6:21
  (20) Saliga ären I, som ären fattiga, ty eder hör Guds rike till. (21) Saliga ären I, som nu hungren, ty I skolen bliva mättade.”

  Vi ska väl vara säkra på att de som hade allt inte riktigt var nöjda, trots välståndet…
  ………
  Cirkeln sluts eller påsen, säcken…

  ”Lukas 18:24 och 25 (24) Då nu Jesus såg huru det var med honom, sade han: »Huru svårt är det icke för dem som hava penningar att komma in i Guds rike! (25) Ja, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.»”

  Ironin fortsätter hamra sitt städ…
  ….
  De som undrar om det kan finnas ironi i Skriften kan väl tugga på orden när Jesus blir tillfrågad av dem som skulle sätta dit honom för något brott mot Judisk lag. joh 9. Att ha arbetat på en Söndag, bakat en deg och botat en blind.

  Den botade mannen;
  ”Varför vill ni höra det om igen? Vill ni kanske också bli hans lärjungar?”,
  ”Det var underligt, svarade mannen. Han kan bota blinda människor, och ändå vet ni inget om honom.”

  Att det är perspektivet och perceptionen som är intressant råder ingen tvekan om. Det kan alltså grumlas av gammalt ingrott så att det blir omöjligt att se, uppfatta och förstå… Särskilt av de som ansåg sig ha både blick och hörsel.. Ironin ur GT är ju att också det skulle vara förutsagt.. Matt 14:14 som citerar Jesaja. Vad är det som kräva bot om inte förmågan att inte kunna se! ..och en makaber lektion i hur man behåller människor i rädsla och skräck.. En kontrast lika aktuell som om nutiden hade varit intressant.

  Säg den Gud som inte känner mänskligheten och sitt minst troende folk.. Bruce Almighty bjuder fler och rundligare skratt

 4. Varför Luther ändrade sig kan ju spekuleras i. Hot? Mycket troligt medan en ny övertygelse blir svår att applicera… Själv sände jag följande till en troende som lever på landet under villkor som LRF vidmakthåller. ”Det måste varit Luther som startade föregångaren till LRF”.

  Korruption fanns långt innan Luther dök upp på scenen.

  Det finns ju alltid två sidor av ett mynt och med sanningen kan det ju vara så att det ena inte utesluter det andra. Den som vill kan ju använda GT till vad som helst. Snart sagt allt kan finna sin bekräftelse för den som lagt sinnet i den riktningen..

  Utan NT som motvikt kommer ju aldrig GT förstås ur ett förödande perspektiv att öga för öga. tand för tand är den enda och den uslaste metoden till hållning gentemot sin omvärld.. Det är enkelt att se hur Israels förvanskat till och med detta till att göra ett Israeliskt liv värt tio gånger och mer än tex ett palestinskt…

  Det står ju var och en fritt att leva fullt ut efter bokstaven i GT eller inse att så kan inte mänskligheten överleva eller fortsätta. Den läsande människan bör ju inse att skriften faktiskt kräver förändring men inte tvingar någon.. Det är väl snarare de växande hoten som tjänar som en vink och en uppmaning att tänka om..

  Alla får utifrån sina val skörda konsekvenserna. Det ser kanske generöst och vådligt ut men ska nog inte uppfattas så..

  Det är ju ingen slump att GT också innehåller ett framtidshopp en bättre värld, ett löfte om förändring. Ska vi tro det citerade stycket i 4 Mos så ser det ut att behövas. Alla som ser hur Israel krossar allt vad fred heter, palestinier, araber, sina egna som anser medmänsklighet är den enda vettiga hållningen till en omvärld möter alltså ett hårdfört och grymt motstånd från sina mer eller mindre ”fascistiska” ledare….

  Alla kan ju förstå att omskär era hjärtan har en djup omvälvande mening till alla som undrar om inte världen är galen och traditionen meningslös.. Givetvis är uppmaningen ställd först och främst till de som ansåg sig stå närmast och sedan till till alla, även de ohörsamma.. ironin i att just de förstfödda(!) skulle visa sig nöjda med sin position och plats i tillvaron och inte vilja riskera något säger väl kanske en hel del om villkoren människan kanske något ovilligt ibland ställer sig under och i andra fall känner sig tvungen att vidmakthålla..

  Livet allt närmare sin gud är alltså en process, en väg. Ett val kan alltså föra en längre bort eller närmare en destination.. Den smala vägen eller den breda.

  Om skriften är en text om människan och mänskligheten, ödet och villkoren, hoppet och möjligheterna är det ju upp till en själv att förstå budskapet och göra något åt saken eller blott flyta med i malströmmen. Det fattas ju inget av mänsklighetens grymhet i skriften, inte heller om nåden, förlåtelse eller hoppet. Med en sådan spännvidd om livsvillkoren och existensen, grupptryckets förfärliga grepp och om guds verkliga inställning till mänskligheten så aspirerar beskrivningarna på ett verklighetsunderlag sällan skådat.. Inget Aleppo glömt eller undantaget.. Likaså är befrielsen himlastormande.

  Alla vill vi bli befriade från ett oblitt öde.. och om skriften inte gör klart hur grymt det kan vara så är verkligheten en annan påminnelse..

  Ingen ska ju förundras över hur svek, bedrägeri, manipulation, man gifter bort sin fula syster, bedrar sin bror på fadersarvet (en modern motsvarighet https://castoropollux.wordpress.com/2016/12/02/ar-sd-ett-har-av-hin). förtrycker, hånar och föraktar sin bror, mördar sin bror i avundsjuka och människans allra sämsta sidor från de första bladen omständligt beskrivs i GT. Ingen behöver ju känna sig främmande (?) och tio guds bud känns kanske inte malplacerade heller.. Men som sagt läsaren måste komma till klarhet i att lyda lagen intill minsta bokstav gav inget evigt liv.. Det skapade blott olika förutsättningar att mer eller mindre lyckas skapa sig en position för egen räkning… Där finner de troende och de som inte, att LRF har ockuperat en position Luther måste ha ogillat.

  Att bringa evangelium till folk och befria dem från kyrkans gamla ok rimmar ju illa med tanke på den nya hållningen.

  Mindre avundsvärd är väl Ärkebiskopens beslut att helga haveristen Estonia som en gravplats….. och mörka en katastrof, korruption och vanskötsel av ett utflaggat passagerarskepp. Biskopen kanske bara tänkte på kropparna och de anhöriga, men det blir ju inte särskilt mycket tröst och ökade säkert förtvivlan, sorgen och vreden.

  Luther hade väl för många anhängare, som kunde följa hans tidiga exempel och de rådande på den tiden insåg väl vad följderna skulle bli om också bönderna fick som de ville.. Luthers fortsatta gärning ska väl berätta om hur hårt man egentligen gick fram för att stävja en hotande inre och yttre revolution..

  Maktens tumskruvar och eventuella garrotter är lika väloljade idag.. De skrämma, hota och eliminera efter behov och nödvändighet. De tar gärna manteln som likna guds och försöker rättfärdiga sina gärningar som dess sändebud. Att upprätthålla status quo är ett delikat verk. Särskilt som metoderna likt bilderna ur slakterierna inte tål särskilt mycket ljus..

  • Castoropollux skriver: ”Utan NT som motvikt kommer ju aldrig GT förstås ur ett förödande perspektiv att öga för öga. tand för tand är den enda och den uslaste metoden till hållning gentemot sin omvärld.”

   Detta är en av de mest misstolkade texterna i Torah / Gamla testamentet. Den skall inte tolkas bokstavligen att man t.ex. skall ta ut ett öga från gärningsmannen om denne gjort någon blind på ett öga, eller att man skall kapa av ett finger om gärningsmannen skadat ett finger på sitt offer.

   Bestämmelsen öga för öga, tand för tand har av judiska skriftlärda aldrig förståtts eller undervisats på något annat sätt än som en fråga om pekuniära skadestånd. Alla människor är lika värda, och att ingen står över lagen. Förstör man något ska man ersätta det. Det handlar därför om gottgörelse, inte hämnd.

   Som vanligt är det inte lätt att tolka och förstå Torah utan att läsa relaterade diskussioner i Talmud. I det här fallet Baba Kamma 83b-84b. Diskussionen i Talmud ger fler exempel på vilket sätt ekonomisk kompensation straffrättsligt ska beräknas och åläggas förövaren att betala till den som tillfogats fysisk skada.

   Budet handlar alltså inte om rätten att hämnas utan om plikten att gottgöra en skada.

 5. Bibeln är i vissa avseenden en ganska vidrig skrift – speciellt Gamla testamentet, som Kenneth Lundgren gav exempel på. Men intressant som historiskt dokument. En aspekt, som ingen av er har berört, är tolkningen av Gamla testamentet med feministisk blick. I begynnelsen dyrkade människorna naturen, djur, växter och kvinnornas mystiska förmåga att föda fram nytt liv. Det finns gott om kvinnofigurer som anses avbilda kvinnliga gudar. Utgrävningar har blottat en stor mängd material. Ett exempel är Kreta.

  ”Man kan kalla dessa samhällen för matristiska. Det ska understrykas att det inte rör sig om matriarkat. Något sådant – dvs ett omvänt patriarkat med mannen i kvinnans undertryckta roll – har sannolikt aldrig funnits. Allt tyder på att de allra tidigaste mänskliga kulturerna var matristiska. Det kvinnliga har uppfattats som centralt i universum… Naturen har setts som ett slags allmoder och människorna som hennes barn liksom djuren” (ur ”Någonting annat har funnits…”, en antologi, Birgitta Onsell, red. Carlssons 1999). Dessa kulturer bestod under mycket lång tid. Men mellan 5000 och 1000 år f. Kr. försvann de och patriarkatets symboler tog över. Kvinnorna hade förslavats, dödats eller våldtagits eller blivit hustrur till manliga härförare. Hur och varför är långt ifrån klarlagt, men invasionerna av nomadstammar med bronsvapen från norr till häst och från söder på kameler var troligen en avgörande faktor.

  I Gamla testamentet berättar de segrande patriarkala krigarna sin version av den matristiska kulturens undergång. Ormen som var gudinnans attribut och troligen symboliserade förnyelse, kretslopp, helande och visdom blev det ondas verktyg. Och kunskapens förbjudna frukter är det Eva som bjuder Adam att äta. Gud ska straffa kvinnan i evärdlig tid. Hon ska föda sina barn med stor smärta och båda förvisas ur lustgården. Evas fel. Kvinnans kunskapssökande är det absolut onda och mannen ska härska över henne. Ormen, gudinnans symbol, blir evigt förbannad.

  Bibeln är patriarkatets heliga skrift, där mannen har tagit över förmågan att skapa. I bibeln är den kvinnliga gudomens mångtusenåriga historia utplånad och Gamla testamentet skildrar den ohyggliga grymheten hos krigsgudens män i deras uppgörelse med de gamla kvinnliga gudarna och i utplåningen av hela städer med män, kvinnor och barn. Kenneth Lundgren ger några exempel i sin kommentar.
  Men den tolkningen av Bibeln är en omsorgsfullt dold historia. Man kan undra varför…