Wikileaks och Brevduvor


Återigen så har Wikileaks kommit med et avslöjande som egentligen inte är någon nyhet, men det är trots det värt att skriva om eftersom Hans Rosén på Dagens Nyheter har gjort en bra och tydlig sammanfattning av Sveriges roll sett ur USA:s perspektiv.

DN: ”Sverige spelar en nyckelroll i Europa när USA rustar för framtidens cyberkrig. Det visar hemligstämplade dokument från Wikileaks som DN tagit del av. Det är det svenska nätet som intresserar USA. I det tysta har amerikanerna kartlagt viktig infrastruktur världen över…

…Det Silverman vill ge amerikansk säkerhetsklassning är – hela det svenska telenätet. Han skriver i rapporten till Washington: ”Även om Sverige inte förfogar över en direkt undervattenskabel från USA, är Sverige en central knutpunkt för kommunikationer i Europa.” Särskilt framhåller Silverman Telia Soneras kablar österut. ”Det svenska bolaget Telia Sonera är en internationell operatör som äger och driver 43 000 kilometer fiberoptisk kabel som länkar samman Ryssland och Baltikum med resten av Europa och USA. Om dessa kommunikationsvägar skulle förstöras, brytas eller exploateras, kan det skada hela världens kommunikationer.”

Det som möjligen kan oroa är väl vår egen brist på suveränitet gentemot supermakten. Det råder knappast något tvivel om att USA har långtgående rättigheter, eller i vart fall tar sig sådana, när det gäller den svenska delen av Internet. I det citerade ovan nämns vikten av sammanlänkningen mellan Sverige, resten av världen och med Ryssland och Baltikum, det är i högsta grad USA:s intressesfär och alla inser att FRA lydigt springer amerikanernas ärenden.

Man kan givetvis anlägga en mängd synpunkter på det, mina åsikter är antagligen rätt lätta att lista ut, men det jag i första hand tänker på är möjligheterna till personlig integritet. Jag är fullständigt övertygad om att alla krypteringsprogram som finns är knäckta, något som givetvis även gäller PGP. I praktiken betyder det att jag inte kan byta hemliga meddelanden med andra på något annat sätt än – via brevduvor.

Även om man inte bryr sig om en kolerisk äldre bloggare i stockholmstrakten så blir han givetvis intressant i samma ögonblick som mejlväxlingen börjar krypteras i flera steg. Visst, om vi alla börjar kryptera så får Department of Homeland Security och FRA snabbt kapacitetsproblem, men latmasken i oss är en dominant filur så vi bryr oss inte.

it , , , , , , , , , dn1 svd1 ex svt


5 svar till “Wikileaks och Brevduvor”

  1. Det finns en metoder som är bevisat omöjlig att de-kryptera utan rätt nyckel ”http://en.wikipedia.org/wiki/One-time_pad” med den metoden är informationen säker så länge du lyckas hålla nyckeln hemlig för motståndaren (även mot ett kvantmekaniskt angrepp). Men där i ligger också problemet; nyckeln måste sändas en oberoende och säker väg till mottagaren. Vanligen används kurirer för detta. KGB använde enbart denna metod till USA:s stora irritation. Några gånger har USA dock lyckats stjäla nycklarna eller så har nycklen skapats på fel sätt (Se 5.3 i länken ovan).

    Jag tycker att du skall uppmuntra användandet av PGP genom att skapa en personlig nyckel och publicera den tillsammans med e-post adressen du använder för bloggen. Men påpeka samtidigt att om någon har något verkligt viktigt att säga/lämna dig skall det besöka dig personligen. Om inte annat kanske det får besökare att fundera kring det här problemet.

  2. Det var någon som sade att om alla använde PGP till alla mejl så skulle övervakarna få problem med avkrypteringskapaciteten och att hitta de mejl som verkligen behöver undanhållas onskans axelmakts spionerande organisationer.

  3. Börjar vi kryptera i stor skala så kommer bara regeringen, på USA:s initiativ, att förbjuda krypteringslogaritmerna.

  4. Ehh, kryptering, om man använder tillräckligt långa nycklar ÄR säker.

    Det handlar om ren matematik, det tar för lång tid att pröva sig fram till rätt nyckel. Och skulle datorernas hastighet börja närma sig gränsen då en viss nyckellängd är knäckbar så är det bara att förlänga nyckeln med några bits, varje bit dubblar antalet möjliga nycklar.

    Det som _skulle_ kunna hota program som GPG (öppen-källkod-versionen av PGP) är ifall någon matematiker skulle kunna komma på matematiska attacker mot grundprincipen bakom krypton med publika/privata nyckelpar, men att det skulle hända utan att det blev känt är ganska osannolikt, det vore ett fantastiskt matematiskt genombrott Åtskilliga matematiker har försökt med det under lång tid och inte lyckats mer än nagga det något lite i kanten.