Fota USA:s ambassad!

Egentligen så kan inte påstå att jag är speciellt överraskad av att USA fotograferar folk som verkar intresserade av deras ambassad i Stockholm. Redan i sig själv påminner den om ett fort, och det är så på grund av hoten mot USA.

Vare sig denna regering, eller den socialdemokratiska, kan vara okun-
niga om hur det förhåller sig och vad amerikanska agenter är sysselsatta med. Mycket talar för att de amerikanska myndigheterna är tvungna till detta på grund av de ständiga hoten mot landet. Vi kommer aldrig att kunna kräva att de ska upphöra med dessa kontroller så länge de har en ambassad i Sverige.

De amerikanska myndigheterna vet dessutom varför deras ambassader och personal är hotade i praktiskt taget varje land där de har en beskickning. Ger man sig själva rollen som världspolis och tvingar sig på mängder av stater så blir det så, det är en bieffekt av landets utrikespolitik, eller om man istället vill kalla det för den amerikanska imperialismen.

Vi svenskar kommer aldrig undan de självpåtagna amerikanska rättig-
heterna, den enda möjligheten är att be dem stänga ambassaden, men det kommer aldrig att ske eftersom vårt lilla land befinner sig i något som liknar en symbios med USA. Om det är det amerikanska behovet av att härska som styr detta överlämnar jag åt läsarna att ha synpunkter på.

Men vill man motverka de syften som USA har med spaningen på oskyl-
diga förbipasserande så har jag ett förslag, stanna upp utanför ambassaden och ta en bild med din mobilkamera. För om varje fotograferande person ger upphov till massor av detektivarbete från ambassadens sida så är det säkerligen en nationalekonomiskt lönsam metod. Tänk dig själv, femhundra personer som dagligen stannar och tar flera bilder av ambassaden, det kom-
mer att gå åt mängder av människor för att följa upp detta, hundratals personer kommer att anställas.

Dessa kommer sedan att betala skatt, handla och betala moms, och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så kommer det bli en lönsam affär. Tänk om man kunde mobilisera tusentals människor att fotografera dagligen, det vore verkligen något som skulle påverka arbetslösheten på ett positivt sätt. Om vi dessutom rekommenderar alla arbetslösa att inleda fotograferandet, tänk vilken fart det skulle bli!?

it annarkia , , , , , ex1234 ab123456 dn123456 svd12345 gp svt1

  34 comments for “Fota USA:s ambassad!

  1. Pingback: Åke Eriksson

Comments are closed.