Tag Archive for Timbro

DN:s Palmesoppa är kokad på en spik

I dagens upplaga av Dagens Nyheter så finns ett längre reportage om Olof Palme, en artikel som inte i någon bemärkelse innehåller några tidigare okända fakta. I artikeln, som är skriven av Ewa Stenberg och Thomas Pettersson, förekommer det enbart en nyhet såvitt jag kan se. Det är ett dokument som gör gällande att Olof…

Moderat schabbel kostar 60 miljarder?

Vi är många som funderat på näringslivets stöd till Stiftelsen Svenskt Näringsliv och dess olika verksamheter. Timbro känner många till men det mesta sker utan insyn. Så plötsligt faller pusselbitarna på plats. Inte bara har regeringen tagit bort fastighetsskatten på miljonärernas villor, man har tagit bort förmögenhetsskatten samtidigt som man försämrar villkoren rejält för dem…

Svenskt Näringsliv och Handelns utredningsinstitut ljuger

Vill man ljuga med statistik så kan man, det är en gammal och välkänd sanning. När Handels utredningsinstitut tillsammans med Svenskt näringsliv gör det så har de ett motiv. DN Debatt: ”I Sverige ägnas politikers bostadsaffärer eller teveavgifter stor uppmärksamhet. Till den offentliga lögnen hör att dessa politiker utnyttjar kryphål som inte vanligt folk gör.…